• İsmet Özel kalp krizi geçirdikten sonra bende olan kitaplarını tekrardan okumaya başladım. Seni ölmeden anlayacağım, piyasadaki üç beş şiirini bilip “ Abi çok iyi şair ya...” diyenlerden olmayacağım.
 • Haberi Dücane Hoca'dan alıyoruz. Geçmiş olsun🤲
  https://twitter.com/...027533643362304?s=19
 • İsmet Özel kalp krizi geçirdi.
  Tanımayanı bilmeyeni çoktu. Kim bu İsmet deyip küçük çaplı araştırma yaptılar. Kimisi sevdi, şaşırdı..
  Nefret edenleri de vardı tabi.. Ve bu kişilerin 2 ya da 3 noktada toplandıklarını gördüm.
  👉1-Sorulunca Söylenen kitabındaki soru-cevap da kadın-erkek ilişkisi hakkında verdiği demeç. (buna tepki gösterenlerin alışık olmadığı şeyler duyması veya duymak isteneyecekleri şeyler duyması. İsmet Özel'in üslübu ve alaycılığı da eklenince yadırgayanlar oldu. İsmet Özel'in kadınlara değer vermediği çıkarımını yapmak için yine de yeterli değşkdir. Doğruları söylemek, bunu yaparken eğilip bükülmemek ve şirin görünme çabası içinde olmamak İsmet beyin kalın tavırlarındandır.)
  👉2-Gar patlaması.(Gar patlamasının olduğu gün, Yeni Anayasa'nın ve Yeni Türkiye'nin eleştirisi üzerine panel yapılacaktı. Bu panel haftalar önce planlanan bir şey. Gar Patlaması ile Bu paneli ilişkilendiren. Ve bu panelden bir kesit alarak sanki İşidi destekliyen oh olmuş diyen bir insan gibi lanse edenler oldu. Bunlar düpe düz art niyetli. İsmet Özel kadar bir vatan derdi olan insan kaldı mı şu ülkede. Hiç bir siyasi organizasyonun kanatlarına sığınmadan bu kadar cesur ve net konuşan insan kaldı mı? Esed katilse her lider katil dediği için Esedci ilan edildi. İsmet Özel'in sempati duyduğu bir siyasetçi varsa onun da Muhsin Yazıcıoğlu olduğunu düşünüyorum.)
  👉3-Döneklik (bunu söyleyenlerin hazımsızlığını anlatabiliyorum, şiirlerini kronolojik olarak okuyan veya waldo'yu okuyan İsmet beyi ve arayışını anlar. O arayış hiç bitmedi.)
  👉4- sosyal medyada tanınan yazar, akademisyen ve siyasetçilerden İsmet beye Türkiye'nin kalbi, beyni, ruhu, falan bir sürü övgü mesajı. Madem bu adam bu kadar üst düzeydi. Niçin yanında olmadınız, niçin konuşurken hak verip desteklenmediniz. İsmet Özel'i karalayan kişilere niçin tepki vermediniz. Herkesin derdi şirin mesajlar ile kendi kitlesini artırmak. Çok Garip
 • İsmet Özel geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmış. Durumu ciddi. Seksene merdiven dayadı. Öznel bir hüküm ama yaşayanlar içinde en büyük ve en iyi şairimiz o. Belki üstat Sezai Karakoç’tan sonra. Etkilemediği insan yok. İz bırakanlardan. Zaman zaman saçmaladı ama yine de büyük. Büyükler saçmalıklarıyla büyük değil mi zaten? “Ezeli Mağluplar” geçen yıl öpmüştü ellerinden. Kendisine ayrılan ser-levhadan dolayı çok mütehassis olmuştu.

  Bütün sosyal paylaşım sitelerinde aynı haber. Talihi mâkus giden bir şair İsmet. Şiirleri kadar yaşadığı devrin de yüzüne güldüğü ve büyüttüğü bir şair. Ataol Behramoğlu ile mektuplaşmalarını hatırlıyorum. Bir kelimeyle enfes satırlardı. Bir şairin veya romancının büyüklüğü sadece eserlerinin iyi ve büyük oluşuyla değil, yaşadığı dönemde talihin ona göz kırpması lazım aynı zamanda. İsmet Özel’i yücelten şairliği ile beraber bahsini ettiğimiz bu dönem faktörü. İbn-i Haldun’un tabiriyle mûhit te’siri.

  İdeolojik bir tercih yapmasaydı, yani marksizmden İslamiyet’e sıçramasaydı eğer yekûn ihtimalle muhafazakar camia nezdinde hiçbir kıymet-i harbiyesi olmazdı. Filhakika bizim camiada İsmet’i İsmet yapan şairliği değil, Müslüman mühtedi kimliği. Necip Fazıl misalinde olduğu gibi. Solda kalıpta şairliği İsmet Özel’e eş olan bazı simaların sağ’dan zerre miskal iltifat görmeyişi bunun en büyük ispatı.

  Bu ülkede sanat ideolojinin emrinde kaldı daima. Onun için bütün kıymeti bu emre amade olmasından geliyor. Sanatkar için az bir inhiraf sukut suikasti’ne uğramak için kâfi. Sol İsmet’i çoktan unuttu, sağ ise hiç anlamadığı halde heykelini dikmeye hazır. Mes’ele sanatkar mayanın kıvamı ve kalitesi değil, mevzilenen mevziler, sipere yatılan cepheler. Bizden ise iyi şair, bizden değilse “sâbık şair.” Sol’un yıllardır Necip Fazıl’ı görmezlikten gelişi aynı sari marazdan ötürü değil mi?

  Türkiye sanatta, edebiyatta, tefekkürde hiçbir zaman bir bütün olamadı. Birer “deli gömleği” olan ideolojiler tam ortasından yardı her defasında bu ülkeyi. Halbuki Yahya Kemal, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Tanpınar, Kemal Tahir ideolojiler üstü tutulması gerekirken ideolojilere kurban edildi. Bu şuurlu bir tercihten ziyade bu toprakların bir kaderiydi sanki. Bundan dolayı sanatkar sanatını herhangi bir ideolojiye yaslamasa itibar kaybı kaçınılmazdı.

  Aslına bakılırsa tarihin hiçbir devrinde sanat ideolojiden tam anlamıyla ayrılmadı. Ayrılamadı, ayırmadılar belki de. Dostoyevski ve Tolstoy’un bütün gücü mistisizmden gelir, Mayagovski’nin materyalizmden. Bu topraklarda maya tutması kabil olmayan tek sanat Kemalist Sanat. Falih Rıfkı, Şevket Süreyya, Nurullah Ataç, Cevdet Anday… Cumhuriyet dönemi Kemalist sanatı kadar öksüz ve köksüz başka bir sanat yok. Sanatın varlık zemini olan her şey bir kalemde inkar edildi çünkü.

  İsmet Özel’in en büyük zaafı kavmiyetçilik. Milliyetçilik zindanından kurtaramadı kendini. Bu zindan kimleri çürütmedi ki! Necip Fazıl, Nurettin Topçu, Nihal Atsız, Peyami Safa, Tarık Buğra… “Benlik zindanı”nı aşanlar bile aşamadı bu zindanı. Müslüman-Türk sanatkar ve mütefekkirinin en büyük zindanı ve dahi en büyük imtihanı bu. Yazık ki bunu aşabilen sanatkar ve mütefekkir sayısı yok denecek kadar az. Bediüzzaman gibi çağımızın Gazalisi denebilecek güzide bir simanın bile bu camiada hüsn-ü kabul görmeyişinin en birincil nedeni bu zindan yine.
  Şahin Doğan
 • Kalp krizi sonucu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Koroner Yoğun Bakıma kaldırılan Şair İsmet Özel’e Mevladan acil şifalar diliyorum.

  “Gittim çekip başımı gittim hakikat duraksadı”

  Gitme usta...
 • Edebiyatımızın büyük ismi İsmet Özel kalp krizi geçirdi.
  "Gittim çekip başımı gittim hakikat duraksadı"