İnsanoğlu yaratılış gereği sevgiye ulaşma gayretindedir.. alıntıları