Tubalasar, bir alıntı ekledi.
21 May 19:33 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Ben ilk yaz türküleri söylerdim sana, Kerem ayaklı
Çalınırdı, dem tutardı sesime üç telli bir kırık saz
Sen sol yanıma sancılar bırakırdın Ferahnaz

Bu Türküyü Senle Söylemek Vardı, Celalettin Kurt (Sayfa 17 - Berikan Yayınevi)Bu Türküyü Senle Söylemek Vardı, Celalettin Kurt (Sayfa 17 - Berikan Yayınevi)

Ve aşk
KEREM kendi suretini görmeden
Sen artık ASLI'na bürün demişler
FERHAT doğduğu gün isim vermeden
Bu çocuk ne kadar ŞİRİN demişler...

Serdar TUNCER

Beyza, bir alıntı ekledi.
 19 May 13:26 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kerem Gibi
Ben yanmasam
sen yanmasan
biz yanmasak,
nasıl
çıkar
karanlıklar aydınlığa..

835 Satır, Nazım Hikmet Ran (Sayfa 189 - Adam Yayınları 18. Basım)835 Satır, Nazım Hikmet Ran (Sayfa 189 - Adam Yayınları 18. Basım)

Baş Üzre Yerin Var - Nedîm :
Ey şûh-ı kerem-pîşe dil-i zâr senindir
Yok minnetin aslâ
V'ey kân-ı güher anda ne kim var senindir
Pinhân u hüveydâ

Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz
Baş üzre yerin var
Gül goncası sın gûşe-i destâr senindir
Gel ey gül-i ra‘nâ

Neylersen edüp bir iki gün bâr-ı cefâya
Sabreyle de sonra
Peymâne senin hâne senin yâr senindir
Ey dil tek ü tenhâ

Bir bûse-i can-bahşına ver nakd-i hayâtı
Ger kâ'il olursa
Senden yanadır söz yine bâzâr senindir
Ey âşık-ı şeydâ

Çeşmânı siyeh-mest-i sitem kâküli pür-ham
Ebrûları pür-çîn
Benzer ki bu dildâr-ı cefâkâr senindir
Bî-şüphe Nedîmâ

Kerem Gibi

Hava kurşun gibi ağır
Bağır bağır bağır bağırıyorum….
Koşun kurşun eritmeğe çağırıyorum…

O diyor ki bana:
sen kendi sesinle kül olursun ey!
Kerem gibi yana yana…
Dert çok, hemdert yok
Yüreklerin kulakları sağır…
Hava kurşun gibi ağır…

Ben diyorum ki ona:
— kül olayım kerem gibi yana yana.
Ben yanmasam sen yanmasan biz yanmasak,
Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa..

Hava toprak gibi gebe.
Hava kurşun gibi ağır.
Bağır bağır bağır bağırıyorum.
Koşun kurşun eritmeğe çağırıyorum…..

Nazım Hikmet RAN

Kübra Nur, bir alıntı ekledi.
15 May 00:32

O diyor ki bana
Sen kendi sesinle kül olursun ey
Kerem gibi yana yana
Dert çok hemdert yok
Yüreklerin kulakları sağır
Hava kurşun gibi ağır

Ben diyorum ki ona
Kül olayım Kerem gibi yana yana
Ben yanmazsam sen yanmazsan biz yanmazsak
Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa

Bütün Şiirleri, Nazım Hikmet RanBütün Şiirleri, Nazım Hikmet Ran
Dünya, bir alıntı ekledi.
13 May 23:14 · Kitabı okudu

Nazım Hikmet
Kül olayım kerem gibi yana yana
Ben yanmasam
Sen yanmasan
Biz yanmasak
Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?

Bir Deste Berceste, Kerim Demirci (Sayfa 269)Bir Deste Berceste, Kerim Demirci (Sayfa 269)
Aslı, bir alıntı ekledi.
13 May 17:30 · Puan vermedi

Kerem Gibi
Ben yanmasam
sen yanmasan
biz yanmasak,
nasıl
çıkar
karan-
-lıklar
aydın-
-lığa..

Henüz Vakit Varken Gülüm, Nazım Hikmet RanHenüz Vakit Varken Gülüm, Nazım Hikmet Ran