1000Kitap Logosu

John Peers

Makyavelli ve İmam Maverdi…
Tarih boyunca din ve siyaset iç içe girmiş, bütünlük kazanmış “siyam ikizleri” gibi bir birinden ayrı düşünülmemiş iki olgu olarak karşımıza çıkmıştır. Nitekim Sümer veya Akad kralı olduğu yönünde rivayetler bulunan Nemrut’un, Pers krallarının, Mısır firavunlarının ve diğer devlet yöneticilerinin tanrının soyundan gelen kişiler olarak görülmesi bu görüşümüzü haklı çıkarmaktadır. Ruhani bir varlığa nispet ederek kendi yetersizliklerine, yanlışlarına ilahi bir libas giydirmek suretiyle tanrının yeryüzündeki temsilcileri olarak iktidarlarını devam ettirmişlerdir. Aslında bu durum tarih boyunca hiçbir toplumun dinsiz olmadığını, sürekli mutlak yaratıcıyı aradığını ve dini hükümlerle yönetilmek istediklerine dair açık bir delildir; ancak mevcut kralların bunun farkında olarak, halkın mutlak yaratıcıyı arama çabasının önünü kestiğini… Kralların kendi eylem ve söylemlerine dini bir statü kazandırarak halkı manipüle ettiğini net olarak görebiliyoruz. Sonraki dönemlerde Hristiyanlığın resmi bir hüviyet kazanmasıyla da zaman içerisinde kilisenin aynı geleneği devam ettirdiğini, kendi sözlerini Allah’ın sözü olarak yansıttığını ve Avrupa’yı bin yıla yakın karanlığa gömdüğüne şahit oluyoruz. Belki de bu sebeple John Locke gibi düşünürler: “Siyasî yönetimin işlerini, din işlerinden kesinlikle ayırt etmeyi ve ikisi arasına âdil sınırlar koymayı bütün her şeyin üzerinde zorunlu buluyorum.” Diyerek iç içe geçmiş “siyam ikizlerinin” ayrılması ve iki bağımsız kurum olarak yoluna devam etmesi görüşünü ortaya atmasına sebebiyet vermiştir. Ancak bu söz Makyavelli gibi “Sadist siyasetin” öncüsü “insanlık düşmanı” bir kişinin görüşlerinin yayılmasına ivme kazandırıyordu… Makyavel, günümüzde bile etkisi görülen dinin siyasetin hizmetinde olması gerektiğini… Siyasilerin iki hayvan “tilki ve aslan” gibi kurnaz ve acımasız olması gerektiğini… Siyasette amacın güç ve iktidar olduğunu ve bunlara ulaşmak için her türlü ahlaksızlığın meşru olduğunu… Prensin toplum karşısında merhametli ve adil görünmesi gerektiğini; kapalı kapılar arkasında ise her türlü dalaverenin önünü açması ve meşru görmesi gerektiğini… Prens yol yürüdüğü arkadaşlarını, sırrına vakıf olduğu gerekçesiyle zamanı geldiğinde ya itibarsızlaştırmak ya da öldürmek yoluyla ortadan kaldırması gerektiğini… Ayrıca Makyavelliye göre halk “ahmak” ve “cahil” olduğu için onları kontrol etmenin kolay olacağını; çünkü ahmaklık ve cehaletin, ben merkezli çıkarcı, yalaka ve güçlüden yana bir kişiliğe sahip olduğu gibi kirli düşünceleri ortaya koymuştur. Bunun neticesinde “eli silahlı” terör örgütlerinin yanında insanların emeğini sömüren “eli faizli” ve “eli dövizli” terör örgütlerinin ortaya çıkmasına ve yaygınlaşmasına sebebiyet vermiştir. Oysa doğuda Hz. Muhammed (s.a.v)’in siyasi mirasının varisleri tam tersi bir anlayışla siyaset sahnesine çıkıyordu. Günümüzde bile bütün dünyanın hayranlık duyduğu Hz. Ömer dönemi ve sonrasında değişip dönüşen dünyanın gerçekliğine uygun; ama vahiyden ayrılmayan bir siyasi anlayışın varisleri siyasi anlamda dünyaya insanlık dersi veriyordu. Bunların başında “el-Ahkâmu’s-Sultâniyye” adlı eseriyle İslami siyaset teorisyenlerinin ilkleri arasında yer alan İmam Maverdi geliyordu. Ancak O Makyavelli’den bütünüyle farklı düşünüyor ve devletin, halkın dinini, canını, malını, korumakla yükümlü olduğunu, toplumsal ahlak ve adaletin sağlanması gerektiğini; ancak bundan önce devlet başkanının bu özelliklere sahip olması gerektiğini savunuyordu. Makyavel’in devlet başkanı zalim olmalı düşüncesine karşılık; Maverdi, devlet başkanı “Adil, doğru sözlü, emaneti yerine getiren, haramlar hususunda iffetli, günahlardan sakınan, şüphelerden uzaklaşan, rıza ve kızgınlık anında itidalini koruyan, din ve dünya işlerini yürütürken şahsiyet ve karakterini kaybetmeyen kişidir.” diyerek tanımlıyordu. “Kendisinde bu şartlardan birisi olmayan kişi velâyetten ve şahitlikten men edilir. Sözü dinlenmez ve verdiği hüküm tatbik edilmez” diyordu. Böylesi bir durumla karşı karşıya kalınması durumunda: İlimde derinleşmiş, adil, ahlak sahibi kişilerden oluşan “Ehlü'l-hal ve'l-akd” sistemini geliştiriyor ve devlet başkanlarının Ahlak ve adaletten ayrılmaları durumunda azledilmelerinin gerekli olduğunu savunuyordu. Yine Makyavel’in “Din. Siyasetin hizmetinde olmalı” düşüncesine karşılık İmam Maverdi: "Kim iktidarını dine hizmet uğrunda kullanırsa her güç sahibi ona boyun eğer. Kim de dini iktidarı için kullanırsa, o zaman herkes ondan bir şeyler kapmak için uğraşır" diyordu…
7
Yıldızlar ve Mitolojik Hikayeleri
_1-Sirius_ (Köpek yıldızı, Akyıldız, αlfa Canis Majoris):Yakıcı anlamındadır. Büyük Köpek Takımyıldızı’nda, Canis Majoriste yer alır. Sirius, biri beyaz cüceden oluşan ve birbirleri çevresinde 49.9 yılda dönen bir çift yıldızdır. Güneş'e 8,47 ışık yılı uzaklıkta ve güneşin iki katıdır. Aydınlatma gücü Güneş'in 25 katıdır. Siriusun yaşı 200-300 milyon yıldır. En parlak yıldız Sirius, Ay, Jüpiter veya Venüs kadar parlak görülmez. _Kış Üçgeni: Sirius, Küçük Köpek Takımyıldızı'ndaki Procyon ve Avcı Takımyıldızı'ndaki kızıl dev Betelgeuse yıldızları oluşturur. 1977’de fırlatılan Voyager 2 uzay aracının yaklaşık 296.000 yıl sonra Sirius’un 4.3 ışık yılı uzağından geçeceği tahmin edilmektedir. Bu yıldıza bu kadar önem verilmesinin nedeni, Dünya’nın görünmez idarecilerinin, yönetimi bu yıldız aracılığıyla gerçekleştiriyor olmalarıdır. Sirius b: Keşfedilen ilk beyaz cücedir. Kütlesi Güneş’imizinkine eş. Çok ağırdır. _Mısırlılar takvimlerini Sirius’un doğuşuna göre düzenlemişlerdi. İsis ile özdeşleştirilirdi. Sirius’un görülmediği 70 gün, İsis ve Osiris’in duat denilen öte-alemde seyrettikleri dönemi simgelerdi. Keops Piramidi'nin Kraliçe Odası'nın kanalı yalnızca Sirius'u görmek üzere yapılmıştı. _Yunanda, Sirius fazla parladığında, olumsuz etkileri olurdu ve buna “Yıldızca çarptı” denirdi. Yıldızın parlaklık haline bakarak kendilerini iyi bir talihin bekleyip beklemediğine karar verirlerdi ve soğukların azalması için Sirius ve Zeus’a kurban keserler. Antik Yunan'da o sıcakta dışarıya çıkmak için sadece köpeklerin yeterince deli olduğuna ithafen, köpek günleri denirdi. _ Romalılar Sirius’un helyak doğuşunda köpek kurban ederler, _ Hawaii’de “Cennet’in Kraliçesi” (Ka'ulua) _ Polinezyalılara göre Sirius, Canopus ve Procyon ile birlikte, bir “Büyük Kuş” bedenine benzetilen Manu adındaki Takımyıldız’ı oluşturuyordu. Kuşun kanadının güney ucunu Canopus, kuzey ucunu Procyon oluşturuyordu. _ 1862’de Amerikalı Graham Clark 47 cm'lik mercekli teleskobuyla ilk kez, Sirius’un günümüzde Sirius-B ya da “köpek yavrusu” adı verilmiş olan zayıf ışıklı yoldaşını gözlemledi ve böylece, Sirius'un gerçekte çift yıldız olduğunu ortaya çıkardı.[ Sistemi’nde gözlemlenen yörünge düzensizlikleri, sistemde üçüncü bir bileşenin olduğunu ortaya koymaktadır.1915’te Sydney Adams, Sirius-B’nin zayıf ışıklı bir beyaz cüce olduğunu saptadı. 2005’te ise Hubble Uzay Teleskobu yardımıyla Sirius-B’nin Dünya’nınkine eş (12.000 km) bir çapı olduğunu ve hemen hemen Güneş’inkine eş bir kütlesi olduğunu (Güneş’inkinin %98’i) belirlediler.[ _Güneş hariç, Kur'an’da adı geçen tek yıldız olup kendisinden Necm suresinde söz edilir. "Şüphesiz Şi’râ (yıldızı)nın Rabbi de O’dur." Rehber anlamında _Dogonlar, Totemleri bulunan ve inisiyasyona dayalı bir örgütlenmesi olan bu kabile. Sirius sistemi hakkındaki bilgileri tüm astronomları şaşırtmıştır. Dogonlar’ın 1930’lu yıllarda bildirdikleri bazı bilgiler, sonradan modern astronomik keşiflerle doğrulanabilmiştir. Dünya yuvarlaktır ve Güneş etrafında döner, Ay da Dünya etrafında döner. Satürn’ün halkaları Jüpiter’in uyduları Sirius bir çift yıldızdan oluşur, birbirleri çevresinde 50 yılda bir dönerler, biri çok küçüktür, gözle görülemez ve onun maddesi çok ağırdır. (Bu bilgileri bilebilmek için teleskop da yeterli değildir.) Dogonlar, bu kadarla kalmayıp, Sirius Sistemi’nde henüz varlığı halen doğrulanamamış üçüncü bir bileşen yıldızın olduğunu, dolanım süresini ve gezegenin bulunduğunu bildirmektedi. Sirius-B küçük olmasına karşın en ağır yıldızdır. Tüm yıldızların ilki Sirius-B’dir. Alemdeki her şey onda vardır. O, âlemin desteği, dayanağı, yıldızların direğidir. Âlem Sirius-B yıldızının sayesinde dönmektedir. Sirius Sistemi Güneş Sistemi’mizle evlenmiş bulunmaktadır. Dünya’ya Sirius-B yıldızından Nommo'nun gemisi ile aktarılan tohumlar yalnızca Dünya üzerinde değil, yaratılan tüm “üst üste konulmuş alemler” de çimlenip çoğaldılar. Dünya’ya kelâmın hepsi açıklanmadı, daha gelecektir. "Emirler Sirius-B'den Sirius-A'ya Sirius-C vasıtasıyla aktarılmaktadır _Nommo’nun Gemisi, Malide Dogon yerlilerinin mitolojisinde Sirius yıldız sisteminden Dünya gezegenine “gönderilenler”i ifade eden bir terimdir. Bu gemi, insan soyunun birer imalat olan atalarını içermektedir. Fakat atalar gemiye insan formunda değil tohum halinde koyulmuşlardır; geminin Dünya’ya iniş yolculuğu boyunca, embriyonun, insan cenininin ana rahminde geçirdiği oluşum evrelerini andıran çeşitli dönüşüm evreleri geçirirler ve gemi yeryüzüne konduğunda gemiden insan biçimine gelmiş olarak çıkarlar. Altmış bölmeli bu gemi yalnızca ataları değil, yirmi iki kategoride sınıflanan “yaratılış unsurları”nı ve “kelâm”ı da içerir. Gemideki bölmelerde tüm varlık türleri ve “oluş usulleri” vardır; “Güneş doğduktan sonra Sirius yol gösterdi.” Güneş sistemimiz Sirius sistemi ile evlendi. _2-Canopus_Karina takımyıldızının(gemi omurgası) güneyinde. Dünyadan 310 ışık yılı uzakta. Çapı Güneş’ten 70 kat büyüktür. Siriusun güney doğusunda gözlemlenir. _3-Arcturus_Çoban takımyıldızı'nın alfa yıldızı. Çapı Güneş’in 20 katı. 35 ışık yılı uzaklıktadır. Güneydoğu yönünde. Arcturus'un tam karşısında üstteki bir yıldız da dondurma kepçesinin oluşturduğu, külahın tepesindeki yuvarlak dondurma topağı gibi durur. baharın habercisidir. 37 yıl önceki halini gördüğümüz yıldız. _4-Alfa Centauri a ve b_ Güneş'e en yakın yıldız sistemi. Uzaklığı 4,37 ışık yılı. Birbirinin çevresinde dönen iki güneş benzeri yıldız ve bir kırmızı cüce yıldızdan oluşur. Birbirinin çevresindeki dolanımı 80 yılda tamamlar. 2012 Alpha Centauri B adında bir gezegen keşfedilmiştir. Şimdiye kadar keşfedilen Dünya'ya en yakın ve en küçük güneş dışı gezegendir. Alfa centurinin dünyası, geceleri aydınlık geçer. Bu yüzden gezegene "Güneşin Oğlu" denmiştir _5-Vega_ (Avına çullanan kartal) Çalgı - Lir Takımyıldızı'nda. Kuzeyde Arcturus’tan sonra ikinci parlak yıldızdır. Güneş’e 25,3 ışık yılı uzaklıkta vr 50 kat daha parlak. Mavi renkli. MÖ 12.000 yıllarında Kutup yıldızı oldu ve 12.000 yılında yeniden kutup yıldızı olacaktır. Güneş’ten sonra fotoğrafı çekilen ilk yıldızdır. _Yaz üçgeni: Lir Takımyıldızı'nda yer alan Vega, Kartal Takımyıldızı'ndaki Altair ve Kuğu Takımyıldızı'ndaki Deneb yıldızları oluşturur. _6- Rigel_(Ayak) Orion avcı takımyıldızında avcı'nın ayak bileğini oluşturur. Kuzeyde kışın Siriustan sonraki en parlak yıldızdır. 1000 ışık yılı uzaklıktadır. Güneş'ten 50.000 kat daha fazla ışınım yapmaktadır. Deli dolu olduğu için, parlaklığı değişkenlik gösterebilir. Üçlü sistemin diğer üyeleri yıldızlar Rigel B ve Rigel C. _7- Procyon_ (Köpekten önce) Küçük Köpek takımyıldızı'nın(Canis Minoris) en parlak yıldızıdır. Kuzey yarımkürede yer alan ikili yıldız sistemidir. Uzaklığı 11,4 ışık yılı. Sirius'un kuzey-doğusunda yer alır. _8- Betelgeuse_ (Gizemli kadın) Orion Avcı Takımyıldızı'nda yer alan kırmızı dev yıldızdır. Güneş'in çapının 600 katı ve uzaklığı 720 ışık yılıdır. Güneş'ten 60.000 kat daha parlak bir yıldızdır, 2019'da Betelgeuse yıldızı belirgin şekilde sönükleşiyordu. Astronomlar süpernovaya dönüşmek üzere olduğuna inanıyorlar. Betelgeuse patladığında, Dünya'dan dolunay kadar parlak görünecektir. _9- Achernar_(Ağız) Irmak takımyıldızının en parlak yıldızıdır. 8 güneş kütlesi büyüklüğünde. 144 ışık yılı uzakta. Irmak takımyıldızı, en büyük alanı kaplayan takımyıldızdır. Avcı'nın ayağından güney gökküredeki Küçüksuyılanı takımyıldızı'na kadar uzanır. Suyılanı'ndan sonra gökyüzündeki en uzun takımyıldızdır. _10- Beta Centauri_(Agena-Diz) Kanatlı at Centaurus takım yıldsızında. Atın dizine denk geldiği için. Güney yarım küredeki kutup yıldızı. _11- Capella_ Arabacı takımyıldızındaki en parlak yıldız. Arcturus ve Vega'dan sonra kuzey göğündeki en parlak üçüncü yıldızdır. İki çift yıldız sistemidir. Güneş'in 10 katı ve 42,2 ışık yılı uzaklıktadır. Latince keçi demek olan capra'dan geliyor. Capella ise bebek Zeus'u emziren mitolojik keçi Amalthea ile ilişkilidir. Tanrıyı besleyen bu keçi daha sonra ödül olarak ilah yıldızlar arasına konulmuştur. _14- Capella b_ _12- Altair_ (Kuş), Kartal takımyıldızında. 17 ışık yılı uzaklıkta. _13- Aldebaran_ (Takip eden), Boğa takımyıldızda. Gözlerinden alev fışkıran Boğa'nın gözüdür. 65 ışık yılı uzaklıktaki turuncu dev. Boğa'nın başını oluşturan V şeklindeki açık yıldız kümesi'in en parlak üyesidir. Avcı'nın Kuşağı'nı oluşturan üç yıldızdan, soldan sağa doğru bir hat izlendiğinde bulunan en parlak yıldız Aldebaran'dır. Aldebaran, boğanın "Avcıya (Orion) tehditkâr biçimde ters ters bakan" kan çanağına dönmüş gözünü oluşturur. _15-Spica_ (Başağın kulağı), Başak takımyıldızında. 249 ışık yılı uzaklıkta. Arturusun güneydoğusunda. Bazen ay tarafından ve çok nadir de olsa gezegenler tarafından gizlenebilir. _16- Antares (Anti-Mars), Akrep Takımyıldızı'ndaki çift yıldızdır. Mars'la karıştırılmıştır. Dünya'dan 604 ışık yılı uzakta. Güneş'ten yaklaşık 60.000 kat daha parlak. Soğuk bir yıldızdır. Bir gaz bulutuyla örtülüdür ve kızgın rüzgarlarla olağanüstü bir parlaklıkla ışımaktadır. _17- Pollux_ İkizler takımyıldızında. 34 ışık yılı uzaklıkta. 2006 yılında, Pollux'un yörüngesinde bir gezegenin varlığı doğrulandı. _18-Fomalhaut_ (Balinanın ağzı) Güneybalığı takımyıldızında. 25 ışık yılı uzaklıkta. Güneş dışı gezegen barındıran ilk yıldız sisteminin merkezinde. _19- Deneb_(Kuyruk) Marsın kutup yıldızıdır. Kuğu Takımyıldızı'nda. Güneş'in çapının 200 katı ve 265.000 kat parlaktır. 1500 ışık yılı uzakta _22-Regulus_ (Aslan'ın Kalbi) Aslan takımyıldızında. 77.5 ışık yılı uzaklıktadır. Güneydoğu yönünde ters soru işareti şeklinde. Aslan takımyıldızı batısında Yengeç ve doğusunda Başak takımyıldızı… _61-Denebola_(Aslanın kuyruğu") Aslan takımyıldızı bölgesinde _45-Kutup Yıldızı_Polaris, Demirkazık, Şimal Yıldızı, Kuzey Yıldızı. Küçükayı takımyıldızının en parlak yıldızı. Dünyanın ekseni ile hemen hemen aynı doğrultuda olduğundan hep hep kuzeyi gösterir.1780'de William Herschel tarafından keşfedilmiştir. Güneş'ten 2450 kere daha büyüktür. Rengi Sarıya dönüktür. Kutup yıldızı aslında üçlü bir yıldız grubudur; öbür ikisi de çıplak gözle görülebilir. _47- Alphard_ Hydra Su yılanı takımyıldızında _59 –Algol_Umacı(Şeytan Başı veya Şeytan Yıldızı) Perseus Kahraman takımyıldızı'nda bir çift yıldızdır. Bilinen en tehlikeli ve vahşi yıldızdır. Baal-Zabub - Zapt edici bir iblis. Algol etkilerinden korunmanın yolu yüce Al-Alyah diye bilinen yıldızın etkisi iledir. Kişilik gelişmiş ise, kitleleri olumlu anlamda peşinden sürükleyecektir. Gelişmemiş bilinçte ise, negatif tesirleri yüksek olacaktır. Algol ‘Ghoul kadim Pers kültüründe form değiştirebilen, ürkütücü bir şeytandır ve bize de bu terim ‘ Gulyabani’ olarak geçmiş. Medusa’nın gözü de denir _70- Mizar_ (Kemer) Büyük Ayı takımyıldızında. Eski zamanlarda görüş keskinliği ölçmede kullanılıyordu. 72 ışık yılı uzaklıktadır. _78-Merak_ Büyük Ayı takımyıldızının en parlak yıldızıdır. 79,7 ışık yıl uzakta _Takım Yıldızlar (Burçlar) _Gökyüzünün bölündüğü 88 alandan her birine verilen isimdir. Gökyüzü 88 burca bölünmüştür. Zodyak, hayali bir kuşaktır. Bu takımyıldızlarından bir bölümü, Güneş'in yıl boyunca hareket ediyormuş gibi göründüğü yol boyunca sıralanmış takımyıldızlar olup 12 tanedir. Bu kuşaktaki takımyıldızlar Zodyak Takımyıldızları olarak da bilinirler. Bunların ölülerin ruhu ya da tanrılar oldukları düşünülürdü. _Ailesine göre takımyıldızlar _Zodyak: Aslan, Başak, Terazi… _Avcı: Avcı, Büyük Köpek, Küçük Köpek, Tekboynuz, Tavşan _Büyük Ayı: Büyük Ayı, Küçük Ayı, Ejderha, Av Köpekleri, Çoban, Berenis'in Saçı, Kuzeytacı, Zürafa, Vaşak, Küçük Aslan _Kahraman: Kraliçe, Kral, Andromeda, Kahraman, Kanatlıat, Balina, Arabacı, Kertenkele, Üçgen _Herkül: Herkül, Okçuk, Kartal, Çalgı, Kuğu, Tilkicik, Suyılanı, Altılık, Kupa, Karga, Yılan _Gök Suları: Yunus, Tay, Irmak, Güneybalığı, Karina, Pupa, Yelken, Kumpas, Güvercin _Johann Bayer: Küçüksuyılanı, Kılıçbalığı, Uçanbalık, Cennetkuşu, Tavus, Turna, Anka, Tukan, Indus, Bukalemun, Sinek _LaCaille: Cetvel, Pergel, Dürbün, Mikroskop, Heykeltıraş, Ocak, Çelikkalem, Saat, Sekizlik, Masa, Ağcık, Ressam, Pompa _Boyutlarına göre takımyıldızlar: 1-Suyılanı, 2-Başak, 3- Büyük Ayı, 4-Balina, 5-Herkül, 6- Irmak, 7- Kanatlıat, 8- Ejderha, 9- Erboğa, 10- Kova, 11- Yılancı, 12- Aslan, 13-Çoban, 14-Balıklar, 15-Yay, 16-Kuğu, 17-Boğa, 18-Zürafa, 19-Andromeda, 25-Kraliçe, 26-Avcı, 34-Karina, 35-Tekboynuz, 42-Berenesin saçı, 43-Büyük köpek, 56-Küçük ayı, 71-Küçük köpek, 88-Güneyhaçı _En parlak yıldız ve gök cisimleri: Güneş ve Ay dışında 1-Venüs, 2-Jüpiter, 3-Mars, 4-Merkür, 5-Sirius 6-Canopus, 7-Satürn, 8-Arcturus, 9-Vega .10-Betelgeuse… Merkür ve çoban yıldızı Venüs, yalnızca gün doğumu ve batımı sırasında görünür. _Bilinen en büyük üstdevler, UY Scuti, VY Canis Majoris, VV Cephei. _Orion (Avcı Takımyıldızı), Hem güney hem de kuzey yarıkürede. Gizemli kadın Betelgeuse avcının sağ omzuna, savaşçı kadın Bellatrix sol omzuna, Rigel sol ayağına ve Dev'in kılıcı Saif de sağ ayağına denk gelir. Ortadaki üç çapraz yıldız (Alnitak, Alnilam ve Mintaka) avcının kemerini (Orion kuşağı olarak da bilinir) oluşturur. Kuşağın altında bulunan Orion Bulutsusu (nebulası) avcının kılıcıdır. Heka adındaki avcının başını simgleyen kısım aslında üç daha sönük yıldızdan meydana gelir. Betelgeuse'un üstündeki yıldızlar avcının sağ kolunu Bellatrix'den ötede olan yıldızlarda avcının kalkanını oluşturur. Orion Bulutsusu (Avcı Bulutsusu) En parlak bulutsulardan 15 ışık yılı çapındadır ve gece çıplak gözle görülebilir. Dünya'ya en yakın yıldız oluşum bölgesi olan Orion yaklaşık 1.500 ışık yılı uzaktadır _Mitolojide Orion takım yıldızı: Orion bir elinde kırılmaz bir sopa diğerinde de aslan derisi taşıyan bir erkek figürü olarak tasvir edilir. Yunan mitolojisinde Orion, deniz tanrısı Poseidon ile Girit Kralının kızı Euryale'nin oğludur. Yakışıklı, çapkın iri yarı bir gençtir. Orion, bir gün içkiyi fazla kaçırdığında Merope'ye saldırır. Kral ise Orion'u cezalandırıp gözlerini kör eder. Orion, demirci tanrı Hephaistos'tan yardım ister. Hephaistos ona, güneşin ışınları yüzüne vurduğunda gözlerinin açılacağını söyler ve gözlerine yeniden kavuşur. Günün birinde Tanrıça Artemis, avlandığı sırada Orion'a rastlar. İlk görüşte aşık olmuş Artemis, kendine verdiği asla evlenmeme sözünü hiçe sayacak kadar bu adamın büyüsüne kapılmıştır. Ancak Artemis'in kardeşi Apollon, kız kardeşinin bu iri yarı insan ile evlenmesini istemez. Fakat Apollon bir türlü Artemis'i ikna edemez ve son çare olarak Orion'u öldürmeye kalkışır. Orion, denizde yüzüyordu. Fakat kıyıdan o kadar uzaklaşmıştır ki, başı küçük, kara bir nokta gibi görünür. Apollon ise, kız kardeşini yanına çağırır ve uzaktan kara bir nokta gibi görünen Orion'u işaret ederek, "Okunu oraya kadar fırlatabilir misin?" diye sorar. Heyecan ve hırs ile dolup taşan Artemis, o gördüğü kara noktanın sevdiği adam olduğundan habersiz yayıyla okunu hazırlayıp hedefi vurmuştur. Çok iyi bir nişancı olan Artemis, hedefi tam on ikiden isabet ettirir. Fakat Artemis, bilmeden sevdiği erkeğin ölümüne sebep olmuştur. Orion'un ölümü, Artemis'i kahreder ve hayata küsmesine sebep olur. Hatta ay tanrıçası Artemis'in içindeki acı bu yüzden dinmediği için ayın bu kadar soğuk, kasvetli ve cansız bir yer olduğu rivayet edilir. Artemis, Orion'un cansız bedenini alır ve gümüşten yapılmış bir ay arabasına koyar. Sevdiğinin ölü bedenini bu arabayla, kendi elleriyle gökyüzüne taşır ve sevgilisinin gökyüzündeki en parlak yıldız olabilmesi için en karanlık yeri seçer. Onun bedenini yerleştirdikten sonra geceler boyu, parıl parıl parlayan Orion'u seyreder. _Başka bir rivayete göre, başıboş dolanan bir akrep Orion'u topuğundan sokar ve akrebin zehri Orion'u öldürür. Buradaki akrep, Scorpio (Akrep) takım yıldızı olarak. Orion ve Scorpio, gökyüzündeki konumları açısından birbirlerine zıt yönlerde bulunurlar. _Samanyolu (Kehkeşan), Süt Yolu _ Bir gece, Zeus ölümlü bir kadından yaptığı oğlu Herakles'i fark ettirmeden uykuya dalmış olan Hera'nın göğsüne koyar. Bebek Herakles, Hera'nın memelerinden akan sütü içecek ve böylece ölümsüz olacaktır. Fakat Hera, gece uyanıp tanımadığı bir bebeği emzirdiğini fark edince onu fırlatıp atar ve boşalan memesinden çıkan süt de gece gökyüzüne fışkırıp akar. Hikâyeye göre geceleyin gökte sönük bir ışıkla pırıldar hâlde gördüğümüz “Süt Yolu” (Türkçede Samanyolu) denilen kuşak, böyle oluşmuştur _Çapı 100.000 ışık yılı, kalınlık 1.000 ışık yılı, güneşin gökada etrafında dönme şüreşi, 220 milyon yıl, Güneş'imiz, merkezden 26.000 ışık yılı uzaklıkta Avcı kolu'nun derinliklerinde gizlenmiştir. _ Democritus (450–370 MÖ), geceleyin gökyüzünde görünen Süt Yolu denilen ışıklı bölgenin uzak yıldızlardan oluşuyor olabileceğine dikkat çekmişti. Aristo'nun düşüncesine göreyse Süt Yolu büyük, birbirine bağlı çok sayıdaki yıldızın alevlenmesinden kaynaklanmaktaydı. Samanyolu Gök Adası’nın birçok yıldızdan oluşmasının ilk kanıtı teleskopla inceleyen Galileo Galilei’den geldi. 1750’de İngiliz astronom ve matematikçi Thomas Wright, “gök adanın Güneş Sistemi’ne benzer tarzda, fakat daha büyük ölçekte, kütleçekim gücüyle birbirlerine bağlı çok sayıdaki dönen yıldızlardan oluşmuş bir kitle olduğu görüşünü ortaya attı. Immanuel Kant, 1755'teki bilimsel incelemesinde Thomas Wright'ın düşünce ve çalışmalarını biraz daha ayrıntılandırdı, gök adamızın da Güneş Sistemi’mize benzer biçimde kütleçekim ile bir arada tutulan ve dönen bir yıldız kümesi olduğunu (haklı olarak) ifade etti. Samanyolu Gök Adası’nın biçimi ve Güneş’in gök ada içindeki konumu hakkındaki ilk girişim, 1785’te gökyüzünün farklı bölgelerindeki yıldızları özenle sayan William Herschel’den geldi. Herschel, Güneş Sistemi’ni merkeze yakın bir yere koyarak gök adanın biçimini gösteren bir diyagram hazırladı.[ 1990 Samanyolu'nun şekli hakkındaki yaygın görüş, onun bir çubuklu sarmal galaksi olduğu yönündedir. 2005 yılında Spitzer Uzay Teleskobu'ndan alınan bilgilerle kuvvetlendirilmiştir. _Pollux, İkizler takımyıldızında ve 34 ışık yılı uzaklıkta _Mitolojide, Castor ve Pollux, İkizler'in başlarını, bunlardan aşağıya batıya doğru uzanan sönük yıldızlar ise vücutlarını biçimlendirir. Mitolojiye göre Tanrı Jüpiter biri ölümsüz (Pollux, Jüpiter'in oğlu), biri ölümlü (Castor) iki gencin yeryüzündeki örnek dostluk ve sevgilerinin sonsuza dek sürmesi için bu gençlere yeryüzünde yer açmış! Daha başka kültürlerde bu çift yıldızın, Adem ve Havva dahil çeşitli ikizlere veya çiftlere yakıştırıldığı görülmektedir. _Ülker, Yedi kandilli Süreyya, Yedi Kız Kardeş, Bahar Bakireleri, Güvercin Sürüsü, Tavuklar, Denizcinin Yıldızları ve hatta Atlantisli Kızkardeşler. Boğa takımyıldızında (Taurus) bulunur. 440 ışık yılı uzaklıkta. Şekli küçük bir kepçeyi andırır. Etrafında mavi renkli güzel bir "peçe" görülür. Boğa'nın omuzundaki bir damga biçimindedir. Aksiyon, en parlak yıldızıdır. 440 ışık yılı uzaklıkta Yıldızlar adlarını Yunan mitolojisinden almıştır: Sterope, Merope, Electra, Maia, Taygete, Celaeno, ve Alcyone, Atlas babaları, Pleione ise anneleridir. Çok güzel kızlardı ve bu yüzden Yunan tanrıları onları eş seçmek için birbiriyle yarışırdı. En küçük kardeş Merope dışında Ülkerlerin hepsi tanrılara eş olmuştur. Maya (Maia): En büyük ve en güzelidir. Zeus onu kendisine eş seçmiştir. Hermes'i doğurmuştur. Elektra: Zeus, Taygete: Zeus, Aksiyon: Poseidon Kelano: Poseidon, Sterope: Ares', Merope: En küçük kız kardeştir. Orion'un gönlü ondadır. Ama efsanelerin diğer varyatlarına göre; Sisyphus ile evlenip bir ölümlü olmuştur. Bir çok doğum yaptığı için yıldızların en sönük olanına onun adı verilmiştir. _Denizciler, yelken açma yıldızları derler, Ülker'in gözüktüğünde denize açılırlarmış. _Yakut Türkleri'nin mitolojik inançlarına göre bir zamanlar gök kubbesi delikmiş. Gökteki deliklerden dünyaya soğuk doluyormuş. Soğuğu kesmek için, Yakutların efsanevî bir kahramanı 30 çift “kurt bacağı derisinden eldiven” dikerek üst üste giymiş ki elleri donmasın diye. Sonra göğe çıkarak Ülker'in yıldızları olan bu delikleri kapatmış. _Uygur Türkerindeki bir söylencede ise Güneş’e karşılıksız bir aşk duyan Ülker, bu aşkını açıklamak için Çolpan (Venüs) yıldızından yardım almaktadır. Bu efsaneye göre Güneş aslında Ay’ı sevmektedir ve bundan dolayı Ülker, Ay’ı kıskanır. Anlatıda “Ülker yıldızı, gece olmadan önce elindeki değneği Güneş'in kalbine saplamış. Değnek maşa gibi kızardığı için Güneş bunu sezmemiş. Değnek kıpkırmızı kor gibi olunca, Ülker yıldızı alta geçmiş ve uykuya dalmış olan güzel Ay'ın kutlu yüzüne değneği saplayıvermiş" ifadeleri yer almaktadır. Böylece Ay'ın yüzünde kara bir leke kalır. _Aksiyon, Ülkerin en parlak yıldızı. Güneşten 1000 kat daha parlak. Eskiden göz testi yapılırdı. 6’sını görürsen sağlıklı. 7sini görürsen savaşçı ya da gözcü. Keltler için uğursuz. Ölülerin ruhları dolaşırdı. Cadılar bayramı buradan gelir. Ayıdan kaçan 7 kızılderili kız şeytan kulesinin üstünde yıldıza dönüştü. _Atlas, Olympos’a saldırdığı için Zeus tarafından gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırılmıştı. Bu yorucu görevden kurtulmak isteyen Atlas, Herkül kendisinden yardım isteyince sinsice bir plan yaptı. Herakles bir bahçede bir ejderhanın koruduğu üç altın elmayı ele geçirmek istiyordu. Atlas, Herakles'e kendisi dönünceye kadar Dünya'yı sırtında taşırsa elmaları ona getireceğini söyledi. Atlas elmaları aldı ve geldi. Herakles taşımayı kabul etti ama sırtına bir omuzluk yerleştirene kadar birkaç dakika Atlas'ın tutmasını istedi. Atlas Dünya'yı alır almaz Herakles kaçtı ve Atlas kandırıldığını anladı. Bazı hikâyelerde gök gürültüsünün Atlas'ın Herakles'e haykırışı olduğu anlatılır. _Lir takımyıldızını _Orpheus, Eurydice'i sonsuza kadar kaybeder ve kendisine aşık kadınları reddedince, öfkeli kadınlar tarafından parçalanarak başı nehre atılır. Kendisini bulan periler onu gömdükten sonra lirini gökyüzüne yerleştirerek Lyra takımyıldızını oluşturur. _Boğa takımyıldızı (Taurus) Kuzey yarımkürede. Boğa'nın boynuzları, iki yıldız sistemi Beta Tauri (toslamak) ve Zeta Tauri tarafından oluşturulur. Batısında "Koç", doğusunda "İkizler", kuzeyinde "Kahraman" ve "Arabacı", güneydoğusunda "Avcı", güneyinde "Irmak" ve güneybatısında "Balina" takımyıldızlarıyla çevrilidir. Kuzeydoğusunda Ülker veya Süreyya açık kümesi bulunur. _Kartal takımyıldızı (Aquila) Zeus'un Kuşu olarak bilinir. Zeusun yıldırımlarını elinde tutan kartal. Hinduizm'de Aquila (Kartal) takımyıldızı, yarı kuş yarı insan tanrı olan Garuda ile tanımlanır. Eski Mısır'da, Horus'un şahini olarak görülüyordu. _Başak takımyıldızı (Virgo-Bakire) Batısında Aslan, doğusunda Terazi takımyıldızları vardır. İsa'nın annesi Meryem'le (Bakire Meryem) olduğu kadar İştar, Isis, Kibele ve Athena gibi pek çok meşhur tanrıçayla da ilişkilendirilir. _ikizler_Mitolojide, Castor ve Pollux, İkizler'in başlarını, bunlardan aşağıya batıya doğru uzanan sönük yıldızlar ise vücutlarını biçimlendirir. Tanrı Jüpiter biri ölümsüz (Pollux, Jüpiter'in oğlu), biri ölümlü (Castor) iki gencin yeryüzündeki örnek dostluk ve sevgilerinin sonsuza dek sürmesi için bu gençlere yeryüzünde yer açmış! Daha başka kültürlerde bu çift yıldızın, Adem ve Havva dahil çeşitli ikizlere veya çiftlere yakıştırıldığı görülmektedir _Çoban takımyıldızı, "Ayı Terbiyecisi". Ursa Major (Büyük Ayı) ve Ursa Minor (Küçük Ayı) takımyıldızlarına yukarıdan bakar gibidir. Arcturus'u barındırır. 35 ışık yılı uzaklıktadır. _Büyük Ayı takımyıldızı - Artemis Tanrıçalar dünyasının rahibesidir. Genç Nymph'leri yetiştirirdi. Nymph'ler, kırlarda, sularda, ormanlarda yaşayan tanrısal varlıkların dişi olanlarına verilen isimdir. Callisto'da bu kızlardan biridir. Zeus bir gün Callisto'yu ormanda uyurken görür ve ona aşık olur. Zeus, Artemis'in kılığına girerek Callisto'nun yanına gider. Callisto, baş tanrıyı Artemis sandığından ondan çekinmez ve iyi karşılar. Bu birlikteliğin sonucunda Callisto hamile kalır ve Arcas adında bir oğlan çocuğu Dünya'ya getirir. Bunu farkeden Artemis, sözünü tutmayan Callisto'yu bir ayıya çevirir.[not 2] Callisto, artık avcıların peşinden koştuğu bir avdır Uzun yıllar sonra Callisto, ormanda oğlu Arcas ile karşılaşır. Annesini tanımayan Arcas, bu avı kaçırmak istemez ve onu vurmaya karar verir. Tam bu sırada Zeus, araya girer ve Arcas'ı yutan, Callisto'yu ise cennete uçuran bir hortum gönderir. Callisto, gökyüzünde Büyük Ayı olarak belirir, Arcas da Küçük Ayı olarak gökyüzündeki yerini alır. Hera buna da öfkelenir ve deniz tanrıları Okeanos ile Tethys'ten, yıldıza dönüşmüş olan ayının bir daha asla deniz sularında yıkanamamasını ister. Bu yüzden Büyük Ayı asla batmaz ___: Zeus'un annesi Rhea, babası ise Kronos'tur. Bir kehanete göre Kronos'un oğullarından biri onu tahttan indirecektir. Bu durumdan hiç hoşnut olmayan Kronos, çareyi her doğan çocuğunu yok etmekte bulur. Doğar doğmaz çocuklarını yutmaktadır. Kronos, Zeus doğana kadar pek çok çocuğundan bu şekilde kurtulmuştur. Ancak Zeus, annesi sayesinde hayatta kalabilmiştir. Zeus doğduğunda annesi Rhea, onun kundak bezinin içine bir taş koyar ve Kronos da bir çocuğunu daha yok ettiğini sanarak taşı yutar. Rhea, bebeği Girit Adası'na kaçırır. Burada Dikte Mağarası'nda birer su perisi olan İda ile Adrasteia, Zeus'a bakıcılık yapar. Mağara, Giritli askerler tarafından korunur. Yıllar sonra Zeus büyüdüğünde babası Kronos'a karşı galip gelir ve ondan yuttuğu bütün çocuklarını tekrar kusmasını ister. Bu çocukların hepsi ileride genç tanrıların liderleri olup evrenin yönetimini Titanlar'ın elinden alırlar. Mitolojide İda Küçük Ayı, Adrasteia ise Büyük Ayı olarak geçer. _Andromeda galaksisi (Zincirli Prenses) Yunan prenses Andromeda'dan alır. Pegasus Kanatlı At takımyıldızının yanında bir kuzey yarımküre takımyıldızıdır. Eskiden Andromeda ve Pegasus'un ortak yıldız olduğu varsayılmıştır. Andromeda Miraç adıyla bilinir ve prensesin kuşağını temsil eder. 88 ışık yılı uzaklıkta çıplak gözle görülebilecek en uzak gök cismi olan Andromeda Gökadası'dır. Kılıç tutan bir kadın savaşçı gibi hayal edilebilir. Andromeda takımyıldızındaki yıldızlar, alternatif olarak zincire vurulmuş bir kadını gösterecek şekilde de bağlanabilir. Samanyolu galaksisi ile arasındaki uzaklık yaklaşık olarak 2,54 milyon ışık yılıdır. ilk defa M.S. 964 yılında İranlı astronomu Abdurrahman el-Sufi tarafından çıplak gözle gözlenmiştir Takımyıldızdaki en parlak yıldız, Sirrah adıyla da bilinen Alpheratz'tır. Alpheratz (Alpha Andromeda) prensesin başını temsil eder. Miraç, (Beta Andromeda) kırmızı dev yıldız. 200 ışık yılı uzaklıkta bulunmaktadır. _Andromeda, Aithopia kralı Kepheus ile Kassiopeia'nın kızı, Perseus'un eşi. _Perseus_ Yunan mitolojisindeki önemli kahramanlardan biridir. Herakles'in ataları arasında yer alan Argoslu bir kahramandır. Babası Zeus, annesi ise Akrisios kızı Danae'dir. Perseus'un büyük babası Akrisios bir kahine gidip bir erkek çocuğunun olup olamayacağını sorar. Kahin ona kızı Danae'nin bir erkek çocuğu olacağını ve bu çocuğun onu öldüreceğini söyler. Korkuya kapılan ve kehanetin gerçekleşmesinden korkan Akrisios, yeraltına tunçtan bir oda yaptırarak kızını oraya hapseder. Zeus tunç odanın tavanındaki bir yarıktan altın damlası şeklinde içeriye sızar ve genç kızla beraber olur. Bu birleşmeden Perseus doğar. Ancak Akrisios bunun üzerine kızı Danae ile Perseus'u bir sandığa kilitler ve denize atar. Poseidon'un denizi sakinleştirmesi ve Zeus'un yardımı sonucu balıkçılar tarafından bulunur. _ Perseus, Athena tarafından Gorgonlardan Medusa'yı öldürmekle görevlendirilir. Gorgonlar, boyunları ejderha pullarıyla korunan, yaban domuzu gibi dişleri olan dişi canavarlardır. Tunç elleri ve altın kanatları vardır. Üstelik bakışları o kadar güçlüdür ki baktıkları her şeyi taşa çeviriyorlardır. Perseus Medusa'nın kafasını kalkanından yansıyan görüntüsüne bakarak yaklaşıp keser. Medusa'nın kesilen kafasından Pegasus (uçabilen kanatlı at) ve Chrysaor adlı bir dev çıkar. Bu sırada diğer Gorgonlar bu sese uyanır ancak Perseus onlardan Hades'in görünmezlik miğferi ile kaçar ve kurtulur. Perseus daha sonra Medusa'nın başını Athena'ya teslim eder. Yolculuğu sırasında Andromeda ile yolları kesişir. Kassiopeia kendi güzelliğini deniz tanrıçalarından daha üstün gördüğü için Poseidon'u kızdırmıştır. Poseidon Kraliçenin küstahlığını cezalandırmak için bir deniz canavarı gönderir ve Kassiopia'nın kızı Andromeda'nın bu deniz canavarına kurban edilmesi gerekir. Andromeda bir kayaya zincirle bağlanır ve canavarın gelişini bekler. Perseus canavarı öldürüğ kızı kurtarır ve onunla evlenir. Canavarın o kadar çok kanı aktı ki deniz kıpkızıl oldu. İşte bu yüzden oraya hâlâ “Kızıldeniz” diyoruz. Ancak düğünde Andromeda'nın amcası ve eski nişanlısı Phineus adamlarıyla gelir ve Andromeda'yı alıkoymaya kalkar. Perseus Medusa'nın başını kullanarak onları alt eder. Andromeda öldüğünde, Tanrıça Athena onu, Andromeda takımyıldızına dönüştürerek, gökte Perseus, Cepheus ve Cassiopeia takımyıldızlarının yakınına yerleştirdi. _Sadece bir kahraman Gorgonlarla yüzleşebilecek kadar cesurdu: Danae ve Zeus'un çocuğu olan yarı tanrı Perseus. Perseus ve annesi; kötü kalpli Kral Akrisios tarafından sandığın içine kitlenmiş ve denize atılmıştı. Sandık, Seriphos'ta sahile vurdu. Seriphos Kralı Polydektes, Danae'ye âşık oldu ve Perseus'tan kurtulmak istedi. Perseus Medusa'nın başını getirebileceğini söyleyerek böbürlenince bu, kralın hoşuna gitti. Perseus, kendisine tırpanla kalkan veren Hermes ve Athena'nın yardımını alana dek bu amacını gerçekleştiremedi. Hermes ve Athana onu Gorgonların kız kardeşleri olan, tek gözlü ve tek dişli kocakarılarla; Greelere götürüldü. Perseus, Gorgonların yerini söylemesi için Greeklerin birinde olan gözü ve Dişi çaldı. Bunun üzerine Perseus'un isteklerini yerine getiren Grekler, ayrıca ona görünmezlik başlığı, bir çanta ve kanatlı sandalet ödünç verecek olan üç Nimf'i nerede bulacağını de söyledi. Sonra Perseus görünmez olarak gorgonlara uçtu. Medusa'nın Kalkanındaki yansımaya bakarak onunla savaştı ve Medusa'nın başını keserek çantaya koydu. Seriphos'a geri dönerek Polydektes ve Kötü maiyetini taşa çevirdi _Medusa - Şeytan Yıldızı Algol: Masumiyet, saflık ve güzellik sembolünün kötülüğe dönüşüm hikayesi. Athena’nın tapınağında ölümsüz iki kız kardeşi ile yaşayan Medusa’nın kendisi ölümlüdür. Bu tapınakta bekaret yemini etmiş bir şekilde yaşar. Güzelliği dillere destandır. Hatta Athena bile içten içe onun güzelliğini kıskanmaya başlar. Poseidon, karısının tapınağında yaşayan Medusa’ya tecavüze eder. Olayı duyan Athena, Medusa’yı çok acı bir şekilde cezalandırmaya karar verir. Medusa ve kız kardeşlerini birer ifrite dönüştürmüştür. Perseus, üvey kız kardeşi Athena’nın isteği ile daha sonra Medusa’nın yılan saçlı kafasını bedeninden ayırıp öldürür ve lanetler. Medusa öyle lanetlidir ki, ona bakan taşa çevrilir. Medusa’ nın gövdesinden kanatlı at Pegasus ile dev Khrysaor doğmuşlar. Bu iki Gorgon, Medusa’ nın intikamını almak için Perseus’un peşine düşmüşler. Perseus, Hades’ in kendisine verdiği görünmezlik miğferi ile onları atlatıp Medusa’ nın başını Athena’ ya sunmuş. Athena, bu başı efsanevi kalkanına düşmanlarını mahveden koruyucu bir güç olarak yerleştirmiş. _Medusa nın gökyüzündeki sembolü Algol yıldızıdır. Şeytani bir yıldızdır. Bulabileceğiniz en berbat, en sıkıntılı yıldızdır. Boğa burcunda bulunur. Yöneticisi Venüs’tür. Sevgi ve aşkın gezegeni olan Venüs’ün nasıl şeytani bir güce dönüşebileceğini göstermesi açısından çok önemli bir semboldür. Birbirinin çevresinde dönen iki tane ikiz yıldız. Çift yönlüdür. Bir tarafı kötücül, bir tarafı ise iyicil çalışabilir. Güç, en büyük sınavdır. Algol önce büyük güç verir. Sonra da sahip olunan gücü nasıl kullanacağımızı görmek ister. Sınavı budur. Birçok ünlü ve güçlü insanın haritalarında bu sabit yıldız çok belirgindir. İlaç ve zehir arasındaki tek farkın dozu olduğunu düşünürsek, yılanın şifa mı yoksa zehir mi olduğu arasındaki ince çizgi çok önemlidir. Medusa’nın kesilen başının sol damarındaki kan zehirdir, sağ tarafında ki ise şifadır._Cennetteki yılanın dişi olduğu görüşü yaygındır. Yılan kadının içindeki baştan çıkarma isteğini sembolize eder. Biçim olarak fallik (erkeklik organı) bir semboldür ve anlamsal açıdan farklılık gösterse de yılan, eski çağlarda “evren”i sembolize ediyordu. O dönemde dişi olduğu düşünülmüştü (Jung,). _Algol yıldızı, Araplarda “Gul’un başı”- “Gulyabani”- “Şeytan başı” anlamındadır. Çinlilerde yatık ceset. Kahraman Perseus takımyıldızı'nda 2. parlak yıldızdır. Düzenli bir şekilde parlaklık değiştiren ve kötülük dolu yıldız. Korkunç cinayetlere kurban olan kimselerin doğum saatleri ve haritaları sürekli incelenerek, Algol ile ilintileri tespit edilmiştir. Mars ile Algol açı yaptığında doğanların katil olacağı. Astrolojide Algol yıldızı, Perseus takımyıldızının Gorgon’udur. Algol, Kuzeydoğu gökyüzünde, Sonbaharda ve özellikle tam da Cadılar bayramı zamanında rahatlıkla görülebilir. Gerçekten gizemli bir cazibeye sahiptir. Algol ve Almach birbirleri etrafında dönerken yarattığı parlaklık değişimi, Sümerler’de de incelenmiş bir olaydı. Algol yıldızının maddi simgesi Elmas’tır. Bitkisi ise siyah Helleborus. Bu bitki, Ortaçağ Avrupa’sında cadıların şeytanları celbinde kullandıkları bir bitkiydi. Tıbbi terim Algoloji de, aslında ağrı çalışması anlamına geliyor. Alkol ile Algol kelime bağının ise suçluluğu insanlarda sıklıkla körükleyen Algol yıldızı ile ilişkilendirilmesi mümkün…… _Babil astrolojisinde takım yıldızlar kullanılıyordu. Gökyüzündeki takım yıldızları üç bant olarak tanımlamışlardı: Enlil’in, Anu’nun ve Ea’nın yolu. Bunlar ekvatora paralel olarak düşünülen bantlardı. Bu metinlerde ekliptikte bulunan 18 tane takım yıldız tanımlanmıştı. Bunlar Ay’ın her ay izlediği yol üzerinde bulunan ve Ay’ın dokunduğu Tanrılar olarak düşünülüyordu. gözlemler genellikle takım yıldızların içindeki sabit yıldızlara göre yapılıyordu. Aldebaran, Regulus, Antares ve Fomalhaut kraliyet yıldızları olarak bilinir. Kraliyet yıldızlığı M.Ö. 3000 yılında Perslerden gelen bir kavramdır _Astrolojide 15 tane Kök-Sabit Yıldız vardır. Bunların ilki Algol yıldızıdır. Sıra ile bakarsak, isimleri; Algol, Pleiades, Aldebaran, Capella, Sirius, Procyon, Regulus, Alcaid, Gienah, Spica, Arcturus, Alphecca, Antares, Vega, Deneb (Algedi) dir. _Bilinen en büyük üstdevler, UY Scuti, VY Canis Majoris, VV Cephei. _UY Scuti, Kalkan takımyıldızı bölgesinde bulunan parlak kırmızı üstdev. Yarıçapıyla Güneş'ten 5 milyar kat fazla hacme sahiptir. Dünya'dan yaklaşık olarak 9.500 ışık yılı uzaklıkta yer alır. Kalkan, adını klasik tarihsel olmayan bir figürden alan tek takımyıldızdır. Johannes Hevelius tarafından 1684 yılında oluşturulmuştur. Polonya Hükümdarı III. Jan Sobieski liderliğindeki Hristiyan kuvvetlerinin 1683 yılında İkinci Viyana Kuşatması'ndaki başarısını abideleştirmek için, (Sobieski'nin Kalkanı) adını vermiştir. _VV Cephei: Kral takımyıldızında 2,400 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir örten çift yıldız sistemi. Kral takımyıldızı, Andromeda takımına doğru tacı olan bir insan gibi görünür. Dünyamıza en yakın üstdev 2,400 ışık yılı uzaklıktaki vv cephei'dir. _Canis Majoris, Büyük Köpek takımyıldızında bulunur. Orion'u takip eden köpeklerden birini temsil ettiği söylenir. Güneşten yaklaşık olarak 7.000.000.000 kat daha büyüktür. Dünya'dan yaklaşık 3.840 ışık yılı uzaktadır. Yarıçapının 1800-2100 güneş yarıçapı genişliğinde olduğunu ileri sürüyor. Canis Majoris'in içini doldurmak için 7.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (7 Desilyon)'dan fazla Dünya gerekir. VY CMa'nın çapı yaklaşık 3.063.500.000 kilometredir. Saatte 1000 km hızla giden bir uzay mekiği Canis Majoris'in etrafında bir tur atmak isteseydi bu tur yaklaşık 1100 yıl sürerdi. Canis Majoris, ömrünün sonuna gelmiş ve şişmeye başlamış olan tipik bir kırmızı dev yıldızdır. yıldızların veya Jüpiter, Satürn, Neptün gibi gaz devi gezegenlerin bir yüzeyi yoktur. Bu soruna çözüm bulmak için, bilim insanları; bu tür gökcisimlerinde “gaz yoğunluğunun” Dünya’da deniz seviyesine denk gelen 1 atmosferlik basınca ulaştığı yeri yıldızın veya gaz devinin yüzeyi kabul ederler. çıplak gözle görülemeyen Canis Minor - Küçük Köpek Takımyıldızı, en parlak yıldızı (alfa yıldızı) olan Procyon"köpekten önce" anlamına gelir: _Akrep takımyıldızı (Scorpius) Batısında Terazi, doğusunda Yay takımyıldızları yer alır.___ _Orion(avcı) bir Yunan devdir ve dünyanın en yakışıklı erkeğidir. Kadınların cazibelerinden hiç etkilenmeyen Orion'un, başı hiç ıslanmadan denizin dibine basarak yürüyebilecek devasa bir yapıya sahip olduğu söylenir. Bir efsane Eos'un onu geceyi birlikte geçirmek için davet ettiğinden ve onun bunu memnuniyetle kabul ettiğinden bahseder. Fakat sonra Orion, zaferleriyle övünür ve dünyadaki tüm vahşi canavarların kökünü kurutabilecek muhteşem bir avcı olduğuyla böbürlenir. Apollo (Güneş Tanrısı) Gaia'yı, iğnesiyle sokup Orion'u öldürmesi için delinmez bir zırhı olan devasa bir akrep göndermeye ikna eder. _Bir Yunan efsanesinde Orion'un Artemis'e ve Artemis'in annesi Leto'ya dünyadaki tüm hayvanları öldürebileceğiyle övündüğü yazılmıştır. Ne var ki kendisi de bir avcı olarak bilinen Artemis, buna rağmen tüm yaratıklara koruma sunmuştur. Artemis ve Leto zehirli bir akrebi Orion'un hakkından gelmesi için gönderir. Orion ve akrep savaşırlar ve bu savaş Zeus'un dikkatini çekecek kadar hareketli geçer. Daha sonra Zeus akrebi gökyüzüne yerleştirir ve aynısını Artemis'in ricasıyla, onların paha biçilmez değerinin bir mührünü ölümlülere hatırlatmaya hizmet vermesi için Orion'a da yapar. _Orion'un Yedi Kızkardeşler'in birinin ya da hepsinin birden peşine düştüğünü ve Artemis'in, onun bu kadınlara tecavüz girişimleri için onu öldürmek üzere bir akrep gönderdiğini söyler. Ne var ki, Yedi Kızkardeşler fiziksel özellikleri açısından iffetleri ve masumiyetleri ile tanınmış değillerdir, bu yüzden niçin tanrıçanın onların uzun zamandır olmayan iffetini korumak istediği bir sır olarak kalır. _Eta Carine, Karina takımyıldızı içinde yaklaşık olarak 7.500 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir yıldız sistemidir. En az iki yıldızdan oluştuğu düşünülen sistemin birincil bileşeni bir Mavi ışık değişenidir. Aydınlatma gücü Güneş'in 5 milyon katıdır. Eta Carinae, 165 yıl önce gizemli bir şekilde gecenin en parlak 2. yıldızı haline geldi ve bu yaklaşık 20 yıl sürdü. Eta Carinae, Samanyolu içindeki en büyük kütleli ve parlak yıldızlardır. Kütlesi, Güneş kütlesinden 150 kat fazla. 19. yüzyılda John Herschel'in Anahtar Deliği Bulutsusu adını verdiği bulutsu, Karina Bulutsusu'nun bir parçasıdır._Karina Bulutsusu açık yıldız kümesiyle birlikte Orion Bulutsusu'ndan daha büyük ve parlak bir bulutsu. Dünya'dan yaklaşık olarak 10.000 ışık yılı uzaklıkta. _Homunculus Bulutsusu (küçük adam). Eta Carinae'nin etrafını saran bulutsudur. 1841'deki büyük patlamasıyla salındığı düşünülmektedir. Bu patlamanın ardından Eta Carinae, Sirius'tan sonra en parlak yıldız olmuştur, _Berenis’in Saçı Takımyıldızı, Çoban’dan Aslan’a doğru bakıldığında, üç yıldızdan oluşan 45 derecelik bir ikizkenar üçgen görünümündedir. 65 ışık yılı uzaklıktadır. 2005de 4,7 milyar ışık yılı uzaklıktaki bu süpernova o güne değin gözlemlenen en parlak süpernova patlaması olarak kayıtlara geçmiştir. Mö 200ler Kralı Ptolemy III Euergetes ordusunun başında Suriye’ye sefere çıktığında, eşi kraliçe Berenice II, kocasının sağ salim savaştan dönmesi adına, tanrıça Aphrodite’e adak olarak saçlarını sunmuştur kraliçenin saçlarının çok güzel oluşundan ve tanrıların bu fedakârlığını ödüllendirmek istemesinden dolayı saçlarının tapınaktan gökyüzüne yükseltildiğini ifade eder. _Kraliçe takımyıldızı, hiç batmayan takımyıldızlarındandır. nedeni, kuzey gökkutbuna yakın konumda yer almasıdır, Kraliçe, Kral Sefe'nin eşi ve Prenses Andromeda'nın annesidir. Kraliçe, biraz kendini beğenmiş bir kadınmış. Buna çok sinirlenen Poseidon, Kraliçe'nin kızı Andromeda'yı bir kayaya bağlayarak deniz canavarına sunmuş. Bu öykü, Perseus'un Andromeda'yı kurtarmasıyla sona eriyor. Daha sonra Kraliçe, alçakgönüllü olmayı öğrenmesi için gökyüzüne yerleştirilir. Burada, Kutupyıldızı'nın çevresinde dolanıp dururken bir düz bir baş aşağı döner. _Tekboynuz takımyıldızı, Tekboynuz bir at gövdesi ve onun alnında spiral bir boynuz bulunan bir mitolojik hayvan olarak resmedilir. Tekboynuz figuru eczacılık simgesidir. Hayvanın boynuzunun toz köklerinin bütün hastalıklara şifa olduğuna inanılır. üstünde diğer bir göksel hayvan olan küçük köpek takımyıldızı ya da kısaca onun alfa yıldızı procyon bulunur. _Arabacı takımyıldızı, En parlak yıldızı olan Capella, Mitolojide Arabacı, arabanın bulucusu da sayılan, silahlar ve zırhlar üreten ateşler tanrısı Hephaistos veya oğlu Erechtheus olarak anlatılır. Capella ise bebek Zeus'u emziren mitolojik dişi keçi Amalthea ile ilişkilidir. _Erboğa takımyıldızı, Bu takımyıldızda bulunan Alpha Centauri, Güneş'e en yakın yıldız olan Proxima Centauri'yi içerir Proxima Centauri, (Alfa Centauri C) Centaurus'a en yakın yıldız" anlamında. Güneş'ten 4,24 ışık yılı uzaklıktaki kırmızı cücedir. _Kuğu talımyıldızı. Yaz aylarında, gece gökyüzüne bakarsanız eğer, tam tepenizde kanatlarını açmış güneye doğru uçan devasa ve bir o kadar da heybetli bir kuş görürsünüz. yanı başında yer alan Kertenkele (Lacerta) Takımyıldızı’ndan kaçar gibi bir hali olan bu dev kuş, Kuğu takımyıldızı, arkaplanında görülen Samanyolu Gökadası şeridi nedeniyle bir hayli zengin bir içeriğe sahiptir. _Nemea aslanı; Argolis Bölgesinde Nema adındaki vadide yaşayan ve etrafa dehşet saçan bir aslanın adıdır. Bu aslan Herkül tarafından öldürülmüştür.Nemea Aslanının Typhon ve Echidna'nın çiftleşmesinden bir araya geldiği söylense de , bazı tarihçilere göre Zeus ve Selene'in çiftleşmesinden doğma, ay'dan düşen bir varlık olduğu da zaman zaman belirtilmektedir. aslanın postunu yüzemeyen Herkül'ün imdadına, yaşlı bir kadın kılığına bürünen Athena yetişir ve Herkül'e bu postu yüzmek için en iyi aletin, aslanın kendi pençeleri olduğunu anlatır. Bu küçük ilahi yardım ile ilk görevini başarı ile bitiren Herkül, Nemea Aslanın her türlü kesici silaha karşı olan postunu daha sonra kendisi için bir zırh gibi kuşanarak diğer görevlerini gerçekleştirirken kullanmıştır. _İnci takımyıldızı. (Pearl) Nasa (2009) yılında keşfetmiş. Şekli çubuğu anımsatır. Bu ucun tam ortasında bulunan bright pearl yıldızından dolayı takımyıldız bu ismi almıştır. Nasa tarafından modern 89. takımyıldız olarak gösterilmektedir. _Cetus ya da Balina takımyıldızı_ Yunan mitolojisi'ndeki bir deniz canavarı olan Cetus´tan gelmektedir. _r136a1 yıldızı En ağır yıldız kütlesi. Güneşin 320 katı. Büyük magellan bulutu'nun içideki tarantula bulutsusu'ndadır. Canis majoris'in 6-10 katı fazla kütleye sahiptir. Işıtma gücü güneşimizin yaklaşık 7 milyon katıdır. Güneş'in 1 yılda ürettiği enerjiyi 5-6 salisede üretebilir. 157 bin ışık yılı uzaklıktadır. _Nötron yıldızı, dev bir yıldız süpernova olarak patladıktan sonra geri kalan kısmın kendi içine çökmesiyle oluşur. _Beyaz cüceler, yaşamının son evresindeki soğuk yıldızlar olarak tanımlanır. _Güneş rüzgârı, Güneş'in üst atmosferinden yayılan bir plazma dalgasıdır. _Dev yıldız, Güneş'in 100 katı büyüklüğündeki yıldızdır. _Spektrum - tayf, renklerin, seslerin, elektromanyetik dalgaların birbiri ardına süreklilik içinde sonsuz değişmesi durumudur. Gökkuşağındaki. _Parsek, gökbilimde uzaklık ölçü birimidir. 1 Parsek, yaklaşık 3,26 ışık yılına eşdeğerdir. _Anakol, Bu yıldızlar hidrojen yakıtlarını bitirdiklerinde dev yıldızlar grubuna girecek şekilde genişlerler (kızıl dev), sonra da ak cüce haline gelirler. Güneş gibi hidrojeni yakıp helyuma çeviren cüce yıldızlardır. _Yıldızlar son evrede kırmızı dev olurken binlerce kat büyürler. Güneş, portakal gibiyse, bir buz dolabı büyüklüğüne erişir. _Dev yıldızlar aşırı büyük ışıma güçleri nedeniyle çevrelerinde bir gezegen oluşum diski barındıramaz. Yıldızların Ölümü: Kara Cüce Beyaz cüce Kızılötesi Gökbilim Uydusu _Astronomik birim :Güneş ve Dünya'nın merkezi arasındaki uzaklık olan 149,6 milyon km.'dir. _Ötegezegen - Güneş dışı gezegen, Güneş Sistemi'nin dışında, başka bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegenlere verilen addır 2020 itibarı ile 4342 güneş ötesi gezegen algılanmış ve doğrulanmıştır. _Paralaks: Biri Dünya'nın merkezinden, diğeri yeryüzünde bulunan bir kimsenin gözünden çıkan iki doğrunun, bir gökcisminin merkezinde birleşerek oluşturdukları düşünülen açı. _Doppler etkisi 1842 Avusturyalı bilim insanı Christian Doppler tarafından matematiksel bir hipotez olarak ortaya atılmıştır. Dalga özelliği gösteren herhangi bir fiziksel varlığın frekans ve dalga boyu'nun hareketli bir gözlemci tarafından farklı zaman veya konumlarda farklı algılanması olayıdır. _2016'da Güneş Sistemi'ne en yakın yıldız olan kırmızı cüce Proxima Centauri yörüngesinde bir gezegen olduğu açıkladı _Değişen yıldız, parlaklıkları zaman içinde değişen yıldızlardır. _Gezegen kelimesi aslında gezgin kelimesinden gelir. _Yıldız deseni, (Asterizm), gözlemsel astronomide gece gökyüzünde görülebilen popüler bir desen veya yıldız grubudur. _Batlamyus, İskenderiyeli Yunan matematikçi, astronom. 48 takımyılzıdının isim babasıdır. Büyük Bileşim-Almagest: Yunan ve Babil uygarlıklarının gökbilim bilgilerinin bir derlemesidir. Dünya merkezli bir Güneş Sistemi modeli önerilir. Bu model, Kopernik'in güneş merkezli modeline dek Batı ve İslam dünyalarında geçerli model olarak kabul edilmiştir. Aristoteles fiziğini temel alan bu kuramda, evren küreseldir ve Yer bu evrenin merkezinde hareketsiz olarak durmaktadır. _Hipparkos (MÖ190), Yunan gökbilimci, Trigonometrinin kurucusu. Yıldızları parlaklıklarına göre sınıflandırdı. Ayın ve Güneş'in uzaklıklarını bulmaya yönelik çalışmalar da yaptı. enlem-boylamı ilk uygulayan kişi oldu. _Johann Bayer (1572 ) Alman gökbilimci. Ay'daki Bayer krateri ismini ondan almaktadır. Kataloğunda Yıldızlar alfa, beta olarak 1564 yıldızı isimlendirilir. _Nicolas Lacaille (1713), Fransız astronom. 10000 güney gökküre yıldızını ve 42 bulutsu benzeri nesneyi listeledi _Güneş’in çapı 1 milyon 391 bin 016 km. Bu haliyle bırakın dev yıldız olmayı, sarı cüce sınıfına giriyor. Aslında Güneş çıplak gözle uzayda göze beyaz görünüyor; ama Dünya atmosferinde ışığı sarıya çalıyor. Güneş’in kütlesi 1988,5 trilyon trilyon ton ki bu da Dünya kütlesinin 330 bin katına eşit. Güneş’in içine yaklaşık 1 milyon 300 bin Dünya sığabilir: Jüpiter’in içine 1300 Dünya sığabilir. _ Gökcisimleri yıldız olmak için çekirdeğini yeterince sıkıştırıp nükleer füzyon başlatarak alev almak zorunda. Ancak, çok büyük kütle yıldızın çok sıkışması ve çok sıcak yanması demek. Aynı zamanda yıldızlar çok ağırsa patladıktan sonra geriye kalan demir çekirdek çökerek nötron yıldızı ya da kara delik olur _Yıldızın gerçek parlaklığını (yani bize yakın olduğu için değil de uzay boşluğundaki gerçek parlaklığını) o yıldızın tayfındaki bazı element soğurma çizgilerinin (siyah bantların) genişliğine bakarak ölçüyoruz. bu yöntemi üzerinde dünya dışı uygarlık olan öte gezegenler aramakta da kullanıyoruz. _________
1
3
Dip Not / 11 Ocak 2021
CAMUS WEBER WITTGENSTEIN CHOMSKY DURKHEIM ELLIOT EVANS - PRITCHARD FREUD GRAMSCI •JOYCE JUNG KAFKA KEYNES KLEIN LE CORBUSIER LAWRENCE LAING LEVI - STRAUSS LUKÁCS MARCUSE NIETZSCHE ORWELL PIAGET POUND REICH RUSSELL SARTRE SAUSSURE Conor Cruise O’Brien Donald MacRae David Pears John Lyons Anthony Giddens Stephen Spender Mary Douglas Richard Wollheim James Jol) John Gross Anthony Storr Erich Heller Donald Moggridge Hanna Segal Stephen Gardiner Frank Kermode Edgar Z. Friedenberg Edmund Leach George Lichtheim Alasdair MacIntyre J.P. Stem Rcymond Williams Margaret Boden Donald Davie Charles Rycroft A.J. Ayer Arthur C. Danto Jonathan Culler
6
218 syf.
·
8/10 puan
spoiler alert! what an ending! i wasn’t expecting it at all. two little boys, sitting across to each other on the different sides of a fence. it’s not a regular fence tho. it makes quite a change which side you’re on. but what determines your side? your appearance? no, since we saw once bruno got a haircut, he and his best friend on the other side of the fence shmuel, they seemed quite similar. your abilities to do things? apparently not. then maybe it’s just luck? well, both yes and no. the main idea behind the discrimination is your religion. it is about you being a jew or not. and that is the problem itself. it’s unacceptable to discriminate people based on their gender, their nationality, their skin color, things people can’t decide for themselves. or their religion and beliefs, things that a third person doesn’t have the right to interfere in any kind. not yesterday, not today, not tomorrow. it will remain in that way, forever. though it’s the theoretical aspect of it. in practice we see nothing alike to this theory ever... i, myself, do observe a lot of religious discrimination around the world today, sadly. for now, there’s not much i can do to prevent this discrimination rather then hoping for a bright future for all humankind without discriminating one another. but reading this discrimination from a book, from a 9 years-old’s eyes just broke my heart. i can say, i didn’t like to read the whole book from a 9 years-old’s point of view tho. his ability to understand things was quite weak, naturally. so there were a lot of holes remained empty. but. even there were gaps in it, the story itself was impressive enough. seeing that 9 years-old discovers the wrong, the bad and the worse made me sadder each time... as i said, the ending was quite a shock for me. two peers side to side, in the same outfit, both on the same side of the fence, like (!) they were the same...
The Boy in the Striped Pajamas
Okuyacaklarıma Ekle
2
Letter of Solidarity/Freedom of Access
In Antoine de Saint Exupéry's tale the Little Prince meets a businessman who accumulates stars with the sole purpose of being able to buy more stars. The Little Prince is perplexed. He owns only a flower, which he waters every day. Three volcanoes, which he cleans every week. "It is of some use to my volcanoes, and it is of some use to my flower, that I own them," he says, "but you are of no use to the stars that you own". There are many businessmen who own knowledge today. Consider Elsevier, the largest scholarly publisher, whose 37% profit margin1 stands in sharp contrast to the rising fees, expanding student loan debt and poverty-level wages for adjunct faculty. Elsevier owns some of the largest databases of academic material, which are licensed at prices so scandalously high that even Harvard, the richest university of the global north, has complained that it cannot afford them any longer. Robert Darnton, the past director of Harvard Library, says "We faculty do the research, write the papers, referee papers by other researchers, serve on editorial boards, all of it for free … and then we buy back the results of our labour at outrageous prices."2 For all the work supported by public money benefiting scholarly publishers, particularly the peer review that grounds their legitimacy, journal articles are priced such that they prohibit access to science to many academics - and all non-academics - across the world, and render it a token of privilege.3 Elsevier has recently filed a copyright infringement suit in New York against Science Hub and Library Genesis claiming millions of dollars in damages.4 This has come as a big blow, not just to the administrators of the websites but also to thousands of researchers around the world for whom these sites are the only viable source of academic materials. The social media, mailing lists and IRC channels have been filled with their distress messages, desperately seeking articles and publications. Even as the New York District Court was delivering its injunction, news came of the entire editorial board of highly-esteemed journal Lingua handing in their collective resignation, citing as their reason the refusal by Elsevier to go open access and give up on the high fees it charges to authors and their academic institutions. As we write these lines, a petition is doing the rounds demanding that Taylor & Francis doesn't shut down Ashgate5, a formerly independent humanities publisher that it acquired earlier in 2015. It is threatened to go the way of other small publishers that are being rolled over by the growing monopoly and concentration in the publishing market. These are just some of the signs that the system is broken. It devalues us, authors, editors and readers alike. It parasites on our labor, it thwarts our service to the public, it denies us access6. We have the means and methods to make knowledge accessible to everyone, with no economic barrier to access and at a much lower cost to society. But closed access’s monopoly over academic publishing, its spectacular profits and its central role in the allocation of academic prestige trump the public interest. Commercial publishers effectively impede open access, criminalize us, prosecute our heroes and heroines, and destroy our libraries, again and again. Before Science Hub and Library Genesis there was Library.nu or Gigapedia; before Gigapedia there was textz.com; before textz.com there was little; and before there was little there was nothing. That's what they want: to reduce most of us back to nothing. And they have the full support of the courts and law to do exactly that.7 In Elsevier's case against Sci-Hub and Library Genesis, the judge said: "simply making copyrighted content available for free via a foreign website, disserves the public interest"8. Alexandra Elbakyan's original plea put the stakes much higher: "If Elsevier manages to shut down our projects or force them into the darknet, that will demonstrate an important idea: that the public does not have the right to knowledge." We demonstrate daily, and on a massive scale, that the system is broken. We share our writing secretly behind the backs of our publishers, circumvent paywalls to access articles and publications, digitize and upload books to libraries. This is the other side of 37% profit margins: our knowledge commons grows in the fault lines of a broken system. We are all custodians of knowledge, custodians of the same infrastructures that we depend on for producing knowledge, custodians of our fertile but fragile commons. To be a custodian is, de facto, to download, to share, to read, to write, to review, to edit, to digitize, to archive, to maintain libraries, to make them accessible. It is to be of use to, not to make property of, our knowledge commons. More than seven years ago Aaron Swartz, who spared no risk in standing up for what we here urge you to stand up for too, wrote: "We need to take information, wherever it is stored, make our copies and share them with the world. We need to take stuff that's out of copyright and add it to the archive. We need to buy secret databases and put them on the Web. We need to download scientific journals and upload them to file sharing networks. We need to fight for Guerilla Open Access. With enough of us, around the world, we'll not just send a strong message opposing the privatization of knowledge — we'll make it a thing of the past. Will you join us?"9 We find ourselves at a decisive moment. This is the time to recognize that the very existence of our massive knowledge commons is an act of collective civil disobedience. It is the time to emerge from hiding and put our names behind this act of resistance. You may feel isolated, but there are many of us. The anger, desperation and fear of losing our library infrastructures, voiced across the internet, tell us that. This is the time for us custodians, being dogs, humans or cyborgs, with our names, nicknames and pseudonyms, to raise our voices. Share this letter - read it in public - leave it in the printer. Share your writing - digitize a book - upload your files. Don't let our knowledge be crushed. Care for the libraries - care for the metadata - care for the backup. Water the flowers - clean the volcanoes. 30 November 2015
1