bayan limon kekiği, bir alıntı ekledi.
15 saat önce

Anıtkabir romen rakamıyla kaç?
Yalnızca şiirlerinde değil, kendisiyle yapılan bir söyleşide de yaşam öyküsünü anlatan Cemal Süreya şunları söyler: “Sözgelimi Atatürk 1938’de öldü. Ama ondan üç ay önce küçük kalbimdeki kuş ölmüştü. Sürgün oluşumuz, annemin ölüşü de o yıl içinde.” Atatürk’ün öldüğü yıl olan 1938’de Cemal Süreya annesini kaybeder… Ve aynı yıl bir yük vagonuna hükümet zoruyla bindirilip babası ve kardeşleriyle birlikte sürgüne gönderilir. Cemal Süreya yedi yaşındadır!..

Cemal Süreya’ya göçebelik babasından miras olarak kalır. 1938’den sonra gezgin olan Cemal Süreya en güzel yolculuğunu şiiriyle yapar. Müfettiş olarak Anadolu’nun birçok köşesini gezerken, Atatürk’ün 20. ölüm yıldönümü olan 10 Kasım 1958’de yolu Nazilli’ye düşer. 13 Kasım günü, ilçede yayımlanmakta olan Kervan gazetesinin ilk sayfasında şu haber yer alır: “10 Kasım günü şehrimizde bulunan değerli sanatçı Cemal Süreya önemli bir konuşma yaptı.”

Gazetenin birinci sayfasından başlayıp ikinci sayfada devam eden yazı, Cemal Süreya’nın Atatürk üzerine yaptığı konuşmanın metnini içermektedir. Sözlerine Jean-Paul Sartre’ın “Bir entelektüel hiçbir zaman tam bir revolüsyoner” olamaz deyişiyle başlayan Cemal Süreya bakın nasıl bitiriyor konuşmasını: “Mustafa Kemal bir temeldir. Bir yöndür. Yapılmış, her şeyi bitmiş bir bina değildir. Onu ancak devam ettirerek, sürdürerek sevebiliriz. Kendisine yeni şeyler, yeni değerler ekleyerek sevebiliriz. Yalnız yüreğimizle değil, aklımızla da sevelim. Mustafa Kemal en büyük zaferini o zaman kazanmış olacak, işte o zaman…”

Mustafa Kemal’in bir yön olduğunu, yapılmış, her şeyi bitmiş bir bina olmadığını söyleyen biri daha vardır. Ki, o da ta kendisidir Atatürk’ün: “Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılar bize ancak gelişmeye ve uygarlığa doğru bir yol açmıştır. Yoksa gelişmeye ve uygarlığa henüz ulaştırmış değildir.”

Günümüzde adına “Kemalizm” denilen devlet mimarisi Pisa Kulesi görünümü veriyorsa bunun temelinde, Atatürk’ün mirasçısı olduğunu söyleyen sahtekârlar bulunmaktadır. Göçebeliğin Cemal Süreya’ya babasından miras kaldığını söylemiştik. Atatürk’ün miras olarak ne bıraktığını biliyor muyuz?.. İşte yanıt: “Ben manevi miras olarak, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.”

Demokrasiye karşı yapılan darbelerle zorbaların Mustafa Kemal adına oluşturdukları “dogma”, “ donmuş” ve “kalıplaşmış” kurallar sisteminin bırakılan manevi miras olmadığı yukarıdaki sözlerde açık değil midir?…

Böylesi bir mirastan hiçbir devrimcinin rahatsız olmayacağı gibi, ayetlere dayalı bir düzen kurmak isteyenlerin ve kalıplaşmanın en çirkini olan ırkçıların saklandıkları Atatürkçülük paravanı arkasında sobelenmeleri gerekir!..
Cemal Süreya, politikacıların ikiyüzlülüğünü “904. Gün”de yazdığı bir devlet töreninde gözler önüne serer: “İçişleri Bakanı kürsüye çıktı ve yaptığı konuşmada Atatürk’ün yurdu düşmanlardan kurtardığını, 23 Nisan Bayramı’nın buradan kaynaklandığını söyledi. O anda Meclis salonunda düşmanların çocuk temsilcileri de vardı.Hem kardeşlik şölenine çağırıyorsun, hem de sizin gibi düşmanlardan kurtulduk diyorsun!..”

“Kısa Türkiye Tarihi” adlı şiirde ise 12 Eylül öncesi ve sonrasını şöyle tanımlar:

“1970’li yıllarda Atatürkiye, 1980’li yıllarda Adıtürkiye”

Günler, Cemal Süreya (revizyon dergi / sunay akın)Günler, Cemal Süreya (revizyon dergi / sunay akın)
•Buket, bir alıntı ekledi.
18 Mar 18:20 · Kitabı okudu · Puan vermedi

 Kemalist'im diyen kimseye bunun ne olduğunu sorduğumuzda, genellikle: "Ben Mustafa Kemal'i seviyorum. Atatürkçü'yüm." gibi bir cevap alıyorsunuz. Oysa Kemalizm aynı zamanda bir yöntemdir. Nasıl bir Marksist metod varsa, bir Kemalist metod da vardır. Nasıl bir Marksist'in sakallı Karl Marx'ı sevmesi şart değilse, her Kemalist'in arzu edilmek ve doğal karşılanmakla birlikte, benim gibi Mustafa Kemal'e hayran olması zaruret değildir. Önemli olan, kullanılan yöntemdir. Eğer biz Atatürk'ün temel ilkelerine bağlı kalarak, akılcı ve bilimci bir yöntem ile maliye konusuna, enerji konusuna, dış politika konusuna, sağlık konusuna, güvenlik konusuna, nüfus patlaması konusuna, cağımızın bilimsel verilerine göre eğiliyorsak, Atatürk'ün ayrıca fiziğini sevmesek bile birer Kemalist'iz. Zira Kemalist metod önemlidir.

Atatürk ve Atatürkçülük, İsmet Giritli (Sayfa 34 - 1987)Atatürk ve Atatürkçülük, İsmet Giritli (Sayfa 34 - 1987)
Volkan Eker, bir alıntı ekledi.
17 Mar 14:41 · Kitabı okuyor

CIA Şeflerinden Fuller, bunun ideolojik altyapısını da hazırlamıştı: Türkiye yeni dünya düzenine ayak uydurmak istiyorsa "Kemalizm" i bir kenara bırakmalı, "İslam"la barışmalıydı!

Reis / Gladio'nun Türk Tetikçisi, Soner YalçınReis / Gladio'nun Türk Tetikçisi, Soner Yalçın
nejla güldalı, bir alıntı ekledi.
14 Mar 09:31 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Fakat şurası bir gerçek ki Türkiye’de her buhranda Kemalizm tekrar bir umut ışığı olarak her yaştaki insan, her sınıftaki kitleler tarafından benimsenmektedir. Dolayısıyla onu canlı hale getiren Türkiye’nin geçirdiği hızlı değişim ve o değişimde zaman zaman girdiği labirentteki çıkmazlardır. Türkiye gençliği, rengini kaybeden bir tarih anlayışı içinde, bir ara Kemalist inancı terk etse de şimdi Kemalist politika ve özlemle dünyaya bakabilmektedir. Bunun biçimlenmesi ön planda ve belki de yalnız, 1930’lardaki eğitim politikası ve kültürel örgütlenme olmalıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 453 - Kronik Kitap)Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 453 - Kronik Kitap)
Peter Bornemann, bir alıntı ekledi.
10 Mar 13:41 · Kitabı okuyor

Sosyalist İktidar Dergisi'nde yazdım: "Türkiye'de sosyalizme Kemalizm sinmiştir." Bu nedenle olabilir, şimdiye kadar Türkiye'nin sosyalistleri bir ters iş yaptılar. Kemalizmi sindirip Mustafa Kemal ile uğraştılar. Halbuki tersin tersini yapmak gerekiyor; Mustafa Kemal'i bırakıp Kemalizm ile sosyalizmi biribirinden ayırmak zorunlu oluyor. Mustafa Kemal'in kendi tanımı içinde bir büyük ihtilâlci olduğunun bilinmesi gerekiyor. Ne var ki sosyalizm içinde Kemalizm, sosyalizmin sararmasına yol açıyor.

Bilim ve Edebiyat, Yalçın KüçükBilim ve Edebiyat, Yalçın Küçük

1984 - George Orwell
1984 romanını okurken, insanın aklına ister istemez Atatürk Inkılapları ve günümüzdeki Kemalizm zihniyeti geliyor. Bakalım sonu nasıl olacak?

27 Mayıs’ın İzinde Türk Solu ve Milliyetçilik: Kemalizm ve Yön Hareketi, Milli Demokratik Devrim, Ezgi PINAR

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/905

..., bir alıntı ekledi.
02 Mar 23:26

Hilâfetin ilgası mes'elesi
"Bazı Işaret Taşları" isimli makalesinde bu durumu şöyle belirtmektedir: "Hilafetin kaldırılması, Türkiye'nin Müslüman geçmişinden kopuşunun ve Islâm Dünyası'nın geri kalan bölümü ile ilişkilerini köklü bir biçimde değiştirmesinin bir aracıydı"

Kemalizm ve İslam Dünyası, François Georgeon (Sayfa 31 - ] Iskender Gökalp, François Georgeon, Çev: Cüneyt Akalın, Ist 1990)Kemalizm ve İslam Dünyası, François Georgeon (Sayfa 31 - ] Iskender Gökalp, François Georgeon, Çev: Cüneyt Akalın, Ist 1990)

Kitabını ilk yayını 2008'dedir. Yazarın söylemine göre; 1994'te tamamlamış fakat yayınlamaktan çekinmiştir. Kitabın temel konusu Kemalizm düşüncesinin savunduğu tezlere eleştiridir. Demokrasi, batılılaşma, inkılaplar, laiklik, ulusçuluk ve milli mücadele olmak üzere altı kategoriye ayrılmış 51 soru sorar. Bu sorular bugün de kemalizme karşı sorulan sorulardır. Cevaplarında üç cepheden bakan bir yöntem kullanmış; soruda kullanılan terimlerin anlamı, cumhuriyetin getirdiği anlam ve bu ikisinin denk olup olmayışı... Şahsi fikrime göre 51 sorunun yaklaşık yarısına verdiği cevaplar çok fazla idealist ve gerçekçi değil, on tane civarındakiler anlamsız sorular ("medeniyet tek dişi kalmış canavar mıdır?" benzeri), kalan grup da kabul edilebilir eleştiriler olmuş. Çok tavsiye edebileceğim bir kitap değil fakat Atatürkçü kesime saldırmak istiyorsanız içinde çok materyal bulabilirsiniz.