Abdullah Dağlı, bir alıntı ekledi.
7 saat önce

Siz sevemezsiniz adaşım, siz, şehirde yaşayanlar ve köyde yaşayanlar; siz, birisine itaat eden ve birisine emredenler; siz, birisinden korkan ve birisini tehdit edenler... Siz sevemezsiniz. Sevmeyi yalnız bizler biliriz...

Değirmen, Sabahattin AliDeğirmen, Sabahattin Ali
Sisyphos, Dinle Küçük Adam'ı inceledi.
8 saat önce · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 8/10 puan

"Dinle küçük adam!!!
Herkesin maskesini kuşanıp varoluş alanında saf aldığı bu dünyada senin gibi olan binlerce insan var. Şimdi büyük olanların bir zamanlar senin gibi küçük olduğunu unutma onlar sadece senden daha istekliydiler ve senin ulaşabildiğin sahtekarlığa bir adım daha çok yaklaşmış olmaları toplumda büyük adam olarak anılmalarına neden oldu sadece. Her şeyi çok bilmişliğinle göz kamaştırıyorsun doğrusu küçük adam. Tarih senin gibi binlercesini gördü, şimdi toprak altında olanlar bir zamanlar senin gibi küçük adam olduğunu kabullenemeyenler ve hatta bunu bilmeyenlerdi. İsteminin ardında boyun eğme ve itaat yatıyor, eylemlerini korkuların belirliyor malesef küçük adam. Herhangi bir etnik gurubun ardına sığınıp diğerlerini dışladın ve hatta onlara büyük acılar çektirdin. Şimdi içinde bulunduğun uykundan uyan ve yanılsamalarına bir son ver! Farklı değilsin, hiçbir zaman da olmadın malesef, sadece öyle olduğunu varsaydın. Dünyaya gelen her insanın bir gün öleceğini ve herkesin etten kemikten olduğunu unutma. İhtiraslarının hiçbir anlamı yok zamanı gelince sende mutkaka unutulmaya mahkûm olacaksın.."

Kitabın başından sonuna kadar insanın asıl olan yüzünü ironik bir şekilde anlatan yazar, Küçük adamı yani insanı acımasızca gözler önüne seriyor. Olmasını istediği gibi değil de asıl olan insanı anlatıyor, acımasız tarafı da budur. Muhteşem analizler yer alıyor kitapta bunun nedeni ise yazarın hem dünyanın en çalkantılı zamanlarında yaşamış olması hem de psikanalizle uğraşması olarak görülebilir. Mutkaka okunması gereken kitaplardan. İyi okumalar diliyorum herkese...

Betül Semâ, bir alıntı ekledi.
11 saat önce · Kitabı okudu

"Hayat bomboş bir arzudan ibaretti demek. Kovaladıkca kaçan nerelere yetişmek isterken, nerede takılıp kalan... Neleri yakalayım derken, insana hiç beklemediği neleri kaybettiren bir avunma, aldatmaca... Hayır, hayır boş bir kağıttı hayat... Lekesiz, ak en berrak beyazlıkta insana teslim edilmiş bir sınav kağıdı... Onu istenilen evsafta sahibinin huzuruna çıkarmaktı hayat...
Paslandırmadan, yırtmadan, kirletmeden, yaratıcısına emanetini tertemiz sunmak... Sabır, şükür, tahammül... İtaat, kayıtsız şartsız teslimiyetti hayat... Evet işte buydu hayat. İsyansız yaşayabilmek..."

Evsaf: Nitelikler

Sular Durulursa, Ahmed Günbay Yıldız (Sayfa 220)Sular Durulursa, Ahmed Günbay Yıldız (Sayfa 220)
Gizem Yoldaş, bir alıntı ekledi.
17 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Darrel/İtaat
Darrel gözlerini kapadı, önce hiçlik ile buluştu, sonra düşleri acı ve keskin gerçekliğe karıştı. Rüzgarın ve yağmurun ölümü çağrıştıran melodileri arasındaki kesintili ve kabus dolu uykularında kendi benliğini kaybetti.

Yeminler ve Prangalar, J. M. Rocklin (Sayfa 238 - Truva Yayınları)Yeminler ve Prangalar, J. M. Rocklin (Sayfa 238 - Truva Yayınları)
Hakan Can, bir alıntı ekledi.
17 saat önce · Kitabı okuyor

Aynen öyle de: Padişah-ı bîmisâl, kavm-i Nûh'un mahvı için semâvât ve arza emir vermiş. Vazifelerini yaptıktan sonra ferman ediyor :

"Ey arz! Suyunu yut. Ey semâ! Dur, işin bitti. Su çekildi. Dağın başında memur-u İlâhî'nin çadır vazifesini gören gemisi kuruldu. Zâlimler cezalarını buldular." İşte şu üslûbun ulviyetine bak. "Zemin ve gök iki mutî' asker gibi emir dinler, itaat ederler." diyor. İşte şu üslûb işaret eder ki, insanın isyanından kâinat kızıyor. Semâvât ve arz hiddete geliyorlar. Ve şu işaretle der ki: "Yer ve gök iki mutî asker gibi emirlerine bakan bir Zât'a isyan edilmez, edilmemeli..." Dehşetli bir zecri ifade eder. İşte tûfan gibi bir hadise-i umûmiyeyi bütün netâiciyle, hakaikıyle birkaç cümlede îcazlı, i'cazlı, cemâlli, icmalli bir tarzda beyan eder. Şu denizin sair katrelerini şu katreye kıyas et.

Mucizat-ı Kur`âniye Risalesi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 31)Mucizat-ı Kur`âniye Risalesi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 31)
Teksen Taşcı, Grey'i inceledi.
18 saat önce · Kitabı okudu · 10/10 puan

50 tonu serisini hemen hemen herkes okumuştur. Fantazi, itaat, seks, geniş hayal gücü, zayıflığın gücün ve zaafı aynı duygular içinde barındıran, diğer bakış açısı ile zengin bir iş adamının seks hayatını anlatıyor gibi aksettirilen bir seriydi. Şimdi okuduğunuz seriyi kenara bırakın birde Grey'in gözünden ve duygularından bakış açısı sağlayın diyorum.

ysmn, bir alıntı ekledi.
19 saat önce

Dünyada sizden, yani bütün erkeklerden niçin bu kadar çok nefret ediyorum, biliyor musunuz? Sırf böyle en tabii haklarıymış gibi insandan birçok şeyler istedikleri için. Beni yanlış anlamayın, bu taleplerin muhakkak söz haline gelmesi şart değil. Erkeklerin öyle bir bakışları, öyle bir gülüşleri, ellerini kaldırışları, hulasa kadınlara öyle bir muamele edişleri var ki… Kendilerine ne kadar fazla ve ne kadar aptalca güvendiklerini fark etmemek için kör olmak lazım. Herhangi bir şekilde talepleri reddedildiği zaman düştükleri şaşkınlığı görmek, küstahça gururlarını anlamak için kafidir. Kendilerini daima bir avcı, bizi zavallı birer av olarak düşünmekten asla vazgeçmiyorlar. Bizim vazifemiz sadece tabi olmak, itaat etmek, istenilen şeyleri vermek. Biz isteyemeyiz, kendiliğimizden bir şey vermeyiz. Ben bu ahmakça ve küstahça erkek gururundan tiksiniyorum. Anlıyor musunuz?

Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin AliKürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
19 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Mekkelilerin gönlünü almak için İbn Zübeyr’in her ne kadar halifelik için uğraşmasına rağmen bu toplumun seçkinlerinden olduğunu belirtti; ancak ardından halifeye karşı isyan etmekle doğru yoldan saptığını, dolayısıyla da Allah’ın onu acıklı bir azaba uğrattığını söyledi. Bunu Kur’an’daki Hz. Âdem’in cennetten kovuluşuna benzetti. Eğer Âdem ile Havva, Allah’ın emrini yerine getirselerdi, yasak ağaça yaklaşmamış olsalardı cennette ikram içerisinde yaşayacaklardı; ama onlar yasak meyveyi yemekle Allah’a itaat etmedikleri için Allah onları cezalandırdı. Haccâc, böylelikle onu öldürmesini kadere bağlıyordu. Bu da, o dönemde Emevî Devleti’nde görevli idarecilerin dini nasıl istismar ettiklerini açıkça gözler önüne sermektedir.

Emevi Saltanatının Irak Valisi, Ali AksuEmevi Saltanatının Irak Valisi, Ali Aksu

Hadisi şerif
Dünya için, dünyada kalacağın kadar, ahiret için, ahirette kalacağın kadar çalış! Allah’a, muhtaç olduğun kadar itaat et! Cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle!

Onlar insanları sevmezler
Onlar kendilerinden olan,kendilerine itaat edenleri de sevmezler.
Onlar çıkarlarına uyan herkesi herşeyi kullanırlar.