Doğanay, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · İnceledi · Beğendi

TOPRAK - MAZİ
Gel arkadaş, gel seninle az dertleşelim:
Okuyarak hayat denen koca kitabı
Gönüldeki yaraları biraz deşelim.
Gömdüm kara topraklara melekten iyi,
Perilerden nazlı, güzel bir sevgiliyi.
Derin derin sızıldıyor gönlümde yaram,
Bana artık her saadet olmuştur haram.
Beni sardı kefen gibi mazinin tülü,
Yere batsın bu toprakla bu korkunç mazi!
Orda çünkü sevgilimle sevgim gömülü...
‐ Hey arkadaş sözünü bil, hem kendine gel,
Bahtiyarlıklara olmaz ölümler engel.
Bir sevgili kızı senden aldıysa toprak
Buna katlan, toprak için çünkü bu bir hak!
Hem yaratan, hem büyüten topraktır bizi,
Üzerinde işitiriz ilk ninnimizi;
Fışkırttığı serin sular bize can verir;
Ormanları gönlümüze heyecan verir.
Hey arkadaş sende insaf duygusu yok mu?
Sana her şey veren, seni büyüten toprak
Senden bir tek kız aldıysa acaba çok mu?
Doğup ölmek... Millet için bunlar bir hızdır
Toprak bizim beşiğimiz, mezarımızdır.
Toprak bizim anamızdır... însan yasma
Kapılarak nasıl söver öz anasına?
Hakikat ne şu göklerin derinliğinde,
Ne suların şairane serinliğinde...
Aristo’nun mantığında zerresi yoktur,
Pisagor’da, Eflâtunda nebzesi yoktur.
Mefkureler âleminde olunca kıtlık
Kafaların içersinde başlar çıfıtlık:
Bir budala "zulüm yeter!"diye haykırır,
Bir it çıkar "proleter!" diye haykırır!
Bir hayvanda hâkim olur cinsî heyecan,
Froyt denen yahudiye gider verir can...
Kimikördür... Kendisine büyük gelir pek
Lenin denen o maskara vatansız köpek...
***
O ne felsefede ne de "din" in "hiç"inde,
O, toprağın asırlardan beri içinde...
Hakikati bulmak için onu esmeli,
Yükselmekten bir şey çıkmaz, derinleşmeli...
Göğe doğru yükselenler bir gün yorulur,
Derinleşen hakikati toprakta bulur.
Şu ne başı, ne de sonu olmayan toprak
Gömdüğümüz vücutlardan gıda alarak
Bize hayat, bize tarih, mazi yaratır.
Mazi köhne kitap değil, şanlı bir satır...
Mazi ırkın yarattığı coşkun bir seldir,
Mazi bizim alnımızı göğe yükseltir,
Geçmişlerin gecesinden ışık alırız...
Bir düşünsen mazideki olan işleri
Hâdisatın büyüklüğü seni şaşırtır.
İstersen gel yad edelim o geçmişleri...
Kaynar elbet damarında halis Türk kanın,
Damarında çünkü kanı var "Atilla»nın,
Avrupa’nın her ırkından toplanan ordu
Onu Galya ovasında zorla durdurdu.
İradesi yenilmeden sinirle ete
Vatan için karısını bırakan "Mete"
Yasa için kardeşini öldüren "Çingiz"
Yer yüzünde bırakmadan küçücük bir iz
Geçip giden milyonlarca adsız kahraman,
Ki her biri bugün bize vermektedir şan,
Bu erlerin cisimleri toprakta kaldı,
Ve tarihte adları bir şanlı yer aldı...
Hangisini hangisinden üstün tutmalı?
Her birisi bu toprağın, bu ırkın malı...
"Tonyukuk"un gizlenmiştir dehâ kanında,
Bismark onun at uşağı olmaz yanında...
"Alp Arslan"la "Kılıç Arslan" şanlı bir fasıl
Avrupa’yı rezil eden "Yıldırım"... Nasıl?
Düşünsene ne biçim bir kahraman erdir
Ankara’da Yıldırımı eriten "Demir"....
Bu kadar mı? Bu saydığım ancak birkaçı!
"Katerin"le neler yaptı acep "Baltacı"?
Anafarta cephesinde kim durdu en son?
İlk dayağı kimden yedi kuduz Napolyon?
Sevdiğin kız şu toprağa eğer girdiyse,
Sen toprağı eskisinden fazla benimse.
Bil ki toprak ebediyen senin olmuştur...
Bu dünyada bizim bir genç kızı sevmemiz
Filhakika gayet doğru, hem de çok temiz
Bir gayedir... Fakat bunun hududu dardır..
Sevgiliden sevgili bir mefkure vardır.
Bir kız solar, yahut senin tükenir aşkın,
İnsan kalmaz uzun zaman neşeli, taşkın.... Ya mefkure?
Ebediyet onunla birdir, Kişi oğlu müebbeden
ona esirdir.
En mukaddes iki "Var"a böyle söversen,
Toprak ejder, mazi kanlı bir gece dersen,
İleriye bakamazsın, gözün kamaşır.
İstikbali kucağında bu mazi taşır...
Arkasında olmasaydı şanlı bir mazi
Bu milletten çıkar mıydı bir büyük "GAZİ"?
Kara toprak yine bizden gıda almasa
Kalır mıydı aramızda bir türe, yasa?
Mazi bizim atamızdır, toprak anamız,
Biri bizi yetiştirir, biri verir hız.
Bu toprağa nasıl dersin kara bir ölü
Ki bağrında bütün şanlı ecdat gömülü.
Yabancılar bir gün yine akın ederse,
Ve zaferi kendisine yakın ederse,
Sevgilimi aldı diye bu kara toprak
Tarihin ün meydanından uzak kalarak
O toprağın uğruna sen can vermez misin?
Bu maziyle bu toprağa küfürden sakın,
Kendine gel, iradeni üstüne takın!
Savaşları, türeleri, yasalarıyla,
Zaferleri, bozgunları, tasalarıyla
Mazi ırkın yarattığı bir şaheserdir...
Hey arkadaş, sapıtmışın, doğru yola gir;
Hakkı neyse ver maziyle kara toprağın...
Onlar değil efsaneyle cansız bir yığın!
Bu ikisi ebediyen kutlanacaktır....
Ve bunları inkâr eden, bil ki, alçaktır!

Çanakkale'ye Yürüyüş - Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi, Hüseyin Nihal AtsızÇanakkale'ye Yürüyüş - Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi, Hüseyin Nihal Atsız
Doğanay, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · İnceledi · Beğendi

Türk gençliği! Seni çağırıyoruz: Her yıl askerî yürüyüşle oraya git! Mertlik dersi al ve öç duygusu besle.. Her şeyden önce asker olduğunu unutma! Mademki Türksün, askersin! Medenî hayattan bahseden züppelere, barıştan bahseden kansızlara, maziyi inkâr eden namussuzlara inanma! Millet, kan demektir. Damarlarındaki asîl kanda Türklük varsa zaten savaşçılığı duyacak ve isteyeceksin! Çünkü: Savaşı ve barışı veren ne hükümdarlar, ne devlet adamları, ne millet meclisleri, ne muahedeler ve ne de ittifaklardır. Savaşı ve barışı veren, onlardan daha yüksek kuvvetlerdir. Yani: milletlerin olma ve ölmesinin ezelî kanunlarıdır. Bunun için her şeye ve her şeye rağmen milletler savaşa hazırlanıyor. Unutma ki dünyada en iyi müdafaa taarruzdur. Kafi netice taarruzla alınır. Dün ordularına ilk hedef olarak Akdeniz’i gösteren GAZİ elbette pek yakında ikinci hedefi de gösterecektir. İlk hedef Batıda idi. İkinci hedef Doğuda olabilir, Sen bu savaşta kanını akıtmak ve ölmekle mükellefsin. Unutma ki: en büyük kahramanlık göz kırpmadan saldırıp bir daha dönmemektir... Seni toprağın, seni mazin çağırıyor.

Çanakkale'ye Yürüyüş - Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi, Hüseyin Nihal AtsızÇanakkale'ye Yürüyüş - Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi, Hüseyin Nihal Atsız
Namütenâhi, bir alıntı ekledi.
9 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

Geçmişi inkâr etmek, geleceği inkâr etmektir.

Yerdeniz, Ursula K. Le Guin (Sayfa 279)Yerdeniz, Ursula K. Le Guin (Sayfa 279)
Resul, bir alıntı ekledi.
12 saat önce · Kitabı okuyor

"Kur'an, şek ve şübhelere mahal değildir.
Sizin şübheleriniz, ancak kalblerinizin hastalığından ve tabiatınızın sekametinden neş'et ediyor."

Evet, gözleri hasta olan, güneşin ziyasını inkâr eder; ağzı acı olan, tatlı suya acı der.

İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 112 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 112 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
Ali Çilsal, bir alıntı ekledi.
12 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"Erkeklerin en büyük özelliği, doyduktan sonra açlığı inkar etmeleriydi."

Yüzyıllık Yalnızlık, Gabriel Garcia Marquez (Sayfa 323 - Can Yayıncılık)Yüzyıllık Yalnızlık, Gabriel Garcia Marquez (Sayfa 323 - Can Yayıncılık)
Burak, bir alıntı ekledi.
 13 saat önce · Kitabı okuyor

Gerçekten sizden öncekiler fuzuli konuşmayı kötü görüyorlardı. Onlar, Allah Teala'nın kitabından, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) sünnetinden olmayan, iyiliği emretmek ve kötülüğü nehyetmek türünden olmayan sözleri, maişetin hakkında konuşmak zorunda olduğun kelimelerin dışında olanları fuzuli kabul ederlerdi.

Sizler Kiramen Katibin adında, sağ ve sol yanımızda oturan hafaza meleklerini inkar mı ediyorsunuz? İnsan her ne söylerse mutlaka yanında gözetleyen, yazmaya hazır bulunan bir melek vardır.

Sizden biriniz, kıyamet günü, sabahtan akşama kadar doldurduğu, içerisinde bulunanların çoğu dünyasına ve ahiretine fayda vermeyen şeylerle dolu olan kitabı açıldığı zaman utanmaz mı?

(Ata b. Ebu Rebah)

Dil Belası, İmam Gazali (Sayfa 42)Dil Belası, İmam Gazali (Sayfa 42)
Noir, bir alıntı ekledi.
 13 saat önce · Kitabı okuyor

Tanrım, dedim, çünkü o günlerde Tanrı'sıyla senli benli konuşan inançlı bir gençtim; Tanrım, ne iş? Bu mu istediğin? Bunun için mi getirdin beni dünyaya? Doğmayı ben istemedim, benim parmağım yok bu işte, ama buradayım ve sana önemli sorular yöneltiyorum, nedenlerini bilmek istiyorum, yanıtla, bana bir işaret ver: iyi bir Hristiyan olmanın, on iki yıllık Katolik doktrininin ve dört yıllık Latince'nin karşılığı bu mu?Dönüşüm'ü, Kutsal Üçlü'yü ya da Diriliş'i hiç inkar ettim mi? Kaç Pazar ayini veya dini bayram kaçırdım? Bir elin parmaklarıyla sayabilirsin, Tanrım.
Benimle oyun mu oynuyorsun? İpin ucu mu kaçtı? Denetimi mi yitirdin? Güç şeytana mı geçti yine? Dürüst ol benimle, çünkü kafam sürekli karışık. Bir işaret ver bana. Hayat, yaşamaya değer mi? Her şey yoluna girecek mi?

1933 Berbat Bir Yıldı, John Fante1933 Berbat Bir Yıldı, John Fante