• canım çok yanıyor, kalbime dokun, bu acıyı benden gider, bu gölgeden çıkar beni, zulmetin kapladığı bir yer olmaktan kurtar beni..
 • Eğer bir gün
  olur da karşılaşırsak
  kalbime dokun olur mu
  ‘Ben geldim’ de, o anlar…
 • Senin o ayinsel kokun
  Toprağın
  Yağmurun, suyun
  Ahhh tanrım gel de kalbime dokun..
  Toprak altına koymuşum intihar mektuplarını
  Sana emanet yalnızlığım,
  Elim
  Kolum
  Mektubum...
 • Ya Rab..!
  Dalmışım içinden çıkılmayan cümlelere ,
  Hüzünlerime doğru bir "la havle" çekiyorum sessizce ,
  Kağıdın ucu yanık,
  Kalemim eğri Ya Rab...
  Kalbime Esma-ül Hüsnan ile dokun,
  Ve kalbimin karanlık yerlerini affınla çiçeklendir...!
 • İniyorum kulelerinden katil 
  iniyorum maktul minarelerden 
  taraçadan, bahçeden 
  ilk tanıyı bulanların indikleri her yerden 
  ilk tanıyı bulandıran bir vaşakla birlikte 
  değdikçe ayaklarım merdiven alçalıyor 
  açılıyor leşlerin, atmıkların cesurane 
  canlıların korka korka uzandıkları zemin 
  ağzımda kef 
  iki gözIerimde mil 
  iniyorum kulelerinden 
  katil. 
  Körüm, o halde karanlık niye benden kaçıyor? 
  Sağırım, nasıl oluyor da uğultum uzaktan 
  beni çağırmaktadır? 
  Göklerin çökeltisinden başkaca soy 
  toprağın tortusundan gayrı hısım bilmeksizin 
  iniyorum kirli eteklerine 
  beni emziren kaltak şehrin 
  iniyorum ama indirilmedim 
  iniyorum çalıntı tahtımı terk ederek 
  arada bir çehremi dalgalandıran karaltı 
  vurulmuş arkadaşlarımdan yansıyor olsa gerek 
  iniyorum onlardan artakalan yükü indirmek için 
  indiğim yerde beni bir bekleyen yok 
  indiğim yerde biçilmiş ot gibiyim 
  puslu, çapraşık, koklanmamış 
  ihmalkâr gözle okunmuş bir kitap 
  bîtab bir gözle okunmayı tercih ederdim 
  yoğrulmuş olan benle bir daha yoğrulsaydı 
  benimle açsaydı ağırdan 
  tükeniş faslını mızrap. 
  Yağmurun yoldaşı denebilir mi bana? 
  Ne dökülüş inişimde, ne çakış… 
  Yalnızca o çetrefil 
  aralama zahmetine katlanarak 
  iniyorum kızları utandıran iç çekişle 
  erkekleri boğan kasvetle iniyorum. 
  Öfkemdi başlattı yolu 
  ısrara gerek var deyip durdu şehvetim 
  istemedi doğurmak böyle bir uğraşı tabiat 
  tarih onu tanımazlıktan geldi 
  bir dövüş olsaydı sonunda belki gevşerdi hırsım 
  belki saçlar taranırdı bir sevişmeden sonra 
  ama ben hınca hınç bekçisi kalacağım burçlarımın 
  sonunda yükü bıraktığıma yanacağım. 
  İniyor ve inliyorum 
  nereye bir kucak dolusu 
  sonluluk sorgusu getiriyorsam 
  oraya bir kucak da getiriyorum 
  bir kucak sadece genç ve diri değil 
  bir kucak sadece yaşlı ve yorgun değil 
  bir kucak sadece erkek ve vakur değil 
  bir kucak sadece kıvrak ve dişi değil 
  bir kucak sadece kavruk ve intikamcı değil 
  bir kucak sadece gürbüz ve atak değil 
  bir kucak sadece üzgün ve dindar değil 
  bir kucak sadece temiz ve sevecen değil 
  bir kucak sadece pis ve sırnaşık değil 
  bir kucak sadece cömert ve sıcak değil 
  bir kucak sadece sancılı ve keskin değil 
  bir kucak sadece umursamaz ve bezgin değil 
  bir kucak sadece öksüz ve çolak değil 
  bir kucak 
  sadece bir kucak 
  açılınca açıkları kapatan 
  acıkınca doyuran 
  ve doyurunca 
  nasıl da perişan, ne kadar da ölçülü 
  darası alınmaz yüküm bu benim 
  kayda geçirilemez, narhı konulmaz 
  resmen ve alenen ifade usulü yok 
  gözümün feri saydım onu, gücüm bundadır 
  dizimin dermanıdır o 
  buradan gelir cesaretim 
  bende bu kucak olduktan sonra 
  iyi veya kötü ne yapılabilir 
  kendi hayatı aleyhine 
  binlerce defa dolap 
  çevirmiş olan bana? 
  Bakın, bulduğum her gerçeği delik deşik ediyor 
  kayboluş kapımı sürgüleyen bir vaşak 
  her sevincimi viran eden bu hayvan 
  yalanlar içinde boğulmamı önlüyor 
  ondan kurtulacak olursam biliyorum 
  beni yaşamakla coşturan 
  bir kaynak keşfederim 
  ondan kurtulduğum an 
  bütün boyutlarımı 
  kaybederim. 
  Önceleri, acemiyken 
  bu vaşak yokken daha yanıbaşımda 
  okul müdürü 
  veresiye satan bakkal 
  kapıcı ve akrabaları 
  dört ayrı ölümle ölmeyi öğren 
  demişlerdi bana 
  dört bucakmış 
  anlattıklarına bakılırsa dünya 
  omzun güneş kokuyor demişti 
  kısa eteklikli kız 
  o da omzuma bir şey konduracak mutlaka. 
  İşte o zaman bildimdi 
  anladımdı o sıra 
  ne bir atlas kalır bende, ne ibrişim 
  bu çuha, bu sicim elden çıkarsa 
  acemiydim gitmem dedim sizin provalarınıza 
  bön ve berbat buluyorum yaldızlı yaz gecelerinizi 
  berbattır balkonda o güneşli sabahlar 
  biraz açılmak için açıldığınız kırların 
  aniden karşılaştığınız ırmakların 
  ürpertisi ahmakça 
  böndür beni belimden bölmeye kalkan enlem 
  benden iki bakışık parça 
  çıkarmaya çabalayan boylam da berbat 
  ipekli libas giymem, altın takınmam 
  atımın eğerinde kaplan derisi yoktur 
  çehreme iyi baksalardı yırtılırdı 
  uykularının zarı 
  uykuluydular sinerken bedenime kıraç dağlar 
  bitek vadilerle beraber ben tenimi yumarken 
  uykularına tutundular… 
  Çocuklar acıları paylaşmaz demiştim omuz silkerek 
  acılardır paylaşan çocukları 
  gün geldi paylaşıldı acılar 
  çocuklar paylaşıldı 
  bana bırakılan neyse ona burun kıvırdım 
  gittim bir kuyudan su çektim 
  halka boynumdan geçti 
  geçti boynuma kemend 
  d harfine bak dedim 
  nasıl da soylu duruyor sonunda kelimenin 
  harfe bak, harfe dokun, harfin içinde eri 
  harf ol harfle birlikte kıyam et 
  harf of harfler ummanına bat 
  çünkü gördüm ne varsa sonunda kelimenin 
  çünkü böndür altında kaldığım töhmet 
  uğradığım kinayeler bön ve berbat. 
  Evet, ilmektir boynumdaki ama ben 
  kimsenin kölesi değilim 
  tarantula yazdılar diye göğsümdeki yaftaya 
  tarantulaymış benim adım diyecek değilim 
  tam düşecekken tutunduğum tuğlayı 
  kendime rabb bellemiyeceğim 
  razı değilim beni tanımayan tarihe 
  beni sinesine sarmayan 
  tabiattan rıza dilenmeyeceğim. 
  Gittim su çektim en derin kuyudan 
  en hileli desteden 
  kendi kartımı çektim 
  yaktım belgeleri 
  bütün tanıkları yok etmek için 
  ricacıları öldürdüm 
  onlar bu dumanlı dünyanın 
  beni nasıl özlediğini görmüş olabilirdi 
  gerçekten özlemişti beni dünya öze çekmişti 
  özüm gelinceye kadar bana temas etmişti 
  bu dokunuş parlatınca beni 
  benden biraz dünya 
  isteyen ricacıları 
  öldürdüm ve 
  kıtal bitti. 
  Yazık. 
  Yazık ki yazgımın boyası koyu. 
  İnilecek kadar indim. Hayfa. 
  Yine bir geçitteyim, yeniden bir liman şehri bura 
  eskilerin tayfası yine hep buradalar 
  hep bilinen tecimenler, tanıdık yosmalar 
  havada hayza benzeyen aynı koku 
  binalara yaklaşırken eskisi gibi 
  sıklet artıyor 
  hâlâ ayırt edilemiyor dişli gıcırtıları 
  çocuk çığlıklarından 
  tanıyorum bunlar 
  bulutlara bakmak için penceresi evlerin 
  bu da deniz 
  hırs püsküren, toynak durduran deniz 
  rezeleri yerlerinden oynatan 
  vâdeden, vâdeden, vâdeden tesellicimiz. 
  Bir yanımda kıyısı kışkırtıcı 
  ufku muallâk deniz, bir yanımda 
  kamu açıklamaları, genelgeler, tahvilât 
  kimin yüzünü çevirdiysem 
  hüznü de sevinci kadar ıskarta… 
  Niye indim buraya ben? 
  Boşuna mıydı yol boyunca benliğime 
  musallat olan belâ? 
  Bir çevrim tamamlandı mı şimdi? 
  Yine mi döndüm başa? 
  Olmaz diyor yanımdan ayrılmayan vaşak 
  kimse başa dönmemiştir, dönemez 
  hele sen geçtiğin o ormanlar 
  rüyalarındaki canavarlardan sonra 
  çok uzaksın o ilk 
  fırlatıldığın zamana. 
  Aldanma bunlar tayfa değil 
  burada doğdu hepsi 
  denize hiç açılmadılar 
  denizi sen kadar bile 
  tanıyan yoktur aralarında 
  her biri uzak bir beldeden geldi 
  sanılsın istiyor yosmalar 
  böylece saygın fahişeler 
  arasına katışacaklar 
  müptezel birer facire ofsalar da. 
  Tecimenler, onlar da sahi değil 
  onlar da olmayan tayfaların 
  gemilerinden çıkan malları 
  sattıklarına inandırmak istiyor 
  şehrin acemi insanlarını. 
  Sen ve yağmur. 
  Başa dönemezsiniz. 
  Öyle bir yol yürüdünüz ki ancak 
  dönüş yolunu yok ederek gelebilirdiniz 
  inişiniz bir iniş olurdu başa dönmemecesine. 
  Yağmur yalnız yağarken yağmurdur 
  sen yalnız senken sensin 
  burada kalamazsın ve başa dönemezsin 
  gitmek zorundasın 
  kovalanan bir Yahudi gibi 
  ama Yahudiler gibi kendinle kalamıyorsun 
  her şey çok yetersiz senin için 
  her şey sana çok fazla 
  ayıklarsan ayık durabiliyorsun 
  aranı açıyorsun kendinle 
  eşyayı araladıkça 
  uyanmanın bedeli serapları fedadır 
  uykuyu tadayım dersen 
  kâbusa dalmak pahasına. 
  Tarihe dersini vermen gerek 
  yoldan ayrılamazsın 
  yediremezsin sokulmayı kendine 
  tabiatın apışaralarına 
  ne yıkılmış bir tapınağın suskunluğu 
  durdurabiliyor seni 
  ne gürültülü bir havra. 
  Yükün ağır. 
  He’s so heavy 
  just because he’s your brother. 
  Kardeşlerin pogrom sana. 
  Dostlarının eşiğine varınca başlıyor 
  senin diasporan. 
  Herkesin bahanesi var, senin yok 
  günahlı bir gölgenin serinliğinde 
  biraz bekleyebilirsin, daha sonra 
  burada kalamazsın, başa dönemezsin 
  ama dön 
  Eve dön! Şarkıya dön! Kalbine dön! 
  Şarkıya dön! Kalbine dön! Eve dön! 
  Kalbine dön! Eve dön! Şarkıya dön! 
  Eve dönmek 
  kendime sarkıntılık etmekten başka nedir? 
  orada, arada bir beni yoklar 
  intihara ayırdığım zamanlar 
  bunlar temiz, kül bırakan zamanlardır 
  düzgün sabuklamalardan bana kalan.. 
  Evde 
  anlaşılmaz bir tını 
  bilmem nereden gelir 
  uykumdan? kanımdaki çakıldan? unutkanlığımdan? 
  bilemem Yahudi değilim 
  gizli bir yerde genizam yok 
  bilemem insan nerenin yerlisidir 
  ömrüm burada 
  bütün Yahudiler gibi 
  raflara doğru, çekmecelere 
  sahanlıklara doğru geçti 
  yabancı ellerde çitilenmekten korunmak için 
  bir sıvaydım kendime kendi ellerimde 
  tıpkı Yahudiler gibi 
  buraların yerlisi ben değilim. 
  Şarkıya dönersem ense köküm seyrelecek 
  ağdası çözülecek bana aşktan bulaşan kozlarımın 
  şehrin insanları yumruklarımda beyaz bulut 
  yolun çamurunda revnâk-ı bahar bulacaklar 
  ben şarkıya dönünce 
  boğazlarındaki boğum insanların epriyecek 
  ve onun yerine her günkü işleri yaparken 
  kepenkleri kaldırırken, silerken tezgahı 
  kalbe gizlice batan kıymık geçecek 
  şarkıya dönersem, yanık bir şarkıya 
  holokost neymiş meğer 
  herkes bilecek. 
  Kalbime döneceğim, ama hangi yolla? 
  Yedeğimdeki okunaksız 
  şarapla lekelenmiş, solgun harita 
  uyduruk bir şey mi bilmiyorum 
  yoksa sahiden definenin yeri 
  gösteriliyor mu orada? 
  Ama boşver... Nasıl bir ilgi olabilir 
  kalbe dönmekle define bulmak arasında? 
  Lâkin ben inerken her dönemeçte 
  bir parçasını ele geçirdiğim 
  her molada, her zorlanışında nefesimin 
  her ayak sürçmesinde çiziktirdiğim haritamın 
  bütün paftalarında sabit mürekkeple işaretlenmiştir 
  nerelerde kıraçlaşır 
  rahminde levendane öcün tohumları yatan gece 
  güneşin şifa diye bilinen ışıkları 
  nerelerde kıyıcı bir zehre çevrilir… 
  Haritamda caddeyi ürpertiye açacak 
  bir kaç kaçıktan başka nirengi noktası yok. 
  Açıkça gösteriyor haritam farkı nedir 
  bir cenaze kalkarken yağan yağmurun 
  bir hükümet darbesinden sonra yağan yağmurdan. 
  Yağmalar belli ki kim bulsa defineyi, umurumda mı 
  ben kalbime döneceğim fokurdayıp pörtlemek için 
  hep fokurdak ve pörtlek kalacağım kalp içinde 
  canı sıkkın kızların yüzlerinden 
  döşünden ahı kalmış delikanlıların 
  dünyaya habire pörtleyeceğim 
  evlerin olanca tınısı dindiği zaman 
  kısıldığı zaman bütün şarkıların kanatları 
  fokurtum dokunacak herkese yedi ırkın kavşağından. 
  Yahudi değilsem bile 
  bende Yahudalık da mı yok- 
  Kimi öptüm de kurtuldu çarmıha çakılmaktan?


  / İsmet Özel /
 • Dokun bütün benliğime , dokun gözlerimdeki mutluluk denilen illete. Dokun sen kokan tenime , kalbime..
 • " Yanlış düşünebilir, yanlış anlayabilir veya yanlış yapabilirsin; ama yanlış hissedemezsin."
 • Ne kadar yetenekli olduğu mu bilmek istermisin. Dokun bak kalbime, seni bile sevebilecek eteneğe sahibim...
  K.TATAROĞLU
 • Dokun bütün benliğime ,
  Dokun gözlerimdeki mutluluk denilen illete.
  Dokun sen kokan tenime , kalbime..
 • Dokun kalbime dokun için el verirsen söyle ben yokum..!!
 • 432 syf.
  ·4 günde·Beğendi·9/10
  Seni en iyi ben tanıyorum çünkü... Nasıl uyuduğunu, ne derece iyi yemek yaptığını, sinirlendiğinde veya mutlu olduğunda yüzünde oluşŸan o şŸapşŸal ifadeyi, en çok ne yapmayı seversin, kime karşŸı ne hissedersin ben biliyorum. Seninle ilgili her şŸey aklımın bir ucunda yazılı. Birisi bana gelip seni sorsa sayfalarca yazabilirim seni. Sabahtan akşŸama kadar bıkmadan anlatabilirim. Gerçek aşŸkı arayan bir kadının zor seçimlerini anlatan, kalbinize dokunacak, tek nefeste okuyacağınız enfes bir roman ellerinizin arasında duruyor... Böyle bir tanitim olmaz.kitabim arkasini yani tanitimini okur okumaz almaya karar verdim..
 • Elbiseler fon, çerçeve gibidir, nasıl adlandırırsaniz: başarı getirmezler ama onun bir parçasıdırlar.