Muhammer Ünal, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

Özgürlüğün gerçek olduğu bir yerde, eşitlik, kitlelerin en büyük talebidir. Eşitliğin gerçek olduğu bir yerdeyse özgürlük, küçük bir azınlığın en büyük talebidir.

Kesin İnançlılar, Eric Hoffer (Sayfa 30)Kesin İnançlılar, Eric Hoffer (Sayfa 30)
Muhammer Ünal, bir alıntı ekledi.
16 Mar 09:59 · Kitabı okuyor · Beğendi

İnsanlarda; bir ırkı, bir ulusu veya ayrıcalığı olan bir grubu, onun en kötü üyelerine bakarak değerlendirme eğilimi vardır.

Kesin İnançlılar, Eric Hoffer (Sayfa 23)Kesin İnançlılar, Eric Hoffer (Sayfa 23)
Muhammer Ünal, bir alıntı ekledi.
15 Mar 15:20 · Kitabı okuyor · Beğendi

Kişinin kendini yeni bir kişi haline getireceği amaca gevşek bir şekilde sarılması, onu unutmak istediği kendi kişiliğinden ayırmasına yetmez. Uğrunda canımızı vermeye hazır olmadığımız bir amacın, hayatımızı değerli kılacağından ayırmasına yetmez.

Kesin İnançlılar, Eric Hoffer (Sayfa 19)Kesin İnançlılar, Eric Hoffer (Sayfa 19)
Muhammer Ünal, bir alıntı ekledi.
15 Mar 15:06 · Kitabı okuyor · Beğendi

Bir insanın kendi mükemmelliğine olan inancı ne kadar zayıfsa, ulusunun, dininin, ırkının veya inandığı kutsal amacın mükemmelliği yönündeki iddiası da o kadar güçlüdür.

Kesin İnançlılar, Eric Hoffer (Sayfa 18)Kesin İnançlılar, Eric Hoffer (Sayfa 18)
Muhammer Ünal, bir alıntı ekledi.
15 Mar 12:53 · Kitabı okuyor · Beğendi

Geleceğe olan inançla birleşmemiş güç, yeniliği önlemek ve mevcut düzeni korumak için kullanılır.

Kesin İnançlılar, Eric Hoffer (Sayfa 14)Kesin İnançlılar, Eric Hoffer (Sayfa 14)
Muhammer Ünal, bir alıntı ekledi.
15 Mar 10:56 · Kitabı okuyor · Beğendi

Bir dinin muhafazakarlaşması can suyunun pıhtılaşması gibidir.

Kesin İnançlılar, Eric Hoffer (Sayfa 10)Kesin İnançlılar, Eric Hoffer (Sayfa 10)
Yakuphan Güleç, Kesin İnançlılar'ı inceledi.
12 Mar 20:22 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Kitabı aramak için o kadar uğraştım ve en son pdf haliyle okumak zorunda kaldım. Etkileyici bir düşünce kitabı. Hoffer'in yaşamı daha da etkileyici. Kitle hareketlerinin anatomisi özellikle günümüz küresel köyü olan dünyada incelenebilir konuların başında geliyor.

Cihangir.AyŞe, bir alıntı ekledi.
11 Mar 15:40 · Kitabı okuyor

Bir insanın işi meşgul olunmaya değerse, o insan muhtemelen kendi işiyle meşgul olur. Fakat, işini meşgul olmaya değmez buluyorsa, kişi aklını kendi anlamsız işinden ayırarak, başkalarının işiyle iştigal eder.
“”””
Başkasının işiyle meşgul olmak şu şekillerde ortaya çıkar: Dedikodu yapmak, kirli çamaşırlar aramak ve başkasının işine burnunu sokmak ve ayrıca yerel, ulusal ve ırksal konulara aşırı ilgi göstermek. Böylece kendinden uzaklaşan kişi, ya başkasının sırtına biner ya da onunla gırtlak gırtlağa gelir.

Kesin İnançlılar, Eric Hoffer (Sayfa 1 - .)Kesin İnançlılar, Eric Hoffer (Sayfa 1 - .)

“İnsanlarda, kendi varlığını şekillendiren güçleri genellikle kendi dışında arama eğilimi vardır.”

Eric Hoffer- Kesin İnançlılar

Cemal Şahin, bir alıntı ekledi.
07 Mar 18:58 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kesin inançlı kendi siyasi, dini, felsefi inancının "mutlak gerçek" olduğuna, bunu başkalarına zorla uygulamak gerektiğine bağnazca inanır.
Hiç şüphesi, hatta merakı bile yoktur. Bu yüzden, okumuşların da bile "cehalet havası sezilir." Aynı sebeplerle, 'ödünsüz'dür: 'Revizyonizm, değişim, yumuşama, uzlaşma' gibi kavramlara düşmandır. Hatta ılımlılık çok "tehlikeli"dir, "ihanet"tir. Düşman onun için bir ihtiyaçtır. Çünkü ancak tehlikeli ve acil bir 'düşman'ın varlığı onun kafasındaki ak - kara şablonuna uyar. Bağnazlık ve paranoya birbirini tamamlar.Öyle bir "düşman" ki, "her şeye kadir ve her yerde hazır" olmalıdır. Her yere sızan, sinsi planlar yapan, bizleri uyutan, bizden akıllı düşmanlar! En heyecan verici iç düşmanlar 'dış güçler'e 'emperyalizm'e, 'beynelmilel Yahudi'ye bağlı olanlardır: "İdeal bir düşmanın yabancı olması gerekir, yerli düşmanın da yabancı soydan geldiği iddia edilmelidir..." 'Kesin inançlı'nın sağcı solcu, dinci, laikçi olması fark etmez.

Kesin İnançlılar, Eric HofferKesin İnançlılar, Eric Hoffer