Harun Bora Tunç, bir alıntı ekledi.
14 May 17:31 · Kitabı okudu · 9/10 puan

İnsan, yarattığı makinelerin efendisi olacakken, onun uşağı oldu. Oysa, insan nesneleşmek için yaratılmadı. Tüketimin sağladığı doyuma rağmen insanın sahip olduğu güçler sürekli belirsizlik içinde bırakılamaz. Tek bir seçeneğimiz var; o da, makinelerin yönetimini tekrar ele geçirmek, üretimi amaç değil araç haline getirerek insanın gelişimi adına kullanmak.

İtaatsizlik Üzerine, Erich Fromm (Sayfa 81 - Yaprak Kitap)İtaatsizlik Üzerine, Erich Fromm (Sayfa 81 - Yaprak Kitap)
Harun Bora Tunç, bir alıntı ekledi.
14 May 17:28 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Makineleşmiş insanlar ve insanlaşmış makineler üretmekteyiz. Bu da, elli yıl önce sosyalizme getirilen en büyük eleştiriydi. Şöyle ki, bu durum bürokratikleşmeye, aynılığa, merkezileşmeye ve ruhsuz materyalizme yol açacaktı ki, bu da bugünün kapitalizminin gerçeğidir.

İtaatsizlik Üzerine, Erich Fromm (Sayfa 80 - Yaprak Kitap)İtaatsizlik Üzerine, Erich Fromm (Sayfa 80 - Yaprak Kitap)
Harun Bora Tunç, bir alıntı ekledi.
14 May 17:27 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Üretim, insanların gerçek gereksinimlerine göre değil, sermaye yatırımının kâr etmesi ilkesine göre yönlendirilir. Her şey, radyo, televizyon, kitaplar ve ilaçlar da dahil olmak üzere kâr ilkesinin öznesidir.

İtaatsizlik Üzerine, Erich Fromm (Sayfa 83 - Yaprak Kitap)İtaatsizlik Üzerine, Erich Fromm (Sayfa 83 - Yaprak Kitap)
Harun Bora Tunç, bir alıntı ekledi.
14 May 17:26 · Kitabı okudu · 9/10 puan

İnsanlık tarihinde, geçmişte olduğu gibi bugün de varolan en etkin ilke (kapitalizmde olduğu gibi Sovyetler Birliğinde de) şuydu: Çalışmayan karnını doyuramaz. Bu tehdit, insanı kendine yöneltilen emirlere uygun davranmaya zorladığı gibi, farklı davranmaya bile yeltenemeyeceği biçimde düşünmeye ve hissetmeye zorladı.

İtaatsizlik Üzerine, Erich Fromm (Sayfa 111 - Yaprak Kitap)İtaatsizlik Üzerine, Erich Fromm (Sayfa 111 - Yaprak Kitap)
Harun Bora Tunç, bir alıntı ekledi.
14 May 17:23 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Yaşamını nesnelerin üretimi çerçevesinde odaklaştıran kişinin kendisi de Tanrıya taptığını sandığı halde, üretim makinesinin ve devletin putlarına tapan bir nesneye dönüşme tehlikesi içindedir. Emerson'un da değindiği gibi, "İnsan eyerlenmiştir, nesnelerse eyerin üzerindedir." Yarattığımız koşullar bizi yöneten güçler olarak birleşmişlerdir. Kurduğumuz teknik ve bürokratik sistem bize ne yapacağımızı söyler ve bizim adımıza karar verir. Köle olma tehlikesi içinde olmayabiliriz ancak robot olma tehlikesi içindeyiz ve geleneğimizin insanî değerleri tehdit altındadır.

İtaatsizlik Üzerine, Erich Fromm (Sayfa 132 - Yaprak Kitap)İtaatsizlik Üzerine, Erich Fromm (Sayfa 132 - Yaprak Kitap)
Harun Bora Tunç, bir alıntı ekledi.
14 May 17:19 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Sovyetler Birliği yöneticileri, İsa'nın öğretilerini izleyen Rönesans Papalarından daha devrimci değildir.

İtaatsizlik Üzerine, Erich Fromm (Sayfa 136 - Yaprak Kitap)İtaatsizlik Üzerine, Erich Fromm (Sayfa 136 - Yaprak Kitap)
Harun Bora Tunç, bir alıntı ekledi.
14 May 17:18 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Açıkça, yaşlanma sorununun bütünü çağdaş endüstri toplumunun sorunudur. Yüz hatta elli yıl önce, yaşlılık az rastlanan bir olguydu. Birinin torunlarını ya da onların çocuklarını görebilecek denli uzun yaşaması, bugün giderek daha sık yaşanan bir durum olmasına karşın o günlerde bu büyük bir ayrıcalıktı. Yaşlanmanın çağdaş endüstri toplumu tarafından yaratılan bir sorun olduğu ortadadır. Öncelikle de, genelde bilim ve teknolojideki ilerlemenin bir parçası olan tıbbın gelişmesinin bir sorunudur.

İtaatsizlik Üzerine, Erich Fromm (Sayfa 147 - Yaprak Kitap)İtaatsizlik Üzerine, Erich Fromm (Sayfa 147 - Yaprak Kitap)
Harun Bora Tunç, bir alıntı ekledi.
14 May 16:02 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Çağdaş toplum, benim daha önce tüketici insan olarak adlandırdığım insan türünü yaratır - temel ilgi alanı dokuzdan beşe kadar çalışmanın yanı sıra tüketmek olan insan türü.

Bu memeye doymayan bir çocuğun tutumudur. Bu bir kadının da bir erkeğin de ağzını açıp sigaralar, filmler, televizyon, söylevler, kitaplar, sergiler, seks gibi her şeyi oburca yiyip içerek, her şeyi tüketimin ana başlığı haline dönüştürerek tüketme tutumudur.

İtaatsizlik Üzerine, Erich Fromm (Sayfa 149 - Yaprak Kitap)İtaatsizlik Üzerine, Erich Fromm (Sayfa 149 - Yaprak Kitap)
Harun Bora Tunç, bir alıntı ekledi.
14 May 15:56 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Psikolojik ve Ahlâkî Bir Sorun Olarak İtaatsizlik
İnsanlık tarihi boyunca, itaat bir erdem, itaatsizlik ise bir günah olarak tanımlanmışlardır. Bunun nedeni çok açıktır: Tarih boyunca azınlık çoğunluk tarafından yönlendirilmiştir. Bu işleyiş, yaşamın sahip olduğu iyi şeylerin yalnızca küçük bir kesim için yeterli olmasından ve kırıntıların çoğunluğa kalmasından kaynaklanmaktadır.

İtaatsizlik Üzerine, Erich Fromm (Sayfa 13 - Yaprak Kitap)İtaatsizlik Üzerine, Erich Fromm (Sayfa 13 - Yaprak Kitap)
Harun Bora Tunç, bir alıntı ekledi.
14 May 15:52 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Psikolojik ve Ahlâkî Bir Sorun Olarak İtaatsizlik
Eğer insanoğlu kendini öldürürse, bunun nedeni ölüm düğmelerine basmayı emredenlere itaat etmek olacaktır.

İtaatsizlik Üzerine, Erich Fromm (Sayfa 9 - Yaprak Kitap)İtaatsizlik Üzerine, Erich Fromm (Sayfa 9 - Yaprak Kitap)