İslâm’da, ailenin temelini teşkil eden karı ve kocanın birbirlerine sevgi ve saygı bağı güçlü olmalıdır. Esasen, yüce Allah, kadın ile erkek arasına bir «gönül bağı» ve «bir diğerine ısınma» temayülü koymuş bulunmaktadır. İslâm’da«kadın» ve «erkek», birbirine düşman olan, yahut birbirleriyle didişen ve yarışan zıtlar halinde değildir, aksine, onlar birbirlerini tamamlayan ve birbirine muhtaç iki cins halindedirler. Nitekim yüce ve mukaddes kitabımız Kur’ânı Kerim’de şöyle buyurulur: «Sizi, bir candan (Âdem’den) yaratan, bundan da gönlü, kendisine yetip ısınsın diye eşini yaratan O’dur. (Bkz. el-A’raf Sûresi, âyet 189)