Ali Ünal, John Locke'yi inceledi.
18 Mar 12:24 · Kitabı okudu · 37 günde · 6/10 puan

Aynı serinin Descartes biyografisinden sonra biraz kuru-tatsız kaldı. Ne biyografi türüne ne de Lohn Locke'ı betimlemeye herhangi bir değer katmayacak gereksiz ayrıntılara girilmiş birazda.

Emine güneri, bir alıntı ekledi.
17 Mar 00:27 · Kitabı okuyor

"... John Locke'nin söylediği başka bir şeyi anımsayın: Eğer devlet vatandaşlarının haklarını korumazsa, geriye uygun tek bir cevap kalıyor."
"Neymiş o?"
"Devrim."

Empati, Adam Fawer (Sayfa 30)Empati, Adam Fawer (Sayfa 30)
Pink, Felsefenin Kısa Tarihi'yi inceledi.
 15 Mar 04:31 · Kitabı okudu · 7 günde

Bu kitaba daha önce yapılan yorumlarda Nigel Warburton'un, sofinin dünyasından önce okunması gerektiğinden bahsedilmiş , şahsen ben aksini düşünüyorum, sofinin dünyasında belli bir kurgu içinde felsefe daha temel hatlarıyla verilmişken bu kitap tamamen başlık ve ilgili düşünürlerden oluşuyor, dolayısıyla biraz temel gerektiriyor ve roman havasında olmadığından başlangıç için sıkıcı olma olasılığı ihtiva ediyor,

Kitapta düşünürlerle ilgli olarak Tez ve antitez şeklinde iki farklı görüşün bir arada sunulmasını sevdim.

sofinin dünyasında, yazarın koyu bir hıristiyan olduğu fikrine kapılmıştım, keza kitabın bir çok sayfasından -jesus christ!- akıyor gibiydi ve kitapta tanrı fikrini felsefeyle desteklemeye çalışan düşünürlere ağırlık verilmişti,

Bu kitabın yazarı ise daha ilk sayfalardan atesit olduğunun altını çizmiş ve sofinin dünyasında daha az yer kaplayan darwinin, tanrı görüşünü küresel anlamda büyük ölçüde yıkan, doğal seçilim yoluyla gelen evrim teorisine burada daha fazla ağırlık vermişti ki bu durum benim dikkatimi çok çekti (Darwin teorisiyle birlikte ataistlerin kendilerine sağlam bir dayanak noktası bulması açısından..)

Tabi ki yazılan bir kitap salt akademik değilse objektif kalamayacak ve her yazın eserine yazarın kişiliği belli ölçülerde yansıyacaktır ama global dünyanın bir yan etkisi olarak A’dan Z’ ye her konuda bilince ve bilinç dışına sürekli parmak sokmak suretiyle yapılan manipülasyonun beynimde yarattığı rahatsızlıktan fenalık geçirmekte olduğumdan, bu duruma kitaplarda da rastladığımda tepkisiz kalamıyorum, kendimi özgür hissettiğim yegane alanın (kitapların) içeriğinin de yazar tarafından beynime dürtüklenmesi durumu beni irrite ediyor.

Kitabı bir bütün olarak görmek okuyucular açısından yanıltıcı olabilir, sadece başlık ve bölümlerden oluşuyor. bölümler arası geçişler fena olmasa da kitabın sonu paldır küldür bitiyor,

Kitap, daha çok felsefenin incelenmesi şeklinde düşünülebilir çünkü yazarın kendi bilgi birikiminden edindiği subjektif açıklamalardan ibaret. Bu alanda başka bir uzmanın, ilgili felsefecinin elinden yazılan metinleri okuduğunda, öz olarak olmasa da (çünkü anladığım kadarıyla bazı düşünürlerin fikirleri literatür haline gelmiş-kalıplaşmış) yapacağı yorumlarda, farklı nüanslar yakalayabileceği görüşündeyim,

--

kitapta ilgimi çeken noktalar arasında;

# Bentham'ın görüşünün, çok sevdiğim bir anime olan Psycho-Pass animesine konu olarak işlenmiş olmasıydı,

(Jeremy Bentham, daire planlı hapishane fikri ''panoptikon'' u -haydutları öğütüp namuslu yapan bir makine- olarak tanımlamıştı. Ortasındaki nöbetçi kulesi, birkaç gardiyanın, izlenip izlenmediklerini bilmeyen çok sayıda mahkumu gözetlemesine olanak veriyordu. Bu tasarım ilkesi bazı modern hapishanelerde hatta birkaç kütüphanede de kullanılmaktadır)

animelerde felsefi görüşlerin hikayeleştirilmesi alışılagelmiş olmasına karşın Bentham'ın felsefesi benzerlerinin aksine soyut olmakla kalmayıp, günlük hayata uygulamalarının yapılması bakımından oldukça ilginç gözüktü bana..

# benzer şekilde Hobbes 'un felsefesindeki ; (Tanrının koca bir fiziksel makine olmak zorunda olduğunu bile iddia etti ) bu noktanın da 'Mirai Nikki' animesinde, yunan mitolojisinden paralel evrenlere uzanan kompleks bir yapı halinde konu olarak işlendiğini hatırlıyorum,

# ayrıca ilk olarak pedagojik formasyonda tanıştığım John Locke'un

(Zaman içinde birini aynı kılan şeyin ne olduğu, ingiliz filozofu John Locke'un (1632 - 1704) aklını kurcalayan soruydu.
Locke'un inandığı şeylerden biri, yeni doğmuş birinin zihninin boş bir levha gibi olduğudur. Doğduğumuzda hiç bir şey bilmeyiz ve tüm bilgimiz yaşamdaki deneyimlerimizden gelir. Bebek Locke büyüyp genç bir filozof olurken çeşitli inançlar edindi ve şu anda John Locke olarak bildiğimiz kişi haline geldi. Ama hangi anlamda bebekliğinde olduğu kişidir ve hangi anlamda ortayaşlı Locke, genç Locke ile aynı kişidir?)

görüşleri bana Can Yücelin ( 20 Yaş 35 Yaş 40 Yaş ve Bugünkü Ben) şiirini anımsattı,
https://www.youtube.com/watch?v=-Wm0hUgcxfg


# kitapta yer alan şu tanımlar da;

(toplum çöker de kanunlar ya da kanunlara uyulmasını sağlayacak biri olmadan, Hobbes' un deyimiyle ''doğa durumu''nda yaşamak zorunda kalırsanız, Hobbes sizin de herkes gibi gerektiğinde hırsızlık yapıp öldürebileceğinizi söyler. En azından hayatta kalmayı istiyorsanız bunları yapmak zorunda kalırdınız)

yenilerde okuduğum ve 'sineklerin tanrısı' gibi ikamelerinin olduğu Cennete Bir Koşu / J. G. Ballard'ı hatırlatıyor,

# bir diğer nokta; toplu katliamlar denince akla sadece Hitler gelse de kitapta, popüler olmasa da kitlesel katliamlar konusunda Hitlerden aşağı kalmayan diktatörler olan Pol Pot, Robert Mugabe gibi isimlerin geçmesine şaşırdım,

# Epikuros'a ait şu satırlar çok enteresan geldi bana:

(Düşünce şekillerimiz asimetriktir. Nedense doğumdan önceki dönemle ilgili değil de, ölümden sonraki dönemle ilgili endişelenmeye yatkınız.)

bu satırlar, zaman kavramını sadece ileriye yönelik akan bir çizgi şeklinde algıladığımızın kanıtı gibiydi..

# felsefeci Machiavelli, görüşlerine katılmaktan bağımsız olarak, uç kişilikleri eksantrik bulmamdan dolayı ilgimi çekti,

# Hegel'in, tarih akışı ile ilgili görüşleri oldukça baştan savma geçilse de kitapta geçen vurgulardan ve Marx'a ilham olduğunu öğrenmem nedeniyle merak ettiğim felsefecilerden biri oldu,

# Brauch Spinoza'nın ;
(Spinoza, Tanrı ve doğanın aynı şey olduğunu kastediyordu. Tanrı doğadır, doğa da Tanrı.) // Panteizm görüşleri, paganizmden mi geliyordu? yoksa paganizm sonrasında mı şekillendi??
ayrıca bu eski Türklerde -doğa kültü-olarak geçmiyor muydu?

soruları kafamda henüz bir yanıt bulamadı,

# (Descartes, gerçek bilgiye ulaşmak için geliştirdiği yöntem; kartezyen şüphecilik olarak bilinir. Bu yöntem oldukça basittir. En küçük bir doğru olmama ihtimali taşıyan hiçbir şeyi doğru kabul etmeyin)

descartes'in bu görüşü yazar tarafından -basit bir yöntem- olarak nitelendirilse de, ayrıntılı şekilde açıklanan ilgili bölümü okuyanlar fark edeceklerdir ki: Bir şeyin olmadığını kanıtlamak için tüm var olanları ispatlamak, bazı konular için imkansızın bir adım gerisinde değil midir?? bu gerçekten basit bir yöntem midir??

# tüm bunlara ek olarak discovery de izlediğim holografik evren ile ilgili teorinin, platonun idealar öğretisi ve mağara metaforundan ya da descartes'in (İnsan rüya görmediğinden nasıl emin olabilirdi?) ile başlayan ve (cogito ergo sum: düşünüyorum öyleyse varım) ile devam eden felsefesinden etkilenildiğine dair küstahça bir düşüncem bile oluştu.. :)

---

kitapta ilgimi çeken daha bir çok düşünür ya da görüş vardı ama onlar hakkında daha fazla özet yapmak yerine kitabın bende oluşturduğu sorgulamalardan bahsetmek istiyorum;

neden felsefe okumalıyız?

Soru sorabilmek, sorgulayabilmek ve bunun kaçınılmaz sonucu olarak düşünebilmek için felsefe okumalıyız diye cevaplıyorum ben,,

yaşadığımız çağ, 21. yy dünyası, kuantum enerji paketçikleri misali teknolojinin ani sıçramalarıyla ileriye doğru giderken; insan, aynı hızla evrilemediğinin kötü sonuçları çatısında her gün daha çok manipüle ediliyor, otomatikleşiyor,

değerlerimizi farklılaştırıyor, zihinlerimizi köreltiyor, ilk çağlardaki avcı-toplayıcı düzeyine doğru tekerrür edercesine sadece hayatta kalmaya çalışan varlıklar haline geliyorken insan olmanın özünü yitiriyoruz belkide ..

80lerin başında evlerde telefon edinebilmek için kuyruğa girdiğimiz günlerden cep telefonlarına, yapay zekanın örnekleri sayılan konuşan robotlardan, paralel evrenler ve holografik evren teorilerine, doğru teknolojik sıçrayışlar yaşıyoruz,

Feodal devletlerden,krallıklara, imparatorluklara doğru giderken, emperyalizm farklı maskeler altında birden burjuvaziye, kapitalizme, küresel ekonomi, global dünya düzeni, tek dünya sistemine giden atlayışlar yaşıyoruz,

Dünya merkezli evren sisteminden, güneş merkezli evren sistemine, newtondan sonra fizikte keşfedilecek birşeyin kalmadığına inanırken kuantum teorisine, big bang e kadar uzanıyoruz,

İnsanlık sadece bir kaç yüzyılda bu pikleri yaşıyor görünürken, neanderthal atalarımızdan çok da farklı olmayan rekabetçi, saldırgan, her şeye hakim olma çabasından, güç elde etme hırsından, en temel iç güdülerinden sıyrılamamış gözükürken, İnsan'ın tüm -apex predetor- güdülerine kendinden daha hızlı evrilen teknolojiyi sadece bir alet olarak kullandığını biliyoruz,

kısacası insan -kan dökücü tanrı- rolünde...

bu süreçte, her türlü yan etkiye karşı zihnimiz ayakta tutabilmek ve Tanrı rölünü oynayan, -Deux ex machina-ya karşı uyanık olabilmek, en önemlisi de varoluşumuza bir anlam yüklemek için felsefe okumalıyız...

felsefe bir beyin jimnasitği;

her şeyi olduğu gibi kabullenmemiz amacıyla yüzlerce yıldır yapılandırılmaya çalışılan tüm siyasi, ekonomik ideolojilere karşı,

sanayi devrimi sonrasında ucuz insan işçiler yaratmak için tasarlanan eğitim sistemi kalıplarına karşı,

18. yy dan 2018’e değin aynı eğitim eğitim sisteminde körleşmemize karşı,

Büyük şirketlerin birleşerek tröstler haline gelip dünyanın en ücra yerlerine kadar ‘’ihityaç’’ kavrmanı kılık değiştirerek yeni değerlerin yaratıldığı --al-tüket—dayatmasına karşı...
..

Özetle bana göre;

Zihinsel bir AYDINLANMA felsefe....

Felsefecilerin görüşlerini ezberlemekten ziyade düşünme biçimlerinin algılanarak -düşünebilme - eylemi ve -yöntem- kazanma biçimi..

okuduğum sadece iki- üç kitapla birlikte sorgulama-ilişki kurma- anlamlandırma edimlerini öz olarak bana kazandırmaya başladığını düşündüğüm bir alan felsefe,

bu anlamda, üzerimde soru sorma eyleminin başlattığı bir domino taşı etkisi yaparak, bu kitabı okurken kafamda sorular belirmesine neden olan şöyle bir zincirleme düşünceler reaksiyonunu ilgilenenler için paylaşmak istiyorum;


#27950398 />
..

Felsefeyle ilgilenen tüm okurlara Nigel Warburton'un bu kitabını tavsiye eder,

İyi Okumalar Dilerim.

Pink, bir alıntı ekledi.
 10 Mar 17:47 · Kitabı okudu · İnceledi

bana mı öyle geliyor?
john Locke'un bu felsefesi sizce de Can Yücel' in şu şiirini akla getirmiyor mu?

(Can Yücel - 20 Yaş 35 Yaş 40 Yaş ve Bugünkü Ben)
https://www.youtube.com/watch?v=-Wm0hUgcxfg

'' Zaman içinde birini aynı kılan şeyin ne olduğu, ingiliz filozofu John Locke'un (1632 - 1704) aklını kurcalayan soruydu.
Locke'un inandığı şeylerden biri, yeni doğmuş birinin zihninin boş bir levha gibi olduğudur. Doğduğumuzda hiç bir şey bilmeyiz ve tüm bilgimiz yaşamdaki deneyimlerimizden gelir. Bebek Locke büyüyp genç bir filozof olurken çeşitli inançlar edindi ve şu anda John Locke olarak bildiğimiz kişi haline geldi. Ama hangi anlamda bebekliğinde olduğu kişidir ve hangi anlamda ortayaşlı Locke, genç Locke ile aynı kişidir? ''

Felsefenin Kısa Tarihi, Nigel Warburton (Sayfa 59 - alfa)Felsefenin Kısa Tarihi, Nigel Warburton (Sayfa 59 - alfa)
Tolga Köseoğlu, bir alıntı ekledi.
09 Mar 19:42 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Liberalizmin öncülerinden olan İngiliz düşünürü John Locke 17. yüzyılda toprakları kapatma hareketini şöyle savunur. İnsanların toprağı verimli kılması kutsal bir görevdir. Örneğin, İngiltere'deki verimli hale getirilmiş toprak ile Amerika yerlilerinin doğal halde bıraktığı toprağın değeri karşılaştırıldığında tabii ki, İngiltere'deki topraklar daha değerliydi. Bu nedenle toprağın verimli duruma getirilmesi için Amerika yerlilerinin ya da ortaçağ serflerinin kullandığı topraklara el konulabilirdi. İnsanların doğuştan eşit olduğuna inanan Locke, toprağın verimli hale getirilmesi sırasında ortaya çıkan eşitsizlikleri makul kabul eder. Mutlak özel mülkiyet ve sermaye birikiminin, kişinin emek sarf ederek, verimliliği artırmasının bir sonucu olduğunu söyler. Bu açıklamada, toprağın niçin üretici köylülerin de işin içine katılarak verimli duruma getirilemeyeceği yoktur. Açıkça söylenmese de toprak ancak özel mülk haline geldikten sonra mülk sahibinin verimlilikle ilgileneceği varsayımı yapılır.

Sermaye Birikirken, Oya Köymen (Sayfa 158)Sermaye Birikirken, Oya Köymen (Sayfa 158)

Ali Ural...
Kalemine hayranlık duyduğum birkaç yazardan biri. Şiirle efsunlanmış bir kalemle silahşörlük yapıyor adeta. Betimlemeleri ve ahenkli tasavvurlarıyla, sayfanın başından sonuna nasıl geldiğinizi anlamıyorsunuz bile.

Satranç Oynayan Derviş...
Yazarımız, Ehl-i fikir öncülerinden tutun, ehl-i zikir öncülerine kadar...
Direniş öncülerinden tutun, diriliş öncülerine kadar...
Tasavvuftan tutun, felsefeye kadar...
Sanattan tutun, siyasete kadar, bütün bu mevzulardaki öncü isimleri kaleme almış.

Üstelik 3-5 sayfalık anlatımla! (ÇILGINLIK)

Bu isimleri bize sunarken, bir filmin fragmanını izler gibi; sadece içimize bir merak tohumu atıp bırakıyor.

Kitapta yer alan bazı isimler;
-Konfüçyüs
-Lokman Hekim
-Bâyezid-i Bistami
-Leonardo da Vinci
-Piri Reis
-Francis Bacon
-Rene Descartes
-Abdülkadir-i Geylani
-John Locke
-Nietzsche
-Nasrettin Hoca
-Mahatma Gandhi
...

Fakat yinede tam manasıyla anlayabilmek için, bu isimler hakkında ufacık olsa dahi bilgiye sahip olmak icap ediyor.

Severek okudum, okudukça sevdim.

Dipnot: Bu kitap ikinci seri. Kitabın ilk serisi "Güneşimin Önünden Çekil" ismiyle yayımlanmış.

Keyifli okumalar!

Hiç'ten içe, bir alıntı ekledi.
07 Mar 21:48 · İnceledi

John Locke
Tanrı'nın varlığı, aklın bize bildirdiği en açık gerçekliktir ve aklın bildirdiği bu gerçek matematik kesinliğine sahiptir. Fakat tutkuları insana öylesine hakim olur ki, insan Tanrı'nın var olduğu bilgisine ulaşamaz ve vahyin yardımına ihtiyaç duyar.

Satranç Oynayan Derviş, A. Ali UralSatranç Oynayan Derviş, A. Ali Ural
Cetin Demirkiran, bir alıntı ekledi.
07 Mar 12:06 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Deneyciligin babasi olarak kabul edilen John Locke 1689 yilinda yazdigi Insan Anlayisi Üzerine Bir Deneme'de bilginin sadece " a posteriori " yani deneyim sonrasi elde edilebilecegini söylemistir. Insan zihninin bir " tabula rasa " yani ' bos sayfa ' olarak basladigini ve kisisel deneyimlerle dolduruldugunu iddia eder.

Empati, Adam Fawer (Sayfa 372 - April Yayincilik)Empati, Adam Fawer (Sayfa 372 - April Yayincilik)
selim koç, bir alıntı ekledi.
05 Mar 05:18

Aydınlanma geleneğinin “negatif özgürlük” kanadında yer alan liberalizme göre, serbesti ilkesi
ancak bireylerin fikir, ifade ve hareketlerinin dışarıdan müdahaleler (sonucu) kısıtlanmamasyla
mümkündür. Liberalizme göre bireylerin özgürlüğünü tehdit eden üç temel kaynak vardır:
1) mutlakıyetçi iktidar; 2) teokratik iktidar (din erki); 3) kapitalizm karşıtlığı.

Buradaki kritik öge “kapitalizm karşıtlığı” diye ifade edilen tehdittir. Liberaller, kapitalizm
karşıtlığını, hatta eleştirisini doğrudan özgürlük ve demokrasi düşmanlığı, dolayısıyla totaliter bir
anlayış olarak yaftalar. Liberallere göre adeta tanrısal bir düzen olan kapitalizm, mutlak ve
ebedidir. Tomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Alexis de Tocqueville (1805-
1859), Adam Smith (1723-1790), John Stuart Mill (1806-1873) gibi liberal ideolojinin ve iktisat
teorisinin temellerini atan düşünürler ile Immanuel Kant (1724-1804) gibi Aydınlanmacı
felsefeciler, birey özgürlüğüne yönelik en büyük tehdidin mutlak iktidarlardan geldiğini ifade eder.
Bütün bu düşünürler kapitalizmi insanlığın son ekonomik ve toplumsal tecrübesi, bir tür doğal
düzen olarak görür. Zaten Francis Fukuyama da (1962-…) tam bu nedenle, Soğuk Savaş
sonrasında, kapitalizmin sosyalizm karşısında nihai bir zafer kazandığını varsayarak tarihin
sonunu ilan edecekti.
Solculuğu, maddi temelleri olmayan soyut bir özgürlükçülük ve demokrasi savunuculuğuna;
demokrasiyi de etnik ve dinsel kimliklerin serbestisine indirgeyen sol liberaller, bir anlamda aynı
şeyi yapar ve kapitalizmi yok sayarlar. Kaçınılmaz olarak ekonomik ve sosyal eşitlik ilkesini de
bir tarafa bırakan sol liberaller, tıpkı burjuva liberaller gibi hukuksal-siyasal eşitlik ilkesiyle
yetinirler. Sermaye sınıfının tarihsel olarak gericileşmesi ve siyasal bakımdan daha totaliter bir
zemine kayması da sol liberallere yerleşecekleri bir alan açmıştır. İşte sol liberallerin
yerleştikleri bu alan, onların düzenin bir parçası haline gelmelerine neden oldu. Daha da önemlisi
ruhlarını kurtaracaklarını düşündükleri, “iyiliksever bir kapitalizm” için mücadele zemini sağladı.
Tahmin edilebileceği gibi, liberallere göre bireylerin özgürlüğüne karşı en büyük saldırı,
onların iktisadi etkinliklerine ve en büyük doğal haklarından biri olan mülkiyet hakkına yönelik
tehdit ve saldırıdır.

Liberal İhanet, Merdan YanardağLiberal İhanet, Merdan Yanardağ

John Locke
Tuhaf , biz insanlar bukalemun gibiyiz. Ahlaki değerlerimizin rengini, çevremizdekilerinkine bakarak seçiyoruz.