Süleyman Duymaz, İslam Deklarasyonu'yu inceledi.
15 Mar 00:26 · Kitabı okudu · 2 günde · 9/10 puan

Kitabın başında da geçtiği üzere İzzetbegoviç konuşmalarında verdiği mesajı İslam için canını veren insanlara söylüyor. Kendisi öyle demiş bana hiç kızmayın. Bunu öncelikle bir kenara koymak lazım.

''Ne olduğunu ve köklerinin nereden geldiğini bilmeyen bir ülke, nereye gideceğini ve yüzünü nereye doğru çevireceğini bilebilir mi?''
Bu kitapta geçen bir alıntı, kendimce çıkardığım sonuçları toplayan da bir anekdot aslında.

Türk toplumu olarak birçok değisik yapı içeriyoruz. Müslüman bir ülke miyiz? Hayır.
Çağdaş bir ülke miyiz? Hayır. Ama çağdaş olmaya çalışıyoruz 95 yıldır? Evet.
Ama olamıyoruz, olmak mı istemiyoruz acaba, ya da iktidar mı islamcı? Peki bu adam niye islamcı? Türk insanı eskiden öyleydi o yüzden mi?
Birçok cevapsız soru var. Ama yapılması gereken ne? Kökenimizi benimsemiyoruz. Onu hep kötülüyoruz. Batıya hayranız, nesine hayranız, yaşayışına hayranız halbuki yaşayışına değil çalışkanlığına, bilimine hayran olmalıyız.
İlk önce kendimizi tanımalıyız biz müslüman bir toplumduk. Nasıl oldu da bir anda batılı olduk. Onların yaşantılarını benimsedik, İslamı ( anne, baba, dededen gelen islamı ) sadece kimlik kartlarımızda bıraktık. Bunu neden yaptığımızı düşündük mü? Düşünüp evet onların iyi yanlarını almak yerine 'bir dakika ya neden direk biz de onların aynısı olmayalım ki'' dedik bir nevi. Dilimizi değiştirdik, giysilerimizi değiştirdik, yasalarımızı değistirdik, dinimize Avrupa gibi istediğimiz şekli verip toplumumuzun bir köşesine bıraktık. Oradan onu herkesin eline alıp fikirler yağdırabileceği bir hale getirdik. Artık tam bir Avrupalı olduk dedik. Ama olduk mu haha yine hayır. Yaaa arkadaşlar çünkü bizim ne olduğumuz belli. Ona göre bişeylere bakmalıydık.Biz böyle olması gerektiği bile düşünmedik. Bizim yerimize sağolsun birileri düşünüvermişler herşeyi.
Kafamız çok karışık. . Zamanında yapılmış, biz de acaba doğru muydu, yanlış mıydı demeden uyuyoruz işte.
Ha diyoruzdur, böyle iyi olmuş bak herkes takılıyor ne güzel diye, ama biz gelişmiyoruz ki a dostlar birine benzemeye çalışmakla da gelişemeyiz. Kendi kültürümüzü, köklü tarihimiz,i batıdan öğrendik ya hani milliyetçilik heh işte o köklü tarihimizi, benimseyerek gelişiriz.

Neyse kitap da bu gibi bazılarımızın beğeneceği fayda aramaya çalısacağı, bazılarımızın da ''ya arkadaş biz çağdaşlık diyoruz, batı diyoruz, laiklik diyoruz ama tabi bunlar kitap falan okumadıkları için bizim gördüklerimizi onlar göremez, bunlar hala yok islam falan filan'' diyeceği şeyler.

Tabi böyle dedik diye hemen Aliyacı da olmuyoruz. Aynı islamcı olmadığımız gibi. Bir insan sırf senle aynı değerlere sahip diye de direk ondan tarafa olunmuyor. Herkesin kendi düşüncesi olmalı, beğendiğin birisi şunu dedi diye o doğru olmak zorunda da değil. Fikir ithal etmemek lazım.

Çok konusmusum, haddimi aşmısım.
Kitaplarla kalın. Her kitabı ama her kitabı okuyalım. Nerdeyse alalım. İçinden bize faydası olanları seçelim.
Sevgiler :)

Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
11 Mar 00:01 · Kitabı okuyor · Beğendi

Şeriati bir devlet şekli gibi sunuyorlar. Oysaki, Kur'an, ima yoluyla bile bir devlet şekline temas etmiyor. Onu insan aklına bırakmış. İslam devleti tabiri, siyasal İslamcı istismarın bir uydurmasıdır. Kur'an'da böyle bir tabir yok. İslam evrensel ve ölümsüz ilkeler bütününün adıdır. O halde İslam'ın devleti olmaz, Müslümanların devletleri olur. Gerçek bu olunca da onlarca, yüzlerce devlet şekli bulunacaktır.

Allah ile Aldatmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 100 - Yeni Boyut Yayınları)Allah ile Aldatmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 100 - Yeni Boyut Yayınları)
Elif, Modern Mahrem'i inceledi.
10 Mar 12:22 · Kitabı okudu

Nitel bir araştırma olan “Modern Mahrem” de veri olarak sözlü ifadelerden, betimlemelerden ve yorumlardan istifade edilmiş kamusal alanın yeniden tanımlanan ifadesi ile sınırları çizilmiş ve toplumda oluşan modernizm düşmanlığına karşın “özel” olan mahremiyeti “sosyolojik aracılık” metodundan faydalanarak saha araştırmasının çok daha derinlemesine boyutuyla incelenmesi sağlanmıştır. Aktörle bire bir etkileşimde bulunan Göle, sosyolojik tahlillerini anlamada bilimsel objektiflikten asla taviz vermemiş uzaklık\ yakınlık ilişkisinin sınırlarını hesaplama da hassas ölçüler kullanmıştır. Fakat yazar aynı zamanda konunun sınırları çizilse dahi kullanılan metotlar ve prensipler ışığında bu sınırların aşılabileceği dinamik bir yapısı olan toplumun ve aktörün bire bir etkileşimde bulunulduğu durumlarda araştırmacının yetkisizleştirilmesi gerektiğini de savunmuştur.
İki ayrı medeniyetin vurgusu yapılan “modern” ve “mahrem” kelimeleri Türkiye’de oluşan yeni kamusal görünürlük için kullanılabilecek en uygun kavramsal sınırlara sahip kelimelerdir. Semantik yönden kuvvetli, kendi mana hiyerarşisini oluşturan modern ile mahrem kelimeleri aralarındaki zıtlıktan doğan bir uyum ile hem çatışmacı yönünü hem de fonksiyonel taraflarını yaşayan Türk toplumu için adeta yeni bir sosyolojik söyleme teorisel bir yaklaşıma imza atmıştır.
Medeniyetin mihenk taşı olarak görülen kadın ve türban üzerine yazılan bu kitap; özellikle kamusal alan sınırlarının yeniden inşası olarak görülen İslam Hareketi ve bu hareketin modernizmin de etkisiyle kamusal alanın yapısal dönüşüme etkisini sosyolojik teori temeli analitik olarak irdelemiştir. Göle sorulmayanı sormuş söylenmeyeni söylemiş toplumun kendi iç sesine dönüşen problemleri gün yüzüne çıkarmakla kalmamış bu minval üzeri eleştirilerle hem laik kesimin hem de İslami Hareket cephesinin gündemini uzun süre işgal eden söylemlerde bulunmuştur.
Yazar araştırma konusu olarak daha spesifik olan mikro düzeyde gözlemlenebilir türban tartışmasından makro/küresel bir tartışmaya kapı aralamış ve konuyu iki medeniyeti ifade eden bir başlık altında ifade etmeye çalışmıştır.
Batı modernizminin Türk toplumuna entegresi aşamasında gözden kaçan çok kültürlülük ve İslami bakış açısı; modernizmin bu topluma yansımasında adeta suret değiştirmiş, kendi senaryosunu aktör destekli toplum paralelinde tekrar yazmıştır.
Türkiye de 80’li yıllardan sonra ortaya çıkan İslamcı hareketin odak noktası ve bu hareketin öncül kuvvet sağlayıcısı kadın ve türban kendine çizilen mahrem sınırları değiştirmek için kişisel özgürlük bağlamında kendi savaşını açmış tüm dini yorumlara negatif tutumlara rağmen modernizmle İslam’ı kendi öznelliğini kavramada bir arada tutmayı başarmıştır. Gelenekçi düşünceyi ve inancı eleştiren türbanlı öğrenciler modernizmin de karşısında durmuşlar batı taklitçiliğini reddetmişler, kamusal alanı tek elinde bulunduran laik kesimin tepkisine maruz kalmış irtica, gerici gibi indirgemeci nitelemelerle bu alana girilmesine karşı bir reaksiyon oluşturulmasına sebep olmuşlardır. Örtünme ya da genel söylemiyle türban dinsel bir normdan ziyade siyasal ve kültürel bir söyleme hatta bir ideolojiye dönüşmüştür.
İslam’ın yaşandığı toplumlarda din, cinsiyetler arası bir şekillenmeye maruz kaldığı için Türkiye’deki medenileşme süreci de cinsiyet temelli olmuş eve kapatılan kadın kendi öznelliğine, kişisel özgürlüğüne kavuşturularak Batı modernizmine uyum sağlanacağı düşünülmüştür. Kemalist modernizmin temelinde duran kadın ve görünürlüğü, uygulanan kanunlar, çıkarılan inkılaplarla desteklenmiş, özel olan kamusal alana çıkarılmış kadının elinden alınan kimliği ve özgürlüğü tam olarak değilse de modernizmin öngördüğü çerçevede verilmiştir.
Epistemolojik olarak kendini problematize eden kavram kanaatimizce din kavramıdır. Pratikte yaşanılan din ile teori olarak bilinen dinin çatışması muhtemel sonuçların sorgulanmasına “aslında din ne” sorusuna cevap aramamıza neden olmaktadır. Şu da bir gerçektir ki toplumun gündelik hayatında yaşadığı dinden hareketle sosyolojik sonuçlar çıkarılmakta incelemeler yapılmaktadır. Bizim üzerinde durduğumuz konu Negatif yönlü eleştirilmesi gereken dinin kendisi değil aktör tarafından yorumlanmış toplum tarafından yaşanılan dinin muhatap alındığı konusudur.
Önemle dikkat çekilen diğer bir husus ise kadın ve insanlık mertebesi konusudur. Zira kadın sadece cinsel boyutu olan tek düze bir varlık olmayıp kamusal alanda da kendi öznesini yaşayabilecek güçte bir varlıktır. Modernizmin de etkisiyle hem siyasetin hem de cemaatlerin bir güç olarak gördüğü kadın elinde bulundurduğu bu güçle değişen hayat standartları eve kapatılmış olmanın verdiği baskıya karşı oluşturduğu yenidünya görüşüyle mahrem alanın sınırlarını sorgulamaya başlamış Kemalist modernizmden de destek alarak kamusal alanda varlığını görünür kılmıştır.
Göle bu araştırmasında toplumsal ilişkilerin nedensel değil anlamsal nitelik taşıdıkları anlayışından hareketle derin yorumsama ( hermeneutik) anlayışını benimsemiştir. Toplumdaki yaşam biçimleri anlam sistemleri ile temellendirilmiştir. Göle’nin doktora hocası olan Alain Tourain’in “Müdahaleci” (aktif katılımcı) yaklaşımından faydalanmış türbanlı öğrencilerle yaptığı derin mülakatlar ve kantitatif bir anketle, üzerinde durduğu konuya açıklık getirmiştir. Bu teoriden amaç ise toplumsal hayat ile pratiğin analitik bir mesafe ile yorumlanması kavramsallaştırılması ve sağlam bir etkileşim kurulmasıdır. Olay tasvir edilmekten ziyade anlama ve kavrama çabası içerisine girilmiştir.
Bourdeiu’nun habitus kavramından da bahsedilmiş; oluşan yeni kamusal alan, aktörlerin yeni yaşam alanları, gündelik hayatındaki değişiklikler irdelenmiş ve var olan değişim türbanlı kadın sorunsalında incelenmeye çalışılmıştır.
Ayrıca Göle’nin üzerinde durduğu diğer bir kavram ise zayıf tarihselliktir. Zayıf tarihselliği yaşayanlar ise kendi şimdisinden koparak güçlü Batılı’nın ön gördüğü zamanı yaşayan geçmişle gelecek arasında sıkışıp kalan topluluklardır. Kendi edebiyatına, sanatına, kültürüne sahip olamayan tarihinden uzak toplumlar modernizmin de etkisiyle, sadece kendilerine ait olanı da kendi elleriyle yok etmişler zaman yozlaşması içine girmişlerdir. Bu bağlamda Göle “Batılı olmayan ve “değişim karnavalına” katılamayan toplumlar tarihin ve bilginin sahipliğinden dışlanırlar” ifadesi ile her toplumun modernizme karşı kendini koruyamayacağını, şimdiyi yaşamak yerine Batılı’nın kendine sunduğu “artık zamanlarda” yaşamayı tercih eden toplumların var olma gücünü hiçbir zaman elde edemeyeceğini açıklamaktadır.
Batı modernliği ile gelenekten kopamayan İslami hareket olguları üzerine yapılan açıklamalar da kullanılan teoriler de şöyle bir sonuca varılmıştır: Küresel bir yaşam alanına dönüşen dünyada meydana gelen düşünsel ya da fiziksel olan her olay tüm ülkeleri etkilemekte toplumları ters yüz etmeye tek tipleştirmeye çalışmakta oluşturduğu normları dikte etmeye devam etmektedir. Bunlardan en önemlisi de kuşkusuz modernizimdir. Kendi çelişkileriyle ortaya konan bu program tüm dünyada uygulanmak istenmişse de her toplumun kültürel ve dini inanışlarına göre farklı suretlere bürünmüş kendine bir yaşam alanı yaratmaya çalışmıştır. Türkiye de bu durum kadın ve başörtüsü kavramları üzerinde anlam bulmuş İslam ile modernizim birbirlerinden etkilenerek yeni yaşam alanları düşünce boyutları türetmiştir. Toplumun dinamik yapısı kimi zaman öngörüleri yerle bir etmiş kimi zamansa beklenen kurgulanan gerçekleşmiştir. Türkiye her anlamda değişmiştir ve küresel çevrede gücü ve etkisi arttığı sürece de değişmeye devam edecektir.

Bu kitabın orijinali 2008 yılında "Alem Tanıgan Tulga" adıyla Kazakça olarak yayınlanmıştır. Mustafa Çokay (1890-1941), ünlü bir Kazak siyasetçisidir. Özellikle Kazakistan'daki Alaş Orda mensubiyetiyle bilinir. Fakat genç yaşlarından itibaren 1916'daki ayaklanmada ve Sovyet döneminde de Türkistan halklarının haklarını savunmuştur. Zaman zaman bölgesel birlikleri savunmuş, hatta sosyalist işçi hareketlerine de katılmış fakat nihayetinde milliyetçi, belki islamcı, bir fikriyata sahip olmuştur. Bugün Kazakistan'da hala anılan önemli insanlardandır. Bu kitap da Çokay hakkındaki bir çok arşiv belgesine ulaşmış ve kapsamlı bir biyografi oluşturmuş. Biraz akademik kaçabilir. İlgilenenlere tavsiye ederim.

│Mehmet Efe
Halkı isteseler de istemeseler de düzeltmeyi görev sayan bir kibirden Allah’a sığınırım. En temel deklarasyonuna, Hz. Peygamberin bile Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna tanıklık ederek başlayan bir özgürlük hareketine mensubum. Zafer için prensiplerimden hiç birini feda etmeyi mübah görmediğimden, haddini aştığı için zıddına dönüşen bir “İslamcı” değilim. Parçalamayı, ele geçirmeyi, yenmeyi değil; kucak açmayı, birleştirmeyi ve paylaşmayı esas almam gerektiğine inanırım. Çağdaş zulmün ve emperyalizmin ideolojik aygıtlarına ve araçlarına direniş mirasımdır “İslamcılık”; dinim değil.

osman yalçıner, Ben Sana Mecburum'u inceledi.
 07 Mar 21:09 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Attila İlhan; kelimenin tam anlamıyla “ bu topraklara ait” bir şair,yazar,romancı,gazeteci, fikir adamı.

Doğu-Batı meselesinin üzerine kafa yoran, hayatı da bizzat bu meseleyle yoğrulmuş, “hangi?” sorusunu çeşitli mevzularda kitaplarıyla sormuş, başka türlü bakabilmiş adamlardandı. Rahmet olsun..

Hani Neşet Ertaş eserleriyle Türkiye’yi nasıl anlayabiliyorsak, Attila ilhan için de durum yaklaşık böyledir. Bazı adamlar ortak değerimizdir. Hayatını merak edenler detaylı araştırabilirler. Can Yücel’le çocukluk arkadaşı, Sadri Alışık’ın kayınçosudur mesela. Başta Paris yılları olmak üzere( ki Avrupanın iç yüzünü çok genç yaşta tanımasına vesile olmuştur) çok maceralı uzun bir ömür. Atatürk'ü de en iyi anlatan adamlardandır, siyasete politikaya da kafa yoran adamlardan.

Batı'nın Deli Gömleği ve hangiler zinciri..

Hangi Batı />
Hangi Atatürk />
Hangi Sol />
Hangi Sağ />
Hangi Seks />
Hangi Küreselleşme />
Hangi Laiklik />
Şiire gelirsek, şiiri de bir Türkiye tablosudur. Modern Türk şiirinde hem kendine özgü hem de her şairi biraz anımsatan şairdir. Hem çevresini hem hayatı çok iyi gözlemlemiş, insanı, insanın ruhunu ve derinliğini çok güzel anlatmıştır.
"Ben sana mecburum" kitaba ismini veren, herkesin en az bir kere okuduğu, ülkemizde en sevilen şiirlerin başlarında gelir. Ben biraz daha az bilinen şiirlerinden bahsetmek istiyorum bu kitaptaki.

Belma Sebil (Seni ben Kallavi sokağında gördüm) ah ki ah. Bir hayalin, bir derdin, bir sevdanın peşinden böyle gidebilmek. Sanırım henüz çok genç yaşta olanların veya genç hissedenlerin harcı olsa gerek.. Bir video hazırlamışlar ,şiir müzik ve fotoğraflarla çok da uyumlu ve güzel olmuş.Kısa bir şiir ama ne şiir, dinleyiniz..
https://www.youtube.com/watch?v=sXF9CWOmKiI

Bir de öyle şiirlere rastladım ki bu kitapta , kendisinin çok sevdiği "hangi" ifadesiyle, "Hangi Attila İlhan " diyesim geldi. Şu dizeleri İslamcı, dindar,muhafazakar gibi sıfatlarıyla tanınan Sezai Karakoç veya Cahit Zarifoğlu yazdı deseler, bu şairleri tanıyanların da sanırım bana hak vereceği gibi hiç kimsenin en ufak kuşkusu olmazdı. İşte en başta bahsettiğim " bu topraklara ait olma " meselesine en iyi örnek.

yazılmışsa biz dahi
azrailin ekmeğinden tadacağız
şehitlik mertebesini
yaşamak cihetine makbul tutacağız
...
ateşin başına oturdular
önce bir soğan kırdılar
dut pekmezi ve yoğurt sordular
bıyıkları tekmil ayaktaydı
müslüman ve hilal biçiminde
sonra erkekçe yatsıyı kıldılar
...
kadınla çocuk arası bir genç kız
yalnızca başı örtülü
ehramsız
yağmurun çalışkanlığına aldırmadan
akşam namazına çökmüş
tertemiz bir hüzün
kirpiklerinde parlayan

Bir de "sen beyaz bir kadınsın" şiiri var ki bence en özel olanlardan biridir. Bu şiir için de emek verip hoş bir video hazırlayanların eline sağlık demeli.

https://www.youtube.com/watch?v=RTtjZMAYZH8

Daha pek çok şiir var bu ve diğer kitaplarında, internetten de rahatlıkla bulup okuyabilirsiniz zaten. Tanımadığımız yazarları tanımaya, tanıdıklarımızı da yeniden hatırlamaya her daim ihtiyacımız var. Adına kurulmuş bir vakıf da var ,
http://tilahan.org

Son sözü şaire bırakalım, 2005 yılında göçtü bu alemden, cenazesine de katılmıştım. Geriye ölmez eserler kaldı..


son umut kırılmıştır
kaf dağı'nın ardındaki
ne selam artık ne sabah
kimseler bilmez nerdeler
namlı masal sevdalıları
evvel zaman içinde
kalbur saman ölür
kubbelerde uğuldar bâkî
çeşmelerden akar sinan
an gelir
lâ ilâhe illallah
kanunî süleyman ölür

görünmez bir mezarlıktır zaman
şairler dolaşır saf saf
tenhalarında şiir söyleyerek
kim duysa / korkudan ölür
tahrip gücü yüksek
saatlı bir bombadır patlar
an gelir
attilâ ilhan ölür

Zifiri, bir alıntı ekledi.
 04 Mar 19:53 · İnceledi

Ak Parti'den İslamcı gençliğin depolitisazyonunda kısmi olarak söz edilse bile Ak Partinin asıl yaptığı İslamcı gençliğin dünyevileştirilmesi ve ideolojiksizleştirilmesi bağlamında oldu.

Cumhuriyet İslamcılığın Seyri, Serkan Yorgancılar (Sayfa 88 - undefined)Cumhuriyet İslamcılığın Seyri, Serkan Yorgancılar (Sayfa 88 - undefined)
Zifiri, bir alıntı ekledi.
 04 Mar 19:49 · İnceledi

Bir takım yakın tarih çalışmacılarına göre 90'lı yıllar gençlerin depolitisazyonuyla geçmiştir. Gençlik 80 darbesi sonrasında siyasetten ve politikadan uzaklaştırılınca kapitalistleşmiş, ülke ve dünya gündemine yabancılaşmıştır. Bu tez solcu gençlik için doğru olabilir. İslamcı gençlik ise tam tersine 90'lı yıllarda yükselen Refah Partisinin etkisiyle ülke ve dünya gerçekleri karşısında kendine özgün bir duruş sergileme ve kendine anlamlı bir yer tayin etme konusunda oldukça dinamikti.

Cumhuriyet İslamcılığın Seyri, Serkan Yorgancılar (Sayfa 85 - undefined)Cumhuriyet İslamcılığın Seyri, Serkan Yorgancılar (Sayfa 85 - undefined)

Bu kitap, Under Secretary of Defence for Policy sponsorluğunda RAND National Defence Research Institute tarafından hazırlanmış bir rapordur. RAND Corporation, Amerika'da hem resmi hem de özel birçok kurum tarafından desteklenen, ordu ve diplomatlarca izlenen, ciddiye alınan ve tespitlerine güvenilen bir kuruluştur. Raporun yayınlanma tarihinin bundan dokuz yıl önce olması onun öngörülerini teyit ve o zamandan beri değişen şartları görebilmek açısından önemlidir. Kısacası raporda cumhuriyetin kuruluşundan itibaren özetle 2007 seçimlerine kadar olan dönem inceleniyor. 2007 sonrasında olabilecek dört senaryo verilmiş:

1) AKP'nin ılımlı ve AB odaklı bir politika izlemesi (Tam tersi oldu)
2) İslamcılığın yükselmesi (Yaşandı)
3) AKP'nin mahkeme yoluyla kapatılması (Olmadı)
4) Askeri darbe (Kısmi olarak yaşandı)

Bu senaryolar anlatılırken Gülen Hareketi-Nurculuk, Milli Görüş Hareketi, islamcı partiler, başta Nakşibendi olmak üzere tarikatlar ve yurt dışında faaliyet gösterdiği halde Türkiye'de etkisi olan hareketler (Almanya'da Kaplanlar, Filistin'de Hamas gibi) incelenmiştir. Dört senaryonun iki tanesinin tam tersi olduğunu düşünüyorum. Diğer bir senaryo için; darbe girişimi yapan grubun islami cemaat olmasına rağmen İslamcılık hareketinin yükselmeye devam etmesi durumu var. Son senaryo için de rapor daha çok atatürkçü bir asker grubu öngörürken, başka bir grup tarafından teşebbüs oldu.

Raporda TESEV tarafından yapılan anketlere göre de sosyolojik bazı tespitler yapılmış. Bunlara detaylı girmek istemiyorum fakat genel anlamda bugün ile karşılaştırıldığında dini radikalleşmenin hızlı şekilde yükseldiğini görmek zor değil. Daha yakın zamana ait raporlar hakkında da paylaşım yapacağım. Merak edenler bu raporu yada sonrakileri okuyabilir. Tavsiyedir.

Bu kitabın ne orijinal Almanca'sını ne de ilk basım tarihini bulabildim. Muhtemelen kitabın gerçek adı da bu isim değil. Çünkü içerik ile isim birbiriyle çok uzak. Kitabın yazarı Elsasser; Junge Welt, Jungle World gazeteleri ve Compact dergisi gibi sosyalist yayınların yöneticiliğini yapmıştır. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunu ilhak etmesini de öven açıklamaları, Alman kamuoyunda tepki toplamıştır. Bu kitapta, Işid'den bahsetmemekle birlikte, özellikle 1990-2000 yılları arasında Balkanlar'da yaşanan çatışmaları anlatır. Bu çatışmalarda ABD'nin etkilerini, Kosova ve Arnavutluk temelinde gelişen müslüman direnişinin kaynağı sayar. Bu savaşlarda Sırbistan karşıtı olarak savaşan hemen her müslüman komutanı cihatçı-radikal islamcı kabul eder ve bunun üzerinden tartışır. O dönemlerde yeni taraftar bulmaya başlayan ve propagandayı kullanarak kendi bilinirliğini arttırma hedefinde olan radikal islamcı grupların hepsinin Balkanlar'da açtıkları ofislerden ve görüştükleri diplomatlardan tek cümle alıntılar yaparak bu grupların tamamının Amerika tarafından oluşturulduğunu söyler. Kısacası kitabın Işid ile ilgisi yok. Bahsettiği grupların daha sonradan Işid yöneticileri veya militanları olarak karşımıza çıktığını göstermiş olsa bir anlam ifade edebilir fakat bu haliyle okunması gerekli olmayan bir kitaptır.