• *Çalışmak için müsait gün ve saat bekleme. Bil ki, her gün ve her saat çalışmanın en müsait zamanıdır.
  *Çalışmak için müsait yer ve köşe arama. Bil ki, her yer ve her köşe çalışmanın en müsait yeridir.
  /*Çalıştığın bir iş, bir ders, bir kitap, bir yazı üzerinde herhangi bir güçlüğü yenmeden bir adım bile gerileme. Ve bil ki, yılgınlık maskeli bir tembelliktir... Sebat önünde güçlükler erir ve imkansız görünen, mümkün olur.
  /*Bir iş üzerinde yorulursan dinlenmek için işini değiştir ve çalışma hızını yavaşlat. Fakat dinlenme bahanesi ile asla boş oturma. Boş oturanın içi, işlemeyen demir gibi, pas tutar.
  *Düşünen bir insan, maden kuyularında kazma sallayan işçiden daha çok çalışıyordur.
  /*Verimli çalışmayı sakın iş üzerinde geçirdiğin zamanla ölçüp de, eh bugün şu kadar saat çalıştım, yetişir deme. Çalışmanın neticesine ve öğrendiğine bak.
  /*Sebat et genç dostum, sebat et! Damlaya damlaya göl olur. Ve aynı noktaya düşen damlacıklar, zamanla mermeri bile deler.
  /*Her gün iyi bir eserden yüksek sesle beş on sahife oku. Bu sayede konuşma ve söz söyleme istidadın gelişir.
  /*Rastladığın edebi, felsefi bazı güzel parçaları ezberle. Bu sayede hem kelime ve ifade hazinen zenginler hem de hafızan kuvvetlenir.
  *Dikkat et: Sözlerin ve yazıların kısa, açık ve manalı olsun.
  /*Dilini tut ve bil ki, dil yarası bıçak yarasından daha vahimdir.
  *Kimsenin cahilliğini yüzüne vurma. Bil ki insanları en çok kızdıran ve gücendiren, cahilliklerinin yüzlerine vurulmasıdır.
  /*Ahlakını güzelleştirmeye daima çalış. Ahlak güzelliği insan için en kıymetli bir servettir.
  *En yakın arkadaşlarınla bile şakaların zarif olsun. Kaba şakadan hayvan bile hoşlanmaz.
  *Ana baba ahı alma. Ana baba ahının zehrini içen kurtulamaz.
  *Sonunda pişman olacağın bir işi başında düşün. Pişmanlık, ahmaklıktır.
  /*Boşuna inad ve iddia etme. Hakikati ara ve sev. Hakikat sevgisi, insan için sevgilerin en yükseğidir.
  /*Kusurlarını kendin gör, ta ki onları tamir ve ikmal edebilesin.
  /*Hayatta cesur ol. Fakat bil ki cesaret, gözü kapalı tehlikeye atılmak değildir.
  /*Herkesin imrendiği pırlanta gibi kıymet sahibi ol. korkma, yerde kalmazsın.