100 Soruda Sosyalist Devlet

·
Okunma
·
Beğeni
·
14
Gösterim
Adı:
100 Soruda Sosyalist Devlet
Baskı tarihi:
1970
Sayfa sayısı:
190
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Gerçek Yayımları
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
karşıtların, karşıt ekonomik çıkarlara sahip sınıfların, kendilerini ve toplumu, verimsiz bir mücadele içinde eritip bitirmemeleri için, görünüşte toplumun üstünde yer alan, çatışmayı hafifletmesi, «düzen» sınırları içinde tutması gereken bir güç ihtiyacı kendini kabul ettirir; işte toplumdan doğan, ama onun üstünde yer alan ve gitgide ona yabancılaşan bu güç, devlettir...
Engels'e göre, emek üretkenliğinin artması ve işbölümü;

(1) değişimin ve özel mülkiyetin ortaya çıkmasına
(2) tribü düzeninin çözülmesine ve
(3) toplumun sınıflara bölünmesine yol açmıştır.
Engels’in devlete ilişkin görüşlerini şöyle özetleyebiliriz:

(1) özel mülkiyet, sınıflar ve devlet her zaman varolmamış, ekonomik gelişmenin belirli bir aşamasında ortaya çıkmışlardır; (2) devlet, sömürücü sınıfların elinde, sömürülenlere takılan bir boyunduruk, onlara karşı kullanılan bir baskı aracıdır;
(3) sınıflar, geçmişte nasıl ortaya çıkmışlarsa, aynı şekilde ve kaçınılmaz olarak, gelecekte yok- olacaklardır;
(4) sınıf uzlaşmazlıklarını bastırmak için varolan devlet, sınıfların yokolmasıyla birlikte, varlık nedenini yitirecek
sosyalist oluşumun iki evresi ya da «sosyalist ekonomik olgunlaşma» sürecinin iki ayrı aşaması olarak tanımlanmasıdır. Marx'a göre,
(1) herhangi bir toplumun kendisini kapitalizmin tüm kalıntılarından kurtarabilmesi,
(2) insanın «işbölümü» denen köleleştirici düzenlemeye kul olmaktan çıkabilmesi,
(3) fikir emeğiyle kol emeği arasındaki çelişkinin yok edilebilmesi, (4) çalışmanın bir geçim sağlama yolu olmaTctan çıkarak hayatın bir temel gereği haline gelebilmesi, ve nihayet (5) üretim güçlerinin, «herkesten yeteneklerine göre, herkese ihtiyaçları kadar» ilkesini topluma bayrak ettirecek bir gelişkinlik düzeyine ulaşabilmesi, ancak ve ancak, sosyalist ekonomik olgunlaşma sürecinin ikinci aşamasında mümkündür.
Lenin, işçi sınıfının en önemli görevinin burjuva devlet makinesini parçalamak ve yerine proletarya diktatörlüğünü kurmak olduğunu söylemiş
Lenin, bundan başka, oportünizm ve anarşizm gibi, marksist devlet teorisini açıkça tahrif eden ve proletarya diktatörlüğünü reddederek teorinin devrimci muhtevasını iğdiş eden akımlan eleştirmiş

Kitabın basım bilgileri

Adı:
100 Soruda Sosyalist Devlet
Baskı tarihi:
1970
Sayfa sayısı:
190
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Gerçek Yayımları

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Engels'in kankisi

Kitap istatistikleri