Kırmızı Hap Seçenler
- Hallac-ı Mansur (857-922), şeriata aykırı görülen görüşleri nedeniyle, diri diri derisi yüzülerek öldürülmüştür.

- Giardano Bruno (1548-1600), dünyanın, evrenin merkezi olmayıp, güneşin çevresinde döndüğünü ileri sürdüğü için, ağzına kazık çakılarak öldürülmüştür.

- Aisopos (Ezop), halkı uyandıracağı korkusuyla, dönerse idam edilmesi koşuluyla Atina'dan ve o ülkeden kovulmuştur.

- Nesimi (14.Yy sonları - 15.Yy başları), bu öncünün sonu, Hallac-ı Mansur'unkinden farklı değil. Bilimsel görüşlere Kuran'a ve şeriata aykırı görüldüğü gerekçesiyle, derisi yüzülerek öldürüldü.