Fatih Beyazkaya, bir alıntı ekledi.
21 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Rusya Tarihi
Rus kilisesine Bizans'tan alınan esaslar kabul edildi, kiliseye mensup kimselerin hukuku Bizans'taki kanunlarla tesbit edildi. Bizans'tan gelen örnekle "manastırlar,(keşişhaneler) kurulmaya başlandı. Manastırlar birer çiftlik olduklarından, Rusya'da yeni usûl toprak işletme ve ekonomi teşkilâtı meydana geldi. Manastıra bağlı kimselerin kanunî durumları Bizans'takilerin aynı idi. Bu suretle Bizans'tan Kiyef Rusyasına yazılı kanun esasları girmiş oldu. Bu kanunlar Bizans'ta "Nomokanon, adıyla tanıldı ve, galiba Methodius tarafından Bulgarca'ya tercüme edilmiş kanunlar külliyatıdır. Kiyef Rusyasından bunlara " Kormçaya kniga,, denmiştir. Bunlar daha ziyade kilise idaresine ait olmakla beraber, mülkî idareyi ilgilendiren kısımları da çoktu. Hıristiyanlığın kabulü, bu suretle Rusya'da kanun tanzimi ve kanunların tatbiki işini kolaylaştırdı, ve Rusya'da kanun mefhumunun yerleşmesine zemin hazırladı.

Rusya Tarihi / Başlangıcından 1917'ye Kadar, Akdes Nimet Kurat (Sayfa 32 - Türk Tarih Kurumu)Rusya Tarihi / Başlangıcından 1917'ye Kadar, Akdes Nimet Kurat (Sayfa 32 - Türk Tarih Kurumu)
İrem Berfin Tekir, bir alıntı ekledi.
Dün 11:40 · Kitabı okudu

Tıp, hukuk, işletme, mühendislik… Bunlar hayatı sürdürmek için gereklidir. Peki ya şiir, romantizm, aşk, güzellik..? Bunlar ise uğruna hayatta kaldığımız şeylerdir.

Ölü Ozanlar Derneği, N. H. KleinbaumÖlü Ozanlar Derneği, N. H. Kleinbaum

Cennet Uslu, Robert Nozick: Anarko-Kapitalizme Karşı Minarkizm
Nozick’in koruma şirketleri ve müşteri ilişkileri üzerinden inşa ettiği devlet teorisi, klasik liberal devlet teorisi ve pratiğinde yer alan formülasyon ve yöntemleri açıklayamaz ve meşrulaştıramaz. Nozick’in minimal devleti onu ortaya çıkaran süreç ve öncüller nedeniyle adı devlet olsa da bir özel mülkiyet işletmesidir. Minimal devleti işletenler, örneğin iflas ettikleri veya yeterince kazanmadıkları için bu şirketi/devleti feshedebilirler. Minimal devlet her şeye rağmen bir özel işletme olduğu için, Nozick’in teorisi klasik sınırlı devlet teorisinde geçerli olan oy verme, kuvvetler ayrılığı veya parlamento gibi uygulama ve kavramları açıklamak ve meşrulaştırmakta yetersizdir.

Necati karapinar, Mor İnek Nasıl Büyüsün?'ü inceledi.
16 Mar 15:29 · Kitabı okudu · 8 günde · Beğendi · 10/10 puan

Son yıllarda işletme ve pazarlama dünyasına yeni bir anlayış kazandıran İsveçli Pazarlama Guru’su Seth Godin’in “Mor İnek” diye bir teorisi var.
Mor inek kavramı üzerinde best sellerden olan “Mor İneğin Akıllısı” kitabının devamı sayılabilecek bir kitaptır.
Bu kitap, mevcut piyasada farklılık yaparak Pazar pastasını büyütmek isteyen firmaların büyüme krizinden çıkmak isteyen; sürüden ayrılıp farklı, çarpıcı ve sıra dışı olmayı arzu eden ve kârlılığı yeniden yakalamayı hedefleyen şirketlere çok yönlü “farklılaşma” yolları, yöntemleri ve örnekleri sunuyor.

Necati karapinar, Mor İneğin Akıllısı'ı inceledi.
16 Mar 15:24 · Kitabı okudu · 38 günde · Beğendi · 9/10 puan

Son yıllarda işletme ve pazarlama dünyasına yeni bir anlayış kazandıran İsveçli Pazarlama Guru’su Seth Godin’in “Mor İnek” diye bir teorisi var. Bu kitap bu anlamda Mor İneği farklılaşmayı anlatan harika bir kitaptır.
Dünyada yaşanan küreselleşmeyle beraber, işletmelerin sayısı artmakta, müşteriler daha bilinçli ve daha hızlı değişken karar verme eğiliminde olma durumundadır. Bu nedenle işletme olarak pazar payınızı büyütmek ya da yeni bir şeyi kabul ettirmek istiyorsanız, mevcut piyasadakilerden farklı olmanız ve mor inek olmanız gerekmektedir..
Bu kitap, yarattığınız her şeyin içine neden Mor İneği koymanız gerektiğini, TV ve diğer kitle iletişim araçlarının neden artık gizli silahınız olmadığını ve pazarlama uzmanlığının neden sonsuza kadar değiştiğini anlatmaktadır.

Dead Poets Society (1989, film)
Size kim ne derse desin, sözcükler ve fikirler dünyayı değiştirebilir. Bay Pitts edebiyatın işletme ya da tıp okurken hiçbir işine yaramayacağını düşünüyor. Olabilir. Bay Hopkins de ona katılıyor. Bay Pritchard'ı işleyip kendi asil hedefimize sessizce devam etmeliyiz, diye düşünüyor. Size bir sır açıklayacağım. Toplanın! Toplanın! Biz hoş olduğu için şiir okuyup yazmıyoruz. İnsan ırkının birer ferdi olduğumuz için şiir okuyup, yazıyoruz. Çünkü insan ırkının içinde coşkular vardır. Tıp, hukuk, ticaret, mühendislik yaşamak için gerekli olan asil birer meslektir. Ancak şiir, güzellik, aşk, sevgi... biz bunlar için hayattayız. Whitman'dan bir şiir:

"Oh ben. Oh, hayatın anlamını arayan sorular.
İnançsızların sonsuz sırası.
Aptallarla dolu şehirler.
Bunlar arasında yaşamanın anlamı ne?"

Cevap: Siz buradasınız. Hayat var ve güçlülerin mizanseni devam ederken, sen de birkaç dize katkı yapabilirsin. Güçlüler mizanseni devam ederken, sen de birkaç dize katkı yapabilirsin. Sizin dizeniz ne olacak?

Necati karapinar, Geleceğin Organizasyonunu Yaratmak'ı inceledi.
16 Mar 10:57 · Kitabı okudu · 9 günde · Beğendi · 8/10 puan

Bir işletme alanında akademisyen olarak İşletme anlamında temel ve teorik bilgileri hikayesel ve okuyucuyu gülümseterek yazan Ahmet Şerif İzgören’ in kitaplarını severek okuyorum ve okumaya devam etmek istiyorum.
Bu kitabı yine yönetim, liderlik, insan kaynakları, halkla ilişkiler ve bankacılık, pazarlama alanlarında çalışmaya hedefleyen üniversite öğrencilerinin, yöneticilerin okuması gerektiğini düşünüyorum.

Ancak bu kitapla ilgili bazı eleştirilere de sahip olduğumu bildirmek istiyorum. Anlatılan teorik bilgilerde güzel noktalardı ama bazı kavramsal olaylarla ilgili mevcut yapıya uymayan çağ dışı diyebileceğimiz çözüm önerileri bulunmaktadır. Bunların yenilenmesi yeniliğe açık olunması gerektiğini düşünüyorum. Geleneksel anlamda çok çalışmak çok kar demek değildir. Çoktan ziyade etkin ve verimli olabilmek önemlidir.

Necati karapinar, İş Yaşamında 100 Kanguru'yu inceledi.
16 Mar 10:40 · Kitabı okudu · 10 günde · Beğendi · 9/10 puan

Bir işletme alanında akademisyen olarak Ahmet Şerif İzgören’ in kitaplarını severek okuyorum. İş dünyasında yönetici ve işveren konumunda olanlar ve bu alanda eğitim gören öğrencilerin okuması gereken kitapların başında geliyor. İş yaşamıyla ilgili karşılaşılabilecek engeller ve bunların aşılmasına ilişkin çözüm önerilerine ilişkin örneklerle yapılan açıklamalar sıkılmadan okumamızı sağlıyor. Liderlik ve yönetimle ilgili önemli bilgiler yer almaktadır...

Tolga Köseoğlu, bir alıntı ekledi.
15 Mar 08:52

İktisat teorisi hala hiçbir şeyin etkisinde olmayan "bağımsız tüketici talebi"nin piyasa talebini nasıl oluşturduğundan bahsederken, işletme eğitiminde, tüketicilerin reklamlarla nasıl yönlendirildiği ve yeni taleplerin yaratıldığı üstüne dersler okutulur.

Sermaye Birikirken, Oya Köymen (Sayfa 197)Sermaye Birikirken, Oya Köymen (Sayfa 197)