• * Kutsal Kitap, Eski Anlaşma (Tevrat), Yaradılış 1-3,

  Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Tanrı, “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Işığa “gündüz”, karanlığa “gece” adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu.
  Tanrı, “Suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın,” diye buyurdu. Ve öyle oldu. Tanrı gök kubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki suları, üstündeki sulardan ayırdı. Kubbeye, “gök” adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu.
  Tanrı, “Göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün,” diye buyurdu ve öyle oldu. Kuru alana “kara”, toplanan sulara “deniz” adını verdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı, “Yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar, türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin,” diye buyurdu ve öyle oldu. Yeryüzü bitkiler, türüne göre tohum veren otlar, tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları yetiştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve üçüncü gün oluştu.
  Tanrı şöyle buyurdu: “Gök kubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri mevsimleri, günleri, yılları göstersin.” Ve öyle oldu. Tanrı büyüğü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı. Yeryüzünü aydınlatmak, gündüze ve geceye egemen olmak, ışığı karanlıktan ayırmak için onları gök kubbeye yerleştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve dördüncü gün oluştu.
  Tanrı, “Sular canlı yaratıklarla dolup taşsın, yeryüzünün üzerinde, gökte kuşlar uçuşsun,” diye buyurdu. Tanrı büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları ve uçan çeşitli varlıkları yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı, “Verimli olun, çoğalın, denizleri doldurun, yeryüzünde kuşlar çoğalsın,” diyerek onları kutsadı. Akşam oldu, sabah oldu ve beşinci gün oluştu.
  Tanrı, “Yeryüzü çeşit çeşit canlı yaratık, evcil ve yabanıl hayvan, sürüngen üretsin” diye buyurdu. Ve öyle oldu. Tanrı çeşit çeşit yabanıl hayvan, evcil hayvan, sürüngen yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü.
  Tanrı, “Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım,” dedi, “denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.”
  Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrı’nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak, “Verimli olun, çoğalın,” dedi. “Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere -soluk alıp veren bütün hayvanlara- yiyecek olarak yeşil otları veriyorum.” Ve böyle oldu. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu.
  Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi.

  Göğün yerin yaratılış öyküsü:
  RAB Tanrı göğü ve yeri yarattığında, yeryüzünde yabanıl bir fidan, bir ot bile bitmemişti. Çünkü RAB Tanrı henüz yeryüzüne yağmur göndermemişti. Toprağı işleyecek insan da yoktu. Yerden yükselen buhar bütün toprakları suluyordu. RAB Tanrı Âdem’i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğu üfledi. Böylece Âdem yaşayan varlık oldu.
  RAB Tanrı doğuda, Aden’de bir bahçe dikti. Yarattığı Âdem’i oraya koydu. Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacıyla iyiyle kötüyü bilme ağacı vardı.
  Aden’den bir ırmak doğuyor, bahçeyi sulayıp orada dört kola ayrılıyordu. İlk ırmağın adı Pişon’dur. Altın kaynakları olan Havila sınırları boyunca akar. Orada iyi altın, reçine ve oniks bulunur. İkinci ırmağın adı Gihon’dur, Kuş sınırları boyunca akar. Üçüncü ırmağın adı Dicle’dir, Asur’un doğusundan akar. Dördüncü ırmak ise Fırat’tır.
  RAB Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Âdem’i oraya koydu. Ona, “Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin,” diye buyurdu, “ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün.”
  Sonra, “Âdem’in yalnız kalması iyi değil,” dedi, “ona uygun bir yardımcı yaratacağım.” RAB Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümünü topraktan yaratmıştı. Onlara ne ad vereceğini görmek için hepsini Âdem’e getirdi. Âdem her birine ne ad verdiyse, o canlı o adla anıldı. Âdem bütün evcil ve yabanıl hayvanlara, gökte uçan kuşlara ad koydu. Ama kendisi için uygun bir yardımcı bulamadı. RAB Tanrı Âdem’e derin bir uyku verdi. Âdem uyurken, RAB Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapattı. Âdem’den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Âdem’e getirdi. Âdem, “İşte, bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir,” dedi, “ona ‘kadın’ denilecek, çünkü o adamdan alındı.” Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak. Âdem de karısı da çıplaktılar, henüz utanç nedir bilmiyorlardı.
  RAB Tanrı’nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, “Tanrı gerçekten, ‘Bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin’ dedi mi?” diye sordu. Kadın, “Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz,” diye yanıtladı, “Ama Tanrı, ‘Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın; yoksa ölürsünüz,’ dedi.” Yılan, “Kesinlikle ölmezsiniz,” dedi, “çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız.”
  Kadın ağacın güzel meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yapraklarını dikip kendilerine önlük yaptılar.
  Derken, günün serinliğinde bahçede yürüyen RAB Tanrı’nın sesini duydular. O’ndan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. RAB Tanrı Âdem’e, “Neredesin?” diye seslendi. Âdem, “Bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım, bu yüzden gizlendim,” dedi. RAB Tanrı, “Çıplak olduğunu sana kim söyledi?” diye sordu, “sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin?” Âdem, “Yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim,” diye yanıtladı. RAB Tanrı kadına, “Nedir bu yaptığın?” diye sordu. Kadın, “Yılan beni aldattı, o yüzden yedim,” diye karşılık verdi. Bunun üzerine RAB Tanrı yılana, “Bu yaptığından ötürü, bütün evcil ve yabanıl hayvanların en lanetlisi sen olacaksın,” dedi, “karnının üzerinde sürünecek, yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun toprağına saldıracaksın.” RAB Tanrı kadına, “Çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim,” dedi, “ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın, seni o yönetecek.” RAB Tanrı Âdem’e, “Karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi,” dedi, “yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek, yaban otu yiyeceksin. Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin.”
  Âdem karısına Havva adını verdi. Çünkü o bütün insanların annesiydi. RAB Tanrı Âdem’le karısı için deriden giysiler yaptı, onları giydirdi. Sonra, “Âdem iyiyle kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu,” dedi, “artık yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli.” Böylece RAB Tanrı, yaratılmış olduğu toprağı işlemek üzere Âdem’i Aden bahçesinden çıkardı. Onu kovdu. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için de Aden bahçesinin doğusuna keruvlar ve her yana dönen alevli bir kılıç yerleştirdi.
 • mavi kuş

  bir mavi kuş var yüreğimde
  çıkmaya can atan
  ama ben ondan güçlüyüm, kal, 
  diyorum ona, kimsenin
  seni görmesine izin veremem.

  bir mavi kuş var yüreğimde
  çıkmaya can atan
  ama viski döküyorum üstüne
  sigara dumanına 
  boğuyorum, 
  fahişeler, barmenler ve
  bakkal çırakları hiçbir zaman
  bilmiyorlar onun orada
  olduğunu.

  bir mavi kuş var yüreğimde
  çıkmaya can atan
  ama ben ondan güçlüyüm, 
  yat lan aşağı, diyorum ona, 
  ocağıma incir dikmek mi
  niyetin? Avrupa'daki kitap
  satışlarımı sabote etmek mi?

  bir mavi kuş var yüreğimde
  çıkmaya can atan
  ama zekiyim, sadece
  geceleri izin veriyorum çıkmasına, 
  herkes yattıktan sonra.
  orada olduğunu biliyorum, derim
  ona, kederlenme
  artık.

  sonra yerine koyarım yine
  ama hafifçe öter
  tamamen ölmesine de izin
  vermiyorum
  ve birlikte uyuyoruz
  gizli antlaşmamızla
  ve insanı ağlatacak kadar
  güzel, ama ben
  ağlamam, ya
  siz? 
  charles bukowski
 • Ahmet Sezai Bey... Şair, Diriliş Eri ve dahası...
  Lise yıllarında Edebiyat hocamız "her haftaya bir şiir"adı altında hayatımıza nakış nakış çok kıymetli şiirler işlemişti. Genelde uzun şiirlerden tadımlık ezberletirdi fakat Monna Rosa'nın hepsini ezberleyeceksiniz demişti. Ezberledik tabii. Ama nedenini daha sonra anlayacaktım.

  Sezai Bey'e, bu şiiri ilk defa bir dergide yayınlanacağı zaman dergide çok yer kaplayacağından ötürü bölmeyi teklif etmişler. Kendileri bunu asla kabul edemeyeceğini belirtince de şiir bütün olarak yayınlanmış. Bunu akrostiş olmasına bağlamaya gönlüm el vermiyor, zira bu tepki aşkına sadakatinden başka bir sebepten verilmiş olamaz.

  Sezai Bey özgün imgelerini kusursuz söyleyişleriyle mezcedip öylesine muazzam şiirler kaleme alıyor ki okudukça okuyasınız, anlayasınız geliyor. Kendisi şairin genel çizgilerini pergünt üçgeni dediği üç ilkeyle anlatmıştır ve bu ilkeleri harfiyyen uyguladığı gerek hayatında gerekse harikulade eserlerinde görülüyor. Şair; kendi kendisi olmalı, kendine yetmeli ve kendinden memnun olmalıdır.

  Monna Rosa'nın hikayesine değinmeyeceğim zira kendisi bu konuda çok kısa açıklamalarda bulunmuş ve okuyucusu ve hayranı olarak ben de bu hususta sükut etmeyi bir borç bilirim.
  Kendisi bu şiirin modern bir Leyla-Mecnun denemesi olduğunu ifade ediyor. Lakin içinde kopan fırtınalardan bizler asla haberdar olamayacağız.

  Fakat beni en çok etkileyen kısmına dair bir açıklamada bulunmadan da geçemeyeceğim.

  'Akşamları gelir incir kuşları,
  Konarlar bahçemin incirlerine;
  Kiminin rengi ak kiminin sarı.
  Ah beni vursalar bir kuş yerine!
  Akşamları gelir incir kuşları...'

  İncir Kuşları delici bir kuş türü olup göçmen kuşlardandır. Bahçesine gelen incir kuşlarının bakışlarında Monna Rosa'yı bulduğunu da belirten Sezai Bey sevgilinin, bahçesinde oyuklar bırakıp göçtüğünü muhteşem bir imgelem ile aktarmış. Hayran olmamak mümkün değil.

  Sezai Bey'i okuyup ruhunuza incelik katmanız temennisiyle....
 • Bir mavi kuş var yüreğimde çıkmaya can atan
  Ama ben ondan güçlüyüm ,kal,
  diyorum ona , kimsenin seni görmesine izin veremem
  Bir mavi kuş var yüreğimde çıkmaya can atan
  Ama viski döküyorum üzerine,sigara dumanına boğuyorum,
  Fahişeler ,barmenler ve bakkal çırakları
  Hiçbir zaman bilmiyorlar onun orada olduğunu
  Bir mavi kuş var yüreğimde çıkmaya can atan
  Ama ben ondan güçlüyüm, yat lan aşağı ,diyorum ona
  Ocağıma incir dikmek mi niyetin ?
  Avrupa’daki kitap satışlarını sabote etmek mi?
  Bir mavi kuş var yüreğimde çıkmaya can atan
  Ama zekiyim ,sadece geceleri izin veriyorum çıkmasına
  Herkes yattıktan sonra orada olduğunu biliyorum, derim ona
  Kederlenme artık.
  Sonra yerine koyarım yine ama hafifçe öter
  Tamamen ölmesine de izin vermiyorum ve birlikte uyuyoruz
  Gizli antlaşmamızla ve insanı ağlatacak kadar güzel,
  Ama ben ağlamam , ya siz ?


  https://youtu.be/89rf5wabXCA
 • MONNA ROSA


  I - AŞK VE ÇİLELER

  Monna Rosa, siyah güller, ak güller.
  Gülce'nin gülleri ve beyaz yatak;
  Kanadı kırık kuş merhamet ister;
  Ah senin yüzünden kana batacak,
  Monna Rosa, siyah güller, ak güller.  Ulur aya karşı kirli çakallar,
  Bakar ürkek ürkek tavşanlar dağa.
  Monna Rosa, bugün bende bir hal var.
  Yağmur iğri iğri düşer toprağa,
  Ulur aya karşı kirli çakallar.  Açma pencereni, perdeleri çek:
  Monna Rosa, seni görmemeliyim.
  Bir bakışın ölmem için yetecek;
  Anla Monna Rosa, ben öteliyim...
  Açma pencereni, perdeleri çek.  Zeytin ağacının karanlığıdır
  Elindeki elma ile başlayan...
  Bir yakut yüzükte aydınlanan sır,
  Sıcak ve minnacık yüzündeki kan,
  Zeytin ağacının karanlığıdır.  Zambaklar en ıssız yerlerde açar
  Ve vardır her vahşi çiçekte gurur.
  Bir mumun ardında bekleyen rüzgâr,
  Işıksız ruhumu sallar da durur.
  Zambaklar en ıssız yerlerde açar.  Ellerin, ellerin ve parmakların
  Bir nar çiçeğini eziyor gibi.
  Ellerinden belli olur bir kadın,
  Denizin dibinde geziyor gibi.
  Ellerin, ellerin ve parmakların.  Zaman çabuk çabuk geçiyor Monna;
  Saat on ikidir, söndü lâmbalar.
  Uyu da turnalar gelsin rüyana,
  Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar;
  Zaman çabuk çabuk geçiyor Monna.  Akşamları gelir incir kuşları,
  Konarlar bahçemin incirlerine.
  Kiminin rengi ak kiminin sarı.
  Ah beni vursalar bir kuş yerine.
  Akşamları gelir incir kuşları.  Ki ben, Monna Rosa, bulurum seni
  İncir kuşlarının bakışlarında.
  Hayatla doldurur bu boş yelkeni
  O mâsum bakışlar... Su kenarında
  Ki ben, Monna Rosa, bulurum seni.  Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa.
  Henüz dinlemedin benden türküler.
  Benim aşkım uymaz öyle her saza.
  En güzel şarkıyı bir kurşun söyler.
  Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa.  Artık inan bana muhacir kızı,
  Dinle ve kabul et itirafımı.
  Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı
  Alev alev sardı her tarafımı,
  Artık inan bana muhacir kızı.  Yağmurlardan sonra büyürmüş başak,
  Meyvalar sabırla olgunlaşırmış.
  Bir gün gözlerimin ta içine bak:
  Anlarsın ölüler niçin yaşarmış,
  Yağmurlardan sonra büyürmüş başak.  Altın bilezikler, o kokulu ten
  Cevap versin bu kanlı kuş tüyüne.
  Bir tüy ki, can verir gülümsesen,
  Bir tüy ki kapalı geceye, güne.
  Altın bilezikler, o kokulu ten.  Mona Rosa, siyah güller, ak güller.
  Gülce'nin gülleri ve beyaz yatak.
  Kanadı kırık kuş merhamet ister,
  Ah senin yüzünden kana batacak.
  Monna Rosa, siyah güller, ak güller.

  (1952, İlkbahar)