• İnişler çıkışlar,
  İleri gitmeler geri kalmalar ,
  Hayatın dalgalanması
  sünnetullah gereği , özdeşleş !
  Dost olursan dışarı çıkabilirsin ,
  Yapılması gereken
  Allah’ a güvenmek !
  Tek hastalık ise
  nefsine tutunmak !
  Tutunma !
  Bu asır tutunmayanların asrı,
  Gör ama görme,
  Bil ama bilme !
  İlim çağı bitti , çağ İrfan çağı,
  Şeriat-
  ( İslam hukukuna taabi olmak )
  Tarikat ( seyrü suluk yolu )-
  Hakikat ( eşyanın yani şeylerin arkasını görmek )-
  Muhabbet ( sevgi ye gark olma )-
  Marifet ( Allah ı esmaları ile bilme )-
  Vahdet ( Allah ı birleme )-
  Hayret
  ( Yaratılışı seyrederken
  Allah a duyulan hayranlık )

  Başka birine ihtiyaç,
  kendinden sıkılma belirtisi,
  Yalnız kalma isteği ise
  başkasından sıkılma belirtisidir.
  Bu hallerde ritim yakalanacak !
  Ahde vefasızlık yok !
  Yalnız kalma isteğini,
  söylemez,
  rol yaparsan
  Birlikte olma yani ilişki sahteleşir !
  Dışa açılım – İçe dönüş ,
  ikisine aynı anda istek olmaz
  Peki sır nerede ?
  Dışarı odaklanmada yaşarsın ,
  içeri odaklanmada olursun.
  Marifet Ritmi yakalamak,
  Gerçek sevgi de
  ritim kendiliğinden oluşur,
  Peki nasıl olacak ?
  Dışa açılım – İçe dönüş arasında seçim yapma !
  Hayat , nefes almak gibidir,
  bir içeri bir dışarı !
  Başarıya odaklanmak hatadır !
  Aynı nefes almak gibi kendin ol !
  Şekillendirmek isyandır.
  Ne kadar çok yorum yapıyorsun !
  Tanımlamayı
  kategorize etmeyi bırak !
  Örtmek gerek zira çıplaklık çirkindir,
  İnsan varlığından başka
  çıplak yoktur.
  İnsandan başka her canlı örtülüdür.
  Hayvanda çıplaklık görürsen,
  ibret içindir,
  Çıplaklığın ne çirkin olduğu anlaşılsın için,
  Hakikat de çıplak değildir, örtülüdür.
  Çıplaklığı kendi evinde yaşa,
  Mey hanende yaşa,
  Evin dışına çıkınca giyin !
  Ey aşık,
  Mey hanenden çıkarken ayıl da çık,
  Yoksa
  çocukların maskarası olursun.
  Sırları ortalığa dökme !
  Asillere bak !
  hepsi örtülüdür, sırlıdır…

  Put kapıdır,
  Putperestlik, kapıda kalmaktır,
  Kapıyı aşmak İslam dır.
  Başına bela açma,
  Seçimsiz ve sessiz ol !
  Varlıkla olan fişlerini çek ,
  Enerjini çek
  Tam dinlen !
  Bedene saygı budur
  Çoşkuya öğrenince değil
  yaşayınca talip ol !

  Hep cenneti isterler,
  cenneti değerli kılan cehennem,
  Saf isen mutlusun,
  Bütünü gör !
  Hangi esma olursa olsun
  yolunu bulursun !
  İslam, bahardır yani
  yaz – kış döngüsüdür.
  İslam, Allah ‘ ı seçmektir.
  Allah ‘ ı seçmek, Tevhidi yaşamaktır,
  La ilahe illallah,
  Hayatı birle !
  Kadın – Erkek değil ,
  Er kişi ( er ricaalu –mücadele/22) vardır.
  Gıybet ederek, seçim yapma !
  İlişkilendirme yaparak
  egoyu tatmin etme !
  İlişkilendirme yoksa ego da yok !
  Ego yoksa Sen varsın .
  Başarıya odaklanmak şirktir.
  Vasatta ( uçlara gitme,
  aşırı zıtlık zıddını çağırır ) dur,
  Emanet hep sahibine,
  hakkı olana gitsin !
  İlim bunun içindir.
  İlim, salt bilgiye ulaşma çabasıdır,
  Varoluş, bize dosttur !

  Bilgiliyiz bilge değil
  Bilge içini boşaltmıştır
  Ümmi
  Anla !

  Depresyon, arınmak için fırsattır
  Cehennemdesin ve çıkış
  İhsan-ı İlahi,
  Duygu ile bilinç aynı anda
  Herşeyi durdur
  Sekinet ve gerçek
  Mutluluğun öncesi
  Allah tan hoşnut ol
  Kendinden hoşnut olursun
  Bu hem hayatın
  Hem hakikatin sevgisi
  Allah ile bütünleş
  Rasul, bütündür
  Bütün olduğu için Ebu cehil
  reddetti
  Sadece Allah 'ın Rıza'sı
  Bunu çıkar
  içindeki operasyonda
  Kendi özünün farkındalığına yönel
  Dikey ilişki
  Sen ve ALLAH
  sen varsan O yok
  O varsa sen yoksun
  "- Ama" deme
  Ama da kibir var şirk var

  Zikir. Zeker, zerketmek, şırınga,
  Tekvin in yani yaratılışın zikri,
  Kur'an dır
  Kur an a sakin yaklaş !
  Yemeğe de huzurla
  Cinselliği de huzurla yaklaş !
  Enerji yükseltir.
  Enerji nereden kaçar ?
  Enerji dilden kaçar,
  Bu sebeble Zikir sırasında dil,
  Damağa verilir.
  O bölge zayıfsa, irade de zayıflar.
  Vecd =
  yüksek enerji alanı içine girme halidir.
  El Mürid Esma'sı ;
  Cinsellik
  Tefekkür (düşünce)
  Maneviyat
  Aydınlanma

  Enerji, aşağıdan yukarı doğru çıkar.
  Düşünce ile beyin enerjiyi emer.
  Kök (bacak arası) den (3.göze) alna yani beyne bağlantı vardır.
  Beyin ile düşünce nefese dönmelidir,
  Nefes ve sıfır düşünce
  Başa döndük ! Nereye ?
  Zikre yani Kur'an a :)

  Boşuna yaratılmadık
  Ve pratiğe geçilmeli !
  Rahat yok
  Rahatladığın vakit,
  zaman durur
  Sıfatlar durur
  AN a düşersin,
  Anda geçmiş gelecek yok
  Korku üzüntü sevinç yok
  Sekinet var.

  Hiçbirşey sıradan değildir
  Sen rahatsan herşey sıradışıdır
  Sen sıfatlandı isen herşey esmalardır (yaratıcının sıfatları)
  Esma'lar ile ahlaklanıyorsun
  Rahat ol !
  Kastırma!
  Hayatı ıskalama !
  Çok bilgi yük esarettir
  Pratize edilmeli yoksa yakar.
  Bil ki !
  İlahi planın sevgilisisin
  Ey sevgili, sevgili ol !
  Unutma ki
  Hazineler derinlerde olur
  Rahatlamayan insan, sebeblerin tesiri altındadır.
  Rahatlamak evrenin kendisidir
  Yani Allah ın kainatına yakın olmak gerektir.
  el BAST Esma'sı
  Lütuf ve Hikmet'i ile rızkı genişleten, darlık ve sıkıntıdan kurtarandır.
  " KE ENNEHUU ALLAAHE YEBSUTUR RİZQA LİMEYYEŞAAA U MİN İBAADİHİİ VE YEQDİRU "
  ( Allah rızkı dilediğine genişletir dilediğine kısar )
  Suhulet, kolaylık, nezaket, vardır kainatta.
  Beden acıyabilir lakin aslolan ruhu rahatlatmak,
  Egoyu oluşturan gerginlik
  Gerginlik ise şeytandan
  Acelecilikte
  Hemen yap
  Bu hastalık marazi hal
  Bu farketmek nimet
  Nimetin farkına varmak şükürdür
  er Rahman'da rahatla
  er Rahim de İSM-İ AZAM ı BUL !
  Ve ENTE ERHAMURRAHİMİİN
  Sınırlamayı Esma'lara bağla
  Aksi halde Mana içinde dans yapamazsın.
  Allah cc buyurdu ki
  " kulumun zannı üzereyim "
  Zannını sağlam iyi yönde büyüt !
  Seyrü sülük
  Kendi iç gerçekliğini bulmaktır
  Allah a giden yol ise nefesler sayısıncadır.
  Allah cc üzerindeki Nur'u tamamlayacaktır.

  İslam, akla hitap eder
  Lakin akılcı değildir.
  Aşk,
  Dikeyde Allah’a,
  Yatayda insana ulaşamamaktır.
  Aşk, geldiğin yere dönmedir
  İki yolla mümkün
  Ya cehennem ateşi
  Ya sevgi ateşi
  Aşk hasret ateşidir
  Sevgiliyi bulduktan sonra
  Hasret çekmektir

  Ve
  Vuslat hali ise yangındır
  Ve vuslatta aşk söner
  Zira
  Allah aşkında kul
  İnsan aşkında taraflar yok olmuştur

  Şair demiş ki
  Aşka uçma kanatların yanar" Mevlana :
  “Aşka uçmadıktan sonra
  kanatlar neye yarar?"

  İnsan aurasında
  hayvanatlar barınır
  Zihin bulanırsa
  Bilinç altı dışarı çıkar
  Kusma operasyonu
  Nötr ol
  Bazen yakalıyorsun
  Lakin bilinç yoksa
  Gelir gider
  Bilgi bilinç ve aşk olursa
  Hakikatin sırları açılır
  İzlemeye devam
  Herşey geçici
  İzlemeye devam
  Herşey fani
  İzlemek baki

  Ayna
  Ayna sıkıntıyı ortaya çıkarır
  Uyunan yerde ayna olmayacak
  Esas içindeki aynayı bul
  Şeffaf cisimler bilinç altını açar
  Bakış açıları önemli
  Gözler
  Keskinlik kazanırsa
  Herşey görünür.


  Hürmetli olmalısın
  Hürmet olmaksızın menfaat gelmez
  Hibe, haşmetli olandan sudur eder
  Hizmet eden şımarmamalıdır

  Soru sorma
  Naz yapma
  İtiraz etme ki
  Efendinden fayda gelsin
  Kalbin kime karşı
  Saygısını yitirirse
  O senin efendin değildir
  Ne zaman saygı geri geldi
  O zaman hizmete devam
  İnsan, arzularına
  Ancak hürmet ile ulaşır.

  Gözler, özdür.
  İnsan gözden ibarettir,
  Beden yüzde, yüz gözde toplanır,
  Tüm enerji gözlerde birikir,
  Bu sebeble nazar haktır,
  Gözler öldürür,
  Yüzü ovala yani abdest al !
  Simalar yani yüzler değişir
  İç dünyan değişirse
  dış suretinde değişir .
  Fotoğraf,
  sonsuzluktan sadece bir kare
  Zihin , putperesttir.
  Neden ?
  Zihin somut elle tutulana meyillidir

  Çocuğun rabbi (terbiye edeni)
  önce ana babasıdır
  Bir düşünür der ki
  Baba olunca tanrıyı anladım
  Zihin elde tuttuğuna inanır
  Lakin bu inanç değildir, İlimdir.
  İnanç elde olmayanadır.
  Kainat bakışına göre şekillenir gökyüzünde seninle ilgili bir boyut vardır ve sana göre açılır.
  Ve Ahadiyeti (tekliği) seyredersin
  Ve Her insan da tektir
  Uyanmak !
  Kendi dünyandan çıkmaktır
  Ve nice dünyaları algılamaktır
  Vahyin pırıltıları göz kamaştırır
  Ve en üst bilgi vahiy
  Pratiği ise sünnettir

  Sabitelerimiz, vahiy ve sünnet
  Mihenk taşımız
  Altını da bakırı da ona vururuz.
  Vahiy, kuşatıcıdır ve
  En alt derecesi ise, niyete kavuşmaktır.
  Şeref ve üstünlük geneldir,
  Bütün herkes buna nail olur.
  Hal böyle olmasa idi
  Allah cc herkesi muhatap almazdı
  Ve varlığa ve Yokluğa yemin etmezdi.

  Aslolan,
  Niyet, kendi işine sarılma ve dili muhafaza etmedir.

  Yeryüzü sarsıldığında,
  ve Dağlar atıldığında,
  Sadece bir fısıltı duyulur.
  Kur’an okunduğunda,
  Kulak verin ve dinleyin !
  Umulur ki
  Merhamete mazhar olursunuz
  Çünkü, kelam
  anlaşılmak üzere gelmiştir.
  Anlamak ise dinlemektir.
  Dinleyen, okuyanı meşgul ederse
  Allah a saygısızlık yapmış olur.
  Hitapta
  düşmanlar ahbaptan ayrılmamış, herkese yönelik olmuştur.
  Bir kısmı anlamakta isabet etmiş, bir kısmına ise doğru ulaşmıştır. Bilmediğini öğrenme gayretinde olan ilham almıştır.

  Vahiy, kuşatıcıdır ve
  En alt derecesi ise, niyete kavuşmaktır.

  Şeref ve üstünlük geneldir,
  Bütün herkes buna nail olur.
  Hal böyle olmasa idi
  Allah cc herkesi muhatap almazdı
  Ve varlığa ve Yokluğa yemin etmezdi.

  Aslolan,
  Niyet, kendi işine sarılma ve dili muhafaza etmedir.

  Devam edecek,