• Kapuçin şebekleri de, farklı renklerde markalala alışveriş yaptığımız bir deneyde yan yana konulduklarında başkaları için öü almaya istekliydi. Markalarda biri sadece kapuçinin kendisine ödül getiriyordu, bir diğeri ikisine birden. Çok geçmeden kapuçinler "toplumdan yana" markayı tercih eteye baş­ladılar. Bunun nedeni korku değildi, çünkü korkacak fazla bir şeyi olmayan egemen kapuçinler aslında en cömert olanlardı.
 • HAYVANLARDA EMPATİ:Konuşmamda hayvanlardaki özgecilik üzerine son verileri sıra­ladım. Mesela, maymunlar kendi yiyeceklerinin bir kısmını kaybet­seler bile, bir arkadaşların yiyeceğe ulaşması için bir kapıyı gö­nüllü olarak açıyorlardı. Kapuçin şebekleri de, farklı renklerde mar­kalarla alışveriş yaptığımız bir DENEYDE yan yana konulduklarında başkaları için ödül almaya istekliydi. Markalardan biri sadece ka­puçinin kendisine ödül getiriyordu, bir diğeri ikisine birden. Çok geçmeden kapuçinler "toplumdan yana" markayı tercih etmeye baş­ladılar. Bunun nedeni korku değildi, ÇÜNKÜ korkacak fazla bir şeyi olmayan EGEMEN KAPUÇİNLER aslında en cömert olanlardı.Kendiliklerinden iyilik yaptıkları da oluyordu. İhtiyar bir dişi
  olan Peony, Yerkes Primat Merkezi arazi istasyonunda, günlerini dışarda diğer şempanzelerle geçirirdi. Hava kötü olduğunda, arteriti azdığı için yürümekte ve tırmanmakta zorluk çekerdi ama diğer di­şiler onun dışarı çıkmasına yardım ederlerdi. Peony oflaya puflaya çok sayıda maymunun birbirlerini tımar etmek için toplandığı tır­manma iskelesine çıkmaya çalışırdı. Sonra onunla akrabalığı olma­yan genç bir dişi arkasına geçer, Peony ötekilerin yanına çıkana ka­dar iki eliyle birden tombul kıçından zar zor iterdi.
  Peony'nin kalkıp ağır ağır epey uzak mesafedeki çeşmeye doğru yürüdüğünü de görmüştük. Genç dişiler bazen ondan önce koşar, bi­raz su alır ve geri gelip Peony'ye verirlerdi. İlk başta ne olduğunu an­lamamıştık çünkü tek gördüğümüz dişilerden birinin ağzını Peony'nin ağzına yaklaştırmasıydı ama bir süre sonra şablon netleşti: Pe­ony ağzını iyice açıyor, genç dişi de suyu içeri püskürtüyordu.
  Böylesi gözlemler yeni gelişmekte olan ve sadece primatlar de­ğil köpekler, filler, hatta kemirgenler üzerinde araştırma yapan hay­van empatisi alanını destekliyor. Bunun tipik bir örneği, üzgün arka­daşlarını sarılıp öperek teselli eden şempanzelerdir ve buna öyle sık
  rastlanır ki kayıtlara geçmiş binlerce vaka vardır. Memeliler birbir­lerinin duygularına karşı duyarlıdır ve muhtaç durumda olanlara
  yardım ederler. İnsanların evlerini, mesela iguanalar ve kaplumba­ğalarla değil de tüylü etoburlarla doldurmasının nedeni, memelile­rin bir sürüngenin asla sunamayacağı bir şey sunmasıdır. Şefkat ve­rirler, şefkat isterler ve biz nasıl onların duygularına tepki veriyor­
  sak onlar da bizim duygularımıza tepki verirler.