• I
  uzun bir nehirdir satranç
  kıvrak ve uzatarak boynunu
  nice güneş batışını yerinde görmüş boynunu
  oysa veba tarihçileri bilmemişlerdir
  her karenin bir karşıveba girişimi olduğunu

  göğe bezgin bakanların bir türlü öğrenemediği
  bir oyundur satranç

  evet ilk aşk gibi bir şeydir ilk açılış
  artık dönüş yoktur
  kuşku bağışlanmasa da
  tedirginlik doğal sayılabilir
  ancak
  yürümenin dışında bütün eylemlerin adı
  kaçış kaçış kaçıştır

  çapraz özgürlüklerinde filler
  acılardan yapılmış bir alanda
  ne zaman ki esrirler
  yazsak defterlere sığar mıydı
  şah açmazında vezirin ölümcül tutkusunu
  yerine göre piyon da bir tufandır
  içinde hep bir vezir sürekli mahzun
  düz gider çapraz vurulur ve uzun uzun
  günbatımlarını çağrıştırır

  hüznü uçlarından dolanıp
  yalın sıçrayışlarıyla piyonlar arasından
  ürkek ama cesur ama sevimli
  açsa duyargalarını o tarihsel şiire
  iyi bir oyuncu en çok atları sever

  sen ey atını kaybeden oyuncu
  bir ilkyazdan koca bir güz yontan adam
  bırak oyunu

  artık
  öyle bir ıssızlık düşle ki içinde
  yeryüzünü kişnesin
  bizim atlar

  II
  nicoldu onca oyuncu
  oyarak
  ette oyuk seyirmesinden
  oyun kurarlardı

  kaçıp
  da süleymandan
  kaf dağında otururdu
  anka nicoldu

  o mağrur gemiler ki açıklarda
  güneşin şanla her akşam ufala ufala battığı
  suların kabarıp taşarak savrulduğu oradan
  kesik bir insan başı gibi taşra düşüp
  helâk oldular

  ün geldi ey iskender
  çok acaip gördün ömrün tükendi
  geri dön
  ürktü
  ki endişe
  dünyadandır ve hayal hiçtir
  sözü onun
  ...avda
  yine geri dön bu son
  yoksa öleceksin gurbette
  dedi ses ve işitip ağladı
  o koca iskender ki
  tuhaf matlar yapardı
  mat oldu olağan biçimde

  artık anlaşılmıştır günün akşamlılığı
  kesin mat yok
  iyi oyun vardır sadece
  ve satranç aslında dalgınların oyunudur
  dalgının ölüm karşısındaki sükûneti
  düşmana
  ölümün dehşetinden korkuludur

  eğilip o oyuncu
  uzatsa boynunu buyruğa

  taşlar sürüldüğünde
  kaleyi buyruksuz düşündü mü kişi
  demek ki bütündür sallantıda
  demek ki gök de anlaşılmaz bir biçimde ölü
  cinayetler de yeryüzüne paramparça dağılmıştır
  aşk ve umut dağılmıştır
  koygun bir gece gibi günü kaplayan
  sevgilinin gözlerindeki zeytin siyahını
  o oylum oylum kabarık şiiri
  kaplayan
  bir şeyse buyruksuzluk
  taşlar sürüldüğünde
  alıp kişiyi kayalara çarpar buyruksuzluk

  çağı binip
  cübbesinden gözükara süvariler çıkaran
  o beyaz taş oyuncusunu nerde bulmalı
  tutup üzengisinden öpüp koklamalı

  III
  söyleyelim eBir
  ha
  in
  dir
  eSekiz yok
  yok ayrı bir düşman falan
  genç çeri
  ey e hattındaki budala
  -Tanrım ne saflık-

  bir ara dilim sürçse
  de at kıskacını anlatsam
  desem ki Ha-
  derler ki kemik atıyor
  köpek resmine bu adam

  anlat
  apaçık olanı
  gecedir halk
  etinin önünde anlam
  katledilmiştir

  vardın
  söylemezler otlar
  çok sütun düştü
  nice bir taş
  ne zamana yetiştin

  aykırı sür
  çalka
  de ki ey at kıskacı kabaran
  ateş almış ve ey at kıskacı
  diye bağırarak
  o oyuncu
  oynadığında seni
  konuş benimle
  sana hizmet danışayım

  IV
  hüzün
  yalındır - dağdan
  aparılmış kar topakları gibi

  yel ki ince
  ipince bir teldir kopmuştur

  insan
  azar azar kopmuştur

  yalnız hüznü vardır kalbi olanın
  hüzün öylece orta yerdedir
  tuhaf bir yarma yaşanıyordur
  çepçevre şeytan kilitleri

  sınav

  V
  bir oyuna rasgeldim
  her taşı yakup hüznü

  anlat
  bu boşalmış at
  hüzündür

  yanında
  kalfa
  çırak
  ben bir oyuncu tanıdım
  daha
  ataktı

  gördüm ki çatlıyordu
  kara kuzgun

  kâbusa beyaz bir su
  oyuluyordu

  've sabır
  olmasaydı
  yeryüzünde
  birgün
  kalınabilir miydi?'

  VI
  bu hüznün
  mesnevisi yazılmadı
  gürbüz tarhlar öldü
  o ceylanda
  birkaç minyatür
  mütekeddir
  - de bana bu esrime
  bu koygun minyatür yalnızlığından
  başka nedir - oysa
  kocamandır aşk
  usanç
  hep eksiler alanında
  olup biten birşeydir
  parçala bu trajik geçiti
  o taşı sür ey insan
  taşı taş - çünkü saat
  sınanan bir süreçtir ve atlar
  yanıldıklarında
  kaygan
  o karangu duvarına çarpıp kuşkunun
  düşer ölür atlar

  çünkü satrançta
  çünkü orada ve burada
  her zaman
  Öğretidir zaman
  aşkın da
  katları vardır - kadim
  kabarık bir öyküdür alınyazısı

  ey aşk
  elbet başındasındır belâ kitabının
  en çok dilin var
  gece ki anlamadı
  şu anda
  o
  ibrahim ve ishak
  yargıç yok taşı kim atacak
  leyla bilmez mi gerekli olduğunu
  diye dögünüp duran
  gece ki ey gece
  o küllî aynalar
  seni ararlar
  ıssız bir hat fotoğrafın
  dan sana çıktım

  oynanan
  göstermelik bir sonoyunuydu
  aldandın
  ağır taşlar verdik
  ...ve ay seni bulduğunda
  yani ki kanıtladığında kendini
  ben
  müthiş bir başlık atacağım
  şiirime
  sevgili gecem diye

  VII
  şebçerağ
  söndü mü
  diye bir ses

  sahi şebçerağ nerde
  iskender! iskender!
  diye bir ünlem

  bu nasıl iskender
  aramaz bengisuyu
  diye bir hüzün

  'hişt! dostlarıma şunu haber ver
  denize açıldım
  ve gemim parça parça oldudiye bir im
  denli narindir intikam

  intikam içli bir marştır gerçekte
  bir ara ses aygıtını yırtarak çıkarılırdı
  o şimdi
  dışlanmış bir taş olarak
  karlı kış gecelerinde
  acılı bir genç şairin her geçişte
  hüznüne tanık olduğu
  metrûk bir kümbet denli müşahhas
  aşktır - ve o
  ne rahîm bir yürüyüştür gecede

  (o yıllar bir ressam tanırdım
  gök çizemezdi
  yüksek evler yapardı yitik kadın yüzleri - birgün
  o kentin
  - tarihsel bir kenttir -
  o çarşısındaki hazır iskemleli kahvede
  onu bir cenini çizerken ağlar gördüm
  bütün öğeleri belliydi ama neden gözsüz
  ama neden bir kaleden artmış kapı tokmağı gibi

  ıssız ve dokunaklı
  diye sormadım çünkü ben
  ağlayanları severim ve güzeldir ağlamak
  denebilir ki -
  bir insan ençok ağlarken güzeldir
  vakit de akşamdı dışarda kar vardı
  kar yüzyıllardır alabildiğine vardı
  insanlar doğar konardı konar göçerdi
  sonra o bütün resimlerini yırttı -
  birden kaybolmuştu
  arıyor diye duydum bir şeyi
  çağın unutturmak istediği
  belki derin bir gök resmini
  ye'si biçen o eşsiz kılıncı gürbüz hamleyi)

  bu taşı da sürüyorum
  koyar gibi o güzel yapının üstüne
  ya da komaz gibi taş üstünde taş
  (ben daha çok taşlarımı anlıyorum nedir
  ve nedir taş -
  çakmak taşı satranç taşı
  sapan taşı göktaşı)
  reddetmek gerekiyor kimi taşları ve şeyleri
  sözgelimi sapan taşını
  - o göz çıkarır sadece -
  ortadaki gökkasabı gökdeleni
  tanrısız tecimevlerini caminin hemen önündeki
  anacaddedeki aykırı kadın salınışını
  yanlış konumunu gülün evlerde bahçelerde
  ve hatta parklarını bile bu taş mekânın
  reddetmek gerekiyor

  çağa çıktığımda
  kan - çoğalan bir sûret ve kendini
  ta içerlerde bir yerin üşüyor - duymuyorsundur
  yinelenir durur - şu sanki ne diye - akşam ki
  dönüp nefsini içine tuttuğun yüzündür
  senin yüzün - paramparça
  bölük pörçüktür
  şu kuytu kalabalıkta
  şu yalnızlıkta
  ivedi ve kirlisarı
  dişiliğini kullanıyordur kuşku
  lüks oteller gibi kuşku
  kuşku

  (çağı değiştiğimde
  o yüz
  diyor yoruldum - aynalar
  gösterebilir mi hiç - bana sonumu
  nedensiz başladım oyunculuğa
  bitireceğim rastlantıyla - oyunumu
  dostlarım da
  var - intiharlar
  her akşam ıslak - yapışkan
  saçlarıyla girip odama
  paniğimden pay toplarlar)

  azaldı
  halk içinde yüzdeki ben gibiler
  eldeki siğile
  çıbana - etin yumuşak bir yerinden sökün eden -
  döndü halk ve cüzzam ne gün yürüdü
  ve hep bir yaprak değil miyiz ki
  bir zaman yarıp çıkmak serüveninde
  özdalımızı
  topu topu bir mevsimi yaşarız işte
  müşa'şa' bir sonbahar figüranıyız
  hepimiz de
  ve cüzzam ne gün yürüdü sormalı
  değilmi ki ebabil
  adil
  bir infazın adıdır
  ve insan
  - ne şu ne bu -
  iyioyunundan
  sorulmayacak mıdır

  VIII
  (kıstak)

  her dakika
  henüz ölmüş gibi ebûzer
  kimsesizsindir
  içlemin gamevi ay emek

  kesik kesik solur
  avcının elagözlü nesnesi
  kaybettiğin divit - kırdır
  faniliğindir o ağaç ki
  zekeriya onda saklıydı

  yazı ebediyyen vardır
  - ortadaki göçük
  içerdeki dehşet
  pusudaki bungu
  kıyım mahzen kan -
  çok kandil kırılmış - sanki geç
  herşey için - niçin
  ertelenir sanır insan herşeyi
  öyle sanır - yeniden han
  o ölümsüzlük gibi mutantan
  taş - düşmüş
  vardır - orada nasılsalar öyle
  apaçık
  kırıktırlar

  dili faldır aşkın ey taş

  İlhami Çiçek
 • 114 syf.
  ·9 günde·Beğendi·Puan vermedi
  Thomas Bernhard'ı nasıl, nereden, kimin rüzgârıyla tanıdım bilmiyorum. Eminlikle göz kapadığım şey bu tanımanın sık sık bi' "iyi ki" duygusu yarattığıdır içimde.
  Modern hayatın bireysel tutumu içerisinde her kişi kendi farklılığıyla yaşarken hayatını, aslında kollektif bi' farklılık toplumunu oluşturuyor; yabancılaşma. Sevgili Bernhard bunu ne güzel eleştiriyor konuşmalarında. Kuşkusuz o her şeye yabancı ama çok da yakın. Bu yabancılığı nefretinden, yakınlığını da eleştirel fikirlerindeki mantıklı ele alışlarından seziyorum.

  Kitap, Avusturyalı gazeteci Kurt Hofmann'ın 1981- 1988 yılları arasında ara ara yaptığı röportajvari konuşmalardan oluşuyor. Kitapta Bernhard'ın anlatım bütünlüğünün korunması adına sorular yazılı değil, sadece Bernhard'ın cevapları var. Konuşmalar Bernhard'ın anlatılarına, verdiği cevaplara, konuşmayı yüzdürdüğü akıntıya göre şekillenmiş ve o cevapları temsil edecek şekilde başlıklandırılarak 16 bölüme ayrılmış. Hofmann, Bernhard'ın ölmeden önceki düşün halini daha iyi yansıtabilmek adına sadece son bölümü soru cevap olarak kitaba eklemiş.

  Bernhard konuşmalarında sık sık anılarından bahsetmiş; geçirdiği hastalıklar, çocukluk ve gençlik çağının geçtiği yerler, insanlarla ilişkileri, ilk işi, yazın hayatına girişi... Tüm bunlar yazarın karakterini, doğasını oluşturan temel ögelerden biri olan eleştirel tutum ve öfkenin onun yaşamında nasıl geliştiğine dair bi' referans oluşturabilir diye düşünuyorum. Çünkü öyle şeyler yaşamış ve görmüş ki Bernhard.. diyebilirim ki kızgınlıkla katıştırmış onu bu durum ama aydın bakış açısı onu kendi gölgesinde yürüyen, karanlık bi' öfke duvarına toslatmamış, o bunu yazdıkça dönüştürmüş kaleminde ve öfkenin eleştirel tonunu kırmızı bi' aydınlıkla birleştirmiş.

  Bernhard çok ilginç biri! Çok farklı buluyorum onu. Bunu bi' okur, öğrenci, aynılıklara baygın bakan biri olarak, hissettiğim için söylüyorum. 114 sayfalık şu cevaplar zırhını okurken ne çok güldüm, öfkelendim, kitabı kapatıp tavana baktım. "Yok artık!" oldum, "Bu adam deli!" dedim. Çünkü fikirsel vurgunluklarla dolu kitap. Bernhard acımasız bi'eleştirici, keskin bi' gözlemci ve sakınmasız bi' konuşmacı. Eleştirisi sanat dünyasından toplumların yaşam anlayışına, gözlemleri insanlarin iki yüzlülüğünden arkadaşlığın basit-saf-buruk doğasına, konuşmaları ise sonsuzluğa uzanıyor. Noktası az olan bu adamın virgülleri birer fikir ayracı, o sıralıyor ve ben de anlamaya çalıştıkça idrak ettikçe duvara kitlenip dalıyorum, dalıyorum...

  Bernhard gibi birini tanımadım ben hayatımda.. ama Bernhard'a olan hayranlığım hayatıma bi' kavram kattı; aydın öfke sezdiğim, eleştirilerini mantıklıca yaptığını düşündüğüm, gözlerinden oklar çıktığını hissettiğim insanları "Bernhardyen" olarak nitelemeye başladım.. ve günlük hayatımda kullanmaya başladım. Bunu yadırgayan, soran insanlara ise, meraklarını kazandığım takdirde yazarı tanıttım. Direngen öfkenin, eleştirel bakışın nasılca birinde birleşip yazınıyla ne büyük bi'hazine bıraktığını herkesin öğrenmesini isterim, onu herkesin okumasını isterim çünkü. Çünkü deneyimlenmiş, yaşanmış nice olayın ardında bi' yaşamın özü eleştirel bakışla, zekayla birleşerek kelimelere dolmuş. Nasıl anlatmam!?

  Mantıklı öfkeyle belki de sinirin, kızgınlığın en meşru halini kaleminde barındıran adam, iyi ki vardın ve iyi ki yazdın.
 • https://youtu.be/VAuwYC_XCM0

  Pardösüsünün kürklü yakasını kaldırınca üşüdü mü diye baktım. Aslında soluk esmer yüzü balmumu gibi sararmıştı. 

  - Üşüdün, dedim. 

  Kaşını kaldırdı. Yanağındaki çıban yerinde kan yoktu. Durdum. Yüzünü avuçlarıma alıp oğaladım.

  - Neden böyle oldun, dedim. 

  Güldü. Karanlığa doğru tükürdü. Başını iki tarafa şiddetle salladı. 

  - Olurum bazı bazı böyle, dedi. 
  - Bir yere girelim, dedim. 
  - Girelim, dedi. Girelim ama içmeyelim artık. 
  - İçelim, dedim. 
  - Öleceksin be, dedi. 
  - Öleceğim dedim. 


  Elimizdeki bardaklara baktık. Yüzü ne durgun, sessiz, esmerdi. Yine soluktu ama canlıydı. 

  - Senin suratın bitkin, dedi. 
  - Bitkin dedim. 

  Fıstık yedi, bira içti. Fıstık yedim, bira içtim. Kulağıma bir şeyler öttü. Bayılacak gibi oldum. Dikkatle bana bakıyordu. 

  - Çok ihtiyarladın sen, dedi. 
  - İhtiyarladım, dedim. 

  Saçlarıma baktı. Gözlerime baktı. Güldü. 

  - Boşver, dedim. Yahu, bakma! 

  Isınmış olacak yakası kürklü pardesüsünü çıkardı. 

  Pardesüsünün yakası kürklü, pardesüsünün yakası kürklü dedim içimden. İçimden biri: 'E ne olacak yani?' dedi. Ne olacak, ben de yaptıracağım bir tane böyle. 

  - Seni bir daha göremeyecek miyim? Dedim. 

  Kızdı. 

  - O benim bileceğim şey, dedi. 

  İki gün sonra yirmi kişiye: "O benim bileceğim şey" ne mânaya gelir diye sordum. Hiçbiri doğru dürüst bir mâna veremedi. 

  Daha iki gün geçmemişti. Biz hâla birahanede idik. Etrafımı görmüyordum. Onu da görmüyordum. Havayı görür müyüz? Dalmıştım. 

  - Hadi kalk, gidelim, dedi. 
  - Nereye? Dedim. 
  - Maça, dedi. 
  - Maça mı? Dedim. Bu vakit maç olur mu? 
  - Avrupa'da gece maçları olur ya, dedi. 
  - Burada olmuyor ki, demedim. Kalktık. Yokuşu indik. Bir yerde durduk. O soyundu. Aşağıda merdiven başında yarı aydınlıkta oynayan futbolculara karıştı. Sesler duydum. Düdükler duydum. Küfürler duydum. Etrafıma baktım. Binlerce insan vardı. 

  Bir aralık yanıma geldi. 

  - Sen oynuyor musun? Dedim. 
  - Kör müsün? Dedi. 
  - E ben ne yapıyorum. 
  - Sen de oynuyorsun, dedi. 
  - Ben de mi oynuyorum. Ben ne oynuyorum? 
  - Güldü. Dişlerini gördüm. Bir tanesi kenarından kırıktı. 
  - Sen, dedi, seyirci oynuyorsun. 
  - Ha, sâhi! Dedim. 

  Ben seyirci oynuyordum. Başladım tepinmeğe. El çırpmaya. Üşüyordum. Paltomun yakasını kaldırdım. Onunki gibi koyun kürkü koyduracağım ben de. Yanaklarımda bir kürk serinliği duydum. 

  Artık hareket etmedim. Seyirciler kayboldu. Futbolcular kayboldu. Neden sonra yanıma geldi. 

  - Maç bitti, dedi. 
  - İyi ya, dedim. Kim kazandı? 
  - Ötekelir! Dedi. 
  - İşte bu olmadı. Dedim. 
  - Sen kim kazansın istiyorsun? Dedi. 
  - Bizimkiler, dedim. 
  - Bizimkiler kim 
  - Siz. 
  - Biz mi? Dedi. Bizim kazanmamızı mi istiyordun? 
  - Öyle ya, tabii, dedim. 
  - Neden? Dedi. 
  - Öbür tarafta tanıdığım kimse yoktu ki? 
  - Bizim tarafta var mıydı? 
  - Sen vardın ya; dedim. 
  - Budala dedi, ben de yoktum. 
  - Ben seni gördüm, dedim. 
  - Ne oynuyordum? 
  - Bek! 
  - Sâhi görmüşsün, dedi. 
  - Birisi seni düşürdü, dedim. 
  - Düşürdü, dedi. 
  - Topallıyorsun, dedim. 
  - Topallıyorum, dedi, sana ne? 
  - Hiç , bana hiç, dedim. 

  İçim burkuldu. 

  Birdenbire kaybettim onu. Seslendim: 

  - Panco, Panco! 

  Hiçbir cevap alamadım. 

  Birisi karanlıkta adımı çağırdı. 

  - İshak, İshak, dedi. 

  Cevap vermedim. Ses, onun sesi değildi. Ama sonra belki arkadaşımdın bir haber alırım diye: 

  - Ne var yahu? Dedim. 
  - İshak, İshak, dedi yine ses. 
  - Ne var yahu, ne var? Burdayım! 
  - Yanıma yaklaşan ayak seslerini tanıdım! Dedi. Yanında üç tane genç vardı. Biri kısa boylu, Ermeni suratlı idi. Ötekisi bir balıkçı ceketi giymişti. Mânasız bir yüzü vardı. Üçüncüsü upuzun biri idi. Aralarında kelimelerini binlerce kere duyduğum, mânalarını bilmediğim bir dil konuşuyorlar, anlamıyordum. 

  Onlar önde, ben arkada bir yokuş çıktık. Caddeye vardık. Cadde asfalttı. Işık içinde idi. Yerler ıslaktı. Yağmur kesilmişti. 

  - Yağmur yağmış, dedim kendi kendime. 

  Onları kaybetmiştim. Bir sinemanın gişesinde buldum. O kapıda bekliyordu. Bir tanesi bilet alıyordu. Uzun boylu bir balıkçı ceketli pis pis gülüyorlardı. O esmer, sakin, durgundu. Bana bakmadan benimle ilgili gibi idi. 

  Kendimi göstermemeğe çalıştım. Ben de bir bilet aldım. Onlar ön tarafta bir yere yerleşmişlerdi. Ben de kenarda ayakta durdum. 

  Onun karanlıkta sağa sola kıpırdandığını görüyordum. Önündeki adamla beraber o da sağa sola dönüyordu. Bir ara iyice yerine yerleşti. Elini yanağına dayadı. Seyre daldı. Sonra yine doğruldu. Başladı tırnaklarını yemeğe. Kalabalığın içinde pardesülü, kırk yaşlarında bir adam: 

  - Yeme tırnağını, diye bağırdı. 

  Gülümsedi. Işıklar yanmıştı. Üç arkadaşı kaybolmuştu. Önündeki tırnaklarını yeme diyen adam yanına geldi. Oturdu. 

  Bir şeyler konuştular, duymadım. Yakası kürklü eski arkadaşım pardesüsünün kolundan bir kaşkol çıkararak boynuna sardı. Ben siyah saçlarını görüyordum. Dönüp baktı. Beni tanımadı. Taşa, duvara bakmış gibi idi. 

  - Benim, yahu, benim, ben, arkadaşın, ben İshak demek için ağzımı açtım. 
  Sinemanın ağır havası ciğerime su gibi doldu. Sustum. Kalktılar. Işıklı çarşılardan geçtiler. Ben arkalarından mahzun baktım. Yapayalnız kalmış gibi idim. Onunla konuşaraktan bir lokantaya girdim. Lokantanın sahibi bir kadındı. Yanağında beni vardı. Halâ çocukluğunun genç kızı gibi idi. Gülümseyerek selâm verdi. Yirmi sene evveline gidiverdim.