• Kur'an'ın Ali İmran Suresinde : "(Tanrı) size daha analarınızın karnındayken dilediği gibi şekil verir" (3 Al-i İmran 6)şeklinde hükümler vardır ki yeryüzü eşitsizliklerinin başlangıç noktasını oluşturur.Yine aynı şekilde Rad Suresinde "Allah dileseydi bütün insanları doğru yola sevkederdi" (K.13 Rad 31) diye yazılıdır. Nur Suresinde "Allah kime nur vermemişse,bir nur yoktur ona"(K. 24 Nur 40); ya da hadid suresinde:"Yeryüzünde yahut canlarınıza gelip çatan hiç bir felaket yoktur ki Biz onları yaratmadan önce,onu bu kitapta tespit etmemiş olalım" (K. 57 Hadid 22); Enam Suresinde "Allah kimi doğru yola koymak isterse onun kalbini islamiyete açar, kimi de saptırmak isterse...kalbini dar ve sıkıntılı kılar"(K.6 Enam125) şeklinde; Enam Suresinde "Allah dileseydi şirk koşmazlardı"; (K.6:107) diye; Araf Süresinde "Allah kimi yoldan çıkarırsa artık yoktur onu doğru yola sevkedecek... ve onları gözleri kör olarak şaşkınlıklara bırakır"(7: 186); Hud Suresinde "Yeryüzünde yürür hiçbir mahluk yoktur ki... onun mukadderatını tayin etmesin... 11 (K. Hud 56) ;İbrahim suresinde: ''Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola sevkeder... dilediğine lütfeder, ihsanda bulunur... 11 (K. İbrahim 4,11); Bakara Suresinde :"Dilediğine kat kat verir..." (2 Bakara 261); Necm Suresinde "Zengin eden ve sermaye veren O'dur"(K.Necm48) gibi ve bunlara benzer daha nice hükümler vardır.