100 Soruda Estetik

·
Okunma
·
Beğeni
·
95
Gösterim
Adı:
100 Soruda Estetik
Baskı tarihi:
1975
Sayfa sayısı:
333
Format:
Karton kapak
ISBN:
---
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Gerçek Yayınevi
''Tolstoy ''Sanat Nedir'' adlı incelemesinin, kendisini aralıklı olarak onbeş yıl uğraştırdığını söyler. Kitabı yazmaya başlayınca , kendisine bu kadar yakın bir konuda; sanat konusundaki düşüncelerinin, kolayca dile getiremiyeceği kadar açıklıktan uzak olduğunu farkettiğini ekler...
100 soruda Estetik'in yazılışında da aynı şeyleri duyduğumu söylememe gerek yok sanırım...M.H.Doğan
...Estetik nedir, estetik sözcüğünün kaynağı nedir?
Estetik güzelin bilimi midir?
Estetik sanatların bilimi nedir?
Hegel'in estetik görüşleri nelerdir?
Marksçı estetik nedir?
Sanat nedir?
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
S a n a tın , d o ğ a nın , d ış g ö r ü n ü ş ve g e r ç e k li k le r i n b i r t a k
lid i o lm a d ığ ı n ı ile r i s ü re n H egel, d o ğ a s a l g ü z e l lik le r i y a d
sım a da n , s a n a tta k i g ü z e lliğ in d o ğ a l g ü z e llik te n ü s tü n o ld u
ğ u n u s ö y le r . Ç ü n kü a r t is t i k g ü z e llik , y a ra tılm ış , a k lı n i k in c i kez d o ğ u r d u ğ u b ir g ü z e l lik ti r .
bütün boyutlarını, derinliğini bildiğimiz ; anlamı bizim için apaçık şey bizi etkileme gücünü yitirmiştir artık . Bir süre peşinden koşulan şeyler, varıldığında amaç olmaktan çıkar, coşku gücünü yitirir .
Duyuların betimlenmesi, dış gerçekliğin İmgesinden başka bir şey değildir , bu gerçekliğin kendisi değildir .
Sanatın amacı, duyduğumuzu başkalarına ulaştırmaktır, güzellik ise bazı biçimlerin bize verdiği duyuştur.
A u g u s t in ’e (354-430) g ö r e T a n r ıs a l d üzen ve uyum , d o ğ a d a v e b i r d e r e c e y e k a d a r s a n a tta y a n s ı y o r o ls a da a lg ıla r la k a v ra n a b ile n n e s n e le r d u y u la rı dün y a s a l ş e y le re b a ğ la m a k ta ve a k lın s o n s u z v e d e ğ iş m eye n şe yi d ü ş ü n m e s in i, k a v ram a s ın ı ö n le m e k te d ir .

Kitabın basım bilgileri

Adı:
100 Soruda Estetik
Baskı tarihi:
1975
Sayfa sayısı:
333
Format:
Karton kapak
ISBN:
---
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Gerçek Yayınevi
''Tolstoy ''Sanat Nedir'' adlı incelemesinin, kendisini aralıklı olarak onbeş yıl uğraştırdığını söyler. Kitabı yazmaya başlayınca , kendisine bu kadar yakın bir konuda; sanat konusundaki düşüncelerinin, kolayca dile getiremiyeceği kadar açıklıktan uzak olduğunu farkettiğini ekler...
100 soruda Estetik'in yazılışında da aynı şeyleri duyduğumu söylememe gerek yok sanırım...M.H.Doğan
...Estetik nedir, estetik sözcüğünün kaynağı nedir?
Estetik güzelin bilimi midir?
Estetik sanatların bilimi nedir?
Hegel'in estetik görüşleri nelerdir?
Marksçı estetik nedir?
Sanat nedir?

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Sedat Gövyaprak

Kitap istatistikleri