"Şükür: En genel anlamıyla kişinin kendini, tüm organlarını, iç ve dış tüm bedenî güçlerini ne-için yaratılmışlar ise o iş için istihdâm etmesidir."
Şemseddin İsfehânî
{Metâli el-Enzâr}

Zina Fuhuş ve Namusla İlgili Ayet ve Hadisler! :
-- Etrafımızdaki insanları fuhuş ve zina bataklığına sokan, Aşk ve Flört gibi kavramlar etrafında zina günahı işleniyor.. 24 saatlik yayınının neredeyse yarısından fazlasını "aşk" kavramına ayıran medya organları sayesinde, zina günahı ciddi bir biçimde toplumda yayılmaya başladı.
-- Hatta bazı sapık mahfillerde, zina işleyenlerin, bu günahı daha rahat işleyebilmek için dine ve Allah'a küfür ve inkar yoluna gittiklerini malesef görüyoruz. Herkes üstüne düşen iyiliği emretmek, kötülüğü menetmek görevini yerine getirmelidir.

*** Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur. (İsra 32)
*** Ey Resulüm, müminlere söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar! Müslüman kadınlar da ziynetlerini göstermesinler, başörtülerini yakalarına kadar örtsünler! (Nur 31)
*** Fuhşun açığına da, gizlisine de yaklaşmayın (Enam 151)
*** Yemin ederim ki, birinin başına demir çivi sokulması, yabancı bir kadına dokunmasından daha hafiftir. [Taberani]
*** Sizin için en çok korktuğum şey zinadır.[Taberani]
*** Zina etmeyin, kadınlarınızın cazibesi, sevgisi gider, soğukluk başlar. [İ.Neccar]
*** Bilhassa zina eden ihtiyar lanete uğrar. [Bezzar]
*** Zina fakirliğe yol açar. [Beyheki]
*** Gençliğini zinadan koruyan [mümin] Cennete girer. [Beyheki]
*** Bir kadın, beş vakit namazını kılar, namusunu korur, kocası ile iyi geçinirse, dilediği kapıdan Cennete girer. [İbni Hibban]
*** Ey gençler, namusunuzu koruyun, zina etmeyin! İyi bilin ki, namusunu koruyana Cennet vardır.[Hakim]
*** Kötülükten korunmak için, nikahlı yaşayın ve iffetli olun! [İbni Asakir]
*** Onun bunun karısını, kızını ayartan bizden değildir. [İ.Ahmed]
*** Azab-ı İlahiden korkarak, başını yabancı kadından çevirene, Allahü teâlâ ibadetin tadını duyurur. [Hakim]
*** Harama bakmayan gözler, Cehennem ateşi görmez. [İsfehani]
*** Kadına, şehvetle bakanın, gözlerine erimiş kurşun dökülüp, Cehenneme atılır. [M. Enhür]
*** Avret yerini açana, başkasının avret yerine bakana Allah lanet etsin! [Beyheki]
*** Kadının yüzünden ve iki eli ayasından başka bütün bedeni avrettir. [M.Enhür]
*** Bir yerde, zina ve riba çoğalırsa, o yerin halkı, belaya maruz kalır. [Hakim]
*** Zina fakirlik getirir. [Buhari]
*** Zinaya devam eden, putperest gibidir. [Harâiti]
*** Zina edenin yüzü Cehennemde ateşle yanar.[Taberani]
*** Zina edenlerin avretlerinin kokusu, bütün Cehennem halkına eza verir. [Bezzar]

Yaşar Sami, Sahabeden Günümüze Allah Dostları (10 Cilt Takım)'ı inceledi.
 12 Şub 22:48 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Orjinal adi hilyetul evliya vet-tabakutl isfiha olan bu eserin orjinali Ocak yayinlarindan 12 cilt cikti krndi donemine kadar sahabe tabiin etbau tabbinide icine alan ve ilk 8 cildinde onlarin menkibelerine yer vermesi son dört cildinde de hadisleri ihtiva eden eser.kutuphanesinde luks ve çesid istiyenler için guzel bir kitabtir.Lakin normal bir kutupane icin gerekli degildir....
Ayrica burda ibn kayyim rh.a yazmislar yanlis yazilmis yazar ebul farac ibnul cevzidir.. tabi bu eser isin gecerli orjinal hilye ebu nuaym el isfehani ye aittir

Fezâ, bir alıntı ekledi.
05 Ara 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Efendimiz der ki:
Affedin ki, Allahü teâlâ da sizi affetsin ve şerefinizi yükseltsin! [İsfehani]

Sana zulmedeni affet, sana gelmeyene git, sana kötülük edene sen iyilik et, aleyhine de olsa mutlaka doğru konuş. [Ruzeyn]

Rabb'in İçin Sabret, Uğur KoşarRabb'in İçin Sabret, Uğur Koşar

Yusuf Kaplan -Öncü Kuşak Kitap listesi-
1-İslam'ın Dirilişi-Sezai Karakoç.
2-İnsanlığın Dirilişi-Sezai Karakoç
3-Diriliş Neslinin Amentüsü-Sezai Karakoç.
4-Sütun-Sezai Karakoç.
5-Yitik Cennet-Sezai Karakoç.
6-Geleceğimizde İslâm Var-Roger Garaudy.
7-Bu Ülke-Cemil Meriç .
8-Beş Şehir-Ahmet Hamdi Tanpınar-
9-Yaşamak-Cahit Zarifoğlu
10-İnsanlığın Medeniyet Destanı-Roger Garaudy.
11-Gül Yetiştiren Adam-(Anlatı) Rasim Özdenören
12-Yoksulluk İçimizde-(Hikâye) Mustafa Kutlu.
13-Ya Tahammül Ya Sefer-(Hikâye) Mustafa Kutlu.
14-Bu Böyledir-(Hikâye) Mustafa Kutlu.
15-Sır-(Hikâye) Mustafa Kutlu.
16-Uzun Hikâye-(Hikâye) Mustafa Kutlu.
17-Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler-Rasim Özdenören.
18-Üç Zor Mesele-İsmet Özel.
19-İslâm'ın Vadettikleri-Roger Garaudy.
20-Doğu ve Batı Arasında İslâm-Aliya İzzetbegoviç.
21-Okulsuz Toplum-Ivan Illich-Birey Toplum Yayınları.
22-Türkiye'nin Maarif Davası-Nurettin Topçu-Dergâh Yayınları.
***
23-İslâm Kültür Atlası-İsmail Faruki-İnkılab (“Rehber” kitap bu: Liste bitince 2. kez okunacak)
24-İslâm Tarihi-3 cilt-Filibeli Ahmet Hilmi ve Ziya Nur Aksun-Ötüken Yayınları
25-Kur'ân-ı Kerîm Işığında Hz. Muhammed Mustafa (sav)-2 cilt-Osman Nuri Topbaş-Erkam Y.
***
26-Mızraklı İlmihal-Semerkand Yayınları
27-Komünist Manifesto-Marx & Engels.
***
28-İlm-i Hâl-S. Ahmet Arvâsî
29-Tefsir Usûlü ve Tarihi-Ömer Çelik-Erkam Yayınları
30-Sünneti Anlamada Yöntem-Yusuf el-Karadavî
31-Çöle İnen Nur-Necip Fazıl Kısakürek
32-Fıkıh Usûlü-Vehbi Zuhayli-Risale Yayınları
33-Tasavvuf-William Chittick-İz Yayıncılık
34-Kelâma Giriş-U. Murat Kılavuz-A. Saim Kılavuz-İSAM Yayınları
***
35-İslâm'ın Vizyonu-William Chittick-İnsan Yayınları
36-Yoldaki İşaretler-Seyyid Kutup
37-İslâm Düşüncesi-Muhammed İkbal-Külliyat Yayınları
38-40-Çağ ve İlham-I-II-III-Sezai Karakoç-Diriliş Yayınları
İSLAMİ REFERANS KİTAPLAR
1-Kur'ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm-3 cilt-Hasan Basri Çantay
2-Riyâzü's-Sâlihîn-3 cilt-İmam Nevevî
3-Büyük İslâm İlmihâli-Ömer Nasuhi Bilmen
SÖZLÜKLER
1-Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat-Ferit Develioğlu
2-Misalli Türkçe Sözlük-Ayverdi-3 cilt
3-Büyük Türkçe Sözlük-Mehmet Doğan.
-KAVRAM-TERİM SÖZLÜKLERİ
1-Kur'ân Sözlüğü-John Penrice-İşaret Yayınları
2-Kur'ân Terimleri Sözlüğü-Mukatil b. Süleyman-İşaret Yayınları
3-Arap Dili'nde ve Kur'ân'da Farklar Sözlüğü-Ebû Hilâl el-Askerî-İşaret Yayınları
4-Kelimeler Arasındaki Farklar-İsmail Hakkı Bursevî-İşaret Yayınları.
5-Tarifat-Cürcanî-Litera Yayıncılık.
6-Müfredat-Kur'ân Istılahları Sözlüğü-Râğıb el-Isfehânî-Pınar / Çıra
Yayınları.

Ekrem Özkara, bir alıntı ekledi.
07 Eyl 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Ebu Nuaym el-İsfehani :
" Tasavvuf,yolların ayrıldığı yerde ve nefisle şeytanın ihtilafa düştüğü noktada,hakikate bağlanmaktır."

Tasavvufi Hayat Nasıl Başladı?, Mehmet Ildırar (Sayfa 8)Tasavvufi Hayat Nasıl Başladı?, Mehmet Ildırar (Sayfa 8)

Yusuf Kaplan
Türkiye'de pozitivist, ezberci, yetenek öğüten sömürgeci bir eğitim sistemi var. Oysa bütün toplumlar, kendi medeniyet dinamikleri çerçevesinde eğitim sistemlerini kurarlar.
Türkiye'de yaşadığımız medeniyet değiştirme serüveni, bizim medeniyet iddialarımızı önce inkâr etmemizle, sonra da yok etmeye kalkışmamızla sonuçlandı.
Bunun yıkıcı sonuçlarını bir asırdır yaşıyoruz iliklerimize kadar...
Eğitim sistemi çöktü...
Medya rejimi, çocuklarımızı mankurtlaştırıyor...
Kültür, sanat ve fikir hayatımız, kendi medeniyet iddialarımızı ve ruhumuzu yok saydığı için, dolayısıyla ruh köklerini yitirdiği için dünya çapında büyük atılımlara imza atamıyor.
Böyle gitmez.
Hele de dünyanın yeni bir medeniyet fikrine şiddetle ihtiyaç hissettiği bir zaman diliminde önümüzü açacak, çağrısı çağrını kuracak, başka çağrılara ve çağlara açılacak bir eğitim sistemi, medya rejimi, kültür, sanat ve fikir hayatı inşa etmemiz şart.
DERT'TEN SONRA DERS BAŞLIYOR...
Tam da bu nedenlerle, bendeniz, önümüzü açacak öncü kuşakları yetiştirecek, bize yeni Gazâlî'ler, İbn Arabî'ler, İmam Rabbânî'ler, Yunus'lar, Sinan'lar, Itrî'ler... armağan edecek, insanlığın birikimini özümseyerek ve vahyin filtresinden geçirerek kendine maledecek fikriyat ve medeniyet yolculuğunun yapıtaşlarını döşeyecek 100 Kitaplık Okuma Listesi hazırladım.
Birkaç ay önce bu listenin ilk aşamasını yayımladım burada. Bu ilk liste, insanları, ders'ten önce dert sahibi yapacak, belli bir zihnî donanıma ve bilince ulaştıracak bir listeydi.
Sadece Türkiye'de değil Japonya'dan Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya kadar yoğun ilgi gördü: İnsanlar gerek kendi başlarına, gerekse gruplar hâlinde okuma programları oluşturdular.
Şimdi, dert'ten sonra ders başlıyor...
Bu yazıda İkinci Aşama Okuma Listesi'ni sizlerle paylaşıyorum.
İkinci Aşama'da İslâm'ın, İslâm'ı idrak yöntemlerinin bütün yönleriyle öğrenilmesine yoğunlaşıyoruz.
Bu arada zihin açıcı, düşünmeye-kışkırtıcı ilginç kitaplar da var listede.
Bu listenin 21'den 40'a kadar olan kitapları sırayla okunacak.
2. Aşama listesinde önemli bir yenilik yaptım: Referans Kitaplar, Sözlükler ve Kavram-Terim Sözlükleri ekledim: Bu kitaplar, sırayla değil, zaman zaman, döne döne okunacak; 40. Kitap tamamlandığında bu kitaplar da tamamlanmış olacak.
Sonraki aşamalarda, medeniyetler tarihi, düşünce tarihi, tarih felsefesi, estetik, sanat metinleri okunacak...
65. Kitap'tan itibarense kurucu, ana metinlere yoğunlaşılacak Arapça, İngilizce ve tabiî Türkçelerinden...
İKİNCİ AŞAMA OKUMA LİSTESİ
21-Okulsuz Toplum-Ivan Illich-Birey Toplum Yayınları.
22-Türkiye'nin Maarif Davası-Nurettin Topçu-Dergâh Yayınları.
***
23-İslâm Kültür Atlası-İsmail Faruki-İnkılab (“Rehber” kitap bu: Liste bitince 2. kez okunacak)
24-İslâm Tarihi-3 cilt-Filibeli Ahmet Hilmi ve Ziya Nur Aksun-Ötüken Yayınları
25-Kur'ân-ı Kerîm Işığında Hz. Muhammed Mustafa (sav)-2 cilt-Osman Nuri Topbaş-Erkam Y.
***
26-Mızraklı İlmihal-Semerkand Yayınları
27-Komünist Manifesto-Marx & Engels.
***
28-İlm-i Hâl-S. Ahmet Arvâsî
29-Tefsir Usûlü ve Tarihi-Ömer Çelik-Erkam Yayınları
30-Sünneti Anlamada Yöntem-Yusuf el-Karadavî
31-Çöle İnen Nur-Necip Fazıl Kısakürek
32-Fıkıh Usûlü-Vehbi Zuhayli-Risale Yayınları
33-Tasavvuf-William Chittick-İz Yayıncılık
34-Kelâma Giriş-U. Murat Kılavuz-A. Saim Kılavuz-İSAM Yayınları
***
35-İslâm'ın Vizyonu-William Chittick-İnsan Yayınları
36-Yoldaki İşaretler-Seyyid Kutup
37-İslâm Düşüncesi-Muhammed İkbal-Külliyat Yayınları
38-40-Çağ ve İlham-I-II-III-Sezai Karakoç-Diriliş Yayınları
İKİNCİ AŞAMA'DA BAŞVURULACAK-REFERANS KİTAPLAR
1-Kur'ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm-3 cilt-Hasan Basri Çantay
2-Riyâzü's-Sâlihîn-3 cilt-İmam Nevevî
3-Büyük İslâm İlmihâli-Ömer Nasuhi Bilmen
İKİNCİ AŞAMA'DA BAŞVURULACAK-SÖZLÜKLER
1-Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat-Ferit Develioğlu
2-Misalli Türkçe Sözlük-Ayverdi-3 cilt
3-Büyük Türkçe Sözlük-Mehmet Doğan.
İKİNCİ AŞAMA'DA BAŞVURULACAK-KAVRAM-TERİM SÖZLÜKLERİ
1-Kur'ân Sözlüğü-John Penrice-İşaret Yayınları
2-Kur'ân Terimleri Sözlüğü-Mukatil b. Süleyman-İşaret Yayınları
3-Arap Dili'nde ve Kur'ân'da Farklar Sözlüğü-Ebû Hilâl el-Askerî-İşaret Yayınları
4-Kelimeler Arasındaki Farklar-İsmail Hakkı Bursevî-İşaret Yayınları.
5-Tarifat-Cürcanî-Litera Yayıncılık.
6-Müfredat-Kur'ân Istılahları Sözlüğü-Râğıb el-Isfehânî-Pınar / Çıra Yayınları.
4 KURŞUN KALEMLE OKUMA YÖNTEMİ
Kitaplar, mutlaka 4 Kurşun Kalem'le okunacak.
1-Yeşil Kalem'le: Kilit kavramların altı çizilecek.
2-Kırmızı Kalem'le: Önemli satırların altı çizilecek.
3-Mavi Kalem'le: Atlanmayacak yerler işaretlenecek veya gerekirse çizilecek HAFİFÇE
4-Siyah Kurşun Kalem'le: Kitab'ın sayfalarının sağ ve sol kenarlarına notlar alınacak, başlıklar çıkarılacak, kavramlaştırmalar yapılacak ve ÜST BOŞLUKLARA EN ÖNEMLİ CÜMLE YAZILACAK...
Okunan kitabın Birinci Bölüm'ü bitince, sırasıyla:
1-Önce yeşil kalemle çizilen yerler / kavramlar hızla okunacak...
2-Kırmızı kalemle çizilen satırlar okunacak...
3-Sayfaların üst taraflarına yazılan cümleler okunacak...
Bu üç işlemden sonra Kitabın İKİNCİ BÖLÜM'ÜNE GEÇİLECEK...
Bu okumaları, arkadaşlarla birlikte yapıyorum İstanbul'da değişik yerlerde: Esenler'de Kültür Merkezi'nde, Gazanferağa Medresesi'nde, Balaban Tekkesi'nde ve Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde.
ÖNÜMÜZÜ AÇACAK ÖNCÜ KUŞAĞIN GELİŞİNİ GÖRÜYORUM...
Amacım yalnızca kitap okutmak değil; ruh kazandırmak. Mevcut eğitim sisteminin, fikir, sanat, kültür ve medya rejiminin genç kuşaklarımızı nasıl öldürdüğünü ve önümüzü açacak öncü kuşakların nasıl yetiştirilebileceğini göstermek...
Buradan şu kadarını söyleyeyim: Birlikte okuma/ ders yaptığımız arkadaşlar, çok iyi yetişiyorlar...
100 Kitaplık Okuma Listesi tamamlandığında, genelden özele doğru pedagojik bir yöntemle geliştirdiğim bu okuma/ kendini yetiştirme yöntemini uygulayan parlak arkadaşlardan önümüzü açacak öncü bir kuşağın temsilcileri yetişmiş olacak biiznillah...
Bu arkadaşların adım adım gelişini görüyorum...
1984 yılından itibaren bu öncü kuşağın yetişmesi için gecesini gündüz yapan, sabah namazından önce uyumayan, ülkemizin, medeniyet coğrafyamızın ve hakikate gebe insanlığın yükünü omuzlarında taşıma şuuruyla nefes alıp veren bir âciz kul olarak önümüzü açacak bu öncü kuşakların gelişini görüyor ve Allah'a (cc) şükrediyorum.
Herkese zihin açıcı “okumalar” diliyorum.
PozitivistMedyaEğitimOkuma listesi

İsfehani
Kalp; inançların tarlası konumundadır. Kalbdeki inançlarda tohum gibidir. Yüce Allah'ın kelamı ise tarlayı sulayan yağmura benzer.

İsfehani