Cetmir, bir alıntı ekledi.
13 Mar 23:20 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Kadın, İslam’la...
Kadın, İslam’la insanlığını kabul ettirdi...
Kadın, İslam’la analığın şerefini kazandı...
Kadın, İslam’la sömürülmekten kurtuldu...
Kadın, İslam’la cinsel arzuları tatmin makinası olmaktan kurtuldu...
Kadın, İslam’la kullara kulluktan Allah'a kulluk makamına yükseldi...

Uzun Yürüyüş, Orhan Çam (Sayfa 229 - Misyon Yayınevi)Uzun Yürüyüş, Orhan Çam (Sayfa 229 - Misyon Yayınevi)

http://www.yeniakit.com.tr/...tida-kadin-5223.html

Eski Batı’da kadın

Batı’da bugünkü durum farklı olabilir, ancak düne kadar kadının hayat hakkı yoktu. Çünkü Batı geleneği kadını “insan” olarak görmüyordu.

Peki kadının Batı’daki görüntüsü neydi?..

İsterseniz bu sorunun cevabını, kadınlara karşı nazik, anlayışlı ve hoşgörülü bir toplum olmakla övünen Fransızların atasözlerinde arayalım.

Bir Fransız atasözü, “Şeytanın yapamadığını kadın yapar” diyor...

Bir diğeri, “Kadın vücudunun üstündeki baş, şeytanın başıdır” diyor...

Sıkılsak da Fransız atasözlerini aktarmaya devam edelim:

Kadın şeytandan beterdir...”

Kadın bir örümcektir...”

“Karısı olanın arısı var demektir, ne zaman sokacağı belli olmaz...”

Kadın zarurî bir baş belâsıdır...”

“Horozun karşısında tavuk ötmemelidir...” (Erkek konuşmalı, kadın susmalı anlamında)

Kadın takvim gibidir: Ancak bir yıl işe yarar...”

Kadın erkeğin sabunudur...” (Kirini temizler anlamında)

Kadın dili kesilse bile susmaz...”

Kadınların hepsi ikiyüzlüdür...”

Evet, kadınlar hakkında söylenmiş Fransız atasözlerinden bir derleme sunmaya çalıştım.

O Fransızlar ki, kadınlar konusunda en nazik, en anlayışlı, en hoşgörülü toplum olmakla övünürler.

İşte “feminizm”, kadını hor gören, aşağılayan, âdeta şeytanla eşdeğer sayan böylesine yanlış bir telâkkinin çocuğudur...

Batı’da doğdu ve bize bulaştı.

Oysa kültür kaynaklarımız kadını cennetle özdeşleştiriyor...

Kadını cennetle özdeşleştiren geleneksel anlayışımızın, asrın başına kadar “kadın şeytan mı, insan mı?” tartışması yapan anlayıştan model almasına ihtiyacı var mıydı?

Feminizm gibi, Batı toplumları için gerekli savunma mekanizmalarının, Müslüman toplumlarda yeri olmadığını düşünüyorum...

Tabii bu İslâmiyeti nasıl algıladığımız ve ne kadar yaşadığımızla da yakından ilgili bir konudur.

İslâmiyeti tüm unsurlarıyla kavrayıp yaşasaydık, yaşabilseydik, erkeğin kadına üstünlük kurması ya da kadının erkekle savaşması gibi eğilimlerimiz olmazdı.

Düşününüz ki, Resul-ü Âlişan Efendimiz kendi söküğünü dikerdi, çoraplarını yıkar, yemeğini yapardı; bilmiyorum, ama belki bulaşığa bile yardım ederdi.

Şimdi biz bunları yapmaya kalksak, adımız “kılıbık”a çıkar...

Çünkü toplum, İslâmî değerlerde yaşamak yerine ithal yanlışlarda yaşıyor.

Batı’ya endeksli yaşama biçimimizin İslâmın sosyal boyutundan bizi koparmaya başladığını artık görmemiz lâzım.

Ayrıca gelenekselleşmiş bazı yanlışlarımızın İslâmla uyumunu kendi içimizde tartışmalıyız.

Alışkanlıklarımızla ya da Batı kaynaklı dayatmalarla değil, İslâm öğretisinin doğrularıyla tüm hayatımızı şekillendirmeyi temel alırsak, sanıyorum aile problemlerimiz başta olmak üzere pek çok problemimize kalıcı çözümler üretebiliriz.

Hep vurgulamaya çalıştım: Resul-i Alişan Efendimizin Veda Hutbesi’nde billurlaşan görüşler, kadına bakışımızı gerçek zeminine oturtacak bir “manifesto”dur…

Şöyle buyuruyor: “Ey İnsanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim... Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakları vardır…”

Bu tavsiyenin ışığında, kadın-erkek tartışmalarına belki yeni bir yorum getirebiliriz.

Yavuz Bahadıroğlu

KEMALİZM KAVRAMI ÜZERİNE
Gündemimizde yükselişte olan bir kavram var "Kemalizm". Peki nedir bu Kemalizm?
Mustafa Kemal kendi döneminde "Kemalizm" terimini kullanmamıştır. Bu kavram daha sonra yapılan araştırmalarla beraber oluşmuştur. Hollandalı tarihçi Erik-Jan Zürcher Kemalistleri erken cumhuriyet dönemindeki karar alıcılar olarak tanımlamıştır. Bu grubun yaklaşık 50 kişiden oluştuğunu söylemişti ve bu grup üzerine bir araştırma yapmıştır.
Araştırmasında dört farklı başlık üzerine çalışmıştır; Eğitim, yaş, cinsiyet ve coğrafi konum. Grubun geneli ülke standartlarına göre iyi eğitim almış kişilerdir. Doğum tarihleri 1878 ve 1888 arasındadır. Ülkedeki okul sayısını da düşünürsek çoğu birbirini okul sıralarında tanımaya başlamıştır. Erkeklerin çoğunlukta olduğu bir topluluk olmasına karşın içlerinde iki adet kadın vardır. Bunlar Halide Edip Adıvar ve Latife Hanım'dır. Grubun %80'i Batı'ya yakın ve entegre olmuş yerlerden gelmektedir hatta Celal Bayar hariç hepsi şehirde doğmuştur.
Bütün Kemalistler ‘de büyük bir güvenlik endişesi vardı. İttihat ve Terakki'nin başına gelenleri yaşamak istemediler. Geriye kalan son bağımsız Türk devleti ve son bağımsız İslam devleti oldukları için bağımsızlığa önem verdiler.
KİMLİK
Kemalist seçkinler kendilerinden ayrılanlar nedeniyle her türlü kimlik politikasına güvenlik endişesiyle baktılar. Mümkün olduğunca homojen bir kimlik oluşturmaya çalıştılar. Bugün baktığımızda bir kimlik siyaseti içinde yaşıyoruz ve her türlü sorun buradan çıkıyor.
LAİKLİK
Sorunlarının İslam’la olduğunu düşünmüyorum. “Türkçe ibadet” konusu düşünülse de hassas bir damar olması nedeniyle vazgeçildi. Fes kaldırılsa da kadın kıyafetine karışılmadı, kişinin vicdanına bırakıldı. Baskılar Kemalistlerden bağımsız bölgesel oluştu.
DİN ADAMLARI
Kemalistler bahsettiğim güvenlik sorunları nedeniyle bir telaş içindeydiler ve ulemaların bu reformu geciktirdiğini düşünüyorlardı. Bunun doğruluğu tarafsız tarihin değil, kişinin kendi görüşüyle cevaplandırabileceği bir sorun.
KÜLTÜR DEVRİMİ
O dönemde birleşik milletlerde yaklaşık 40 devlet vardı ve misyonları başka devletlere uygarlığı götürmekti. Devletler arasında asla eşitlik yoktu. Her an kurban pozisyonuna düşebilirsiniz. Kemalistlerin amacı bir an önce Batılaşmak ve av grubundan çıkabilmek. İran, Etiyopya gibi olmamak. Dolayısıyla bu devrimlerin hiçbiri Kemalistlerin kendi kültürlerine olan nefretlerinden dolayı oluşmuş değil. Doğruluğu yine sizin düşüncenize bağlı bir konu.
ORTADOĞU
Bu dönemde güneyimizde bağımsız bir devlet yok. İyi bir ilişki kurmak isteseniz bile oradaki kolonize devletler buna izin vermezdi. Sistemin gerektirdikleri sebebiyle erken cumhuriyet dönemiyle Ortadoğu ile ilgilenilememiş.

Necip Fazıl Üstad’Dan
“ey kendi ailesine bile hükmedemeyen ilerici ( ! ), üç kıt’aya, yedi denize hükmeden ecdadın mı gerici ?”

“camiye henüz dikeyken gel, yatay olarak zaten geleceksin.!”

“maalesef öz ana babasını huzurevine gönderip, evinde kedi köpek besleyen insanların olduğu bir ülkede yaşıyoruz.”

“ yola birlikte çıktıklarını, yolda bulduklarınla değişirsen, hem yolunu kaybedersin, hem dostunu !”

“ya sadece allah’a baş eğer, başka hiç kimseye eğmezsin, ya da herkese başeğer, hiçbir şeye değmezsin.”

“insanlar ikiye ayrılır; vaktini beşe ayıranlar, vaktini boşa ayıranlar. “

“Abdülhamid hanı anlamak, tarihimizdeki herşeyi anlamak olacaktır. “

“ya islamla yükselir, ya inkarla çürürsün. Bu yol mezarda bitmiyor, gittiğinde görürsün.”

“önüne gelenle değil, seninle ölüme gelenle beraber ol!”

“siz hiç bir sarrafın malını bağırarak sattığını duydunuz mu? Kıymetli malı olanlar bağırmazlar.”

“soruldu mu ne bilirsin diye, haddimi bilirim demeli. Soruldu mu ne istersin diye, hakkımı isterim demeli.”

“bir tohumda; gövdesi, dalı, yaprakları ve meyvesiyle bütün bir ağaç gizlidir.”

“kim bu yüzü çizen sanatkar ressam, geçip de aynaya soran olmaz mı?”

“ömür ağaç dalından savrulan bir yapraktır, ne kadar genç olursan ol, sonun kara topraktır.”

“ne gelirse başımıza Hakk’tandır, fakat geliş sebebi haktan ayrılmaktandır.”

“insanı olgunlaştıran yaşı değil, yaşadıklarıdır.”

“dinde zorlama yoktur, insan özgürdür elbette, isteyen bu dünyada pişer, isteyen ahirette.”

“aldığımız nefesi bile geri veriyorsak, hiçbirşey bizim değil.”

“biz ayakları şişene kadar namaz kılan peygamberin, gözleri şişene kadar uyuyan ümmetiyiz.”

“dünya güzel olsaydı, doğarken ağlamazdık. Yaşarken temiz kalsaydık, ölünce yıkanmazdık.”

“ömrün ilk yarısı, ikinci yarısını beklemekle, ikinci yarısı da, ilk yarısının hasretiyle geçer.”

“iki çeşit insan vardır. Zaman geçtikçe hatalarıyla yüzleşip kendini düzelten, zaman geçtikçe yüzsüzleşen.”

“örtü, şuuruyla örtülünmediğinde allah katında bir değeri olsaydı, cennetin baş köşesinde rahibeler otururdu.”

“ne başını kapat altını göster, ne altını kapat üstünü göster. Hepsini kapat da imanını göster.”

“dün geçti, bugünü düşünüyorum, yarın var mı? Gençliğine güvenme, ölenler hep ihtiyar mı ?”

kadın mezarlığa girerken başını kapatıyor, dışarı çıkarken açıyor. Ölüye karşı kapanmak, diriye karşı açılmak ne akıldır ?”

“tomurcuk derdinde olmayan ağaç, odundur.”

“ayağın taşa takıldığında bile ‘allah kahretsin’ dememelisin. Dua etmelisin ki taşa takılan bir ayağın var.”

“şimdi Fatih Sultan Mehmet han kalksa mezarından, ne ben onu tanırım, ne de o beni. Ama istanbul’u bizanslılar geri almış deyip, tekrar savaşır.”

“Allah var, fakat bizim O’ndan ancak sorulduğunda haberimiz var .”

“benimki benim, seninki de senindir ! Bu şeriattır.
Seninki senin, benimki de senindir ! Bu tarikattır.
Ne benimki benim, ne de seninki senin, herşey sadece allah’ındır. Bu da hakikattır.”

“yanında olduğum zaman değerimi bilmezsen, değerimi bildiğin gün, beni yanında bulamayabilirsin".

Necip Fazıl Kısakürek

Mehmet Y., Kur'an'ı Anlamak'ı inceledi.
07 Nis 2017 · Kitabı okudu · 2 günde · 9/10 puan

Kur’an’ı Anlamak, ilahiyatçı Prof. Dr. İsmail Yakıt’ın 2003 yılında neşrettiği bir kitabı. Kitabın temel felsefesi İslami olanla Arap örfünden olanların iç içe geçmişliği üzerine. Yakıt, İslam’da devletten, kadın haklarına, fikir özgürlüğünden ilk insana kadar farklı konularda tabiri caizse tabuları yıkıyor.

Din eğitimi almamış, ortalama bir Müslümanım. Öğretme niteliğim yok, öğrenme aşamasındayım. Kitaptan epeyce alıntı paylaştım. Şimdi ise yorumlamaya çalışayım.

İsmail Yakıt Hoca, konuya semantik kavramıyla giriyor. Yani kelime kökenleri. Arapça aslında yapılan Kur’an tercümelerinde bazı temel hatalar olduğunu söylüyor. Ayetler ve orijinal kelimeler üzerinden de bunları delillendiriyor. Kitabın genelinde bu var. Arapça deve, Türkçe at, ok ve yay, Grekçe deniz kökenli bir dildir diyor. Örneğin yaradılıştaki alaq kelimesinin birçok manası olduğunu ama ilk halinin devlerin ön ve arka birer ayağının tek iple çapraz bağlanmasından geldiğini anlatıyor. Alaka bu.

Kitaba göre, Hz. Adem ilk peygamber lakin ilk insan değil. Ayet mealindeki ‘yeryüzünde bir halife yaratacağım ifadesinin doğrusunun yaratacağım değil, tayin edeceğim olduğunu, melekelerin de kan döken ve bozgunculardan mı diyerek zaten var olan insanları bildiklerini söylüyor. Eğer henüz yaratılmamışsa melekler insanın bu özelliklerini nereden bilecek ki? Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili pek çok şeyin Kur’an’da geçmediği halde Hıristiyan ya da İsrailiyat kökenli rivayetler olduğu ve gerçek sanıldığı anlatılıyor. Bu arada Hz. Adem’in çamurdan yaratıldığı, yani mevcut bir babası ve annesi olmadığı, Hz. Havva’nın da ayetteki ondan bir dişi yarattık derken ondan kastedilen şeyin Hz. Adem olmadığı, yine toprak olduğu söyleniyor.

Kur’an’ın düşünce özgürlüğünü savunduğu belirtiliyor. Öyle ki, inançsızlık dahi rahatlıkla açıklanabilir. Peygamber Efendimizin Mekke’nin fethi sonrasında isim vererek öldürttüğü mürtetlerin öldürülüş sebebinin mürtet olmaları değil, bozgunculuk yapmaları ( alternatif bir cami bile yapmışlardı ) olduğu anlatılıyor. Mesela Müslüman bir erkekle evlenen gayrımüslim bir kadının inancını değiştirmesi için eşi tarafından bile zorlanamayacağı, inancında özgür olduğu anlatılıyor.

Kur’an’da devlet kelimesinin olmadığı, İslam’ın da asla bir devlet modeli dayatmadığı anlatılıyor. İstenen şey adaletle yönetmek, emaneti ehline teslim etmektir. Bu anlamda cumhuriyet ve demokrasinin İslam’la tamamen uyumlu olduğu söyleniyor.

Kitabın en uzun bölümü kadınlar ve hakları. Ana görüş, ki ben de katılıyorum. Maalesef İslam öncesi Arap geleneklerinin bu konudaki dayatmalarının İslammış gibi berdevam olması. Bu konuda pek çok alıntı yaptım. Kur’andaki ayetlerde erkeğe özel, ona üstünlük veren hiçbir ifade yok. Sadece bir ayette ticari bir ihtilafta, katibe yazdırma konusunda iki erkek şahit ya da bir erkek ve diğeri şaşırırsa diye iki kadın şahit ifadesi var. Maalesef erkek içtihatçılar bunu bir erkeğe iki kadın şahit gibi yorumluyorlar. Halbuki orada esas şu, bir erkek ve bir kadın şahit. Ancak konu ticaret olduğu ve kadınların konuya çok vakıf olmaması sebebiyle eğer birinci emin olamazsa diye ikinci de isteniyor. Fakat birinci kadın şahit ile mevzu çözülürse zaten ikinciye sorulmuyor bile…

Varsayımlar üzerinden konuşmak ne kadar doğru olur bilemiyorum ama İslam Araplara değil de o dönemin Türklerine gelseydi, en azından kadın konusu çok daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Nitekim biz Türkler içinde bile örneğin Karadenizlilerin ve Balkanlıların İslam yorumları ile İç bölgelerinkiler, Kırgızlarla Özbeklerinki gibi farklı yorumlar var.

İslam toplumlarının en önemli sorunu kadın meselesi. Eğitimden istihdama kadar pek çok konu burada tıkanıp kalıyor. Ben nasip oldu Umre yaptım. Arabistan’da kadının adı bile yok. Böyle bir hayat olamaz. Kitap haremlik selamlıktan tokalaşmaya, nikahtan kadın devlet yöneticisine, iş hayatından örtünmeye kadar pek çok konuda ayetlerle örnekler veriyor. Çoğu siyasal İslamcıyı, Emevi gelenekçisini kızdıracak şeyler, selefilere göreyse toptan kafir olacağımız şeyler var ama üzerinde konuşulması gereken şeyler bunlar…

Son olaraksa İslam’da sembolizm konusunda Tebbet Suresi ve Ebu Leheb üzerinden çok doyurucu izahatlara girmiş.

Bugün Müslümanların hali hiç iç açıcı değil. Siyasal İslam, bağnazlık, dini kullanma, dini değerleri politize etme, mezhepçilik gibi ayrıştırıcı konular aldı başını gitti. Kitap meselelere biraz daha farklı ve evrensel pencereden, hatta doğrudan Kur’anî olarak bakmayı öğütlüyor.

Adaletin, özgürlüklerin, hukukun, hoşgörünün olmadığı bir düzen İslami olamaz.

Onur Özkan, bir alıntı ekledi.
31 Eki 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Otelin hazırlık döneminin başlangıcı olarak belirledikleri günden bu yana
bir buçuk ay geçmişti. O zamandan beri de Serhat’la arkadaş olmuşlardı.
Ama Serhat Kuran kursundan yetişmiş, beş vakit namazında ve aklını din
konularıyla bozmuş biriydi, iyi çocuktu ama bu dünyaya sadece
neyin günah, neyin günah olmadığını anlamak için gelmiş gibiydi.

Şefinden izin alarak beş vakit namaz kılar, eğer bu akşamki gibi izin
koparamazsa daha sonra kaza namazını eda eder, hatta kendini affettirmek
için nafile namazları kılar, güneşin en yüksek noktasında dünyaya cinlerin
doluştuğu yönündeki çöl inancına yürekten inanır, banyoda da cinler bulunduğu
için orada fazla vakit harcamaktan çekinir, ahlaksızlığı tasvir etmek fesada
teşvik eder diyerek arkadaşlarıyla sohbete katılmaz, kadınlara bakmaz,
çıplak kadınlar gösterdiği için televizyon izlemez, Bosna’da, Çeçenistan’da, Afganistan’da cihada gidenlere imrenir, Allah yolunda şehadet şerbetini
içmenin bir faninin ulaşabileceği en yüksek mertebe olduğuna inanır,
internette İslami sitelerde yazılanları izlerdi.

Bu sitelerden birinde Rakka’ya giderek IŞlD’e katılan Türk arkadaşlarının
mesajlarını okumuştu. Bir kısmı ailesiyle Suriye’ye geçerek İslam Devleti’ne
yerleşmiş, bir kısmı ise ailesini terk ederek gitmişti. Serhat’ın da en büyük
hayali bu darülharp ülkesinden ve laik domuzlardan kurtulmak, şeriatın
hüküm sürdüğü, hırsızlık yapanın elinin kesildiği, zina işleyenlerin ve küffarın katledildiği o temiz, o aydınlık, o İslam kokan topraklara ulaşmaktı.
Ama ne yapsın ki yatalak anasının ondan başka bir dayanağı, bir geliri,
ona bakacak bir akrabası yoktu. Rakka’ya gitse annesi ölürdü, gitmese
her gün biraz daha boğulduğu bu günah şehrinde, bu İstanbul bataklığında
mahvolup gidecekti. Acaba hangisi daha günahtı?
Yatalak anasını terk ederek İslam Devleti’ne gitmek mi, yoksa orada
Allah yolunda savaşan din kardeşlerinden ayrı kalıp bu günahkârlar
cehenneminde yaşamaya devam etmek mi? Bunun cevabı yoktu işte.
...
Büyükleri ve arkadaşlarıyla her hafta buluşur zikir ayini yaparlardı,
çünkü Zülcelal’in ismini ne kadar çok teşbih edersen, günahtan o kadar
uzak durur ve sevap kazanırdın. Serhat da ayinin düzenlendiği gecekondu
evine büyük bir sabırsızlıkla gider, kapıda ayakkabılarını çıkarır,
başına beyaz takkesini giyer ve kendisine bir gayretullah ihsan edilmiş
gibi hissederdi. Zikirden sonra da büyüklerinden, âlim ve fazıl hocalardan
feyz alma sohbeti başlardı. Bu sohbetlerin başlıca teması, şer-i şerife saygılı,
din-i mü-bin uğruna İslam sancağını üç kıtada dalgalandıran ecdadımızdan
sonra, bu memlekete gâvurluğu getiren, tövbe estağ­furullah kadınların
başını açıp, erkeklere zorla şapka giydiren -burada İskilipli Atıf Hoca’nın
ruhuna Fatiha okunurdu, gök gözlü gâvurun, o Selanikli dönmenin,
adına Atatürk denilen o deccalın, o İngiliz ajanının yarattığı tahribattı.

Serhat bütün zerreleriyle Atatürk’ten, onun yolunu izleyenlerden,
laiklerden, Anıtkabir'e giden putperestlerden nefret ediyordu.
Elinden gelse hepsini kılıçtan geçirir, “Allahüekber” diyerek,
babasının başında durarak öğrettiği usulde kurbanlık koyun gibi keserdi.
Aynen koyunlar gibi onların da gözlerini, ellerini, ayaklarını bağlar, bıçağın enli
yanını üç kere boyunlarına sürer, tekbir getirdikten sonra keskin tarafını
bastı­rır, kan fışkırınca çırpınan vücudu zapt edip kanın iyice topra­ğa akarak boşalmasını beklerdi. Kâfirin, öldükten sonra bile bacakları seğirecekti elbette
ama o bunun bir refleks sonucu olduğunu biliyordu.
IŞlD’in kesip gösterdiği her kâfir kafası içine bir ferahlığın yayılmasına
yol açıyordu. Çünkü onlar da îslami usullere uygun kesiyorlardı kâfiri,
aynı hayvan kesme terbiyesinden geçtikleri anlaşılıyordu.
Kafa kestikten sonra ha koyun, ha dana, ha insan, ne fark ederdi?
O koyunlar, kâfirlerden ve laiklerden daha masumdu.

Neyse ki ülkenin başında, tam olarak içine sinmese, dünya malına fazla
düş­künlüğüyle kelamullah yolundan ayrılmış görünse bile, yine de öteki
gâvurlardan iyi, alnı secde gören bir imam vardı, işte şimdi “ulu’l emre itaat”
kuralı yerine getirilebilirdi. Liderin, Gulbeddin Hikmetyar gibi ulu bir zatın
dizinin dibine kıvrılıverdiği fotoğrafı odasının duvarına asmıştı.
Ne mutlu ki devletin başına böyle bir zat-ı şerif geçmişti.

Geçen yaz işsiz geçen o zor günlerinde, mübarek Ramazan-ı şerif şerefine
kurulan iftar çadırlarında hem orucunu açmak hem de zavallı anacığı­na
yiyecek bir şeyler götürmek için Eminönü’ne gider, ama daha önce
Sultanahmet Camii Şerifi’nin önünde halka nasihat eden, onların sorularını
cevaplayan o nur yüzlü mübarek zatın, televizyondan da canlı olarak
yayınlanan sohbetini izlerdi. Meydanda yüzlerce mümin kardeşi, bacısı otururdu.
Onlar elden ele gezdirilen mikrofonla sorularını sorarlar, sahnedeki
mübarek ilahiyat profesörü de evelallah derin ilmiyle hepsini cevaplandırırdı.
Her şeyi bilirdi bu hoca. Soruların tamamı günah üstüneydi.
Mesela bir kadın “Hocam ben orucumu tutuyom, namazımı kılıyom,
Allahıma karşı her vazifemi yerine getiriyom” demişti. Hoca da,
“Allah kabul etsin evladım” deyip, canlı yayın zaman kısıtlamalarını,
reklama gideceklerini hatırlatarak sorusunu sormasını istemişti.
Kadın, “Hocam, benim gocam oruç tutmuyo, benden de yemek bekliyo;
ona yemek yapıp götürdüğümde günaha girer miyim?” diye sormuş­tu.
Hoca mikrofonu almış, “Kocana hizmet etmek senin mesuliyetindir kızım” demişti. “Hizmetini yap, onu Allahü tealayla baş başa bırak.
Herkesin günahı, sevabı boynuna.” Sonra ergenlik yaşında bir çocuk,
tir tir titreyerek hocasına, banyoda fazla oyalanmanın, aynaya fazla
bakmanın günah olup olmadığını sormuştu. Hoca da “Evet” demişti,
“günahtır evladım, çünkü cinler oraları çok sever.” Böylece “istimna”ya çok
düş­kün olduğu belli olan sivilceli, gözlerinin altı morarmış oğlan “meyus” bir
şekilde yerine oturmuş, yanında oturan şişman başörtülü anası ise bu cevaba
çok memnun olmuştu. Oğlana ben sana demedim mi gibilerden baş sallıyordu.

Aslında Serhat’ın cesareti olsa kafasını kurcalayan soruyu sorar,
anasıyla cihat arasına sıkışan ruhunu ferahlatacak bir cevap almak için
mikrofonu isterdi ama böyle uluorta sorulamazdı ki bu soru.
Bu deccal devletin polisleri hemen yakasına yapışırdı insanın.
Gidiş İslam yönündeydi ama memleket henüz o deccalın tesirinden
tam olarak kurtulamamıştı. Neyse ki o günler hızla geliyordu Allah’ın izniyle.

Uzun zamandır kafasını kurcalayan, cevabını bulmak için beynini patlatmasına
rağmen hiçbir sonuç alamadığı ve cevabı hiçbir kitapta bulunmayan,
hatta sorulması bile küfür sayılabilecek birkaç soru daha vardı.
Çok iyi biliyordu ki bu soruları, onu ifsat etmek isteyen şeytan aklıma sokuyordu.
O da İslam’a uygun bir cevapla şeytanı savmak istiyor ama onu mat edecek
cevabı bir türlü bulamıyordu. Kafasını kemiren sorulardan birisi peygamber
efendimiz sallallahü aleyhi ve sellemin muhterem pederlerinin Abdullah
olan ismiydi. Serdar ilminin yettiği kadarıyla bu ismin “Allah’ın kulu” manasına
geldiğini biliyordu. Peki nasıl olmuştu da peygamber efendimizin henüz
dünyayı İslam’la şereflendirmediği cahiliye devrinde doğmuş olan bu
mübarek zatın isminde Allah adı geçiyordu? ikinci soru daha da belalıydı.

Yaratılmışların en şereflisi olan insan nesli, Hazreti Adem atamız ve
Hazreti Havva anamızdan türediğine ve ikinci nesilde onların çocuklarından
başka kimse bulunmadığına göre, bu türeme nasıl olmuştu?
Kardeşler birbirinin -tövbe estağfurullah- karısı kocası durumuna mı gelmişlerdi?
Eğer böyleyse bu Allah indinde, cennet elması yemekten de,
Kabil’in cinayetinden de daha büyük bir günah değil miydi?
insanlığın temelinde günah mı vardı?
Serhat ikinci soruyu büyük bir cesaretle, feyz aldığı derin hocalardan
birine sormuştu. Adam bir süre sakalını sıvazlayarak düşündükten sonra,
dünyanın başlangıcında insan soyu türesin diye kardeşler arasında
evliliğe bir müddet izin verildiğini söylemişti ama sesi ve yüzü tereddüt
ettiğini o kadar belli ediyordu ki bu cevap Serdardı hiç tatmin etmemişti.
Bunun üzerine hoca, “Biliyorum ki bu cevap seni rahatlatmadı evladım” demişti,
“ama sen sen ol bu şeytani suallerden uzak dur, sırrı ilahiyi âciz mantığınla
çözmeye çalışma. Sonra Allah muhafaza şirke ve küfre düşer,
cehennem azaplarına duçar olursun.”
Serhat da bunun üzerine kafasını bu tip zehirleyici sorulardan azade
tutmaya gayret etmişti ama derken Hazreti Nuh'la ilgili olarak aynı düşünce
gelip yerleşivermişti beynine. Madem tufandan sonra Nuh Peygamberdin eşi
ve iki oğlundan başka kimse kalmamıştı dünyada, çoğalın emir nasıl
uygulanmış ve yeryü­zü nasıl insanla doldurulmuştu?
Tövbe estağfurullah, yoksa...

İş buralara geldiğinde Serhat hemen abdest alıp namaz kılı­yor, teşbih ediyor
ve adı batasıca şeytanın ifsat etmeye çalıştı­ğı ruhunu temizlemeye çalışıyordu.
Ne var ki bu işi tek başı­na çözemeyeceğini, aklına durup durup
sapkın düşünceler sokan şeytanı tek başına kovamayacağını anlamıştı.
Ne kadar tespih çekse, ne kadar tövbe etse, ne kadar “Şeytanın iğvasından
Allah'a sığınırım” diye tekrarlasa bile günahkâr olduğu duygusundan
bir türlü kurtulamıyordu. Ancak, kendisi gibi müminlerin arasında yaşayarak,
Allah yolunda yürüyerek çö­zebilirdi bu sorunu; tek yolu buydu,
internette her gün IŞÎD'in mesajlarını okuyor, bütün dünyadan evlerini
terk edip İslam Devleti’ne giderek cihada katılan hakiki
Müslümanlara gıpta ediyordu. Ankara'dan, Konya'dan, İstanbul'dan yüzlerce
salih insan bu işi başarmıştı da kendisi niye yapamıyordu?
Yoksa o kahrolasıca şeytan yüreğine bir korku düşürmüş, o da
Allah korusun, annesini mi bahane etmeye başlamıştı.
...
Kafasındaki fesadı, şeytanın içine saldığı sapkınlığı ancak cihat ateşi
ve kâfir kanı temizleyebilirdi. Eğer kaderinde varsa, en yüksek mertebeye,
yani şehitlik makamına bile kavuşabilirdi. Emri aldıktan sonra durmak
olmazdı; bir an önce gitmeliydi. Bunları düşündüğü zaman anasına
ilk kez sevgiden, şefkatten başka bir his duydu:
Hınç, ilahi emirle arasına giren, onu ya gazilik ya şehitlik
mertebesinden mahrum bırakan anasına karşı öfkeyle doldu içi.
“Keşke ölse artık” diye düşündü,bir an önce ölse de bana daha fazla engel olmasa. Sonra böyle düşündüğü için korktu.
Yoksa şeytan yeni bir tuzak mı kurmuştu ona? Anasının ölümünü isteyen
günahkâr evlat durumuna düşmesini mi istiyordu?
Kafası karıştı; neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edemiyordu artık.

Serhat henüz bilmiyor ama; fesat gibi görünen hangi ilhamın Allah'tan, ilham
gibi görünen hangi fesadın şeytandan geldiğini anlama savaşı, kısa bir süre
sonra bitecek. Ocak ayının üçüncü haftasında annesi huzur içinde vefat edecek.
Serhat onu dualarla toprağa verirken, belki bu ölümün de ilahi bir işaret
olduğunu düşünerek avunacak; onun ölümü­nü dilediğini aklına getirmemeye çalışacak. Sonra internet üzerinden sohbet ettiği Rakka'daki mücahit
arkadaşına durumu anlatacak. Onun talimatlarına uyarak bir otobüse binecek,
saatlerce yol gittikten sonra Suriye sınırına varacak, orada kendisine verilen
adresi bulacak. Sınırdaki boş bir siloya girince onu karşılayan siyahlar giymiş,
ellerinde tüfeklerle gözüne Bedrin Aslanları gibi görünen IŞlD
askerleriyle buluşacak; Allah’a hamdedecek.

Kardeşleri onu alıp sınırdan geçirecekler, önce bir eğitim kampına alınacak,
her gün silah talimi yapacak, bombalı yelek giymeyi, Kalaşnikov, roketatar
kullanmayı öğrenecek, beş vakit namazını kılacak, yatsı namazından
sonra Arapça dersi alacak; zaten kulak yatkınlığı olduğu için kısa sürede
anlamaya başlayacak o mukaddes lisanı; lisanı Arabi’yi.
Bir süre sonra kamptan Rakka’ya gidecek.
Orada kadınların hiçbir yerinin görünmediği, edepli iffetli
yaşadığı, namaz vakti kimsenin sokakta kalmadığı, iç­ki içilmeyen,
günah işlenmeyen, hırsızlık yapanın elinin kesildiği, hileli mal satanın
kırbaçlandığı şehirde mutlu bir dö­nem geçirecek. Rakka’daki hayatı
asrısaadete benzetecek, kendisine bunları gösterdiği için
Allah’a yine hamdedecek.

Ne yazık ki fazla sürmeyecek bu dönem. Komutanları onun İstanbul’a
dönmesini isteyecekler. Serhat hiç istemese de o günah şehrine gitmeyi,
tekrar o çirkefin içine gömülmeyi, üstleri bunun da cihadın bir parçası
olduğunu, günü geldiğinde çok önemli bir iş yapacağını söyleyerek
yüreğini ferahlatacaklar.
İstanbul’a dönecek, eskiden çalıştığı Konstantiniyye Oteli’ne başvuracak,
kadro dolu olduğu için almayacaklar. Araya araya başka bir otelde iş bulacak.
O da beş yıldızlı, önemli insanların katıldığı şık davetler verilen bir otel.
Tam havaya uçurmayı isteyeceği cinsten.

Yedi ay kadar çalıştıktan sonra bir gün gelip evinde bulacaklar onu;
bomba yüklü bir yelek getirecekler.
Ertesi gün Serhat iki rekât namaz kıldıktan sonra yeleği giyecek, kendisine
söylendiği gibi kâfirlerin konsolosluk binasına gidecek, kapıdaki
kontrol kulübesine yaklaştığında “Allahüekber” diye bağırarak pimi çekecek. Vücudunun parçalara ayrılarak havaya dağıldığını gö­remeyecek, kendisiyle
beraber kulübedeki Mersinli bekçi,üç çocuk babası Süleyman’ı öldürdüğünü de.

Konstantiniyye Oteli, Zülfü Livaneli (Sayfa 215 - Serhat’ın IŞÎD aşkına dair)Konstantiniyye Oteli, Zülfü Livaneli (Sayfa 215 - Serhat’ın IŞÎD aşkına dair)

Albastı (Kırk Basması)– Türk Mitolojisi
“Al, alkarısı, alanası, alkızı, albasması, alarvadı, alacama, albıs,
almış” gibi adlarla anılan, hemen hemen bütün Türk dünyasında görülen olağanüstü varlıklardan biridir. Bu yaratık şamanizm de ki Al ruhunun günümüzdeki temsilcisi sayılabilir. Elazığ'da buna Elkarısı” da denmektedir. Keçi, tilki, kedi, köpek, buzağı, örümcek, kuş, gelin, kefenli ölü gibi çeşitli kılıklarda görünürse de daha çok, uzun boylu, uzun parmak ve tırnaklı, dağınık saçlı, yağlı vücutlu, el ve ayakları küçük, dişlek, bir bir dudağı yerde, bir dudağı gökte, çıplak gezen, göğüslerinden birini geriye atmış, tepesinde gözü olan çok çirkin, al gömlek giyen bu yaratık. Muğla’da denizden çıkan ve yalnız bırakılan çocukları çalarak dalgaların dibindeki evine götüren bir kadın olarak tasarlanmaktadır. Dobruca Türkleri onu sarışın ve şişman bir kadın, Fergana Özbekleri pejmürde kılıklı, dağınık saçlı bir kocakarı, Gagavuzlar bir dev olarak tasvir ederler.
Kırgız-Kazak Türklerinin inanışlarına göre kara albastı ve sarı albastı olmak üzere iki ruh vardır. Kara albastı ciddi ve ağırbaşlı bir ruh olup sadece ocaklı insanlardan korkar. Sarı albastı ise hoppa ve şarlatandır İnsanlara dokunmama sözü verebilir, fakat fırsatını bulunca mutlaka zarar verir.
Albastı’nın en çok lohusalara ve bebeklere düşman olduğuna,
lohusanın ciğerini sökerek suya attığına veya yediğine, bu yüzden elinde ciğer bulunan bir kadın görülürse hemen yakalanması ve üzerine iğne, çuvaldız gibi bir metal parçası takılması veya zift dökülmesi gerektiğine inanılır. Onu yakalayan kişi ocaklı olur ve ‘alcı’ adını alır. Al karısı, alcının soyundan gelen kadınlara zarar veremez.
Alkarısından korunmak için doğum yapan kadın kırk gün kırk gece
dışarı çıkmaz. Ayrıca evde de yalnız bırakılmaz. Aynı zamanda baş ucuna Kur’an asılır (İslamla birlikte gelmiştir). Yastığının altına bıçak, makas,demir para, iğne, çuvaldız, maşa gibi metal eşyalardan biri veya çörek otu, soğan, sarımsak kabuğu, süpürge konur. Bu ruhu kandırıp, şaşırtmak için orta yere erkek elbiseleri de bırakılır. Şayet anneyi değil çocuğu al basarsa bu çocuk ‘ayyaş’ olacağı yani kendinden geçip bayılacağı için ‘ayyaş aşı’ pişirilip dağıtılır. Bu aş sokaktan geçenlerin yakılan ateşe bir odun atmasıyla pişirilmektedir. Alkarısı kırmızı renkten korktuğundan lohusanın başına al tülbent örtülüp, yakasına kırmızı kurdela takılır. Ziyarete gelenlere kırmızı renkli şekerden (nöbet şekeri)
yapılan şerbet ikram edilir. Gagavuzlar ise doğumdan üç gün önce ve üç gün sonra lohusaya su yerine rakı içirirler.
Alınan bütün bu tedbirlere rağmen lohusanın çok ağrısı varsa,
morarıyor, sayıklıyor, bayılıyorsa al bastığına karar verilerek bir hoca veya ocaklı çağrılır. Tüfek atılıp, tencere kapakları vurularak, gürültü yapılıp bu ruhu kovmak için uğraşılır.
(Türklerde Tabiat Üstü Varlıklar ve Bunlarla İlgili Kabuller, İnanmalar, Uygulamalar – Yard. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI)