• Alman kamu maliyecisi ve siyasetçi Adolph Wagner, kamu giderlerinin sürekli arttığını,bu artışın her yerde karşılaşılan bir durum olduğunu gözlemlemiş ve bu gerçeği kendi adıyla anılan bir yasa olarak açıklamıştır.Wagner yasasına göre kamu giderleri hem nominal(görünürde) hem de reel olarak artış halindedir.Burada nominal ve reel artış farklı bir durumu gösterir.Eğer kamu giderleri arttığı halde kamu hizmetlerinde bir artış yoksa bu artış nominal artış olarak kabul edilir.Buna karşılık kamu giderleri kamu hizmetleriyle birlikte artıyorsa o zaman ortada reel bir artış söz konusu demektir.
    Kamu giderlerinde görülen nominal artışlar çeşitli nedenlerle ortaya çıkar.Enflasyon ve/veya paranın dış değerinin düşmesi sonucu satın alınan aynı mal ve hizmetlerin daha pahalşıya alınmaya başlanması,savaşlar,geçmişte düşük ödemelerle yaptırılan bazı kamu hizmetlerinin bedellerinin artması(askerler ödenen asker aylıklarında artışlar olması) bu nedenlerin bazılarıdır.Kamu giderlerinde görülen reel artışlar ise devletin eğitim,sağlık gibi alanlarda daha kaliteli ve kapsamlı hizmet sunması,teknolojideki değişmelerin getirdiği kalite artışları,savunma gücünün artırılması için yeni silahlar,teçhizat alınması,nüfus artışına uyumlu olarak devlet hizmetinin yaygınlaştırılması gibi nedenlerle ortaya çıkar.