Kaza, hata, tercih.. Pişman olmak!
Dostoyevski, “İlk yapılan yanlışa kaza, ikincisine hata, üçüncüsüne ise tercih denir” der. Tercih seviyesine ulaşmamış her kaza ve hata yüreği sızlatır. Yanlış, tercih halini alırsa vicdan susar. Böylece “vicdansız”lık, “vicdan sızısı”nı hissetmeyen insan görünümlü canlının sıfatı olur. Çoğu zaman alışkanlıklar, pişmanlıkların doğurduğu içsel hesaplaşmaları etkisiz hale getirirler.