Rojhilat Recep As, bir alıntı ekledi.
5 saat önce

Namık Kemal
Ne mümkün zulm ile, bîdad ile imha-yı hürriyet?
Çalış, idraki kaldır, muktedirsen âdemiyetten!

Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 185 - Zehra Yayıncılık)Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 185 - Zehra Yayıncılık)
Rojhilat Recep As, bir alıntı ekledi.
6 saat önce

Ne mümkün zulm ile, bîdad ile imha-yı fazilet?
Çalış, vicdanı kaldır, muktedirsen âdemiyetten!

Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 185 - Zehra Yayıncılık)Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 185 - Zehra Yayıncılık)
Rojhilat Recep As, bir alıntı ekledi.
6 saat önce

Ne mümkün zulm ile, bîdad ile imha-yı hakikat?
Çalış, kalbi kaldır, muktedirsen âdemiyetten!

Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 185 - Zehra Yayıncılık)Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 185 - Zehra Yayıncılık)
Gamze, bir alıntı ekledi.
8 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

İnsanlar her şeye, her şeye başkaldırmalı, diyordu. İnsanlar böyle uyuduk­ ça, insanlar böyle zulüm altmda inlemeyi kabul ettikçe insanlı­ ğın bir sinekten ne farkı olur, insanlar, eğer en küçük bir hak­ sızlığa, bir zulme başkaldırmayı akıl etmezlerse, insanlık bun­ dan böyle daha da beter hale düşecektir. Allah, başkaldır ya ku­ lum, demiş ve insan onun cennetine başkaldırmış. Allah, baş­ kaldır ya kulum, demiş, insanların bir kısmı başkaldırmış, on­ lar, Allah indinde mutlu kişiler olınuşlar, bir kısmı, yani çoğun­ luğu Allahın emrine uymamış, Allah onlara cehennemini ver­ miş. İnsan kendine, kendi yüreğine, kendi korkusuna toptan başkaldırıacıkça insan soyu bundan da beter olacak, aşağıla­ nacak, zulüm, korku iliklerine işleyecek, insanlıktan çıkacak, bir solucandan da daha mutsuz olacak. Solucanın gözü yok, kulağı, ağzı, dili yok, insanın var. İnsan soyu başkaldırmayı ye­ mek, içmek, yaşamak, uyumak, çocuk yapmak gibi bir yaşama biçimi yapmazsa bugünden de bin beter olacak, içi boşalacak, duymayı, düşünmeyi, sevmeyi, sevişmeyi, dostluğu, arkadaşlı- ğı, göğün, yerin, kurdun kuşun, akarsuyun, tanyerindeki ışığın, yürekteki sıcaklığım unutacak. Allah buyurdu ki, ben sizi ya­ rathm ki başkaldırasmız, siz beni dinlemediniz, önce kendini­ ze, sonra başka insanlara, sonra her şeye, her şeye boyun eğdi­ niz, ne buldunuz, ne öğrendinizse, ne yarattmızsa hepsi boyun eğme üstüne oldu. Ve boyun eğdiniz, ve boyun eğdiniz, ve boyun eğdiniz, boyun eğmeyenleri lanetlediniz, öldürdünüz, kustunuz, ve boyun eğdiniz, boyun eğmeyi, yemek yemek, su içmek, sevişmek gibi bir yaşama biçimi yaptınız. Ve de öl­ dünüz. Ve de solucandan beter oldunuz. Daha da olacaksınız

İnce Memed 4, Yaşar Kemal (Sayfa 348)İnce Memed 4, Yaşar Kemal (Sayfa 348)

İrfan Yılmaz - On Sekiz Mart Çanakkale Destanı
Firuze iki derya kuşanır Gelibolu,
Yarımada kıbleden yaslanıyor şimale.
Toprağı Rumelidir, havası Anadolu...
Yadigâr bu vatana rengi kanayan lâle!
Cennet’i anımsatan büyülü yarımada
Sükûtuma da sebep, tüten efkârıma da...
Seddülbahir’le başlar nihayeti Bolayır,
Safir kesilmiş suya zümrüt yansıyan bayır.
Kudret kalemi ancak çizerek dört kesmini
Yeryüzüne düşürür derya fonlu resmini.
Çevir yüzünü gitsin, kibri ahkâm kesenden;
Bu El-Kaviyy mührünü sökemez beşer senden.
Efsunkâr Şimal Tacı yedi yıldızlı hale
Yalnız senin başına yakışır Çanakkale.

İlahî bir lütuftur Çanakkale Boğazı,
Mavi senin tülünde ne efsunkâr mavidir.
Sanki ipek gergefte sülüs ve celî yazı
Akışı şiir gibi... Kalemi semavîdir!
Ege’yle Marmara’nın gökyâkutlu visali
Hayallere sığmaz ki; düşte düşün misali!
Amber buğulu Asya koparken Avrupa’dan,
Suyuna misk damlatıp dökmüş altın kupadan.
Mağribi güneşlerde tüllenen Marmara’yı
Süzerken yanan gözler nasıl seçsin karayı!
İbrişim sırmalanıp atlas kuşanan beden
Göze nasıl görünür acaba gök kubbeden?
İki derya coşkusu sığmaz hiçbir risale
Cebelitarık seni kıskanır Çanakkale! ...

Beş bin yıllık tarihî antik kent Çanakkale
Savaş ve afetlerle yıkılsa da doğrulmuş.
Asırlarca ışığı sönmeyen bu meşale
İlim irfan yuvası kültür ile yoğrulmuş.
Karasi Beyliği’nden sancaksın Osmanlı’ya,
Senin yazdığın tarih bu kadar mı şanlı ya! ...
Kilitbahir karşında şeklen yoncaya benzer,
Suya aksi düşmesin gülden goncaya benzer.
Var mı Kumkale gibi düşlerin en ırağı?
Egeden meltem alan Asyanın son toprağı.
Tarihî mirasından gönüllere kayan sır
Eceabat ufkunda denize başka yansır.
Cennetin bu köşesi nasıl uğrar işgale?
Ablukaya alınmış gülistan Çanakkale!

Sömürgeci ve zalim itilaf devletleri,
Dört kıtanın ifriti yamyamıyla beraber;
İstanbul hayaline kesmişler biletleri,
Mücadeleden yılmaz aslanlardan bîhaber!
And içmişler birlikte Fransız İngiliz’i
Nâmert elle, Cennet’ten koparmaya filizi!
Avustralya, Senegal, Cezayir ve Kanada
Gözlerini karartmış güç yetilmez inada.
İngiliz’i anladık... istiladır emeli,
Peki ya şu Zenci’ye, Hindu’ya ne demeli?
Sökülmek isteniyor ki evlad-ı fatihan;
Avuç içi karaya yüklenmiş cümle cihan! .
Meleklerin yurduna yakışmayan ahvale,
Sükût ikrar dilidir kükresin Çanakkale!

Yıl, bin dokuz yüz on beş: On sekiz mart zaferi!
Çanakkale Boğazı Sırat Köprüsü’nden dar,
Aslan kesildi o gün her Osmanlı neferi,
Kumkale tarafından Seddülbahir’e kadar!
Kilitbahir neresi, Yeni Zelanda nere? ...
Düşman boğaz sanıyor... Çelik kollu cendere!
Zırhlı gemiler gelmiş dünyanın bir ucundan.
Kartal pençeyle kaptı deryanın avucundan!
Hangi tarih yâd etmez O vefakâr Nusrat’ı
Döşediği mayınlar aratmadı Sıratı!
Yarım Dünya geçiyor, Seyit Onbaşı davran
Kaldır top mermisini tarihe yazsın Havran:
Elindeki son gülle... İmkânın yok ikmale;
Besmeleyle ateşle, gürlesin Çanakkale!

Takdir-i İlahidir meleklerin yardımı,
Komutanı Cebrail, bütün ordusu melek...
Gemiler zırhlı diye payitahta vardı mı?
Burası Çanakkale, tufan koparan felek!
Vurulan Kara Belâ yan yattı tabak gibi
Üç dakika içinde mekanı deniz dibi...
Yarım Dünya diyorsan kaderi ondan farksız,
Zırhından yara almış; dümeni kırık, çarksız.
Dokuz savaş gemisi su içinde kavruldu,
Mayın ve obüslerle kaderine savruldu.
İfritlere acımaz yol vermiyor Cebrail,
Yerden fışkıran derya göklere oldu nail.
Düşmanları boğazda kahreden bu şelale,
Nuh Nebiden sonraki tufandır Çanakkale!

Seddülbahir benzeri sarsıldı Anzak Koyu
Sanki Kıyamet sesi, Sûr üflüyor İsrafil!
Conkbayırı ve Kirte yazılmaz ömür boyu,
Yer ve gökle beraber denizi sarmış gafil.
Mermi mermiyi vurdu, süngü süngüyü yardı;
Toprak yamyam kaynıyor kesilmez oldu ardı.
Adım atacak yer yok Hindu ve Berberiden,
Anzakla Kanadalı koşturuyor geriden.
İngiliz başı çekmiş Fransızla yarışta
Toprak kızıla dönmüş gördüğün her karışta!
İnsanlığın utancı bitmez görünen bu şer
Kıyameti kopmadan sanki kurulmuş Mahşer!
Dabbetül Arz çağrısı gibi gelir Deccâle;
Mehdi ve îman sende, vur gitsin Çanakkale!

Gül kokulu diyardır şehitlerin mekânı
Şehidim, meleklerden müjdelendi hediyen.
Ecrini sunmak ister var mı bunun imkânı
Vatan, şehitlerine minnettar ebediyen!
Gök kuşağı nakşolsa makberin kemerine,
Bahreynî inci mercan işlense mermerine,
Sandukası arusek örtüsü sim işinden,
Zemini yâkut olsa kubbesi fil dişinden:
Şehadeti Tevhidle tattığı andan beri
Firdevs müjdesi alan ne yapsın ki makberi?
Şehide, Medinenin münevver bucağından
İki Cihan Güneşi yer vermiş kucağından!
Rahat uyusun diye uğramasın ihmale,
Gül-i Rana kokusu başkadır Çanakkale

Şükranla okunsa da şehitlerin destanı
Kan sızan hecelere kalem nasıl dokunsun?
Fatiha’yla duayla ruhların serbest anı
Sana ithaf edilip kaç bin kere okunsun?
Şehadete ererken duyduğun kutlu sesi
Alnına nurla yazdı meleklerin busesi!
Ey şehit, bilinir ki: Ölümsüzsün, dirisin,
Hakkın, Cennet müjdeli kullarından birisin!
Kanınla suladığın yere toprak denir mi?
Mirasın korunmadan hakkın hiç ödenir mi?
Vatanın şükranıyken utancı oldu harbin
Şehit sayısına bak: İki yüz elli üç bin!
İçli dualar ile kayıt düştü icmale
Her sayfası yakıcı bir ağıt Çanakkale!

Tarihe ebediyen vurulan altın mühür,
Sökülmeyen perçindir şüheda tılsımından.
Ey şehit, yerin Firdevs meleklerden tezahür
Tescil edilmiştir ki Cennet’in üst kısmından!
Öyle kutlu zafer ki düşündükçe vecd eden,
Melekler secde eder alnı kalkmaz secdeden!
Rengi kanayan lâlem şühedanla bakîdir,
Yazdığın eşsiz destan... Gerisi afakîdir!
İhtirasın esiri yedi düvelden düşman,
Gelibolu’ya ayak bastığına bin pişman!
Mücevheri bilmeden çakıl sanmıştır zahir;
Bastığı toprak değil, cevahirdir cevahir!
Hilâl gökte tutkuyla gülümserken Zühal’e,
Kıyamet kopana dek varılan son merhale:
Böyle destan bir daha yazılmaz Çanakkale! ...

-Yusuf-, bir alıntı ekledi.
17 Mar 22:55 · Kitabı okuyor

Artık tutunacak kimsen kalmadı,
Nasıl biliyorsan öyle düğümle zamanı.
Bütün ölümleri gör,
Birini evlat edin kendine.
Oysa sen, boş bir kabın taş darası,
Yine de denkleştirip gidiyorsun hayatı.
Tuzağa yem, hançere bağ oluyorsun. (!)
Zehire katıyorlar seni, şair ne duruyorsun ?
Gemilere bin, trenlere atla,
Kimsenin umursamadığı, hiçbir iş yaramayan
Kaldır şu gereksiz tanıklığı ortadan.

Bir Acıya Kiracı, Metin AltıokBir Acıya Kiracı, Metin Altıok
Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 17 Mar 19:19 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Mollie'yi fena halde azarlayıp evden çıktılar. Mutfakta
asılı duran jambonlar götürülüp gömüldü, bir de kiler-
deki bira fıçısı Boxer’ın bir çiftesiyle parçalandı, o kadar;
evde başka hiçbir şeye dokunulmadı. Hemen oracıkta,
oybirliğiyle bir karar alındı: Çiftlik evi, müze olarak ko-
runacaktı. Aralarında en küçük bir düşünce ayrılığı yok-
tu: Bu evde hiçbir hayvan yaşamamalıydı.
Snowball ile Napoleon, kahvaltıdan sonra hayvan-
ları yeniden toplantıya çağırdı.
“Yoldaşlar,” dedi Snowball. “Saat daha altı buçuk,
uzun bir gün bizi bekliyor. Bugün otlan biçmeye başlıyo-
ruz. Ama daha önce halledilecek bir işimiz var.”
Sonunda anlaşıldı ki iki domuz, çöpler arasında Bay
Jones’un çocuklarının bir okuma kitabını bulmuş, son üç
ay boyunca bu kitaptan okuma yazma öğrenmişlerdi.
Napoleon, siyah ve beyaz boya kutularını getirtti, hay-
vanların başına geçerek onları anayola açılan çiftlik kapı­
sının oraya götürdü. SnowbalI da (en iyi yazı yazan oy-
du) fırçayı iki toynağının arasına geçirip kapının en
üstteki kol demirine yazılı BEYLİK ÇİFTLİK adını kara-
ladı, yerine HAYVAN ÇİFTLİĞİ yazdı. Çiftlik artık bu
adla anılacaktı. Daha sonra, çiftlik binalarına geri dönül-
dü; Snovvball ile Napoleon bir merdiven getirtip büyük
samanlığın duvarına dayadılar. Domuzlar, üç aydır sür-
dürdükleri çalışmalar sonucunda, Hayvancılığın temel
ilkelerini yedi emirde toplamayı başarmışlardı. Şimdi bu
yedi emir duvara yazılacak, Hayvan Çiftliği’ndeki tüm
hayvanlar bundan böyle hayatlarının sonuna dek bu de-
ğişmez yasalara uyacaklardı. Snowball merdivene güç-
bela tırmandı (bir domuzun merdiven üzerinde dengesi-
ni bulması hiç de kolay değildir) ve işe koyuldu; Squea-
ler da birkaç basamak aşağıda boya kutusunu tutuyordu.
Yedi emir, katran kaplı duvara, yirmi otuz metreden
okunabilen iri beyaz harflerle yazıldı;YEDİ EMİR
1. iki ayak üstünde yürüyen herkesi düşman bilecek-
sin.
2. Dört ay ak üstünde yürüyen y a da kanatlan olan
herkesi dost bileceksin.
3. Hiçbir hayvan giysi giymeyecek.
4. Hiçbir hayvan yatakta yatm ayacak.
5. Hiçbir hayvan içki içmeyecek.
6. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek.
7. Bütün hayvanlar eşittir.
Emirler büyük bir özenle yazılmıştı; “dost’un “tost"
diye, s’lerden birinin de ters yazılmış olması dışında, hiç­
bir yazım yanlışı yoktu. Snowball, herkes anlasın diye,
emirleri baştan sona yüksek sesle okudu. Hayvanların
hepsi de kafalarını sallayarak emirler karşısında boyun-
larının kıldan ince olduğunu belirttiler. En akıllı olan-
larıysa hemen ezberlemeye başladı.
Snowball, boya fırçasını yere atıp “Haydi yoldaşlar!”
diye bağırdı. “Doğru tarlaya! Harmanı, Jones ve adam-
larından daha çabuk kaldırmanın onurunu yaşayalım.”
Ama tam o sırada, bir süredir gergin görünen üç
inek böğürmeye başladı. Sütleri yirmi dört saattir sa-
ğılmamış olduğundan memeleri patladı patlayacaktı.
Domuzlar, biraz düşündükten sonra kovalan getirttiler,
ön ayakları bu işe yatkın olduğu için ustalıkla sağdılar
inekleri. Çok geçmeden kovalar köpüklü kaymaklı sütle
dolmuştu; hayvanların birçoğu sütlere ağızları sulanarak
bakıyorlardı.
İçlerinden biri, "Bu kadar süt ne olacak?” diye sora-
cak oldu.
“Jones bazen yemimize süt katardı,” dedi tavuklar-
dan biri.
Bunun üzerine, Napoleon, kovaların önüne geçerek"Sütü kafanıza takmayın, yoldaşlar!” diye bağırdı. “Gere-
ği yapılır, merak etmeyin. Hasat daha önemli. Snowball
Yoldaş başı çekecek. Ben de birazdan geliyorum. İleri,
yoldaşlar! Hasat bizi bekler.”
Hayvanlar sürü halinde tarlaya varıp hasadı kaldır-
maya koyuldular. Akşam geri döndüklerinde, sütlerin or-
tadan kaybolmuş olduğunu fark edeceklerdi.

Hayvan Çiftliği, George OrwellHayvan Çiftliği, George Orwell

Rıfat Ilgaz - Aydın Misin?
Kilim gibi dokumada mutsuzluğu
Gidip gelen kara kuşlar havada
Saflar tutulmuş top sesleri gerilerden
Tabanında depremi kara güllelerin
Duymuyor musun

Kaldır başını kan uykulardan
Böyle yürek böyle atardamar
Atmaz olsun
Ses ol ışık ol yumruk ol
Karayeller başına indirmeden çatını
Sel suları bastığın toprağı dönüm dönüm
Alıp götürmeden büyük denizlere
Çabuk ol

Tam çağı işe başlamanın doğan günle
Bul içine tükürdüğün kitapları yeniden
Her satırında buram buram alın teri
Her sayfası günlük güneşlik
Utanma suçun tümü senin değil
Yırt otuzunda aldığın diplomayı
Alfabelik çocuk ol

Yollar kesilmiş alanlar sarılmış
Tel örgüler çevirmiş yöreni
Fırıl fırıl alıcı kuşlar tepende
Benden geçti mi demek istiyorsun
Aç iki kolunu iki yanına
Korkuluk ol