1000Kitap Logosu

İşte Böyle Dedi Zerdüşt

Prometheus
bir alıntı ekledi.
Prolog
Zerdüşt o zaman, halkla değil, sadece yoldaşlarıyla konuşması gerektiği anlar; iradesi peşi sıra sürükleyeceği ölü yoldaşlara değil, kendi iradelerini izlemek adına Zerdüşt'ü izleyen canlı yoldaşlara ihtiyacı vardır: Anlar ki onun görevi sürünün çobanı olmak değil, sürüden birçoğunu caydırmaktır: "Yoldaşlar arar kendini yaratıcı, cesetler değil, sürüler ve inananlar da değil. Kendisiyle birlikte yaratacakları arar, levhalara yeniden değerler yazacak olanları."³⁶ ³⁶ İşte Böyle Dedi Zerdüşt, age., s. 27, I, "Zerdüşt'ün Önsöylevi" , S 9 eKGWB/Za-I-Vorrede-9.
Paolo D’lorio
Sayfa 89 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1.Baskı: Kasım 2015, İstanbul
Prometheus
bir alıntı ekledi.
Nasıl dayanabildim buna! Nasıl üstesinden gelebildim böyle yaraların? Ruhum, bu mezarların içinden nasıl yeniden dirilebildi? ... İçinde hâlâ gençliğimin özgürleşememiş yanı yaşamakta; ve sen, yaşam ve gençlik olarak, umut ederek oturmaktasın buradaki sarı mezar kalıntılarının üstünde. Evet, benim için hâlâ bütün mezarları parçalayansın: Selam olsun sana istencim! Ve diriliş ancak mezarların bulunduğu yerde vardır.⁴⁶ ⁴⁶ İşte Böyle Dedi Zerdüşt, "Mezarların Şarkısı", age., s.140, EKGWB/Za-II-Grablied. Wagner'in eserindeki Tristan'a gönderme yapan "Ona nasıl dayanabilirim?", "Wie ertrug ich's nur?" anlamı üzerine bkz. yukarıda 31 numaralı not, s.45. ³¹ nolu not: Malwida von Meysenbug, Der Lebensabend einer Idealistin, age., s. 57-58. Bkz. Malwida von Meysenbug, Memoiren einer Idealistin, Stuttgart, Auerbach, 1876.
Paolo D’lorio
Sayfa 56 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1.Baskı: Kasım 2015, İstanbul