AYSU GÜRBÜZ, Hayvan Çiftliği'yi inceledi.
 21 Mar 12:33 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Sevgili yazar dün başladım şimdilik çok güzel kitapa benziyor gibi ama devam edecem. Çünkü kitap okumayı seviyorum şimdilik hayvan çiftliği ve george orwell. İngiliz yazar George Orwell (1903-1950), ülkemizde daha çok Bindokuzyüzseksendört adlı kitabıyla tanınır. Hayvan Çiftliği, onun çağdaş klasikler arasına girmiş ikinci ünlü yapıtıdır. 1940'lardaki 'reel sosyalizm'in eleştirisi olan bu roman, dünya edebiyatında 'yergi' türünün başyapıtlarından biridir. Hayvan Çiftliği'nin kişileri hayvanlardır. Bir çiftlikte yaşayan hayvanlar, kendilerini sömüren insanlara başkaldırıp çiftliğin yönetimini ele geçirirler. Amaçları daha eşitlikçi bir topluluk oluşturmaktır. Aralarında en akıllı olanlar domuzlar; kısa sürede önder bir takım oluştururlar, devrimi de onlar yolundan saptırırlar. Ne yazık ki insanlardan daha baskıcı, daha acımasız bir diktatörlük kurulmuştur artık. George Orwell, bu romanında tarihsel bir gerçeği eleştirmektedir. Romandaki önder domuzun, düpedüz Stalin'i simgelediği açıkça görülecektir. Öbür kişiler bire bir belli olmasalar da, bir diktatörlük ortamındna olabilecek kişilerdir. Romanın alt başlığı Bir Peri Masalı'dır. Küçükleri eğlendirecek bir peri masalı değildir; ama roman, bir masal anlatımıyla yazılmıştır.
(Arka Kapak)

Aslı Bektaş, Hayvan Çiftliği'yi inceledi.
22 Şub 22:33 · Kitabı okudu · 16 günde · Beğendi · 10/10 puan

bir çiftlikte yaşayan hayvanlar, kendilerini sömüren insanlara başkaldırıp çiftliğin yönetimini ele geçirirler. amaçları daha eşitlikçi bir topluluk oluşturmaktır. aralarında en akıllı olan domuzlar; kısa sürede önder bir takım oluştururlar, devrimi de onlar yolundan saptırırlar.
jessie'yi julia ormond seslendiriyor
ne yazık ki insanlardan daha baskıcı, daha acımasız bir diktatörlük olmuştur artık. george orwell bu romanında tarihsel bir gerçeği eleştirmektedir. romandaki önder domuzun, düpedüz stalin’i simgelediği açıkça görülecektir. diğer kişiler birebir belli olmasalar da, bir diktatörlük ortamında olabilecek kişilerdir. romanın alt başlığı ‘bir peri masalı’dır. küçükleri eğlendirecek bir peri masalı değildir ama bir masal anlatımıyla yazılmıştır.

Salih Karagöz, Hayvan Çiftliği'yi inceledi.
12 Şub 21:38 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 9/10 puan

Komünist sistemin nasıl ortaya çıktığını ve nasıl yıkıldığını anlatan bir peri masalı niteliğinde kitap. Kitabı okurken bir an olsun bile sıkılmıyorsunuz zaten kısa olduğu için kolaylıkla bitiyor. Kısa dediğime bakmayın 400-500 sayfa romanlardan daha iyi anlatıyor olayları. Basit bir uyarı yapayım kitabı okurken anlattığı şeyleri ve temsil ettiği insanları bilmiyorsanız takıldığınız yerleri internetten bakın.

Çocukların değil de yetişkinlerin okuması gereken bir peri masalı... Kısa sürede okunabilecek fakat üzerine uzun uzun düşünülebilecek bir eser.

George Orwell'ın okudum ilk kitabıydı. Konusu, anlatım tarzı, eleştirdiği konuyu farklı bir üslupla ele alışı beni oldukça etkiledi. Bazı kitaplar vardır, aradan belli bir zaman geçtikten sonra tekrar okunduğunda kişiye yine çok şey katar. Tabii bunda geçen zamanda artan bilgi birikiminin de etkisi oldukça büyük diye düşünüyorum. Hayvan Çiftliği de benim için tekrar okunmayı hak eden eserlerden biri.

Kitapta, insanların zorba yönetiminden kurtulup özgürlüklerini kazanmak isteyen çiftlik hayvanlarının hikayesi anlatılmakta. "Bütün insanlar düşmandır! Bütün hayvanlar yoldaştır." "Dört ayak iyi, iki ayak kötü!" gibi sözlerle başlayan serüven "İnsan'a karşı savaşırken sonunda ona benzememeliyiz." diye devam edip sonunda da insanla aynı masada oturup kadeh tokuşturmakla son bulur.

Keyifli okumalar.

Derya Tok, Hayvan Çiftliği'yi inceledi.
26 Eyl 2017 · Kitabı okudu · 2 günde · 10/10 puan

Hayvan Çiftliği isminden de anlaşıldığı gibi bir çiftlikte hayvanların hikayesini anlatsa da toplumdaki insanları sembol ize ediyor.
''Her hayvan eşittir.''sloganıyla başlayan hikaye bazı hayvanların kendi çıkarları doğrultusun da hareket etmesinden dolayı ''Bazı hayvanlar daha eşittir.'' e dönüşüyor.
Olaylar Bay Jones' un çiftliğinde köle edilmiş hayvanların hikayesiyle başlıyor. Hayvanların tek bir isteği var oda kendilerine iyi davranılması. Ancak Bay Jones hayvanlara kötü davranmakta ve yemek vermeyi unutmaktadır üstelik bir alkoliktir ve borç batağındadır.

Çiftlikteki yaşlı domuz Reis gördüğü rüya üzerine çiftlikte bütün hayvanları bir araya toplar ve köle gibi yaşamamaları gerektiği hakkında bir konuşma yapar. Ancak söylemlerini gerçekleştiremeden ölür ve hayvanlar öndersiz kalır. Ondan geriye ise İngiltere Hayvanları Marşı ve Reis' in konuşmasından elde edilen yedi madde kalacaktır.
Bay Jones'un hayvanları bir kere daha aç bırakması üzerine ayaklanma çıkar. Çiftlikteki insanlara saldırırlar ve insanları bir daha çiftliğe sokmazlar.
İlk iş olarak çiftliğin ismini Hayvan Çiftliği olarak değiştirirler. Sonra da Yedi Madde'yi oluştururlar. İki ayak üstünde yürüyen herkesi düşman bileceksin. Dört ayak üstünde yürüyen ya da kanatları olan herkesi dost bileceksin. Hiçbir hayvan giysi giymeyecek. Hiçbir hayvan yatakta yatmayacak. Hiçbir hayvan içki içmeyecek. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek. Bütün hayvanlar eşittir.
Bu sürede iki domuz öne çıkar Napolyon ve Snowball. Napolyon İktidar için her türlü kötülüğü yapmaya hazır, sadece kendisini düşünen bir domuz dur. Snowball ise bütün hayvanların eşit olduğunu düşünen iyi birisidir. Yaptıklarıyla kısa sürede Napolyon 'un kinini kazanmayı başarmıştır.
Düşünceleri tamamen zıt olan bu iki domuz arasındaki gerilim Snowball çiftlikten kovulmasıyla, Napolyon ise önder olmasıyla sona erer.
Bu süre içinde aldıkları kararlarla çiftlikte her şey yolunda gitmiş çiftliği mükemmel bir şekilde işletmişlerdir. Ancak Napolyon yavru köpekleri eğitmiş ve kendi de bir kalkan oluşturmuştur. Geçen her gün güçlenmeye başlamış. Kısa bir sürede yönetim tamamen Napolyon ve yanındaki diğer domuzların eline geçmiş. Yeni fikirler üreteceğiz diyerek beden gücüyle çalışmaktan kaçmışlardır. Çiftlikteki diğer hayvanların ise çalışma saatleri uzamış, yiyecekleri kısıtlanmıştır. Değiştirilemez yedi madde geçen her gün bir çok yalan dolan la değiştirilmiş. Domuzlar evde yaşamaya başlamış, yataklarda yatmışlar, insanlarla ticaret yapmaya başlamışlar, insan gibi giyinmeye ve yürümeye başlamışlardır.
Zamanla yaşadıkları durumun farkına varan hayvanlar ise her başkaldırışta canlarından olmayı engelleyememişlerdir.
Hayvan Çiftliği dahice kaleme alınmış bir eserdir. Kitaptaki her karakter güçlüdür. Ayrıca Sovyetler Birliği' ndeki Stalinizm rejiminin bir eleştirisi olan bu kitaptaki karakterlerin o dönemdeki bir çok gerçek karakteri simgelediği de bilinmektedir. Bu isimler arasında Josef Stalin, Karl Maks, Vladimir Lenin, Lev Troçki, 2.Nikoloy, Adolf Hitler gibi isimler oldukları düşünülürken Polis gücüne ve işçi sınıfını temsil eden unsurlarda bulunmaktadır.
Kitabın alt başlığı ise ''Bir Peri Masalı'' olarak adlandırılmıştır. Celal Üster'in kaleme aldığı kitabın başındaki sunuş yazısı da su şekilde son bulmuştur.
Hayvan Çiftliği korkunç sonla biten bir ''peri masalı'' dır.

ŞENAY İNCİ, Hayvan Çiftliği'yi inceledi.
29 Haz 2017 · Kitabı okudu · 7 günde · Beğendi · 10/10 puan

Orwell’in kitabına koyduğu alt başlıktır “Bir Peri Masalı”. Gerçekten de bu kısa roman tam bir masal havasında gelişir. Hem kolay okunabilen eğlenceli bir üslup tutturmuştur Orwell, hem de eşit toplum idealinin masalsı yanına dikkat çekmiştir. Romanın bütününe yayılan komik unsur, basit bir güldürüyü değil, çok kapsamlı bir hicvi amaçlar.
Beylik Çiftliği sahibi Jones’un kötü davranışı altında sefalet içerisinde yaşayan hayvanlar -ki bunlar emekçileri, insanlar ise burjuvaziyi temsil etmektedirler- yaşlı ve bilge domuz Major’un eşitlik, kardeşlik ve sömürü karşıtı öğretileri ile bilinçlenmeye başlarlar. Major’un da Marx’ı hatırlattığını söyleyebiliriz. Hayvanlar arasında onun öğrettiklerinin bir düşünce sistemi haline konması ile Komünizm akımı yaygınlaşır ve yem saatlerinin unutulduğu bir gün isyan başlar çiftlikte. Üretimin önünde engel teşkil eden Jones ve adamları kovalanır, yerine bütün hayvanların ortaklaşalığı ve eşitliği üzerine bir yönetim biçimi kurulur.
Ne var ki işler hiç de bu başlangıç ideallerine uygun yürümez. Kısa bir süre sonra bazı hayvanların daha “eşit” olduğu çıkar ortaya. Napolyon isimli domuz, etrafına topladığı diğer domuzlarla birlikte diğer hayvan türlerinin zaaflarını çok iyi değerlendirerek iktidara gelir, kendisine rakip olabilecekleri -merkez komitesi üyelerini- tasfiye eder ve yeni bir diktatörlük devri başlatır. Çiftliğin diğer hayvanlarına düşen, tıpkı eskiden olduğu gibi açlık, güçlü çalışma koşulları ve koşulsuz itaattir. Sona gelindiğinde, komşu çiftliğin sahibi olan insanlarla ilişkiye geçen domuzların yüzü değişmiş, bir zamanlar isyan ettikleri insanlara benzemeye başlamıştır.
Soğuk savaş döneminde -sol çevrelerce- sosyalizme bir ihanet olarak algılanan ve üzerine hiç konuşulmayan Orwell romanlarında, doğrusunu söylemek gerekirse bugün dile getirmediğimiz hiç bir fazlalık yok. Bu anlamda “Hayvan Çiftliği”ni bir sosyalizm eleştiri biçiminde algılamıyoruz. Eleştiri Sovyetler Birliği’ndeki reel sosyalizm uygulamasına ve Stalinizm diye adlandırdığımız antidemokratik iktidar aygıtına yöneliyor.
Orwell, bu kısa romanında, Burma’dan II.Dünya Savaşı sonrasına kadar 20.yüzyılın ilk yarısında tanık olduğu ve insan eliyle gerçekleşen felaketlerden yaptığı çıkarımları, umut olarak gördüğü sosyalizm deneyiminden duyduğu düş kırıklığı ile birlikte karamsar bir ütopya biçiminde dile getiriyor

kübra aslan, Hayvan Çiftliği'yi inceledi.
 18 Mar 2017 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 10/10 puan

İngiliz yazar George Orwell (1903-1950), ülkemizde daha çok Bindokuzyüzseksendört adlı kitabıyla tanınır. Hayvan Çiftliği, onun çağdaş klasikler arasına girmiş ikinci ünlü yapıtıdır. 1940'lardaki 'reel sosyalizm'in eleştirisi olan bu roman, dünya edebiyatında 'yergi' türünün başyapıtlarından biridir. Hayvan Çiftliği'nin kişileri hayvanlardır. Bir çiftlikte yaşayan hayvanlar, kendilerini sömüren insanlara başkaldırıp çiftliğin yönetimini ele geçirirler. Amaçları daha eşitlikçi bir topluluk oluşturmaktır. Aralarında en akıllı olanlar domuzlar; kısa sürede önder bir takım oluştururlar, devrimi de onlar yolundan saptırırlar. Ne yazık ki insanlardan daha baskıcı, daha acımasız bir diktatörlük kurulmuştur artık. George Orwell, bu romanında tarihsel bir gerçeği eleştirmektedir. Romandaki önder domuzun, düpedüz Stalin'i simgelediği açıkça görülecektir. Öbür kişiler bire bir belli olmasalar da, bir diktatörlük ortamındna olabilecek kişilerdir. Romanın alt başlığı Bir Peri Masalı'dır. Küçükleri eğlendirecek bir peri masalı değildir; ama roman, bir masal anlatımıyla yazılmıştır.

ADEM KARAGÖZ, Hayvan Çiftliği'yi inceledi.
23 Eki 2016 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 10/10 puan

Saatler içinde okuduğum bir kitap.
Akıcı ve okudukça sizi içine alan bir anlatımı var.
Sayfa sayısının az olması anlatının kısa olması anlamına gelmediğini anladım bu kitapta. Sayfa sayısı az ama içerisi öyle çok,öyle fazla ve dolu ki,okumadan bu kitabı anlamaz biraz zor.

--Romanın alt başlığı "BİR PERİ MASALI"dır. Çocukları eğlendirecek bir peri masalı değildir tabi ki; ama roman, bir masal anlatımıyla yazılmıştır.

-----REEL SOSYALİZM'in çok iyi eleştirildiği bir romandır.

-----GEORGE ORWELL'ın cepheden İspanya'ya gönderildiği zaman;İspanya'ya ilk geldiğinde gördüğü düzenin tamamen ortadan kaldırılmış olduğuna görür. Düşüncesine göre bu durum sadece İspanyol zengin tabakasının değil, Avrupa'da zamansız bir sosyal devrim hareketinin başlamasını "faşizme karşı birleşik cephe" politikaları açısından sakıncalı bulan Stalin'in de eseridir.Hayvan Çiftligi romanını ise sadece Stalin'i yerme amacı ile kaleme almıştır.

HAYVAN ÇİFTLİGİ'nin ana karakterleri hayvanlardır. Bir çiftlikte yaşayan hayvanlar, kendilerini sömüren insanlara başkaldırıp çiftliğin yönetimini ele geçirir. Amaçları daha eşitlikçi bir topluluk oluşturmaktır. Aralarında en akıllı olan domuzlar, kısa sürede önder bir takım oluşturur; ama devrimi de yine onlar yolundan saptırır. Ne yazık ki insanlardan daha baskıcı, daha acımasız bir diktatörlüğü domuzlar kurmuştur artık.

--------------------------Romandaki karakterler-------------------

Koca Reis (domuz): Hayvanlara mutluluk ve barış dolu bir dünya vaat eder, insanların çiftlikten kovulmasını ister.

Snowball (domuz): Hayvanlara okumayı öğretir, bir değirmen yapılması taraftarıdır. Napolyon değirmene önce karşı çıkar, Snowball'u çiftlikten kovduktan sonra ise değirmenin yapımını ister. Başa gelen her kötü olaydan Snowball'u sorumlu tutar.

Napolyon (domuz): Köpekleri eğitir ve bir polis gücü haline getirir, Snowball'u çiftlikten kovar, insanlarınkinden daha baskıcı bir yönetim kurar. Josef Stalin'i temsil eder.

Bay Jones (insan): Çiftliğin eski sahibidir.

Bay Frederick (insan): Düzenli bakılan komşu çiftliğin sahibi.

Bay Pilkington (insan): düzensiz ve bakımsız olan komşu çiftliğin sahibidir.

Boxer (at ): 2 metreye yakın boyu ile heybetli.güçlü ve çalışkan at.

Sıtkı Öztürk, Hayvan Çiftliği'yi inceledi.
25 Nis 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

İngiliz yazar George Orwell (1903-1950), ülkemizde daha çok Bindokuzyüzseksendört adlı kitabıyla tanınır. Hayvan Çiftliği, onun çağdaş klasikler arasına girmiş ikinci ünlü yapıtıdır. 1940'lardaki 'reel sosyalizm'in eleştirisi olan bu roman, dünya edebiyatında 'yergi' türünün başyapıtlarından biridir. Hayvan Çiftliği'nin kişileri hayvanlardır. Bir çiftlikte yaşayan hayvanlar, kendilerini sömüren insanlara başkaldırıp çiftliğin yönetimini ele geçirirler. Amaçları daha eşitlikçi bir topluluk oluşturmaktır. Aralarında en akıllı olanlar domuzlar; kısa sürede önder bir takım oluştururlar, devrimi de onlar yolundan saptırırlar. Ne yazık ki insanlardan daha baskıcı, daha acımasız bir diktatörlük kurulmuştur artık. George Orwell, bu romanında tarihsel bir gerçeği eleştirmektedir. Romandaki önder domuzun, düpedüz Stalin'i simgelediği açıkça görülecektir. Öbür kişiler bire bir belli olmasalar da, bir diktatörlük ortamındna olabilecek kişilerdir. Romanın alt başlığı Bir Peri Masalı'dır. Küçükleri eğlendirecek bir peri masalı değildir; ama roman, bir masal anlatımıyla yazılmıştır.