Giriş Yap
Lütfen oku!
🌀NE KADAR GÜZEL BİR ÂDET🌀* . MUTLAKA OKUYALIM.... *🌀Zamanın birinde bir hanım bütün sene boyunca hazırlanır,* *🌀 Rebi-ül Evvel ayı geldiğinde* *"Peygamber(sav) Efendimiz'in doğduğu aydır"* *diyerek* *❗Bu ayda mevlidler okutur,* *❗Kur'an'lar okutur* *❗Ve ziyâfetler verirmiş.* *🌀Onun da Yâhudi bir komşusu varmış.* *merak ediyor eşine soruyor* *🌀Bu Hanım her sene neden bu ay da böyle ikramlar veriyor? Deyince* *eşi daha bilgiliymiş diyor ki"* *🌀Onların inandıkları* *peygamberlerinindoğduğu aydır bu ay!.* *Bu aya hürmeten* *teşekkür için bu ay da* *❗Kur'an'lar okutur,* *❗ziyâfetler verir deyince ,* *Hanımının çok hoşuna gitmiş.* *🌀"Ay ne kadar güzel"* *diye geçirmiş içinden.* *🌀Yâhudi Hanım o gece rüyâsında komşusunun ziyâfetine gittiğini görür kapıdan girer bakar ki* *❗Kur'an'lar okunuyor,* *❗yemekler yeniliyor* *❗çok hoşuna gidiyor.* *❗Hayran hayran bakarken o anda kapı açılır.* *İçeriye yüzü güneş gibi parlayan,* *arkasında da* *yüzü ay gibi parlayan bir takım insanlar içeriye girer, onlara bakar bakar ,sonra en arkadan gidenin* *koluna yapışır.* *"Siz kimsiniz?" diye sorar.* *🌀O zatta önden giden âhir zaman Nebisi* *Muhammed Mustafa'dır (sav)* *Bizler de onun sahabeleriyiz.* *Burada ne işiniz var diye sorunca!..* *🌀Bu Hanım her sene Rasûlullâh'ın doğduğu aydır* *diye hürmet* *ederek bu ayda* *Kur'an'lar okutup,* *ziyâfetler verdiği için Peygamber Efendimiz' de* *her sene memnuniyetinden bu eve* *bizi de alır ziyârete gelir" deyince* *Hanım'ın çok hoşuna gider ve der ki* *🌀"ben de böyle ziyâfetler versem* *Bana da gelir misiniz"? deyince o* *🌀"Bunu Râsûlullah'a sor" diye Söyler.* *O Hanım ön tarafa gider* *🌀Yâ Muhammed!..* *Diye seslenir.* *Peygamberimiz* *şöyle dönünce* *Hanım der ki* *🌀"Ben de böyle ziyâfetler versem* *Bana da gelir misiniz" diye sorar.* *🌀Rasûlullah Efendimiz "bir şartla" der.* *"Nedir efendim" deyince* *🌀"Müslüman olman şartıyla" der ve* *Hanım orada* *🌀Kelime-i Şahâdet getirerek* *Müslüman olur.* *O heyecanla uyanıverir* *etrafı* *Nur içerisinde kalmıştır.* *🌀Hiç önemsemediği ezanı Muhammediyeyi gözyaşları içerisinde dinler ve içinden şöyle söyler.* *🌀"Şu Bey evden bir an önce gitse de ben de bir an önce ziyâfet hazırlıklarına başlasam" diye düşünür.* *🌀Eşi tam kapıdan çıkacak,* *kapıyı açacak,* *arkasını döner,* *🌀"Hanım akşam vereceğin ziyâfet için ne lâzımsa söyle de alayım"* *der.* *Hanımı hayretle bakar* *"Sende mi" der!...* *🌀"Evet ben de senin dün gece gördüğün rüyanın aynısını gördüm .* *Ben de Müslüman Oldum."* *🌀Rasûlullah(sav) Efendimiz dedi ki !* *🌀"Sen eşinin dediklerini yap,* *O'na yardım et. Ben sizin eve de geleceğim"* *Haydi söyle ne lâzımsa alalım dedi..* *🌀AY NE KADAR GÜZEL BİR ÂDET* *kelimesi;* *❗Önce müslüman olmalarına,* *❗Sonra Rasûlullah Efendimiz'i rüyada görülmesine,* *❗Sonra da evlerinin* *Rasûlullah Efendimiz ve* *Ashâbı tarafından* *ziyâret edilmesine vesîle oluyor.* . *🌀Kıssadan hisse:* *Bir Yâhudi sadece* *❗"Ne kadar güzel bir âdet" diyerek,* *bizim kutladığımız kutlu doğum gününe* *muhabbet duyuyor, gıpta ederek bakıyor!* *❗Bu duygu ve düşüncelere hürmeten* *🌀Allah'ın rahmeti,* *🌀İslâm'ın şerefine* *🌀Peygamber Efendimize (sav) ümmet olabiliyor da...* *❗Peki ya biz?* *🌀Yılbaşı kutlayıp,* *🌀hindi alarak,* *🌀çam ağacınıda salonun baş köşesine oturtarak* *❗Hristiyanlara özenmiş olmuyor muyuz?* *❗Peki ya biz?* *🌀Sevgililer günü adı altında*, *🌀 haramlara dalan şu gençliği sadece seyrederek,* *❗ gavurların adetlerini benimsemiş olmuyor muyuz?* *❗Peki ya biz?* *🌀Anneler günü,* *🌀 kadınlar günü adı altında* *🌀batının* *uydurduğu,* *❗ sadece harcamak ve satınalma* *psikolojisinin dikte edildiği günleri benimsemiyor muyuz?* *❗Peki ya biz?* *🌀Doğum günlerimizde* *❗pastanın üstüne dizipte üflediğimiz o mumlar kimin adeti dersiniz?* *🌀Bir Yâhudi "Ay ne kadar güzel bir âdet" diyerek* *🌀İslâm ile müşerref olabiliyorda,* *❗Bizler gavurların âdetlerini, bayramlarını benimseyerek ne yaptığımızı zannediyoruz!..* *❗Hiç mi korkmuyoruz kıyâmet günü mürted olarak haşr olurum diye..* *❗Hiç mi endişe etmiyoruz itikâdımız bozulur,* *❗Âhirette müflis olarak mahşer yerinde yapayalnız kalıveririz diye....* *🌀 İslâm Dini'ne bir söz ile girer aynen bir söz ve davranış ile de dinden çıkarsınız!..* *🌀Bu itikad bozukluklarını öyle hafife almayalım!!!* *🌀Ne diyor Allah-u Te'âlâ Hazretleri!* *🌀"Benim zelil ettiğimi sen vezir edemezsin...!* *🌀Ben zelil ettiysem o aşağılıktır,* *onlara muhabbet duyup* *âdetlerine özenip ülfet duyamazsın!...* *🌀"Âhiretteki pişmanlık fayda etmez kulum" diyor!...* *🌀Rabb'im öylesi pişmanlıkları bizlere yaşatmasın!..* BU MÜBAREK AYIMIZ HAYIRLARA VESİLE OLSUN..
·
1 yorumun tümünü gör
Reklam
Peygamberimizin Naaşının (Cenazesinin) Defnedilmesi
Hatemü'l-Enbiyâ Efendimiz Sallallahü Aleyhi Vesellem’in pâk ruhları artık a'lâyı illiyyine (en yüksek makama) yükselmişti. Ezvâc-ı Tahirat üzerine bir örtü örttüler ve feryada başladılar. O sırada annesi tarafından Hz. Resûlullah'ın son anlarını yaşadığını haber alan Hz. Üsâme Radiyallahü Anh hareket etmeyip ordusuyla Mescid-i Şerife gitmişti. Hâne-i Saadette feryad ve figanın yükseldiğini duyan ashab, kalblerinden vurulmuşa döndüler. Sanki gök kubbe bir anda yıkılmış gibiydi. Herkesin nutku tutulmuş, gözler damla damla keder ve hüzün akıtıyordu. Cesaret ve adalet timsali Hz. Ömer Radiyallahü Anh bile kendisini bu dehşetli ânın tesirinden kurtaramadı; hattâ herkesten daha çok dehşete kapılarak şöyle bağırdı: "Resûlullah ölmemiştir ve sağdır. Ona sadece Hz. Musa Aleyhisselâm'a ârız olan saika gibi bir saika arız olmuştur. Kim Muhammed öldü derse onu kılıcımla iki parça ederim."1 Halkı Teskin Eden Sıddık-ı Ekber Radiyallahü Anh Hz. Ebû Bekir Radiyallahü Anh o sırada Sünh Mahallesindeki evinde bulunuyordu. Yürekleri dağlayan haberi kendisine ulaştırdılar. Gönlünün bir parçasının âdeta koptuğunu fark eden Hz. Ebû Bekir sür'atle Hâne-i Saadete girdi. Dehşet ve hayret içinde Fahr-i Kâinatın mübârek yüzlerini örten örtüyü kaldırdı. Yüzü tecessüm etmiş bir nurdu. Eğildi, tazim ve hürmetle pâk ve nurlu alınlarından üç kere öptü. Akan gözyaşları arasında dilinden dökülen kelimeler şunlar oldu: "Ölümün de hayatın gibi temiz ve lâtif, yâ Resûlallah!"2 Sonra da Ehl-i Beyte teselli verdi. Hz. Ebû Bekir İle Hz. Ömer Hz. Ebû Bekir, Hâne-i Saadetten çıktıktan sonra Mescid-i Şerife vardı. Hz. Ömer'in "Resûlullah vefât etmedi" sözlerini duymuştu. Bunun üzerine şöyle konuştu: "Kim ki Muhammed'e Sallallahü Aleyhi Vesellem tapıyorsa, bilsin ki, Muhammed Sallallahü Aleyhi Vesellem ölmüştür. Kim ki Allah'a ibadet ve kulluk ediyorsa bilsin ki, Allah Hayy'dır, ölümsüzdür."3 Sonra da şu âyet-i kerimeyi okudu: "Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz? Kim geri dönerse Allah'a en küçük bir zarar vermiş olmaz. Fakat şükredenlere Allah mükâfatını verecektir."4 Bu âyet-i kerime, Uhud Muharebesinde, "Muhammed öldürüldü" şâyiası üzerine nazil olmuştu. Ashab; onu belki yüzlerce, binlerce defa okumuş oldukları halde, o andaki teessür sebebiyle bir anda unutuvermişlerdi sanki! İşte, yalnız metanetini muhafaza eden Hz. Ebû Bekir Radiyallahü Anh bunu unutmamış ve ashaba hatırlatmakla en büyük hizmeti ve vazifeyi ifâ etmiş oluyordu. Bu hitabe ve bu âyet-i kerimeyi hatırlamaları üzerine sahabîler kendilerine geldiler. Bir anda toparlandılar ve şaşkınlıklarını üzerlerinden attılar. Daha sonra Hz. Ebû Bekir Radiyallahü Anh şu meâldeki âyet-i kerimeyi okudu: "Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler."5 Metanetini yitirmeyen Hz. Ebû Bekir Radiyallahü Anh bu hitabesiyle o zamanki İslâm cemaatına büyük bir hizmet ifâ etmiş oluyordu. Ashabı Güzîn artık Kâinatın Efendisi Sallallahü Aleyhi Vesellem'in bu dünyadan göçmüş olduğunu anlayıp kabul ettikleri gibi, Hz. Ömer Radiyallahü Anh de; "Resûlullah ölmemiştir!" sözünü söylemekten vazgeçerek kendine geldi. Evet, Medine, Medine olalı beri, Kâinatın Efendisi Sallallahü Aleyhi Vesellem'in kendisine teşrifi ile duyduğu sevinç kadar hiç bir sevinç duymamıştı. Şimdi ise aynı Medine en büyük hüzün ve keder ânını yaşıyordu. Âdeta semâlarını hüzün ve kederden bir kara bulut kaplamıştı. Hz. Ebû Bekir'in Halife Seçilmesi Resûl-i Kibriyâ Efendimizin Sallallahü Aleyhi Vesellem vefatıyla Medine mateme bürünmüştü. Gözlerden gözyaşı, gönüllerden tahassür, keder ve elem akıyordu. Ancak, bununla hiç bir iş hallolmazdı. Müslümanların işlerini görecek, İslâmın hükümlerini tatbik edecek, Resûl-i Ekrem Efendimize Sallallahü Aleyhi Vesellem halife olacak bir devlet başkanının seçilmesi gerekliydi. Bunun için derhal teşebbüse geçildi. O sırada, bu yüksek makama herkesten en lâyık ve ehliyetli olan Sıddık-ı Ekber Hz. Ebû Bekir'di. Zira, Ashab-ı Kiramın en yüksek tabakası en evvel Mekke'de îmân eden seçkin sahabilerdi. Onların da en efdali Hz. Ebû Bekir idi. Gerçi, Hz. Abbas ve Hz. Ali, akrabalık cihetiyle herkesten ziyade Resûl-i Ekrem Efendimize Sallallahü Aleyhi Vesellem yakın idiler. Fakat, Nebiy-yi Muhterem Efendimiz, yâr-ı gârı olan Hz. Ebû Bekir'i ashabının hepsinden üstün tutardı. Vefatını netice veren hastalığında da bunu göstermişti. Mescid-i Şerife açılan kapıların hepsini kapattırdığı halde, Hz. Ebû Bekir'inkini açık bıraktırmıştı. Ebediyyet âlemine göç etmesine üç gün kala imamlık vazifesini yine ona devretmiş, İslâmın temel şartlarının en mühimi olan namazda onu bütün Müslümanların önüne geçirmişti. Bu sebeple Hz. Resûlullah Sallallahü Aleyhi Vesellem'den sonra, halifeliğe en lâyık o idi. Nitekim netice de öyle oldu. Resûl-i Ekrem Efendimizin ebediyyet âlemine irtihal buyurdukları Pazartesi günü öğleden sonra akşama kadar yapılan uzun konuşma, görüşme ve müzakerelerden sonra Hz. Ebû Bekir Radiyallahü Anh Hz. Resûlullah Sallallahü Aleyhi Vesellem'ın halifesi seçildi ve ona bîat edildi. Hz. Ebû Bekir'e Umumî Biât Rebiülevvel ayının on üçü, Salı günü. Hz. Ebû Bekir, Mescid-i Nebevîye geldi. Minbere çıkıp oturdu. Henüz konuşmaya başlamadan önce, Hz. Ömer Radiyallahü Anh ayağa kalktı. Allah'a hamd ve şükürde bulunduktan sonra, Müslümanlara, "Allah, halifeliği sizin hayırlınız, Resûlullahın Sallallahü Aleyhi Vesellem yâr-ı gârı olan zâta nasip etti. Kalkınız, ona bîat ediniz!" Mescid-i Şerifte bulunan Müslümanlar kalkıp Hz. Ebû Bekir'e umumî bîat yaptılar.6 Bîat işi bitince Hz. Ebû Bekir, Allah'a hamd ve şükür ettikten sonra şöyle konuştu: "Ey insanlar! Ben, üzerinize vâli ve emir oldum. Halbuki, sizin en hayırlınız değilim. Eğer iyilik edersem bana yardım ediniz. Fenalık yaparsam bana doğru yolu gösteriniz!" "Doğruluk emânettir. Yalancılık hiyânettir. İnşaallah, içinizdeki en zayıfınız kendisinin hakkını alıncaya kadar, yanımda en güçlünüz olacaktır! İnşallah, içinizde en güçlünüz de, üzerine geçirdiği hakkı kendisinden alıncaya kadar benim yanımda en zayıfınız olacaktır." Ebû Bekir Radiyallahü Anh "Ey insanlar! Allah yolunda cihadı terk etmeyin! Bilin ki, cihadı terk eden kavim zelil olur. Ben, Allah ve Resûlüne itâat ettikçe, siz de bana itâat ediniz. Ben, Allah ve Resûlüne âsi olursam, sizin de bana itâatınız lâzım gelmez." Ebû Bekir Radiyallahü Anh "Kendim ve sizin için Allah'tan af ve mağfiret dilerim!"7 Peygamber Efendimizin Yıkanması ve Kefene Sarılması Rebiülevvel ayının on ikisi Pazartesi günü, Müslümanlar öğleden sonra akşama kadar işlerini yürütecek bir halifenin seçimi ile meşgul olduklarından, Peygamberimizin yıkanması, techiz ve defni Salı gününe kaldı. O gün, Hz. Ebû Bekir'e Mescid-i Nebevîden umumî bîat yapıldıktan sonra bu işlere başlandı. Resûl-i Kibriyâ Efendimizin Hücre-i Saadetlerinde yıkama işiyle meşgul olmak için Hz. Ali, Hz. Abbas, Fadl bin Abbas, Kusem bin Abbas, Üsâme bin Zeyd ve Peygamberimizin azadlısı Şükrân (Salih) bulunuyordu.8 Bu arada Ensarı Kiram da bu ulvî hizmette bulunmak istiyordu. Bu husustaki arzularını izhar ettiler. Onları temsilen de Hz. Ali Radiyallahü Anh, Evs bin Havlî'yi içeri aldı.9 Yıkama işini Hz. Ali Radiyallahü Anh yaptı. Zirâ, Resûl-i Kibriyâ Efendimiz sağlığında ona, "Vefât ettiğim zaman beni, sen yıka." diye vasiyyet etmişlerdi. Evs bin Havlî testi ile su taşıyor, Hz. Abbas ile Üsâme ve Şükrân, Peygamberimizin üzerine su döküyorlardı. Hz. Ali de eline sarmış olduğu bez ile gömlek üzerinden oğuşturarak Peygamberimizi Sallallahü Aleyhi Vesellem yıkıyordu. Mübarek cesedleri son derece temizdi, mis gibi kokuyordu. Hücre-i Saadetin içini, o âna kadar görülmemiş bir güzel koku kaplamıştı. Peygamber Efendimiz Sallallahü Aleyhi Vesellem'de, ölülerde görüle gelen şeylerden hiç birinden eser yoktu. Hz. Ali Radiyallahü Anh yıkarken, "Anam babam sana fedâ olsun! Hayatında da, vefâtında da temizsin, güzelsin, yâ Resûlallah!"10 diyordu. Yıkama işi bittikten sonra Hâtemü'l-Enbiyâ Efendimiz Sallallahü Aleyhi Vesellem, yine Hz. Ali, Hz. Abbas, Fadl bin Abbas ve Şükran tarafından kefene sarıldı.11 Peygamberimizin Üzerine Namaz Kılınması Rebiülevvel ayının on üçü, Salı günü öğleye doğru Resûl-i Kibriyâ Efendimizin Sallallahü Aleyhi Vesellem yıkanma ve kefene sarılma işi tamamlandı. Hücre-i Saadetinde sedirinin üzerine konuldu. Bundan sonra Hâne-i Saadetlerinin kapısını açtılar. Önce melekler, sonra erkekler, sonra kadınlar, daha sonra da çocuklar Fahr-i Alem Efendimize Sallallahü Aleyhi Vesellem karşı bu son vazifelerini huşû ve hüzün içinde ifâ ettiler. Resûl-i Ekrem'in Defni Resûl-i Ekremin nereye defnedileceği hususu görüşüldü. Bir kısmı, Mekke'ye götürülmesini, diğer bir kısmı Medine'de ve Bakî mezarlığına, bazıları ise Mescidin içine defnedilmesini teklif etti.12 Fakat, Hz. Ebû Bekir Radiyallahü Anh imdada yetişerek şöyle dedi: "Ben, Resûlullah Sallallahü Aleyhi Vesellem'den şu sözü işitmiştim ve hâlâ unutmamışımdır: 'Cenab-ı Hak, her peygamberin ruhunu o peygamberin defnolunmak istediği yerde alır.' Dolayısıyla, Resûlullahı istirahat döşeğinin bulunduğu yere defnetmeliyiz!"13 Bu teklif Ashab-ı Kiram tarafından benimsendi. Böylece Resûl-i Kibriyâ Efendimizin, Hz. Âişe'nin evinde yattığı döşeğin altının kabir olarak kazılması kararlaştırıldı. Bundan sonra döşek kaldırılarak altı lahd tarzında kazıldı. Hz. Bilâl'in Müslümanları Ağlatması Resûl-i Kibriyâ Efendimiz henüz defnedilmemişti. Bu sırada Hz. Bilâl, hüzün ve hasret akıtan yanık sesiyle ezan okudu. "Eşhedü Enne Muhammede'r-Resûlullah" dediği zaman, ashab-ı kiram hüngür hüngür ağlamaya başladı. Mescid-i Nebevî, ağlama sesleriyle çalkalandı. Bu, Hz. Bilâl Radiyallahü Anh'in son ezânı oldu. Resûl-i Kibriyâ Hazretleri Sallallahü Aleyhi Vesellem defnedildikten sonra artık ezan okumadı. Peygamberimizin Kabre Konması Çarşamba gecesinin geç vakitleri idi. Nihâyet, gönül ve gözyaşları arasında Server-i Kâinatın mübarek na'şını kabrine tevdi ettiler.14 Bu büyük, eşsiz ve benzersiz hayatın safhalarını gücümüzün yettiği kadar anlatmaya çalışıp burada bitirirken şöyle duâ ediyoruz: Allah'ım! Bizi dünyada Resûlünün sünnetinden ayırma! Ahirette ise şefaatından mahrum kılma! Âmin... Âmin... Âmin... Dipnotlar: 1. Tabakât, 2:266. 2. A.g.e., 2:263. 3. Tabakât, 2:268; Buharî, 3:95. 4. Âl-i imran Sûresi, 144. 5. Zümer Sûresi, 30. 6. Sîre, 4:311; Taberî, 3:203. 7. Sîre, 4:311; Tabakât, 3:183; Taberî, 3:203. 8. Sîre, 4:312; Tabakât, 2:278-279. 9. Sîre, 4:312; Müsned, 1:260. 10. Tabakât, 2:278, 280-281. 11. Sîre, 4:313; Tabakât, 2:281. 12. Tabakât, 2:291. 13. Sîre, 4:314; Tabakât, 2:292. 14. Tabakât, 2:292; Tirmizî, 3:338. Selam ve dua ile... Sorularla İslamiyet
İran Kürtleri İslam Devrimi'ne sahip çıktı.. İran'da geçirdiği kalp krızi sonucu hayatını kaybeden Kürt asıllı Mesha Emini'yi bahane ederek ülkede terör estiren ve İslam nizamını hedef alan gösterilere karşın, nüfusun tamamı ve İran Kürdistan'ın kalbi olarak bilinen Kirmanşah'ta halk meydanlara indi. Nüfusunun tamamı Kürtlerden oluşan Kirmanşah şehrinde büyük çapta düzenlenen gösterilerde İran halkı ''Allahu Ekber'' nidalarıyla sokaklara akın etti. Kirmanşah Kürtlerinin düzenlediği gösterilerde ''kahrolsun fitneci'', ''kahrolsun kargaşa isteyen'' sloganlarının yanı sıra ''bunca insan Rehber'in aşkı için burada'' sloganları atarak ülkenin ulusal güvenliğini hedef alan provokatörlerin sabotajlarını kınadı Söz konusu gösterilerde ''Damarımızda akan kan liderimize feda olsun'' ve ''Hüseyin Hüseyin sloganımız, şehadet iftiharımız'' sloganları defalarca tekrar edildi. Gösteride bulunan İranlı kadınlar başta olmak üzere Kirmanşah halkı İslami değerler ve kutsallara yapılan hakaretleri şiddetle kınayarak toplumun güvenliğini hedef alan unsurlara karşı sert müdahale talebinde bulundu. Bazı haber kaynakları (pazar günü) Tahranlıların ülkenin güvenliğini ve birliğini hedef alan planlanmış faaliyetleri kınamak üzere sokaklara akın edeceğini duyurdu.
Hasan Ali Yücel klasikleri
1. Gurur ve Önyargı (Jane Austen) ✔ 2. Geceye Övgüler (Novalis) 3. Mutlu Prens (Oscar Wilde) 4. Seçme Masallar (Hans Christian Andersen) 5. Kerem İle Aslı (İsa Öztürk) 6. Yürek Burgusu (Henry James) 7. Duino Ağıtları (R.M.Rilke) 8. Modeste Mignon (Honore de Balzac) 9. Kanlı Düğün (F.G.Lorca) 10. Hüsnü Aşk (Şeyh Galip) 11. Yarat Ey Sanatcı (Goethe) 12. Gorgias (Platon (Eflatun) 13. Dedektif Öyküleri (Edgar Allan Poe) 14. Ermiş Antonius ve Şeytan (Gustave Flaubert) 15. Yerleşik Düşünceler Sözlüğü (Gustave Flaubert) 16. Paris Sıkıntısı (Charles Baudelaire) 17. Yergiler (Decimus lunius luvenalis) 18. Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri (Abdulbaki Gölpınarlı) 19. Seçme Şiirler (Emily Dickinson) 20. Kamelyalı Kadın (Alexandre Dumas Fils) 21. Dörtlükler (Hayyam) 22. Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar (Arthur Schopenhauer) 23. Denemeler (Montaigne) 24. Devlet (Platon (Eflatun)) 25. Gargantua (François Rabia) 26. Oblomov (İvan Gonçarov) ✔ 27. Utopia (Thomas More) 28. Tarih (Herodotos) 29. Kaygı Kavramı (Soren Kierkegaard) 30. Şölen - Dostluk (Platon (Eflatun)) 31. Yüzbaşının Kızı (Aleksandr Puşkin)✔ 32. Seviyordum Sizi (Aleksandr Puşkin) 33. Madame Bovary (Gustave Flaubert) 34. Babalar ve Oğullar (İvan Turgenyev) ✔ 35. Köpeğiyle Dolaşan Kadın (Anton Çehov) 36. Büyük Oyunlar (Anton Çehov) 37. Cimri (Molière) 38. Macbeth (William Shakespeare) 39. Antonius ve Klopatra (William Shakespeare) 40. Akşam Toplantıları (Nikolay Gogol) 41. Hitopadeşa (Narayana) 42. Mantık Al-tayr (Feridüddin Attar) 43. Hagakure (Yamamato) 44. Eşekarıları, Kadınlar Savaşı ve Diğer Oyunlar (Aristophanes) 45. Suç ve Ceza (Fyodor Mihayloviç Dostoyevski) ✔ 46. Sis (Miguel De Unamuno) 47. İki Oyun (Henric Ibsen) 48. Bir Delinin Anı Defteri (Nikolay Gogol) 49. Toplum Sözleşmesi (Jean Jacques Rousseau) 50. Milletlerin Zenginliği (Adam Smith) 51. Masallar (La Fontaine) 52. Guliver'in Gezileri (Jonathan Swift) 53. Ursule Mirouet (Honore de Balzac) 54. Rubailer (Mevlana Celaleddin Rumi) 55. Medea (Seneca) 56. Julius Caesar (William Shakespeare) 57. Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev (JeanJacques Rousseau) 58. Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi (Mary Wollstonecraft) 59. Kısa Romanlar, Uzun Öyküler (Henry James) 60. Hophopname (Mirze Elekber Sabir) 61. Karamazov Kardeşler (Fyodor Mihayloviç Dostoyevski) ✔ 62. Toprak Arabacık (Şudraka) 63. Dillerin Kökeni Üstüne Deneme (Jean Jacques Rousseau) 64. Aktörlük Üzerine Aykırı Düşünceler (Diderot) 65. Yaşamının Son Yıllarında Goethe İle Konuşmalar (Johann Peter Eckermann) 66. Phaedra (Seneca) 67. Abel Sanchez (Tula Teyze - Miguel de Unamuno) 68. Pericles (William Shakespeare) 69. Sanat Nedir (L.N Tolstoy) 70. III. Richard (William Shakespeare) 71. Divan-ı Kebir (Mevlana Celaleddin Rumi) 72. Bir İngiliz Afyon Tiryakisinin (Thomas De Quincey) 73. Atinalı Timon (William Shakespeare) 74. Akıl ve Tutku (Jane Austen) 75. Illuminations (Artur Rimbaud) 76. Yüce Sultan (Miguel de Cervantes) 77. Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri (David Ricardo) 78. Hamlet (William Shakespeare) ✔ 79. Ezilenler (Fyodor Mihayloviç Dostoyevski) 80. Binbir Hayalet (Alexandre Dumas) 81. Evde Kalmış Kız (Honore de Balzac) 82. Seçme Masallar (E.T.A. Hoffmann) 83. Hükümdar (Niccolo Machiavelli) 84. Seçme Öyküler (Mark Twain) 85. Hacı Murat (L.N Tolstoy) 86. İki Büyük Dünya Sistemi Hakkında Diyalog(Galileo Galilei) 87. Ölüler Evinden Anılar (Fyodor Mihayloviç Dostoyevski) 88. Seçme Aforizmalar (Francis Bacon) 89. Masumiyet ve Tecrübe Şarkıları (William Blake) 90. Yeraltından Notlar (Fyodor Mihayloviç Dostoyevski) ✔ 91. Bizansın Gizli Tarihi (Prokopios) 92. Othello (William Shakespeare) 93. IV. Haçlı Seferi Kronikleri - Geoffroi De Villehardouin (Henri De Valenciennes) 94. Upanishadlar (Kolektif) 95. Galib Divanı (Mirza Esedullah Han Galib) 96. Alçakgönüllü Bir Öneri (Jonathan Swift) 97. Fragmanlar (Sappho) 98. Kuru Gürültü (William Shakespeare) 99. Mahşerin Dört Atlısı (Vicente Blasco Ibanez) 100. Güvercinin Kanatları (Henry James) 101. Gezgin Satıcı (Guy de Maupassant) 102. Troialı Kadınlar (Seneca) 103. Bir Havva Kızı (Honore De Balzac) 104. Kral Lear (William Shakespeare) 105. Murasaki Shikibu'nun Günlüğü (Murasaki Shikibu) 106. Emile (ean-Jacques Rousseau) 107. Üç Silahşör (Alexandre Dumas) 108. Rudin İlk Aşk İlkbahar Selleri (İvanSergeyeviç Turgenyev) 109. Sivastopol (L.N. Tolstoy) 110. Yaşamımdan Şiir ve Hakikat (Johann Wolfgang Von Goethe) 111. Diriliş (L.N. Tolstoy) 112. Suyu Bulandıran Kız (Honore de Balzac) 113. Pazartesi Hikâyeleri (Alphonso Daudet) 114. Soneler (William Shakespeare) 115. Katıksız Mutluluk (Katherine Mansfield) 116. Bütün Fragmanlar (Ephesoslu Hipponaks) 117. Ecce Homo (F. Niethzsche) 118. Müfettiş (Nikolay Gogol) 119. Siyasetname (Nizamü'l-Mülk) Dostoyevski) 120. Tılsımlı Deri (Honore de Balzac) 121. Stepançikovo Köyü (Fyodor Mihayloviç 122. Therese ve Laurent (George Sand) 123. Romeo ve Juliet (William Shakespeare) ✔ 124. Tragedya'nın Doğuşu (Friedrich Nietzsche) 125. Aşk Sanatı (Ovidius) 126. Mülkiyet Nedir (Pierre Joseph Proudhon) 127. Pierrette (Honore de Balzac) 128. Kafkas Tutsağı (L.N.Tolstoy) 129. Göksel Kürelerin Devinimleri (Copernicus) 130. Taras Bulba (Nikolay Gogol) 131. On İkinci Gece (William Shakespeare) ✔ 132. Sapho (Alphonse Daudet) Shakespeare) 133. Öteki (Fyodor Mihayloviç Dostoyevski) 134. Putların Alacakaranlığı (Friedrich Nietzsche) 135. Germinal (Emile Zola) 136. Kitlelerin Ayaklanması (Jose Ortega Y Gasset) 137. Bakkhalar (Euripides) 138. Yeter ki Sonu İyi Bitsin (William Shakespeare) 139. Ölü Canlar (Nikolay Gogol) 139. Ölü Canlar (Nikolay Gogol) ✔ 140. Lykurgos'un Hayatı (Plutarkhos) 141. Yanlışlıklar Komedyası (William Shakespeare) 142. Düello (Heinrich Von Kleist) 143. Olmedo Şövalyesi (Lope De Vega) 144. Ev Sahibesi (Fyodor Mihayloviç Dostoyevski) 145. Kral John'un Yaşamı ve Ölümü (William Shakespeare) 146. Louis Lambert (Honore de Balzac) 147. Gülşen-i Râz (Mâhmud-i Şebüsteri) 148. Kadınlar Mektebi (Molière) 149. Bütün Şiirleri (Catullus) 150. Masal Irmaklarının Okyanusu (Somadeva) 151. Hafız Dîvânı (Hafız-ı Şirazî) 152. Yakarıcılar (Euripides) 153. Cardenio (William Shakespeare ve John Fletcher) 154. George Dandin (Molière) 155. Genç Werther'in Acıları (Johann Wolfgang Von Goethe) ✔ 156. Böyle Söyledi Zerdüşt (Friedrich Nietzsche) 157. Kisasa Kisas (William Shakespeare) 158. Sistem Olarak Tarih (Jose Ortega Y Gasset) 159. Hayat Bir Rüyadır (Calderon De La Barca) 160. Dionysos Dithyrambosları (Friedrich Nietzsche) 161. Anna Karenina (Lev Tolstoy) 162. Güzel Dost (Guy de Maupassant) 163. Resos (Euripides) 164. Kral Oidipus (Sophokles) 165. Budala (Fyador Mihayloviç Dostoyevski) 166. Kral VIII Henry (William Shakespeare) 167. Körler Üzerine Mektup Sağır ve Dilsizler Üzerine Mektup (Denis Diderot) 168. Akıl Çağı (Thomas Paine) 169. Venedik Taciri (William Shakespeare) 170. Silas Marner (George Eliot) 171. Mutlak Peşinde (Honore de Balzac) 172. Bir Yaz Gecesi Rüyası (William Shakespeare) ✔ 173. Marianne'nin Kalbi (Alfred de Musset) 174. Ecinniler (Fyodor Mihayloviç Dostoyevski) 175. Boris Godunov (Aleksandr Puşkin) 176. Hırçın Kız (William Shakespeare) 177. Duman (Ivan Sergeyviç Turgenyev) 178. Elektra (Sophokles) 179. Northanger Manastırı (Jane Austen) 180. Robinson Crusoe (Daniel Defoe) 181. İki Soylu Akraba (William Shakespeare) 182. Sokrates in Savunması (Platon (Eflatun)) ✔ 183. İnsan Neyle Yaşar (L.N.Tolstoy)✔ 184. Evlenme-Kumarbazlar (Nikolay Gogol) 185. 1.İnsanca Pek İnsanca-1 (Friedrich Nietzsche) 2.İnsanca Pek İnsanca-Karışık Kanılar ve Özdeyişler (Friedrich Nietzsche) 3. İnsanca Pek İnsanca-Gezgin ve Gölgesi (Friedrich Nietzsche) 186. Ayı (Anton Çehov) 187. Para Üzerine Bir İnceleme (John Maynard Keynes) 188. Joseph Andrews (Henry Fielding) 189. Profesör (Charlotte Bronte) 190. Malavika ve Agnimitra (Kalidasa) 191. Nasıl Hoşunuza Giderse (William Shakespeare) 192. Zincire Vurulmuş Prometheus (Aiskhylos) 193. Cyrano de Bergerac (Edmond Rostand) 194. Yaşama Sevinci (Emile Zola) 195. Kumarbaz (Fyodor Mihayloviç Dostoyevski) 196. Felsefe Parçaları Ya Da Bir Parça Felsefe (Soren Kierkegaard) 197. Yükümlülükler Üzerine (Cicero) 198. Rameau'nun Yeğeni (Denis Diderot) 199. Kral V. Henry (William Shakespeare) 200. Kreutzer Sonat (L. N. Tolstoy) 201. Baştan Çıkarıcının Günlüğü (Soren Kierkegaard) 202. Ezop Masallar (Aisopos) 203. Cymbeline (William Shakespeare) 204. Atinalıların Devleti (Aritoteles) 205. Bir İdam Mahkûmunun Son Günü (Victor Hugo) ✔ 206. Felsefe Konuşmaları (Denis Diderot) 207. Veronalı İki Soylu Delikanlı (William Shakespeare) 208. İnsandan Kaçan (Molière) 209. Üç Ölüm (L. N. Tolstoy) 210. Kırmızı ve Siyah (Stendhal) ✔ 211. İlâhiname (Feridüddin Attar) 212. Kaderci Jacques ve Efendisi (Denis Diderot) 213. Notre Dame'in Kamburu (Victor Hugo) ✔ 214. Coriolanus'un Tragedyası (William Shakespeare) 215. Medea - Euripides (Euripides) 216. Troilus ve Cressida (William Shakespeare) 217. Gülme (Henri Bergson) 218. Kış Masalı 8William Shakespeare) 219. İlyada (Homeros) 220. Odysseia (Homeros) 221. Kral IV. Henry -I- (William Shakespeare) 222. Kral IV. Henry -II- (William Shakespeare) 223. İvan İlyiç'in Ölümü (L. N. Tolstoy) 224. Aşkın Emeği Boşuna (William Shakespeare) 225. Aşk ve Anlatı Şiirleri (William Shakespeare) 226. Sevgililer (Carlo Goldoni) 227. Beyaz Geceler (Fyodor Mihayloviç Dostoyevski) 228 Antigone (Sophokles) 229. Titus Andronicus (William Shakespeare) 230. Çocukluk (Tolstoy) 231. Hançer (M. Y. Lermontov) 232. Trakhisli Kadınlar (Sophokles) 233. II. Richard (William Shakespeare) 234. Savaş Sanatı (Sun Zi (Sun Tzu))✔ 235. Kral VI. Henry - I (William Shakespeare) 236. Kral VI. Henry - II (William Shakespeare) 237. Kral VI. Henry - III (William Shakespeare) 238. Alman Göçmenlerin Sohbetleri (Johann Wolfgang Von Goethe) 239. Windsor'un Şen Kadınları (William Shakespeare) 240. Gılgamış Destanı (Kollektif) 241. Özel Günceler Apaçık Yüreğim (Charles Baudelaire) 242. Firtina (William Shakespeare) 243. Şam Tarihinde Zeyl (Ibn Kalanisi) 244. Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacib) 245. İlkgençlik (Tolstoy) 246. Philoktetes (Sophokles) 247. Seyir Defteri (Kristof Kolomb) 248. Lokantacı Kadın (Carlo Goldonli) 249. Theseus-Romulus (Plutarkhos) 250. Sefiller (Victor Hugo) 251. İskender Sezar (Plutarkhos) 252. İran Mektupları (Montesquieu) 253. Kötülük Çiçekleri (Charles Baudelaire) 254. Ham Toprak (İvan Turgenyev) 255 Gençlik (L.N.Tolstoy) 256. Anabasis (Ksenophon) 257. Lorenzaccio (Alfred de Musset) 258. Nana (Emile Zola) 259. Aias (Sophokles) 260. Divan (Baki) 261. David Strauss,İtirafçı Yazar (Friedrich Nietzsche) 262. Tarihin Yaşam İçin Yararı ve Sakıncası (Friedrich Nietzsche) 263. Eğiti Olarak Schopenhauer (Friedrich Nietzsche) 264. Richard Wagner Bayreuth'ta (Friedrich Nietzsche) 265. Şamdancı (Alfred de Musset) 266. Cennetin Anahtarları (Michelangelo) 267. Rahibe (Denis Diderot) 268. Atebetü-'l-Hakayık (Edib Ahmed Yükneki) 269. Başkanın Ziyafeti-Parasızlık-Bekar (Ivan Sergeyviç Turgenyev) 270. Poetika (Aristoteles) 271. Aforizmalar (Hippokrates) ✔ 272. Şarkılar (Giacomo Leopardi) 273. Mimoslar (Herodas) 274. Hastalık Hastası (Molière) ✔ 275. Tao Te Ching (Laozi) 276. Babil Yaratılış Destanı - Enuma Eliş (Kollektif) 277. Frankenstein ya da Modern Prometheus (Mary Shelley) 278. Deliliğe Övgü (Erasmus) ✔ 279. Sainte-Hermine Şövalyesi (Alexandre Dumas) 280. Oidipus Kolonos'ta (Sophokles) 281. Siyah Lale (Alexandre Dumas) 282. Siyah İnci (AnnaSewel) Nietzsche) ✔ 283. Paris'te Katliam (Christopher Marlowe) 284. İyinin ve Kötünün Ötesinde (Friedrich Nietzsche) 285. Kartaca Kraliçesi Dido (Christopher Marlowe) 286. Theogonia - İşler ve Günler (Hesiodos) 287. Ars Petica - Şiir Sanatı (Horatius) 288. Çifte İhanet ya da Dertli Âşıklar (William Shakespeare) 289. Kibarlık Budalası (Moliere) 290. Şiirler (Bütün Fragmanlar) 291. Veba Yılı Günlüğü (Daniel Defoe) 292. Önemsiz Bir Kadın (Oscar Wilde) 293. Efendi ile Uşağı (L.N. Tolstoy) 294. Vadideki Zambak (Honoré De Balzac) 295. Maltalı Yahudi (Christopher Marlowe) 296. Kâtip Bartleby (Herman Melville) 297. Yasalar Üzerine (Cicero) 298. Matmazel De Scudery (E.T.A. Hoffmann) 299. Sümer Kral Destanları (Kollektif) 300. Savaş ve Barış 2 Cilt (L. N. Tolstoy) 301. Paralel Hayatlar - Demosthenes - Cicero (Plutarkhos) 302. İdeal Devlet (Farabi) 303. II. Edward (Christopher Marlowe) 304. Kanunların Ruhu Üzerine (Montesquieu) 305. Yaşlı Cato veya Yaşlılık Üzerine (Cicero) 306. Parma Manastırı (Stendhal) 307. Değirmenimden Mektuplar (Alphonse Daudet) 308. İphigenia Aulis'te (Euripides) 309. İphigenia Tauris'te (Euripides) 310. Düşünceler (Blaise Pascal) 311. Almanya Üzerine (Madame De Stael) 312. Bilgeliğin Sarsılmazlığı Üzerine (Seneca) 313. İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma (David Hume) 314. Denemeler - Güvenilir Öğütler ya da Meselelerin Özü (Sive Interiora Rerum) 315. Babil Hemeroloji Serisi (Kollektif) 316. Otranto Şatosu (Horace Walpole) 317. Avcının Notları (Ivan Sergeyeviç Turgenyev) 318. Sarrasine (Honoré De Balzac) 319. Mutluluğun Kazanılması (Farabi) 320. Doksan Beş Tez (Martin Luther) 321. Pantagruel (François Rabelais) 322. Kritovulos Tarihi (1451-1467) (Kritovulos) 323. Büyük Timurlenk 1-2 (Christopher Marlowe) 324. İskendername (Ahmedi) 325. Kendime Düşünceler (Marcus Aurelius) ✔ 326. Dostluk Üzerine (Latince-Türkçe) (Cicero) 327. Dede Korkut Hikayeleri - Kitab-i Dedem Korkut (Anonim) 328. Ploutos (Servet) (Aristophanes) 329. Hayvanlaşan İnsan (Emile Zola) 330. Rigveda (Kollektif) 331. Yaşlı Denizcinin Ezgisi İngilizce Türkçe (S.T. Coleridge) 332. Monte Cristo Kontu (Alexandre Dumas) 333. Kazaklar (L.N. Tolstoy) 334. Dorian Grayin Portresi (Oscar Wilde) ✔ 335. Klara Miliç (Ivan Sergeyeviç Turgenyev) 336. Argonautika (Rodoslu Apollonios) 337. Carmilla (Sheridan Le Fanu) 338. Mutlu Yaşam Üzerine, Yaşamın Kısalığı Üzerine (Seneca) 339. Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni (Friedrich Engels) 340. Karabasan Manastırı (Thomas Love Peacock) 341. Amphitryon (Heinrich von Kleist) 342. Eugenie Grandet (Honoré De Balzac) 343. Çimen Yaprakları (Walt Whitman) 344. Romalıların Yücelik ve Çöküşünün Nedenleri Üzerine Düşünceler (Montesquieu) 345. Sevilla Berberi Veya Nafile Tedbir (Pierre Beaumarchais) 346. Pragmatizm Bazı Eski Düşünme Tarzları İçin Yeni Bir Ad (William James) 347. Andromakhe (Euripides) 348. İlimlerin Sayımı (Farabi) 349. Danton'un Ölümü (Georg Büchner) 350. Gılgamış Hikayeleri (Kollektif) 351. Kadın Mebuslar (Aristophanes) 352. Pyrrhonculuğun Esasları (Sextus Empiricus) 353. Goriot Baba (Honore de Balzac) 354. Düzyazı Fabllar (Gotthold Ephraim Lessing) 355. Enkheiridion (Epiktetos) 356. Dhammapada (Kollektif) 357. Sadık veya Kader Bir Doğu Masalı (Voltaire) 358. Phaidros (Platon) 359. Figaro'nun Düğünü veya Çılgın Gün (Pierre Beaumarchais) 360. Aşık Şeytan (Jacques Cazotte) ✔ 361. Deniz İşçileri (Victor Hugo) 362. Suttanipata (Kolektif) 363. Sağduyu (Thomas Paine) 364. Paul İle Virginie (Bernardin De Saint Pierre) 365. Judith (Friedrich Hebbel) 366. Atomcu Felsefe Fragmanları (Leukippos, Demokritos) 367. Monadoloji (Gottfried Wilhelm Leibniz) 368. David Copperfield (Charles Dickens) 369. İki Kıyının Avaresi (Guillaume Apollinaire) 370. Retorik (Aristoteles) 371. Fragmanlar (Herakleitos) 372. Tembellik Hakkı (Paul Lafargue) 373. Papağanın Yetmiş Masalı Şukasaptati (Anonim) 374. İki Şehrin Hikayesi (Charles Dickens) 375. Yöntem Üzerine Konuşma (Rene Descartes) 376. Kyklops (Euripides) 377. Safdil (Voltaire) 378. Ruhun Tutkuları (Rene Descartes) 379. Şeytan - Peder Sergi (Lev Nikolayeviç Tolstoy) 380. Suvarnabhasa Sutra Altın Işık Sutrası (Kollektif) 381. Emma (Jane Austen) 382. El Cid (Pierre Corneille) 383. Kinik Felsefe Fragmanları (Antisthenes) 384. Çimen Yaprakları 2 (Walt Whitman) 385. Wilhelm Tell (Friedrich Schiller) 386. Aile Mutluluğu (Lev Nikolayeviç Tolstoy) 387. İktisat Üzerine Oikonomikos (Ksenophon) 388. Zhuangzi Metinleri (Zhuangzi - Chuang Tzu) 389. Cahil Filozof (Voltaire) 390. Bir Noel Şarkısı (Charles Dickens) 391. En Kadim ve Modern Felsefenin İlkeleri (Anne Conway) 392. Totem ve Tabu (Sigmund Freud) 393. Küçük Hans (Sigmund Freud) 394. Kader Üzerine (Cicero) 395. Orestes (Euripides) 396. Bodhiçaryavatara Aydınlanma Yoluna Giriş (Şantideva) 397. Kaptan Singleton (Daniel Defoe) 398. Feder Ya Da Paragöz Koca (Stendhal) 399. Köleler Adası (Pierre De Marivaux) 400. Konuşmalar (Konfüçyüs) 401. Mektuplar (Tyanali Apollonios) 402. Vesiletü'n - Necat Mevlid (Süleyman Çelebi) 403. Carmen (Prosper Merimee) 404. Büyük Umutlar (Charles Dickens) 405. Tarasconlu Tartarin (Alphonse Daudet) 406. Tipi - Seçme Öyküler Ve Masallar (Lev Nikolayeviç Tolstoy) 407. Herakles (Euripides) 408. Bouvard ile Pécuchet (Gustave Flaubert) 409. İrade Eğitimi (Jules Payot) 410. Hakiki Hikayeler (Loukianos) 411. Katledilen Şair (Guillaume Apollinaire) 412. Hakikatin Anlamı (William James) 413. İkna Sanatı (Guiguzi) 414. Otobiyografi (John Stuart Mill) 415. Hayy Bin Yakzân (İbn Tufeyl) 416. Köyde Bir Ay (İvan Sergeyeviç Turgenyev) 417. Moby Dick ya da Balina (Herman Melville) 418. Filozof Yaşamlarının Satışı - Dirilen Ölüler veya Balıkçı (Loukianos) 419. Fuenteovejuna (Lope de Vega) 420. Dora - Bir Histeri Vakasının Parçalar (Sigmund Freud) 421. Heraklesoğulları (Euripides) 422. Faust - Asya (İvan Sergeyeviç Turgenyev) 423. Brutus ile Mektuplaşmalar (Cicero) 424. Nişanlıya Mektuplar 1820-1822 (Victor Hugo) 425. Nasıl Ölünür (Emile Zola) 426. Protagoras (Platon) 427. Thesmophoria Kutlayan Kadınlar (Aristophanes) 428. Buddhaçarita – Buddha'nın Yaşamı (Aşvaghosha) 429. Scapin'in Dolapları (Molière) 430. Bir Zamane Çocuğunun İtirafları (Alfred de Musset) 431. Kırık Testi (Heinrich von Kleist)
1 yorumun tümünü gör
Reklam
APTALLIĞIN TEORİSİ
"Almanya tarihinin en karanlık döneminden geçiyordu. Masum insanların dükkanları taşlanıyor, kadınlar ve çocuklar zalimce sokak ortasında aşağılanıyordu. Genç bir teolog olan Dietrich Bonhoeffer bu zalimliğe yüksek sesle itiraz etti ve bu sebeple hapse atıldı.Hapisteyken papaz bu konu üzerine uzun uzun düşündü. Sayısız filozof, şair, fikir adamı ve bilim adamı çıkaran bu kültür nasıl organize kötülüğün, zalimliğin, korkaklığın, cehaletin ve suçun merkezi haline gelmişti? Bonhoeffer "sorunun kökeninde kötülük değil aptallık yatıyor" dedi.Hapisteyken yazdığı mektuplarda aptallığın yarattığı kötülüğün diğer tüm kötülüklerden daha tehlikeli olduğunu fark etti. Kötülüğü protesto edebilirdiniz, karşı argümanlarla kötülükle mücadele etmeniz mümkündü. Oysa organize olmuş ahmaklar sürüsüne karşı yapabileceğiniz hiç bir şey yoktu. Ne protestolar, ne zorlama onlara etki etmiyordu. Mantıklı gerekçeler sunduğunuzda önce reddederler, reddedemeyecek hale geldiklerinde ise önemsizleştirirler. Aptal insanlar hallerinden memnundur fakat saldırıya da hazır haldedirler. Saldırıya geçtiklerinde kötü insanlardan çok daha tehlikelidirler...Bonhoeffer aptallıkla mücadele edebilmek için önce onun doğasını anlamaya çalıştı: Aptallık bir zeka problemi değildi, ahlaki bir problemdi. Entellektüel birikimi olduğu halde aptal olan insanlar vardı. İlk etapta aptallık doğuştan gelen bir maraz olduğu düşünülür fakat bu da yanlıştı. İnsanlar belli şartlar altında aptallaşıyorlardı, daha doğrusu başkalarının kendilerini aptallaştırmasına müsaade ediyorlardı.Buradan yola çıkarak aptallığın psikolojik değil sosyolojik bir problem olduğu sonucuna vardı. Güçlerin birisinde toplanması arzusu politik ve dini hareketlerde çok rastlanırdı. Aptallık hastalığının bulaştığı yerler böylesi gruplardı. Ahmaklar ve diktatörler arasında muazzam bir korelasyon vardı, ikisi de birbirine ihtiyaç duyuyordu. İnsanların ahlaki ve entellektüel birikimleri bir anda yok olmuyordu. Diktatör gücünü arttırdıkça aptallar o gücün büyüsüne kapılıyor ve bağımsız düşünme yetisini ele geçiriyordu. Otonom biçimde hareket ediyorlardı. Gözüne sokulan gerçekleri inatçı bicimde reddediyorlardı. Onlarla konuştuğunuzda bir insanla değil, sloganlarla konuşan bir robotla konuştuğunuz hissiyatına kapılıyordunuz. Büyülenmiş gibiydiler, kötülük yaptıklarının farkında değillerdi... Ne yaptıklarının farkında bile değillerdi, kullanıldıklarını ve kötülük yaptıklarını onlara anlatarak bir yere varamıyordunuz. Onları bu katatonik uykudan çıkarmanın tek yolu bağımsız-özgür olmalarını sağlamaktı. 9 nisan 1945 günü sabaha karşı Bonhoeffer'i bir toplama kampının darağacına asarak öldürdüler."
2
530
5,3bin öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.42