• Hepimizde kendimizi hoş görme ve kızgınlığımızı yakınlarımıza; söz gelişi, kadına, kulağı düşük memura, uşağa, hatta yere yuvarlanan ve gidip kapıya çarparak kırılan iskemleye yükleme tutkusu vardır!
 • KIZILIRMAK


  Silâh ve şarkı
  ben bütün karanlıkları bunlarla yendim
  doğacak çocuğumun kanında esen
  emekçi karımın dimdik bakışlarında
  ve çetelerin sipsivri uykusuzluğu
  silâh ve şark


  benim bütün şarkılarım iri kuşlardır al ve şafakleyin
  ışıklı nehirler büyütür silâh seslerim tankaranlığında
  yekinir yürür orman
  yekinir yürür toprak
  yekinir yürür kalabalıklar
  ve der ki kitabın ortayerinde
  bütün ırmakları dünyanın
  kızılırmaktan geçer


  vurun kanatlarınızı karanlığa kuşlarım
  geçin sıcak ırmakları kuşlarım
  kızılırmak kızılırmak akın kuşlarım


  açtım kırkıncı kapıyı
  gördüm ki atın önünde et
  titrer biryerleri zamanın
  kırdım kırkıncı kapıyı
  gördüm ki itin önünde ot
  ürperip durur hiç olmalardan
  şakıdı kuş
  yarıldı nar
  delirdi ateş
  ve başladı uğul uğul uğuldamağa
  bütün ırmakları dünyanın
  kızılırmak
  kızılırmak

  güneşin ortasında insanlar kımıldaşır
  ve der ki şakıyan kuş
  yarılan nar
  deliren ateş:
  zaman akıyor
  omuzlarında kalabalık nalkırıklarıyla
  anasonlu duyarlığında general nargilelerin
  bir damla kankurusu çok eski savaşlardan
  belki silâhların çürümedik biryerlerinde
  belki pişman bir ağzın acıyarak anlattıkları
  aşka benzer bir karışık kıtlık direnci
  boyunları kafataslı saray kahramanları
  yığınlara vatan diye kalan yoksunluk  ne de çok özlemişiz gökyüzüne kansız bakmayı!


  yıkık bir ud tiryakiliği antika cumbalarda
  kanaryalarında berberli bezginliği burjuvalığın
  bir polis burnu belki - dağdaki çarıksızın çarıksızlığı
  bir büyük vurgun düzeni - belki de bir lavrens
  vurgunun soygunu nevyork'ta döllediği
  bir kucak sakal sanmak belki de marks'ı
  toprakları denizleri insanları ingilizlemek
  silâhlarla beklemek sömürge sofralarını
  vaşington ağalarının pilâtin dişlerine
  taze bir kan gibisine gerinir güneşlerde
  saklar genişliğini şarapçasına
  altun tepsilerde çok büyük ölür yürek
  çok büyük hıncı kalır mayonezli kirenaların


  yanyana
  birsofrada
  sanfransisko ve c.i.a.
  yâni çuval ve mızrak
  notrdam'ın kargalarının güldüğü


  sakalları incili hümanizma satıcıları
  halep pazarlarından gecikmiş bir ikindi
  kışlalar öğlesonları asurbanipal
  bir böcek ölüsünün geceyi kemirdiği
  tektanrılı çokyataklı ve çok çok acımaklı
  ikindi parklarında köpek ve kıral
  altun ve brovningin karanlık egemenliği


  konuşun soytarılar
  çalgılar susun
  daha bitmedi açlar
  salınır o eski sularda cüzzam yalnızlığı kirliliklerin
  gözün gözü sömürdüğü topraklarda ayıp ve kara
  şimdi çoktaaan terekesi o serüven kahramanlığın
  o bezirgan mutluluk balık tutar şimdi mor kuytularda


  ne de çok özlemişiz gökyüzünü kirşiz sevmeyi

  kırdım kırkıncı kapıyı
  kandım o pınarlardan
  başladı ugul uğul uğuldamağa
  bütün ırmakları dünyanın
  kızılırmak
  kızılırmak


  Sen ne cömert topraklarsın ey ortadoğu
  sen ne çok soyulansın ve hiç uyanmıyansın


  akdeniz'de mor bir deniz burjuva gitarlarında
  kuytuların kuytularda ölüme döllenmesi
  sevişmenin soyutluğu ve çamurluğu
  duaların çamurluğu ve soyutluğu
  gökyüzüne insanca bakamamak
  yâni hiçbir şey
  yâni utanç ve lavanta
  yâni mum
  çoktespihli bir ebabil ki uzar çöllerde
  uzatır baltazar bayramlarını petrol petrol
  uzatır köleliği âmin âmin
  çeşmelerinden hâlâ şehname akan
  şahlı seccadelerde acem ve anka
  mezarlık toprak reformu - kölelerin eşelendiği
  keskin bir ingiliz burnu - de ki abadan
  ya da bir şah ve allah ve dolar üçlemesi
  saat tam onikiye beş kala

  akdeniz'de mor bir deniz burjuva gitarlarında
  soyubitmiş balıkların akvaryum bezginliği
  bir dilim ay
  bir lokma arap
  - gölgesini güneşten bile esirgeyen -
  ve şakkulkamer bedeviliği
  yâni utanç ve lavanta
  yâni kirli ve kaçak
  yâni mum
  kalçaları, kadın pazarlarının - yok başka
  karanlık vatanseverliği kaçakçılığın - yok başka
  general nargilelerin madalya törenleri
  ve şeytan taşlaması petrol kırallarının - yok başka
  ezik ve utangaç
  bilgiç ve yoz
  mum
  yâni demek istiyorum ki
  sadakalı sosyalizm soytarılığı


  konuşun soytarılar
  çalgılar susun
  bekler güzel yarınlarını bu tutsak toprakların
  çetelerin o sipsivri uykusuzluğu


  akdeniz'de mor bir deniz burjuva gitarlarında
  neyin neye düşman olduğu belki de hiç bilinmeyen
  hergece bir düşük, sam radyosunda
  hersabah bir komik âdem
  bir hacıyatmaz
  ve komünistli bir kıralistan yunanistan'da

  hacının develeri gevişirken ay altında ortadoğu'da
  petrol ve çelik kırallarının gölgesinde bir istanbul akşamı
  bizans ve kirli
  türk ve yoksul
  ve mâcun
  allaha ve devlete ve bilcümle gölgelere dualar eyliyerek
  biryanı yangın yıkım
  biryanı yoksul yetim
  biryanı dökülür pul pul
  deniz
  altun
  ve kristal karışımı halinde bir istanbul
  uyanır köprüaltı uykularında


  elektıronik müzikli bir hicazkâr ud
  ve kızıl çağrısı açlığın
  o devletli tekliğinin kabuğunda bir hamal Ortadoğulu
  sıla çalgını da
  vatan yoksulu
  allaha inanır arapça
  yoksulluk çeker türkçe
  ve denizi sever çocukça
  oraları söyler durmadan
  oralarda yaşar bıkmadan
  oralarda ölür istanbullarda


  kaktüs kemirenlerinden biri midir brezilya'nın
  yoksa nil'e tapan ve aç yatan bir fellah mıdır
  kimbilir belki de rio'lu bir gecekondulu
  insan nerde başlar belli değil ki
  istanbulsuz gibi yaşıyarak istanbul'u
  vatansızlığını vatan diye güzelim gün ortasında
  elektıronik müzikli bir hicazkâr ud
  develeşip develeşip dönüşmesi gökdelenlere
  yanki go hom'lu bir miting alaturka
  betonarme balkonlarında emperyalizmin
  ve kasıklarında maydarling amerika
  yâni bütün devrimcilerin konakladığı
  en çok özlediklerine düşman yaşıyan
  bir gecikmiş kıral ve özgür köle
  sürüyerek zincirlerini kaldırımlarda
  ana avrat söverek soluna sosyalistine
  ve bir somun ekmek kaldırımlarda
  ve bir garip hamal kaldırımlarda
  ve bir vatanölüsü kaldırımlarda

  Ne bulmak içkilerde intiharlarda
  neye varmak birşeyleri durmadan çoğaltarak
  çiçek resimleri çizmek güneşli pencerelere
  ölüleri akreplerle çiyanlarla karıştırarak
  eski çamaşırları yenilemek dilencilerde
  bir eski oyuncaktan koca bir gençlik bulup çıkarmak

  kimbilir biz şimdi nelerin neresindeyiz
  alı neden moru neden kırmızıyı kimbilir neden severiz


  bir kenti geri almak ve davul
  bir kenti geri vermek ve davul
  oynaşmak iskeletlerle altunlarla madalyalarla
  dedeleri gümüşlere altunlara atlara oranlamak
  bıkıp bıkıp yeniden başlamak sevişmelere
  kimbilir biz şimdi nelerin neresindeyiz
  alı neden moru neden kırmızıyı neden severiz
  [kimbilir

  dal uyur daldasında yorgun dalların
  gece büyük büyük anlatır eskimişlerden
  su değil toprak değil
  de ki acımışlıklar
  de ki altun sözcükleri tükenmişliğin
  oturur direk direk
  götürür pazar pazar
  ne ki yaşamak?  umduğum gel
  sevdiğim gel
  beklediğim gel
  gel benim
  kuşak kuşak
  yoluna kurban olduğum

  Kırmızböceğini tanır mısınız?

  güneşin kıyısında kırmızböcekleriyiz
  bir, maviye çalar türkülerimiz
  bir, kapkaraya
  kağnı uzaklığını bilir misiniz
  kırmızıbiber ve tuz
  bilir misiniz
  karlı karanlıkta yalnız
  yapayalnız
  ince ince ölmek
  bilir misiniz
  bugün bulgurun sonu
  yarına dur bakalım
  öbürgün allah kerim
  bilir misiniz
  toprağın boynu bükük
  eller umarsız
  ağam sen bilirsin
  bilir misiniz
  hani derya içre olup da deryayı bilmeyen balıklar gibiyiz
  ve işte atombombalarıyla korunur açlığımız


  işlemeli mendil ve kurşun
  harmanyeriyiz hey bre
  karakol kapısıyız
  imparatorluk kokar sefaletimiz
  soyula soyula çıplak
  güdüle güdüle sürü
  bütün halklar gibiyiz - biraz kuşdili
  biraz kahvefalı
  ve biraz da düş
  hapisâne avlusuyuz hey bre
  cennet kuzularıyız
  helallaşır gibi bakarız dostların gözlerine
  severiz gülyağını
  ve bir de aynaları
  ve bir de aynalarda yiğitlik masallarını
  sonra azıcık da sakızı
  azıcık da uçkurhavalarını
  bıyık burup gazel çekeriz de tenhalarda menhalarda
  uzatırız boynumuzu elkapılarında
  sülünler gibi

  ve işte türkiyeliyiz
  hani derya içre olup da deryayı bilmeyen balıklar gibiyiz
  hamsiyiz karadeniz'de
  çukurova'da pamuk
  uzunyayla'da buğdayız
  ege'de tütün
  sınırboylarında gözükara kaçakçılarız
  istanbul'da kadillaklı karaborsacı
  ve doğu dağlarında koçero'larız
  eşsiz bir güzellikle çarpılmış gibi
  uyumuşuz yoksulluğun körmemelerinde
  çalışkanız
  filozofuz
  dostuz
  bütün sömürülenler gibi ezik
  bütün uyananlar gibi kızgın ve doluyuz
  seslenir yüzyıllar ötesinden pir sultan abdal'ımız
  'üstü kanköpüklü meşe seliyiz'
  etekleriz de kodaman soyguncuları ekmek kapılarında
  gözümüz gibi koruyup kolladığımız devletin silâhını
  hey bre
  yoksul - yetime doğrulturuz

  ve işte türkiyeliyiz
  ateşleriz de mandıraları fabrikaları
  topal karıncayı melhemleyip salıveririz
  bir yaprak düşer bir yanbakış götürür biryerlerimizi
  kan sızar yeşillerden ak mendillere
  çıkarıp öcümüzü dağbaşlarına
  ağıtlara ağıtlara dökeriz yüreğimizi


  saksıda çiçek
  kıraçta ceviz
  örtülerimizde nakış nakış sabır ve gözyaşı vardır bizim


  akıyorsak garip çaylar gibi incelerekten
  dokutuyorsak eğer sonbahar gibi
  çok ağır olduğumuz içindir mandalar gibi
  ve balıklar gibi çok kalabalık
  seviyorsak silâhı ve yoksulluğu
  susuyorsak kar altında toprakçasına
  bıçak kemiğe değmediği
  güneş ufuktan doğmadığı
  o tozkoparan fırtına
  kapımızı
  kırmadığı
  içindir

  vurun kanatlarınızı karanlığa kuşlarım
  geçin sıcak ırmakları kuşlarım
  kızılırmak kızılırmak akın kuşlarım


  Anasının karnını tekmelediğinde temmuz
  kocaman ve çoook akıllı bir balıktı uzayda
  proton -1 uydusu sovyetler'in
  ve çelik bir kelebekti mariner-4
  ensekökünde merih'in
  şeftali emzikteydi bursa'da
  pamuk çiçekte
  çukurova'da
  ve yeşil bir buluttu buğday
  konya'da
  sivas'ta
  siverek'te

  ozan ozanca söylüyordu dünyanın geleceğini
  işçi grevce
  adını bile bilmediğimiz birileri vardı dünyanın bir-
  [yerlerinde
  örneğin Singapur'da
  tahran'da belki
  belki de kordoba'da
  karakas'da mı desem katanga'da mı
  yoksa roma'da mı ankara'da mı
  birileri biryerlerde durmadan yontuyordu
  barışı mermer mermer
  öfkeyi demir demir
  sevgiyi tunç tunç
  doyumsuz günler aşkına


  ölmek birşey değil dostlar
  hergün ölmek güç
  açlık
  o başka ölüm
  açlık korkusu
  beter
  ne atom ne hidrojen ne yangın
  dağları dümdüz etmeğe - dostlar
  aç çocukların çığlığı yeter
  proton-1
  mariner-4
  güzel
  akıllı
  büyük
  yıldız kaymaları masallar getirirken gecelerime
  yangından kaçar gibi bölük bölük
  sırtı yorganlı emekçileri cömert ülkemin
  göçüyorlardı vatan vatan
  viyana üzerinden
  adenover almanyasına
  'allı turnam bizim ile gidersen
  şeker söyle kaymak söyle bal söyle'
  söyle ki iyi vursun hınzır vurguncu
  tüyübitmediği soysun tefeci
  eskiden gemilere bindirip bindirip zencileri
  allı turnam geçersen ırgat pazarlarından
  zincirli topraklardan hacizli kapılardan
  hastane önlerinden geçersen allı turnam


  insan bazan ölümden de güçlü olabiliyor
  birşeylerin gidişinden ve hiç dönmeyişinden

  sabahları yorumlamak güç değil
  yoksulluğu yorumlamak güç değil
  nasılsa bir başka yorumlamak hep aynı sabahları
  esmer ve uzak
  inmeli antenlerin ardında şaşkın
  ve grevler döverken komprador marka demokrasinin
  [duvarlarını
  yedirip yüreklerini korkularına
  bir köledüzenin uşağı efendisi
  cebi dolarlısı da
  sırtı bitlisi
  tekmeler gibi güneşi çocukların gözbebeklerinde
  'arefe gününde bayram ayında'
  vurdular emekçilerin kongresini
  kördüler
  karaydılar
  çiçeksizdiler
  ve gelip bir karanlıktan
  gidiyorlardı bir karanlığa

  Benim karamsarlığım belki de bir demet gül - sevdiğim
  içimin büyük büyük aklığından geliyor belki de karam-
  [sarlığım


  kocaman ve çoook akıllı bir balıkken uzayda
  proton -1 uydusu sovyetler'in
  ve kondukonacakken luna'lar
  tatlı bir öpücük gibi ay'a
  dilenmek benim ülkemde
  işsizlik benim ülkemde
  ve şeytan taşlamak yasak değildi benim ülkemde
  baböf'ü okumak yasak
  paspas yapıldı demirinden giyotinin
  direktuvar bir ölü söz lârus'ta
  oysa bizim buralarda
  kelepçe yapılıyor hâlâ
  pitekantıropüs babanın günahsız baltasından


  kopmuş toprağından kanayarak
  kanayarak
  saçılmış yollara türkü türkü
  ışık ne
  vatan nerde
  ne ki kutsallık!


  kentlerin varoşlarında sanki kurt sürüleri
  tanrıya filan değil
  allı morlu ışıklara dönük yüzleri
  konuşur elleri ekmek ekmek
  takırdar çeneleri
  ölüm yakın
  lokman uzak
  anlamak yasak değildi benim ülkemde
  anlatmak yasak
  adına grev diyorlardı
  adına gecekondu
  bir şey dolaşıyordu aramızda seslisoluklu
  yaşıyorduk onu biz - dinine allahına kitabına dek
  yaşıyorduk yağmurda yaprak gibi her zerremizde
  ölmek yasak değildi yoluna onun
  adını koymak yasak
  tutmuş troya atları subaşlarını
  madalyalı seyisleri emperyalizmin
  ak taşın üzerinde iki damla kan
  biri memet
  öbürü memet
  'arayerde bu kan nedir
  dost dost dost'
  görmek yasak değildi benim ülkemde
  göstermek yasak

  ben ki uçan kuşu kıskanırdım oyun çağımda
  nehirleri yağmurları selleri kıskanırdım
  buluttan gemilerimle aşardım duymadığım denizleri
  yıldızlardan yıldızlara kurulu hamağımda
  mapusâne türküleri söylerdim geceleri
  bir uzak sel sesiydi o kaygan günlerimde ekmek kavgası
  dünyamda renkler ve böcek sesleriyle bir öyle cümbüş
  en hırçın yıldızları en uysal kavaklara işlemek yaprak
  [yaprak
  yaralı bir serçenin gözlerinde bir evren ölüp ağlamak
  ve bütün haziranları bir tek gülle açmak hersabah


  o tedirgin ellerin bakışları hâlâ sofralarımda
  hâlâ çizik çizik kanar kaygusu o ekmeksiz akşamlarımın
  yok artık, dost yüzlü ağaçlarım, gurbet kanatlı gemilerim
  [yok
  gömüldü gitti kervanlarım o çıtır çıtır ağustos gecelerinde


  bir dilim güneş koyup bir dilim yoksul sevince
  aşk büyütmek
  gecelerce gecelerce özlemeklerden
  bölündüm ayrılıklara parça parça
  dağıldım yeryüzüne çığlık çığlık
  şimdi patron yüzlü sabahlardayım
  şimdi direk direk direnmek

  gel benim sevdiceğim
  gel benim umducağım
  beklediğim gel
  gel de bitsin
  kuşak kuşak
  yoluna kurban olduğum

  binip binip bulutlara ulaştım yıldızlara da
  kıtalardan kıtalara el sallıyamadım
  el sallıyamadım
  turnalar bile geçip gitti türkülerimden
  ben kaldım buralarda
  ben işte kaldım buralarda ey dost
  kırmızıkuşlar
  kırmızıkuşlar
  diye diye avuttum
  hırçın çocuklarımı
  em, em
  diye diye ağladıkça
  ağladıkça
  masmavi çocuklarım
  hep işte böyle

  insan bazan ölümden de güçlü olabiliyor
  anaç bir ağaç gibi dinleniyor kaygularım şimdi güneşte
  aldanmak ne kolay
  ne temiz
  ne ilkel
  allahım!
  kalabalıklarla sevmek güzel günleri
  ne denli güç
  ne denli güç
  allahım!

  uzay
  o masallaranası yıldızlı karanlığım
  karanlığım benim!
  o şafak tarlalarının ekmeğe dönüşmesi
  sarıçiçek vakti ölmek ekinler arasında ve şafakleyin
  bıldırcınlar ve yıldızlar ve tanyeli eşliğinde
  birşeyleri bulmak ve varamamak
  vakur bir ağaç gibi kucaklamak evreni ve şafakleyin
  alfa
  beta
  gama
  ve aynştayn
  yâni biraz daha iflası korkularımızın
  insan denilenin karanlık kurtuluşu
  bir ceviz yaprağı denli basit ve ilkel
  karışık mı karışık bir ceviz yaprağı gibi


  nezaman kaldırsam başımı geceleyin
  ne denli çok anlamağa çalışsam
  gökyüzü bir yapraktı unutulmuş
  not defterinden aynştayn'ın

  ne sanat sanat için şarlatanlığı
  ne savaş için savaş
  çoktan anlaşıldı hey bekleroğlu
  taşın taş olmadığı
  ateşin ateş
  şimdi deprem çizgileri yığınların gözbebeklerinde
  şimdi yumruk çiçekleri o sömürge ülkeler
  aşamazken kel dağları kel dağları düşlerde bile
  geçtim sesduvarlarını sesduvarlarını düşlerde gibi
  yedi başlı beyler besledim yüreğimden yedirerek
  vurdum sonra başlarını beylerin efendilerin
  yok benim tanrılarla kişilerle hiçbir alışverişim
  ben artık, düzenlerle boğuşan bir gerçek devim
  öyle bir dünyayım ki ben-hep özlenmiş hiç yaşanmamış
  insan ve emekten geçer ekvatorum benim
  kendim çizerim sabahlarımı-yok benim sabahçıbaşım
  yok benim lüpçübaşım yok benim hötçübaşım
  yok
  yok
  yok!

  Elbet bir bildiği var bu haçaturyan'ın
  bir bildiği vardı elbet erzurumlu hançerbarı'nın
  arjantin pampalarında uykusuz çetecilerin
  benim kurtuluş anıtlarımda mermi yüklü ananın
  lumumba'nın kanının
  kanayan viyetnam'ın .
  kurşunlu duvarlara doğan günlerin
  kalabalık acıların
  bıçakaçmaz ağızların
  bir bildiği vardı elbet
  bir bildiği var
  bir bildiği olacak elbet

  hiç yalan söylemedi kalın çizgilerle susuşu yoksulluğun
  hiç yalan söylemedi gözlerde zulüm
  ve çıplak uykularında zengin düşleri milyonların
  hiç yalan söylemedi

  hiç yalan söylemedi bu ozan
  elbet bir bildiği var bu kayguların
  birikip birikip durmadan biryerlerde
  acıların öfkelerin birikip biryerlerde
  yekinmesi yatanların ve yürümesi
  akması küçüklerin ve katılması
  yıkması birşeylerin
  ve yıkılması
  yıkılıp yapılması
  hiç yalan söylemedi bu ozan
  işte karton kaleleri kapitalizmin
  işte gözün göze düşman olduğu
  işte elin ele düşman
  ve işte benim
  yeryüzünde güller gibi açılan devrimlerim


  kamboçya'da kalkan kamçı
  şaklar çukurova'da belimde benim
  istanbul'da verilmeyen hak
  durdurur dakota'nın volanlarını
  ve der ki öpüp kaldırdığım ekmek
  - beni böyle yerdenyere çalan şey -
  nevyork'ta bitmişse grev
  ben burda bil ki grev gözcüsüyümdür

  benim gözlediğim
  gel benim yürekyağım
  gel benim
  kuşak kuşak
  yoluna kurban olduğum
  gel!


  Of ooofff, koca gürültülü devrimsiler yutturmacalar
  cilalar civeleklikler yalancılıklar
  karagünlü saraylı soytarılıklar of!
  soygunların gölgesinde sosyete adaleti
  bre hitlerkırması kurtköpekleri
  il duçe döküntüsü yandançarklılar
  bre arapsaçı sadakalı sosyalistler eh!


  elif lâm mim vav he ye
  direkler arası kubbe
  a be ce de ve ye ze
  kadillak marka bir hecindeve
  saraylardan saraylara aktarılarak
  eldenele ceptencebe aktarılarak
  - yürü bre kahpe devran! -
  kanarmş savaşlarla kıtlıklarla yoksunluklarla
  bir gözünde nevyork
  bir gözünde moskova
  gevişir tespih tespih
  dökülür dua dua
  ayışıklı sularında
  ortadoğu'nun
  of ooofff, koca gürültülü devrimsiler yutturmacalar
  allamalar pullamalar törpülemeler
  karagünlü saraylı soytarılıklar of!


  Yorul ey gayrı
  akma ey su!
  ey benim yaratan tedirginliğim tutsak yanım dinmeyen
  [sızım ey!
  çıkarıp çıkarıp yeniden çıkarmak bu dağı bu doruğa
  yorul ey gayrı
  akma ey su!  durup durup kaygulanmak gibi birşey bu bizim sularla
  [akıp gitmelerimiz
  sonsuz bir tren penceresinden savrulan güvercinleriz
  çok buruk çok buruk bir şarap diyorum sıkın bağları
  ben hiç ölmediğimi yaşamak istiyorum
  orman seviyorsam kimbilir dallara düşmanlığımı
  bayat bir başdönmesi - susmamak diye birşey
  kantutar beni yoksa - kantutmak diye birşey
  bırakma beni bırakma beni - çıldırırım diye birşey
  oysa düştüm develeri - düşlerimde uçaklar şimdi
  düşlerde başlayınca devrim - ne anladınız?
  devrim diye birşey - bir gecekondu tenceresinde
  demek ki önce devrim - ne anladınız?
  ve ölmek vazgeçilmez bir alışkanlıksa
  yorul ey gayrı
  akma ey su!

  çiçekler bırakınca renklerini biçimlerini
  resimler sakal salınca yaldızlı albümlerde
  eski bir türkü gibi bakışlarından belli
  bitkilerin sürüp giden yeşillerinden belli
  kalırız gündengüne yaşlanan sözcüklerde
  bir akşam saatinde günbatımında
  gözgöze gelmelerde ve içkiye yenilmelerde
  bülbüllerin öte öte bitiremedikleri
  kana benzer kan değil kan gibi korkunç ve karanlık
  kalırız birşeylerde ve kimbilir tanrımsılarda
  belki de çocukların hiç bitmeyen oyunlarında

  ve ölmek vazgeçilmez bir alışkanlıksa

  gülersin - menekşeler olur sesin - bırakıp gitmek
  gözlerine bakınca balıklar cıvıldaşmak - bırakıp gitmek

  bir avuç bulut içmek masmavi güvertelerde
  ağlamak tekil değil - ne anladınız?- bırakıp gitmek
  kalırız birşeylerde ve kimbilir tanrımsılarda

  böcekti karanfildi kemandı bonaparttı
  anarşistti burjuvaydı polisti kenediydi
  yoksuldu zengindi kıraldı soytarıydı
  soğuktu sıcaktı ılımandı of
  değil işte bu değil
  topunun sülâlesini!

  adamı tutup götürüyorlar
  geceyi burnundan getiriyorlar
  bütün kırbaçları bütün kelepçeleri bütün alçaklıkları
  adamı vurup öldürüyorlar

  geceyi bir daha yaşamak kolay
  adamı bir daha öldürmek zor
  siz bu tutanaktan ne anladınız
  öldürmek diye birşey - ne anladınız
  suçsuzdu diyorum - ne anladınız
  sefaleti yok etmek adamın düşü
  güzel günler düşünmek işi
  diyorlar bu kokan balığın başı
  tevfik fikret diyor devenin başı
  kime yüklemeli bu iğrenç suçu
  kime yüklemeli bu iğrenç suçu
  kime yüklemeli bu iğrenç suçu


  Benim karamsarlığım belki de bir demet gül - sevdiğim
  içimin büyük büyük aklığından geliyor belki de karam-
  [sarlığım


  biz ki
  petrolü kavuçuğu kahvesi ve kakaosuyla
  ve kastro'su zapata'sı amado'suyla
  sıcak ve kıvrak bir şarkı gibi düşünürüz
  atlantikaşırı bağımsızlığı
  biz ki bir vaşington sineği kondurup bir zenci dağa
  kanlı bir çocuk başı buluruz viyetnam'dan
  ve bazan
  öyle bir sızıyla sarsılır ki antenlerimiz
  sivaslı bir bağlamadan
  afrikalı bir tamtamdan
  daha ilkel ve yalınkat kalır
  o ipek öfkesiyle leonid kogan

  beni ısırdı
  - bilirim -
  18'lerdemondros'larda
  demokrat suratlıydı
  bilirim
  bezirgan dişli
  hâlâ damlıyor kanım
  viyetnam'da kırılan dişlerinden
  ve hâlâ aç dolaşıyor başkent caddelerinde
  kurtuluş savaşı kahramanlarım
  çoğunun çoktan söndü ödü ocağı
  kalmadı çoğundan bir nişan bile
  işte bundandır ki benim
  birtürlü gülemiyor
  gülemiyor
  gülemiyor işte türkülerim
  of ooofff
  ne de çok seviyorum harita okumayı!
  sakarya sivas erzurum
  madrid seul havana
  hepsini hepsini anlıyorum
  alev alev budistleriyle saygon
  linkoln'ün mezartaşı vaşington
  ve süzgün gözlü kompradorlarıma kurtuluş istanbulu


  anlamak hem kolay
  hem kolay değil

  ne ölüm
  ne aşk
  ne de işsizlik
  ve ne de deniz deniz kabarması yüreğin
  ne içki
  ne çiçek
  ne dostluk
  ve ne de akşam saatleri dişi kentlerin
  insan bir anda bütün bir evreni birden yaşıyor
  kan sıçrayınca bağımsızlık bayraklarına

  Birgün çıkıp geldiler - anlamsız yüzlerini ve gülüşlerini -
  tüketimartıklarım üretimorganlarını ve eski külotlarını -
  çikletlerini çukulatalarmı getirip bıraktılar - tiklerini mi-
  miklerini çiğliklerini - gençkızların düşlerini getirip bırak-
  tılar - hergün hergün yeniden getirip bıraktılar - iplerini
  oltalarını konservekutularmı - süttozlarmı soyalarını sa-
  lemlerini - kısırlıkhaplarmı madalyalarını tasmalarını -
  bayraklarını bayrakyırtmalarını sövmelerini - anamıza
  bacımıza çocuğumuza - en çok önem verdiğimiz şeyle-
  rimize - üretimorganlarını ve tüketimartıklarım kullana-
  rak - tanrının ve isa'nın ve bizimkilerin izniyle - atlarını
  seyislerini çombelerini - tıraşlarını ve dişlerini getirip bı-
  raktılar - hergün hergün yeniden getirip bıraktılar - son-
  ra güzel güzel anlaşmaları - sonra güzel güzel sözleş-
  meleri - sonra güzel güzel paylaşmaları - asılmış-
  ların ve asılacakların izniyle - vedurmadan durmadan
  baltazar bayramlarını - sonra güzel güzel savaş uçakla-
  rını - radarları rampaları atombombalarmı - denizaltı de-
  nizüstü birşeylerini - bilinçaltı bilinçüstü herşeylerini -
  piekslerini bitekslerini bitpazarlarını - eroinlerini kokain-
  lerini getirip bıraktılar - hergün hergün yeniden getirip
  bıraktılar-
  ve sonra çekilip gitmediler gemilerine
  ve sonra çekilip gitmediler gemilerine
  ve sonra çekilip gitmediler gemilerine
  ve artık okadar çok şey getirdiler ki
  ve artık okadar çok şey getirdiler ki
  ve artık okadar çok şey getirdiler ki
  bağımsızlığa yer kalmadı ülkemde


  acılar ey acılar
  işsizlik acısı
  özgürlük acısı
  bağımsızlık acısı ey
  ve ey mızmız acılara direnmenin yoksul kahramanlığı
  ey hergün ölüm
  ey hergün ölüm
  toplanın
  birleşin
  bir olun
  acıların şâhı gibi gelin üstüme
  gelin
  ve bitsin şu iş  seninle gelecek - çâre yok
  seninle bu tatlılık ey büyük acı
  gök incir nasıl ballanırsa acılardan
  acı koruk nasıl bulursa balların en sarhoşunu
  o işte o!
  gel benim darmadağın direncim
  gücüm
  emeğim
  çilem gel
  gel benim büyük acım
  gel ve bitir şu işi!
  kalaylardan mı gelirsin bolivya'lardan
  rio'nun favelalarmdan mı
  ispanya'dan mı viyetnam'dan mı
  zonguldak kömürlerinden mi gelirsin
  çukurova'lardan mı
  yellerle mi gelirsin ateşlerle mi
  uçarak mı koşarak mı yırtınarak mı
  gel işte gel gayrı
  gel
  gel
  gel de bitir şu işi

  elbet bir bildiği var bu çocukların
  kolay değil öyle genç ölmek
  yeşil bir yaprak gibi yüreği
  koparıp ateşe atmak
  pek öyle kolay değil
  hem öyle bir ağaç ki şu yaşamak denilen şey
  her bahar yeniden yeniden tomurcuklanır da
  yalnız bir bahar çiçeklenir
  a benim gülüm!


  elbet bir bildiği var şu benim bilenmiş bıçak gibi
  [yüzümün

  yaşamak
  bir köpek gibi tekmelenerek
  yaşamak
  öpülüp okşanıp kaldırılarak  ne donkarlosun domuz ahırı
  ne senatör makdoların oda uşağı
  ne de hacıfışfışın kurban etidir
  demokrasi
  demokrasi denilen o haspanın - a benim gülüm
  lordlar kamarasına açılmaz kapısı
  beşikteki bebeler bile biliyor bunu artık
  biliyor ve unutmuyorlar
  insan kanıyla işlediğini
  o teksas tipi demokrasinin

  elbet bir bildiği var şu benim bilenmiş bıçak gibi
  [yüzümün
  elbet kolay değil öyle genç ölmek


  kore bir kan lekesidir
  akşamlarımızda sızlayan
  bir kopuk koldur hiroşima
  uçaklar geçtikçe çırpınan
  orda
  uzakdoğu'da
  gencecik yürekler gibi seğrîşir her bahar
  barış güvercinleri hiroşima çocuklarının
  burda
  benim ülkemde
  titreşip durur yeni barış güvercinleri

  insan karıştırıyor bazan
  ölmek mi yaşamak
  yoksa yaşamak mı ölmek


  bir karanfil takmak yakaya
  belki de bir orkide
  bir baloya gitmek
  gitmemek
  bir kumar partisi belki de
  onlarca hep birdir a benim gülüm
  onlarca hep aynı değerde
  afrika'da kaplan ve zenci avıyla
  bir atom savaşı ve toptan ölüm


  çocuklar büyümesin
  büyümesin
  tomurcuklar açmasın
  açmasın
  ve sularca akmasın o en güzel şey
  yaşlılar yaşamasın
  yaşamasın
  ocaklar tütmesin
  tütmesin
  ve yuvalar, gülüm benim
  gülmesin gülmesin
  çapraz iki çizgi ak bulutlara
  gâvur gözlü kargaları emperyalizmin
  amerikan bitpazarlarında

  dünya bir genişleyip alabildiğine
  daralıyor birden eliçi kadar
  ve dolar
  madalyalı bir yular gibi geçmiş boyunlarına
  ne güvercinin göğsündeki gökkuşağını görür gözleri
  ne karakarıncanın güneşe günaydınını
  ne de sevişir gibi işlemenin güzelliği titretir yüreklerini
  kongo bir açık bonodur
  belçikalı banker brodel'in kasasında
  ve mister gülbenkyan'ın purosunda
  enfes bir tütündür havana
  duymazlar çeliğin mavi kahkahasını
  tomurcukta çatlayan gücü görmezler gülüm
  satarlar bir akşam içkisine
  o cânım ülkelerin
  narçiçeği yarınlarını

  satarlar gülüm
  memedi memede vurdurup memedin tarla sınırında
  memedin karahaberini satarlar memedin memedine
  ve karagün
  - hangi karagün? -
  gelip çatınca davul davul
  yavruyu memeden koparır gibi
  koparırlar işleyen elleri işlerinden
  sokarlar ateşten ateşe gülüm
  soygun düzeninde göbek atarlar
  ne sevinç
  ne kıvanç
  ne güven
  bize onlardan kalan
  bir avuç yorgun umut
  zincirde bir vatan
  ve kanrevan türkülerdir

  İncecik boyunlu kıraç karpuzu
  dışı yeşil yeşil
  içi kırmızı
  yuvarlana yuvarlana geçer bulutlar
  meler yanık yanık bağlı bir kuzu
  nah şuramda koskocaman dağ benim
  nah şuramda ipincecik bir sızı
  ceylanları ceylan gibi çizmem ben
  çizersem hilâl boyunlu
  çiçekleri çiçek gibi çizmem ben
  çizersem nakış nakış
  akarım ince ince de olurum nehir nehir
  kavgaları kavga gibi çizmem ben
  çizersem türkü türkü
  yazmışlar benim için kocaman kitaplara
  dışı yeşil yeşil de
  içi kırmızı


  neylerim ben kitapları kocaman kitapları
  efendim okusun benim, canım efendim
  o kuştüyü salonlarda, canım efendim
  okusun da büyüsün benim efendim
  okusun da biliversin aklımdan geçenleri
  ben işte hep böyle azgelişmişim
  yâni ben çünkü evet azgelişmişim
  evet çünkü hayır fakat ben işte azgelişmişim
  çokçalışmış azgelişmiş ve işte yoksul düşmüş
  cephelerde mapuslarda aslanım aman
  kıtlıklarda kıyımlarda kurbanım aman
  seçimlerde sayımlarda ben varım aman
  kerpiçlerde küllüklerde hayranım aman
  şenliklerde şölenlerde ben yokum aman

  ben işte hernedense azgelişmişim
  çokçalışmış azgelişmiş ve işte yoksul düşmüş
  demiri de kömürü de sökerim aman
  buğdayı da pirinci de ekerim aman
  çilem budur benim işte çekerim aman
  evet çünkü hayhay fakat ben işte azgelişmişim
  yâni ben çünkü evet hayır fakat azgelişmişim
  ölüm kalım kıtlık kıyım ben varım aman
  bayramlarda seyranlarda ben yokum aman
  soygunlara vurgunlara hayranım aman
  vatan millet allah patron kurbanım aman
  kalabalık ve karanlık türküyüm aman

  benim için demişler ki kocaman kitaplarda
  dışı yeşil yeşil de
  içi kırmızı
  neylerim ben kitapları kocaman kitapları
  efendim okusun benim, cânım efendim
  okusun da biliversin aklımdan geçenleri
  okusun da açıversin gözünün şafağını
  turnalar çizeyim gurbetlerime
  ağıtlar düzeyim yiğitlerime
  kelepçeler vurulsun bileklerime
  okusun da büyüsün benim efendim
  yumuşacık salonlarda cânım efendim

  ve der ki şakıyan kuş
  yarılan nar
  deliren ateş
  bu ne çapraz gidiş hey bekleroğlu
  uşak matti seyretmez de breht'i
  efendisi puntila'sı seyreder
  bu ne çapraz gidiş hey bekleroğlu
  volga mahkûmları'na mahkûmlar değil
  aristokrat salonlarda efendiler içlenir


  damarı pir sultan damarı
  damarı robson damarı
  gelir uğul uğul yeraltı nehirlerinden
  gelir ve bulur yüreğimizi
  damarı kavga damarı
  bu ne biçim düzen hey bekleroğlu
  öfkesi sesinden büyük
  sesi ününden kocaman ruhi su'yu
  şu benim her dalı bin dert açan çıra-çakmak ülkemde
  şu benim yürekleri çıra-çakmak tutuşanlarım değil
  istanbul
  sosyetesi
  alkışlar
  'gelin canlar bir olalım
  tevekkel tu taalâllah'


  vurun kanatlarınızı karanlığa kuşlarım
  geçin sıcak ırmakları kuşlarım
  kızılırmak kızılırmak akın kuşlarım

  Ay doğar bedir bedir
  yel eser ılgıt ılgıt
  sırıtır sıram sıram elkapıları
  elkapıları da kölelik kapıları
  kul olur yiğit

  ay doğar hilâl hilâl
  gün doğar devrim devrim
  sırıtır sıram sıram elkapıları
  elkapıları da kölelik kapıları
  kurtulur yiğit


  yeşili çin'den gelir bu kahkahanın
  kırmızısı afrika'lardan
  ve dünya dünya olur diyorum hey bekleroğlu
  yaşamak yaşamak
  gün gelir biz de görürüz yedi rengini deryaların
  gün gelir biz de ölürüz hey bekleroğlu
  yaşamak gibi güzel
  süzüp süzüp güneşi bereketlerden
  çin'den hindistan'dan amerika'dan
  taze bir kan gibi dolaşırız biz de bu yeryüzünü


  vatan topraksa eğer
  ormansa nehirse mâdense vatan
  işçiyse köylüyse aydınsa vatan
  yâni yapıp yaratmaksa herşeyi yenibaştan
  sevmeyi yenibaştan
  alkışı yenibaştan
  bir hesabı vardır bunun sorulur
  bu hesabı soracaklar bulunur
  akgün karagünden öcünü alır birgün
  ürker altunlu yiğitliğin senin ey bunak düzen
  ürker bu yağma saltanatın
  o kanlı karanlıktan kopup gelen bebeğin
  güneş renkli ilk çığlığından
  lenin'ler olur bu çığlık hey bekleroğlu
  marks'lar mao'lar mevlâna'lar
  mustafa kemaller olur hey bekleroğlu
  galile'ler gagarin'ler adsız ustalar
  ve sen olursun işte hey bekleroğlu
  kıtlıklarda
  kıranlarda
  kurtuluşlarda

  uyan ey köşem bucağım
  kırıkkolum iğriboynum sağırkapım dilsizim
  vaktidir direnmenin
  vaktidir şimdi
  karalasın göbeğinde güzel gün
  karalasın göbeğinde mutluluk
  karataş çatladıçatlıyacak

  proton -1
  mariner - 4
  anamın aksütü gibi biliyorum ki
  aynı kafadan doğma
  aynı ellerden çıkmadır
  ve aynı amaçlarla dönmeseler de uzayda
  anamın aksütü gibi biliyorum ki
  bir mariner işçisi de özlemektedir
  [barışı
  en az bir proton işçisinin sevdiği
  [kadar
  Silâh ve şarkı
  ben bütün karanlıkları bunlarla yendim
  sesimde benim
  iki yumruk gibi yanyana dövüşüyorlar
  spartaküslerle viyetkonglar
  yüreğimde benim
  ette bıçak gibi yatıyor
  yarım kalan şarkıları yiğitlerimin
  öfkemde benim
  çok dallı bir ağaçtır özlemek
  doymadan gidenlerimin gözbebeklerinden

  yürüdüm üstüne üstüne bunca yıl
  geçtim dikenlitellerini yasakların bir bir

  tavında demir
  tavında toprak
  ve tavında yürek gibi kabarık
  ve alıngan
  dokundum ateşli kabuğuna güzelin
  iyinin
  gerçeğin
  soyundum kötülüklerden çırçıplak


  dünyanın tepesinde bir avuç hışır
  karga kanat çırpsa uykuları karışır
  yağmalanmış emeklerden gelir soylulukları
  yağmalanmış özgürlüklerden
  dinleri imanları vurgun kelepir
  toprağın memeleri
  altun ışıltılı kumları kıyıların
  emeğin çiçekleri
  hep onlar için
  hep onlar için takvimlerin mutlu günleri
  içimizin karanlığı
  soframızın öksüzlüğü
  hiç gülmemesi yüzlerimizin
  hep onlar için
  adları morgan da osman da filân da olsa
  isacı da olsalar muhammetçi de
  iki dallas domuzu gibi benzerler birbirlerine
  karagünler için kaldırırlar kadehlerini
  adanalı bir toprak ağasıyla
  detroit'li bir otomobil fabrikatörü

  dünyanın tepesinde bir avuç hışır
  dinleri imanları vurgun kelepir
  şarkılarda bile istemezler güzel günleri
  ve bacakları çörçil zaferi çizerken havalarda musolini'nin
  öter faşizm düdücükleri
  yanki go hom çaçaca
  maydarling amerika
  maydarling amerika

  Bir oğlum olacak adı temmuz
  uykusuz
  korkusuz
  beter mi beter
  ben beynimi satarak yaşıyorum
  o benden proleter

  bir oğlum olacak adı temmuz
  karataşın göbeğinde aşk
  karataşın göbeğinde barış
  karataş çatladıçatlıyacak
  bende bitmeyen kavga
  onda yeniden başlıyacak


  bir oğlum olacak adı temmuz
  öfkede benden fırtına
  sevgide deniz
  ne samanyollarının ulu kervanları susuzluğumun
  ne kutupşafaklarında tanrılaşması ilkelliğimin
  temmuz gibi sıcak ve bereketli
  temmuz gibi uçsuzbucaksız  bir oğlum olacak adı temmuz
  dilinde en güzel sesi türkçemin
  kulağı en yiğit şarkılarla delik
  korkak bir merakla değil yıldızlı karanlığı
  vivaldi'yi dinler gibi okuyup anlıyacak
  ve belki de sütdişleri sürerken balaban bir bursa şef-
  [talisine
  ay'dan kendi sesini dinliyecek
  vahşi bir çiçek gibi açılmış gözleriyle

  ben ki yalınayak bastım kızgın dişlerine açlığın
  iri bir çizme gibi balkanlar'a basarken faşizm
  dağlarda silâh atmayı sevdim
  ben ki silâh taşıdım gizli gizli
  dünyanın bütün devrimlerine
  boşuna dönmüyor bu rotatifler
  boşuna bağırmıyor bu kara
  boşuna dinlemiyor bu korku kapımızı
  anamın aksütü gibi biliyorum ki
  doyumsuz günlere doğacak temmuz
  doyumsuz günler görecek
  hani şu hep andıkça sızlatan yüreğimizi
  hani şu hep dalıp dalıp gittiğimiz andıkça
  beklediğimiz beklediğimiz beklediğimiz
  ve tam görecekken göçüp gittiğimiz günler
  [gibi günler
  ama mutlaka


  karataşın göbeğinde aşk
  karataşın göbeğinde barış
  karataş çatladıçatlıyacak
  ben direndim yorulmadım
  o yorulup yıkılmıyacak


  vurun kanatlarınızı karanlığa kuşlarım
  geçin sıcak ırmakları kuşlarım
  kızılırmak kızılırmak akın kuşlarım
 • Bir gün çocuklarımız elbet yeniden şarkılarını söyleyerek baştan yola koyulacaklar, bunu biliyorum...
  İyi ama...
  Bu sönen yaşamlar, bu çürüyen hayatlar, bu kırılan gururlar, bu yanan canlar, bu kaybolan zaman?..
  Bu gözyaşları?..
 • kırılan, yorulan yanımıza inşirah gerek cânlar🍃
  .
  https://youtu.be/wiiGRDH7dR0
  "Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır "🌸🍃
 • I
  Bu ağaçlar katlanamaz daha basık bir göğe
  Bu taşlar katlanamaz yabancı çizmelere.
  Yalnız güneşe boyun eğer bu yüzler,
  Yalnız doğruluğa boyun eğer bu yürekler.
  Sessizlik gibi katı bu toprak
  korlaşan taşları basar bağrına,
  güneşte yetim kalmış zeytinliklerle
  bağları kucaklar.
  Dişleri kenetli.
  Su yok. Yalnız güneş.
  Güneşte yitip gidiyor yol,
  ve demirden bir gölge köyün duvarları.
  Ağaçlar, dereler ve sesler
  mermere dönüşüyor güneşin kirecinde.
  Kök, mermerin üzerinde sürçüyor.
  Tozlu fundalıklar, katırlar, kayalar. Hepsi
  soluk soluğa.
  Su yok. Hep susuzluk çekmişler yıllarca.
  Hep çiğneyip durmuşlar bir lokma gökyüzünü
  duydukları acıyı boğabilmek için.
  Gözleri kan çanağına dönmüş uykusuzluktan
  Gün batarken dağların arasında bir servi gibi
  derin bir çizgi belirmiş kaşları arasında.
  Tüfeğin bir parçası olmuş elleri.
  Tüfek ellerinin bir uzantısı.
  Elleri ruhlarının bir uzantısı.
  Dudaklarında öfke
  ve gözlerinin derinliklerinde
  tuzdan bir aylada yansıyan yıldız gibi
  dinmeyen acıları,
  Onlar el sıkıştıklarında, bütün insanlık için
  parlar güneş.
  Onlar gülümsediklerinde, küçük bir kırlangıç fırlar
  gür sakallarından.
  Onlar uyuduklarında, on iki yıldız düşer boş ceplerinden.
  Onlar öldüklerinde, onların bayrakları ve davullarıyla
  yokuşu tırmanır hayat.
  Bunca yıl hep aç kalmışlar, hep susuz kalmışlar,
  hep öldürülmüşler amansızca, karadan ve denizden kuşatılarak.
  Ateş kavurmuş tarlalarını. Tuzlu suya
  kanıksamış evleri.
  Rüzgâr kapılarını devirmiş, köklerinden sökmüş
  meydandaki leylâkları.
  Paltolarının deliklerinden gelip geçmiş ölüm.
  Servi kozalağı gibi gittikçe acılaşmış dilleri.
  Sahiplerinin gölgelerine sarınıp yok olmuş köpekleri.
  Şimdi yağmurlar dövüyor kemiklerini.
  Kalelerinde, sessiz birer kaya gibiydiler, nöbette,
  içlerine çekiyorlardı dumanı tüten at gübreleriyle geceyi,
  ayın kırılan direklerini yutan azgın denizi gözlerken.
  Artık ne ekmekleri vardı, ne cephaneleri.
  Artık toplara yalnız yüreklerini sürebilirlerdi.
  Bunca yıl kuşatılıp karadan ve denizden,
  aç kalıp kırılmışlar, gene de dayanmışlar yılmadan.
  Korudukları tepelerde bugün bile parlıyor gözleri
  ( koca bir bayrak, göz alan bir ateş)
  ve ufkun dört kapısına kanat çırparak
  binlerce güvercin havalanıyor ellerinden her şafak.
  II
  Her gün bitiminde kayanın bağrından tüten kekikle
  yalnız bir damla su vardır, çağların ötesinden sızıp
  sessizliğin iliğine işleyen;
  ve geçen yılları çağırır
  kocamış çınarın dallarına asılı bir çan.
  Çölün külleri içinde uyuklar kıvılcımlar
  ve çiftçinin üst dudağındaki altın tüyü kara kara
  düşünür damlar,
  mısır püskülü kadar sarı, akşamın özlemiyle kavrulmuş
  bir tüyü.
  Meryem Ana mersinler üzerine uzanmış,
  yayılmış eteklerinde üzüm lekeleri.
  Bir çocuk ağlar dağ yolunda ve kırlardan
  ses verir kuzuları yitiren koyun.
  Gölge vurur gözenin çevresine. Fıçı buz gibidir.
  Nalbantın kızı ıslak ayaklarıyla.
  Masada kabuk ekmek ve zeytin.
  Tırmanan asmaya takılı duran akşam yıldızı.
  Ve çok yükseklerde, bir şişe geçirilmiş gibi dönen,
  sarmısak, biber ve yanık yağ kokan samanyolu.
  Daha nice yıldız dokulu ibrişim gerek çam pürlerinin
  “Bu da geçer, yahu!” sözlerini işleyebilmesi için
  yazın kavrulmuş ağılına.
  Daha nice germeli yüreğinin tellerini
  yedi oğlu boğazlanmış bu ana mezarları başında,
  daha kaç gün geçmeli ki, yeniden aydınlık ulaşsın
  ruhunun sarp yamacına?
  Bu kemik, toprağın altından çıkan bu kemik,
  bir uçtan bir uca ölçer bu toprağı.
  Ve gün battıktan gün doğana dek bu klarnet ve keman
  seslerinin yankıları
  anlatır otlara ve çamlara onların özlemleriyle
  acılarını.
  Ve lir gibi türkü çağırır kayıkların halatları.
  Ve Odysseus’un şarap kupasından acı denizi yudumlar
  denizci.
  Kim tutacak şimdi bu yolları, hangi kılıç
  yaratacak korkusuzluğu,
  ve hangi anahtar zincire vuracak yüreğini,
  ruh, iki kanadı ardına kadar açık, seyrederken
  göğün yıldız serpilmiş bahçelerini?
  Mayıs’ta, Cumartesi geceleri, gemici meyhanelerindeki gibi
  civcivli bir saat bu.
  Gece, kalaycının duvarına asılı bir tepsi gibi kocaman.
  Süngercinin masasındaki somun gibi iri söylenen türkü.
  Bak, nasıl yuvarlıyor çakılları şu Giritli ay —
  Rap! Rap! Rap! Yirmi dizi koç boynuzu çizmelerini çekmiş
  Ve işte onlar Nauplion limanının merdivenlerinden inip çıkıyorlar
  Karanlığın kaba kıyılmış tütünüyle doldurarak çubuklarını.
  Ve Rumeli’nin yıldızlara bulanmış kekiği gibi kalın bıyıkları.
  Ve çam kökleri gibi Ege’nin kayasına ve tuzuna iyice
  geçmiş dişleri.
  Onlar alevlerin ve demirin içinden geçmişler.
  Onlar oturup taşlarla söyleşmişler.
  Onlar atalarının kafataslarıyla sunmuşlar
  Ölüme ısmarladıkları rakıyı.
  Digenis’le karşılaştıkları harman yerlerinde
  yemeğe oturduklarında,
  bir zamanlar dizlerinde kırarak nasıl
  bölüşmüşlerse kara somunlarını
  onunla öyle bölüşmüşler acılarını.
  Gel kadınım, tuza bulanmış kirpiklerin,
  yılların çilesiyle tunçlaşmış elin
  ve yoksulların yakasını bırakmayan kederinle.
  Sevgi, yolunu bekliyor fundalıkta.
  Martı, mağarasına asıyor senin kararmış, azizleşmiş
  suretini
  ve saygıyla ayaklarını öpüyor küskün deniz kirpisi.
  Kara üzüm tanesinin şırası yanıyor kıpkızıl,
  yaprağını dökmeyen meşenin filizi kaynıyor.
  Ve toprakta suyu arıyor bir ölünün kökü bir çamı
  coşturmak için.
  Ve çatık kaşları arasında gizlediği bıçağını kavrıyor bir ana.
  Gel, gök gürültüsünün altın yumurtaları üstünde
  kuluçkaya yatan kadınım.
  Ne zaman gelecek o deniz mavisi gün, peçeni indirip
  yeniden silahlanacağın,
  Mayısta yağan doluların alnına çarpacağı,
  güneşin bir nar gibi alacalı urbanın kucağında
  parçalanacağı.
  ve o nar tanelerini birer birer on iki yetimine dağıtacağın,
  ve denizin nisanda yağmış kar gibi, öç almaya susamış
  bir kılıç gibi, donuk donuk parlayacağı,
  ve kaya yengecinin gizlendiği delikten çıkıp
  kıskaçlarını kavuşturarak güneşleneceği.
  III
  Burada gözümüzün yağını azaltmaz hiç gökyüzü.
  Bu ülkede, sırtımızda taşıdığımız kayanın
  yarı ağırlığını, yüklenir güneş.
  Damlar sessizce çatlar öğle sıcağının dizinde
  ve gölgeleri önünde sıçrayıp gider insanlar
  Skiaothos kayıklarıyla yarışan yunuslar gibi.
  Sonra bir kartala dönüşür gölgeleri
  kanatlarını batan güneşin rengine bulayan
  ve onlar kızıl-kara salkımlar arasında uzanırlarken
  güneşli yamaçta
  yıldızları düşünmek için başlarına tüneyen.
  Bu ülkede, üç bin yıllık bir ad yazılıdır her kapıda
  Bir ermişin kızgın gözleri ve keçeleşmiş saçları
  bir resim çizer her kayada.
  Her erkek kırmızı bir denizkızı döğdürmüştür koluna
  ve her genç kız, eteğinin altında bir avuç tuzlanmış
  ışık taşır.
  (Ve çocukların yüreklerinden acılarının küçük haçları
  sarkar
  martıların ikindi üzeri kumsalda bıraktıkları izler gibi).
  Hatırlamak gerekmez. Biliyoruz bunları.
  Yukarı Harman Yerine çıkıyor bütün yollar.
  Orada daha sert eser rüzgâr.
  Güneşin Minos’tan kalma duvar resimleri solunca
  ve kıyıdaki tınazın alevi söndüğü zaman,
  kayaya oyulmuş basamaklardan ta buraya kadar
  tırmanır yaşlı kadınlar
  ve oturup Koca Kayaya yün eğirirler gözleri
  denize dönük.
  Oturur yıldızları sayarlar, atalarından kalma
  gümüş takımları sayarcasına,
  sonra ağır ağır inerler
  torunlarını Missolongi’den gelme barutla doyurmaya.
  Gerçekten, ne kadar hüzünlü elleri, zincirler içinde,
  bu Yazgılı Prens’in,
  gene de, uçurumun ucunda sallanan bir kaya gibi,
  acılı gözünün üstündeki kaşı.
  Denizin derinliklerinden geliyor yalvarmalara
  aldırmayan bu dalga
  ve göğün en yüksek tavanından gelen bu rüzgâr
  sakızlı damarı çalılı ciğeriyle güdüyor.
  Bırak bir kere essin rüzgâr anıların portakallarını
  unutturmak için.
  Bırak iki kere essin dinamit kapsülü gibi kıvılcım
  çıkarmak için demir kayadan.
  Bırak üç kere uğuldasın Liakura’nın sedir ormanlarını
  çıldırtmak için
  ve yumruğuyla paramparça etsin her türlü zulmü.
  Gökte bir tef gibi duran ayı çalarak
  boynundan sürüklesin geceyi, köy meydanında ayı
  oynatır gibi
  uykularından uyanan çocuklar ve Sulili analar
  adanın balkonlarına koşuşurken.
  Büyük Koyaktan bir haberci gelir her sabah.
  Terleyen güneş parlar yüzünde.
  Kolunun altında Yunanlıların Destanını tutar
  sımsıkı
  kilisede kasketini kavrayan işçi gibi.
  “Vakit geldi,” der, “Hazır ol.
  Artık bizim yaşanacak her saat.”
  IV
  Açlığı bilen insanların gururuyla
  şafağa yöneldiler.
  Bir yıldız billûrlaştı kararlı bakışlarında.
  Yaralı yazı taşıdılar omuzlarında.
  Buradan geçti birlikler, bayrakları gövdelerine yapışmış,
  kararları buruk bir ahlat gibi dişleri arasında.
  Ayın kumları dolmuş çizmelerine,
  gecenin kömürü tıkamış kulaklarıyla burunlarını.
  Ağaçtan ağaca, taştan taşa dünyadan geçtiler.
  Dikenden yastıklarda uykudan geçtiler.
  Kavrulmuş elleriyle hayat ırmağını getirmekteydiler.
  Attıkları her adımda gökten pay kazanıyorlardı —
  dağıtmak için,
  Nöbet yerlerinde yanık ağaçlar gibi dimdiktiler
  ve köy alanında horona durduklarında,
  tavanlar titrer, fincanlar şangırdardı raflarda.
  Nasıl bir türküydü o dorukları titreten!
  Dizleri arasına alıp ayı bir tepsi gibi yemek yerlerdi.
  Yüreklerinin kerpeteniyle bükerlerdi acının belini
  Kalın tırnaklarıyla bit kırar gibi.
  Kim getirecek şimdi size yumuşak körpe yaprağı
  düşlerinizi beslemek için gecede?
  Kim bekleyecek zeytinlerin gölgesinde susmasın diye
  ağustosböceği, ona eşlik ederek?
  Öğle saatinin yanan kireci ufkun ağılını dört yandan
  lekeleyip
  onların yiğit adlarını sildiğine göre?
  Bu toprak ki kokular içindeydi şafakta,
  bu toprak ki onlarındı, bizimdi.
  Kanları- nasıl kokular içindeydi toprak!
  Nasıl oldu da kapandı kapıları bağlarımızın?
  Nasıl karardı damların, ağaçların üstündeki aydınlık?
  Kimin dili varır demeye? Neden toprak altında yarısı?
  Yarısı prangaya vurulu?
  Bak nasıl iyi günler diliyor güneş sayısız yapraklarla
  ve uçuşan bayraklarla dolu gökyüzü,
  gene de prangaya vurulu kimi, kimi toprakta.
  Dinleyin! çanlar çaldı çalacak.
  Bu toprak hem onların, hem bizim.
  Toprağın altında çapraz elleri
  kavramış çanların iplerini.
  “Bekliyorlar saati”, uyumuyorlar.
  Diriliş çanlarını çalmayı bekliyorlar.
  Bu toprak hem onların, hem bizim.
  Hiç kimse alamaz elimizden!
  V
  Oturup zeytinlerin altına ikindi saatlerinde
  külrengi ışığı elediler nasırlı parmaklarından.
  Yüklerini yıkıp düşündüler
  nice ter döküldüğünü gecenin yolunu yürümek için,
  ebegümeci saplarında nice acılık,
  bayraklarını dalgalandıran yalınayak çocuğun gözlerinde
  nice yiğitlik olduğunu.
  Koyaktaki son kırlangıç da süzüldü
  güzün kolunda kara bir şerit gibi havada kendini
  tartarak.
  Hiç bir şey kalmadı bunun dışında.
  Sadece yakılan evlerin dumanları tütüyor.
  Taşların altındakiler, sırtlarında yırtık gömlekleri
  ve yıkılan kapıya asılı duayla, az önce ayrıldılar
  yanımızdan.
  Kimse ağlamadı. Vaktimiz yoktu. Yalnız sessizlik
  koyulaştı gitgide.
  Tam yerli yerindeydi kıyıdaki ışık, öldürülen kadının
  hamaratlığı gibi.
  Şimdi ne olacak onlara, yağmur boşanınca toprağa
  ve çürüyen çınar yapraklarına?
  Ne olacak onlara, bir köylünün çarşafında ezilmiş
  tahtabitini andıran güneş kururken bulutlarda,
  ya da kar, mumyadan bir leylek gibi,
  yerleşince gecenin bacasına?
  Ateşe tuz serpiyor yaşlı analar. Saçlarına toprak
  serpiyorlar.
  Bir kara üzümün bile tadına bakamasın diye düşmanlar
  söküp bozmuşlar Monovazya’nın bağlarını.
  Sofra takımlarıyla aynı torbaya koyup kaldırmışlar
  dedelerinin kemiklerini.
  Ve yurtlarının dışındaki kalelerde kök salacak bir yer
  arıyorlar gecede.
  Zor olacak şimdi tatlı sözler bulmak,
  daha az güçlü, daha az sert sözler.
  Unutmaz tarlalardan, dağlardan, denizin diplerinden
  arta kalan bu eller,
  zor olacak bizim için onların ellerini unutmak,
  zor olacak tetiklerde nasırlaşan o ellerin
  bir papatyayı incitmeden diz çökmeleri
  ya da soru sormaları kitap üzerinde yemin ederek yıldız
  aydınlığında
  gönül borcu ödemeleri.
  Buna zamanla alışılacak. Ve bizim susmamız gerek
  onlar ekmeğe ve haklarına kavuşuncaya dek.
  Kumlara çakılı iki kürek, şafakta, kıyı döven fırtınada.
  Tekne nerede?
  Toprağa saplanmış bir saban ve esen rüzgâr. Toprak
  kavrulmuş.
  Çiftçi nerede?
  Zeytin ağacı, asma ve ev küller içinde.
  Bir köylünün çorabındaki paralar gibi yıldız
  biriktiriyor gece.
  Kuru defne dalları ve bir parça kekik duvardaki
  orta sürgüde -ateş nasılsa oraya erişememiş.
  Ocakta isli bir tencere -ve hâlâ kaynıyor içindeki su,
  kapısı sürgülü evde.
  Yemeğe oturacak vakitleri olmamış.
  Ormanın damarları eşiklerinin tüten yıkıntısı üzerinde.
  Damarlarda dolaşan kan.
  Dinleyin! Yabancı değil bu ayak sesi. Kim var orda?
  Yamaçta yankılanan o bildik kabaralı adımlar.
  Köklerin belirmesi taşların arasından. Yaklaşan biri var.
  Parola. Geç. Bizden biri. İyi akşamlar!
  Işık böyle bulacak ağacını,
  ağaç böyle bulacak meyvesini.
  Hâlâ su ve ışık var ölünün matarasında.
  İyi akşamlar, kardeş. İyi akşamlar!
  Batan gün, o yaşlı nine, iplik ve baharat satıyor
  kulübesinde
  Ama alacak hali yok kimsenin. Dağlara çıkmış herkes.
  Kolay olmayacak bir daha inmeleri.
  Kolay olmayacak anlatmak tırmandıkları yükseklikleri.
  Yiğitlerin bir gece yemek yedikleri harman yerlerinde
  zeytin çekirdekleri kalmış,
  ayın kurumuş kanı ve tabancalarının
  dillere destan on beş hecesi.
  Ertesi gün serçeler yemiş yerde kalan kara ekmeğin
  kırıntılarını.
  Çocuklar oyuncak yapmış cıgaralarını ve yıldızların
  çalılarını yaktıkları kibrit çöplerinden.
  Ve ikindiüstü zeytinlerin altında oturup
  denize baktıkları bu taş –
  bu taş yarın kirece dönüşecek fırında.
  Öbür gün evlerimizi ve manastırın merdivenlerini
  badana edeceğiz o kireçle.
  Ve ondan sonraki gün tohum ekeceğiz uyudukları yere.
  Ve çocukların ilk gülüşü gibi bir nar fışkıracak
  gün ışığının göğsünden.
  Ve sonunda yüreklerini okumak için o taşın üstüne
  oturacağız
  bütün insanlığın tarihini o yüreklerde okurcasına.
  VI
  Güneş denize vurduğu zaman günün karşı kıyısını
  beyaza boyayıp,
  yeniden çekilir kuşatmaların acısı, susuzluğun sancısı.
  Yeniden kanar eski yara.
  Ve kapı önüne serilmiş soğanlar gibi kavrulur yürek.
  Zamanla daha çok toprağa benzer elleri.
  Zamanla daha çok göğe benzer gözleri.
  Küpteki yağ tükenmiş. Tortusu kalmış yalnız. Bir de fare
  ölüsü.
  Ananın sabrı tükenmiş, testiyle sarnıçtaki su gibi.
  Kekremsi bir tat kalmış çölün damağında barut
  dumanından.
  Nereden bulacaksın şimdi ermişlerin kandilinde yakacak
  yağı?
  Nerede ikindinin yaldızlı suretine
  buhurdanla sunacağın nane?
  Nerede yıldızdan çalgısını kapında çalacak
  dilenci kadına akşam vereceğin bir lokma ekmek?
  Adanın tepesindeki kalede birer hortlağa dönmüş
  incir ağaçlarıyla çiriş otları.
  Topçu ateşi ve mezarcılar sürmüş toprağı.
  Ağzı açık bakıyor yağmalanmış hükümet konağı
  gökyüzüyle yamalı.
  Ölüleri gömecek yer kalmamış artık.
  Acının durup saçını öreceği yer kalmamış.
  Mermer bir denize çevirmiş fersiz gözlerini
  yağmaya uğramış evler.
  Kurşunlar saçılmış her duvara
  serviye bağlı ermişin kaburgalarındaki bıçaklar gibi.
  Bütün gün güneşte yatıyor ölüler.
  Ancak gün kavuşunca sürünerek ilerliyor askerler
  isli taşların üzerinde
  ölümün üzerine çöken havayı koklayıp
  ayın bir yana atılmış kunduralarını arayarak,
  bir kösele parçası çiğneyip
  biriken suyu çıkarmak için bir kayanın yüzünde
  yumruklarını paralayarak.
  Oysa kof, kayanın öbür yanı
  ve bir kez daha duyuyorlar denizde patlayan
  mermilerin gümbürtüsünü
  ve bir kez daha duyuyorlar kapıların önünde
  haykıran ölüleri.
  Hangi yola sapacaksın şimdi? Çağırıyor yoldaşın.
  Gece yabancı gemilerin gölgeleriyle kuşatılmış.
  Yollar yıkılan duvarlarla tıkanmış.
  Bir yol var, o da dağlara çıkıyor.
  Bu yüzden gemilere sövüp dillerini ısırıyorlar
  daha kemiğe dönmemiş sancıyı duyabilmek için.
  Siperlerde ölü komutanlar koruyor kaleleri.
  Etleri kaputları içinde çürüyor
  Daha yorulmadın mı kardeş?
  Çiçek açtı yüreğine saplanan kurşun.
  Beş sümbül filizlendi kayanın koltukaltından.
  Her solukta bu masalı anlatıyor kokusu. Hatırlamıyor
  musun?
  Sana hayatı anlatıyor yaraya saplanan her bıçak.
  Ve sana anlatmak için dünyanın güzelliğini
  şifalı bir ot yeşeriyor tırnağının kirinde.
  Tut elimden. Bu el senin. Deniz suyuyla beslenmiş.
  Bu deniz senin. Acı özsuyu damlıyor incir dalından,
  nerede olursan ol, gökyüzü seni görüyor, sen bir tel saç
  koparırken sessizliğin başından.
  Akşam bir cıgara sarar gibi sarıyor ruhunu parmaklarıyla.
  Sen de böyle tüttürmelisin ruhunu orada uzanıp yatarken
  sol elin yıldızların ışltısına batmış,
  sağ elin yavukluna sarılır gibi tüfeğini kavramış.
  Ve sakın unutma göğün de seni unutmadığını
  onun buruşuk mektubunu cebinden çıkarıp
  yaralı ellerinle ayışığının yapraklarını açarak
  erkekliği ve zaferi okuduğun zaman.
  Tırmanacaksın adanın tepesindeki ileri karakola
  ve bir yıldızı dinamit gibi ateşleyerek surların
  ve direklerin üstünden,
  vurulmuş bir asker gibi eğilen dağbaşlarından
  bir el silâh sıkacaksın havaya
  kovup kaçırmak için hortlakları gölgelerin
  karanlık örtüsüne.
  Bir kurşun sıkacaksın göklerin merkezine, arayarak
  gökmavisi hedefi
  yarın senin çocuğunu emzirecek kadının gömleği içindeki
  memeyi ararcasına,
  yıllarca sonra, baba evinin kapısındaki
  mandalı ararcasına.
  VII
  Ev, yol, atlasçiçeği, avluda güneşin kabuklarını
  gagalayan tavuklar-
  Bunları tanıyoruz.
  Onlar da bizi tanıyor.
  Burada yaban gülleri arasında sarı derisini
  dökmüş yılan.
  Karıncanın yuvasını, eşekarısının burçlu kalesini
  bulacaksın burada.
  Aynı zeytin ağacında, geçen yılki cırcır böceğinin
  kabuğu ile
  bu yılki cırcır böceğinin sesi.
  Sonra katırtırnaklarına vuran gölgen, nicedir yaralı,
  sadık bir köpek gibi seni izleyen.
  Öğle üzeri, topraksı uykunun yanıbaşına oturup
  acı defneleri koklayan,
  geceleri, ayakucuna kıvrılıp bir yıldızı gözetleyen
  gölgen.
  Yazın oyluklarında beliren bir armut sessizliği var,
  keçiboynuzlarının köklerinde bir durgun su uyuşukluğu-
  İlkyazın kucağıda uyuyan yedi öksüz
  ve gözlerinde can çekişen bir kartal.
  Tâ yukarılarda, çam ormanından ötede,
  geniş dut yaprağında toza dönüşen serçe pisliği gibi
  güneşte kuruyor Ayi Yannis kilisesi.
  Çapraz değneklerle arşınladım tarlalarımızı
  toprağın iliğine ve yüreklerimize işleyen çok eski
  bir yağmurla
  ve yaralarla dolu güneşin derisi.
  Gocuğuna sarınmış bu çobanın
  kurumuş bir ırmak var her bir kılında.
  Kavalının her deliğinde, fışkıran meşe ormanları
  ve Hellespont’un sularına değen ilk küreğin
  budaklarıyla pürüzlü değneği.
  Hatırlaman gerekmez. Çınarın damarları
  senin kanını paylaşıyor çirişotlarının, gebrelerin
  damarlarıyla.
  Dilsiz kuyunun bağrı kara cam ve ak rüzgârdan
  yuvarlak bir ses yankılıyor öğle üzeri,
  eski şarap küpleri gibi yuvarlak, onlar kadar eski-
  yarın maviye ve kızıla dönüşen o sesle sesleneceksin
  dağlara.
  Ve gökyüzü çivit rengiyle duruluyor kayaları ve
  gözlerimizi.
  Her gece, kırlarda, ay sırtüstü çevirip ölüleri
  donmuş parmaklarını gezdiriyor yüzlerinde
  ve çenesindeki yara izinden, çatık kaşından
  bulmaya çalışıyor oğlunu.
  Ceplerini arıyor. Her zaman bir şeyler bulur o ceplerde.
  Her zaman bir şey buluruz aradığımızda.
  Kutsal Haçtan bir parçaya bağlanmış bir muska.
  Ezik bir cıgara. Bir anahtar. Bir mektup. Yedide durmuş
  bir saat.
  Yeniden kurarız saati. Ve ilerlemeye başlar zaman
  Üst üste yığılmış kunduraları daha ad vermediğimiz
  bir dağ gibi.
  Üstlerinde ne varsa çürüyüp yok olduğu zaman,
  göğün yaz yıldızları arasında kalan parçaları
  ve defneler arasında kalan dereler
  ve ilkyazda limon ağaçları arasındaki dağ yolları gibi,
  kaputlarının düğmeleri arasında serilmiş yatarlarken
  çırılçıplak,
  belki de bulacağız künyelerini,
  belki de, “Seviyorum!” diye bağıracağız o zaman.
  Hem sonra, belki biraz fazla uzak, biraz fazla yakın
  olabilir bunlar,
  nasıl ki, karanlıkta selamlaşmak için birinin elini
  tuttuğun zaman,
  baba evine dönen sürgünün o acı sezgisini duyarsın.
  Nasıl ki, en yakınları bile, tanıyamamışlardır onu-
  çünkü o hayattan önce ve ölümden sonra gelen hayatla
  karşılaştığı gibi,
  yüz yüze gelmiştir ölümle.
  Ama o tanır onları. Kırgın değildir kimseye. Yarın, der
  ve Tanrının gönlüne varan en kısa yolun
  en uzun yol olduğuna kesindir inancı.
  Ve ay onu hüzünle yanağından öptüğü zaman,
  deniz yosunu, saksı, hasır iskemle, taş merdiven
  iyi akşamlar dilerler ona,
  dağlar, şehirler ve gökyüzü ona iyi akşamlar
  dilerler
  ve işte o zaman silkerek cıgarasının külünü
  balkonun korkuluğundan,
  ağlayabilir duyduğu bu güvenlik içinde.
  Ağlayabilir ağaçların, yıldızların ve kardeşlerinin
  verdiği bu güvenlik içinde
  Yannis Ritsos
  Atina, 1945-1947
  Çeviri :Cevat Çapan
 • Geceniz,güzel olsun canlar!
  Uçurumdan düşenin bile parçası bulunurda,
  Gözden ve gönülden düşenin zerresi dâhi bulunmaz...

  Güven tek kullanımlık bir kere yıkılmaya görsün o güvenin geri gelmiyor !
  Artık cevren de kim varsa aynı gözle bakıyorsun güvensiz ilgisiz vurdum duymaz oluyorsun...

  Kafanda binlerce sorular kendin sorup kendin cevaplıyorsun biliyorsun ki sorsan,
  Hep aynı cevapları alacaksın baştan savma avuntulu sözler duyacaksın ...

  Susmayı soru sormamayı öğreniyorsun sadece gözlemliyorsun yüreğin hep tetikte ne zaman sırtımdan vurulcam diye bekliyorsun...

  Yüreğinin sesi klavuzun oluyor dosttun arkadaşın oluyor ...

  İçinle konuşup içinde dertleşiyorsun ben bunları hak edecek ne yaptım diye sorular soruyorsun cevaplarını bulamadığın sorular !

  Yaşarken güvenmeden diri diri ölmenin ne demek olduğunu anlıyorsun...
  Kapatıyorsun kendini dış dünyaya etrafında kim varsa görmüyorsun güvenmiyorsun !

  Onlar değilmiy di senin güvenini lime lime eden bin parcaya bölüp tuzla buz eden?

  Değilmiydi ? dost arkadas sevgili dediklerin seni acımadan tek celsede infaz eden ?

  Ekmeğini bölüştüğün sırlarını sevincini üzüntünü kardesim dediğin dosttum dediğinle paylaştığın değilmiydi ? onlar seni hiç uğruna harcayan acımadan !

  Zaman her şeyin ilacı zamana bırakmayı öğreniyorsun ...
  Sana yapılan sağır taklitlerini acımasızlığı unutmamayı öğreniyorsun ..

  Onlar kadar zalim olmaktansa uzak durmayı umursamaz olmayı tercıh ediyorsun.

  Dilinden tek bir cümle dökülüyor 'Allahım sen nerdesin görmüyormusun ' demeyi dua ediyorsun diline ..

  Öyle gün oluyor ki ne yüzlerini görmek ne seslerini duymak istemiyor sovuyorsun
  Kahretsen de umursamasanda onlar gibi olamıyorsun sadece görmemeyi umursamaz tavır almayı reva görüyorsun kırılan kalbine içine kapanıp 'Allaha havale ediyorsun...

  İyi niyetlerinden vurulunlar iyileşir bel ki ama güveninden vurulanlar iyileşmiyor ...

  Sitemler bazen yürekten dile dökülüyor dilden kaleme İnsan sandıklarımın maskelerini görmektir biriken icimde ki sitemler hatalarını yalanlarını bildiğim halde susmam rencide etmememden dir bu sitemler ... Kötülüğe kötülükle karşılık vermediğimdendir ...

  03/01/2019 Sonyemin
 • Kırılan Canlar...