·
Okunma
·
Beğeni
·
3.850
Gösterim
Adı:
1844 El yazmaları
Baskı tarihi:
2000
Sayfa sayısı:
182
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789750520105
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Birikim Yayınları
Baskılar:
1844 El Yazmaları
1844 El yazmaları
1843-46 Marx´ın klasik iktisatçılarla ilk tanıştığı yıllardır; bu süre içinde Marx, burjuva iktisadının kavramlarını burjuva iktisadına karşı kullanmak diye tanımlayabileceğimiz bir yöntemle uzun, bir kısmı kaybolmuş defterler doldurur. 1844 El Yazmaları burjuva politik iktisadını ve burjuva iktisat sistemini eleştiren "genç" Marx´ın ilk iktisadi araştırmalarının müsveddeleridir.

Marx 1844 Elyazmaları'nda paranın iktidarının her değeri aksine döndürdüğünü söylerken, ilkin "sadakati sadakatsizliğe çevirir" diye başlar saymaya: "Aşkı nefrete, nefreti aşka, erdemi fenalığa, fenalığı erdeme…" diye devam eder. 1932 yılına kadar yayımlanmayan bu müsveddeler ücretli emeğin insanı nasıl yabancılaştırdığının ele alındığı olgusal bir analizdir. Metin boyunca Rousseau´nun, Feuerbach'ın, Proudhon'un, Hegel´in etkilerini takip ederken, Marx´ın klasik iktisatçılarla (Adam Smith, Ricardo, Sismondi, Say...) yürüttüğü tartışmaya
da şahit oluruz.

Sosyal bilimci, tarihçi ve devrimci olarak hiç kuşkusuz en etkili sosyalist düşünür olan Marx´ın fikriyat evrimini gösteren ilk çalışmalarıdır 1844 El Yazmaları.
400 syf.
·3 günde·Puan vermedi
Marx'ın 1844 El yazmaları, görüşlerine dair ilk taslaklarıdır. Taslaklar şeklinde kendi yaptığı araştırma ve çalışmalardır. İlk derlemenin ardından iki adet Fransızcaya tercüme edilmiş nüshası hazırlanmıştır. Okuduğumuz El Yazmaları bu Fransızca metinden elde edilmiştir. Bildiğim kadarı ile orjinal yazmalar "Marx-Lenin Kurumu'nun " elindedir.

Eseri Birikim Yayınevinin neşrettiği versiyondan okudum. Bu arada sol yayınlarının neşrettiği basımla'da karşılaştırma imkanım oldu. Sol yayınevi, eserin ilk 80 sayfaya yakın kısmında genel olarak Marx ve kuramları hakkında bilgi vermiştir. Orjinal El Yazmaları'nın verilmesinin ardından da son bölümde; , Auguste Coru'nun Ekonomi Politik ve Felsefe Elyazmaları ve Marx ve Engels'in 1848 Devrimine Kadarki İdeolojik Evrimleri'de kitaba eklenmiş, bunun yanısıra Engels'in Ekonomi Politigin Bir Eleştiri Denemesi'de esere eklenmiştir. Bu açıdan içerik olarak Sol Yayınlarının derlediği versiyon daha kapsamlı ve hacimlidir. Sol yayınları adına eserin çevrimi Kenan Somer tarafından yapılırken, Birikim Yayınevi adına çeviriyi Murat Belge üstlenmiştir.

Marx'ın bu eseri; ileride Das Capital'de çok detaylı olarak izah edeceği felsefesinin üzerine incelemelerden oluşur. Yaptığı çalışmaların prototipi de diyebiliriz. Kitapta, Hegel'in kuramlarına itiraz ve anti-tez sunulurken, Ludwig Feuerbach' e ait görüşlere övgüler ve olumlu yorumlarla desteklenmiş tekrarlarla örneklemeler yapılmıştır. Engels ve Epikür'den sonra Marx'ı en çok etkileyebilmiş fiozof sanırım Ludwig Feuerbach'dir. Marx, Ludwig Feuerbach'in yöntemlerinin doğruluğunu -kendi deyimi ile büyük başarısını- eserinde şu üç madde ile açıklar;

1- Felsefenin, düşünceye çevrilmiş ve düşünerek açıklanmış dinden başka bir şey olmadığını ve dolayısıyla insan özünün yabancılaşmasının varoluşunun bir başka şekli ve tarzı olarak mahkum edilmesi gerekliliğini kanıtlaması;
2- "İnsanla insanın" toplumsal ilişkisini, Feuerbach'da kuramının temel ilkesi yaptığına göre, gerçek maddeciliğin ve gerçek bilimin oluşması;
3- Saltık olumlu, kendini destekleyen olumlu, olduğunu ve olumlu şekilde kendinde temellendiğini iddia eden olumsuzlamanın olumsuzlaşmasına karşı çıkması.

Eserde kapital sistemin Proleterya üzerindeki tahakkümü ve işçiler üzerinde uygun olmayan hayat şartları ifade edilirken konuyu fizyolojik olarak detaylı bir şekilde incelemiş olan Bernardino Ramazzini'yede yer verilmesini dilerdim. Bunu da belirtmek isterim.

1844 El Yazmalarına Feuerbach'in eserinin okunması akabinde girmeyi planlamış ve gerçekleştirmiştim, El Yazmaları'nın okunması neticesinde aldığım kararda büyük isabet kaydettiğimi gördüm. İncelemesini yaptığım bu esere aynı yöntemle yani Feuerbach'in okunması neticesinde geçilmesini de diğer okurlar tavsiye eder, keyifli okumalar dilerim.
182 syf.
·4 günde·Beğendi·7/10
Marx'ın el yazmalarının derlendiği kitap. Bazı yazılarında kısım kısım eksiklikler olsa da, Marx'ı anlamayı zorlaştırmıyor. Kitapta genel olarak;
Politik iktisat ve işleyişini,
Özel Mülkiyeti,
Emek-Sermaye ilişkisi,
İşbölümü - Rekabeti
gibi iktisadi kavramların kökenlerini ve kullanımını uzun uzun anlatarak, fikir vermiş.
Elbette ortaya koyduğu düşüncelerin üzerinden çok fazla zaman geçtiği için bir kısmı geçerliğini yitirmiş olsa da halen güncelliğini koruyan ve bilinmesi gereken emek-sermaye ilişkisi hakkında üstün bir eser.
400 syf.
Marksizm nedir,ne değildir? Bu soruların cevabını bulmak istiyorsanız bundan daha iyi bir kitap bulamazsınız. Zira bu çalışma ile Marx'ı en doğru ve net şekilde anlayabilirsiniz. Rusların yada Çinlilerin anlattığı değil,Marx'ın anlattığı Marx'ı okuyacaksınız!
400 syf.
·89 günde·Puan vermedi
İtiraf etmem gerekir ki 1844 El Yazmaları'nı okumak beni zorladı. 'Cinsil varlık' gibi tanımadığım terimleri anlamak için yardım aldım, hatta bunu anlamadan yabancılaşmayı tam olarak anlamak mümkün değilmiş meğer, onu öğrendim. Sonra Hegel eleştirisinde kafamdan dumanlar çıktı ama yine de kitabı bitirmeyi başardım. Belki daha iyi sindirmek için ileride yine bakmam gerekecek ama bu okuyuşum da birçok marksist kavramın bildiğimi sandığımdan çok daha fazlasını; ilişkileri, süreçleri olduğunu öğrenmeme yetti. Kitabın sonunda bulunan, okuması daha kolay, akıcı ve ufuk açıcı olan Engels makalesi de, ne yalan söyleyeyim el yazmalarının üzerine dondurmalı ekmek kadayıfı gibi geldi:)
Genelde bu paylaşımları kitapta sevdiğim bir bölümü alıntılayarak sonlandırırım ama bu sefer bir değişiklik yapıp, bu kitaptan uzun alıntılar paylaştığı Yabancılaşma kitabının önsözünde Bertell Ollman'ın marksist kaynakları okumakla ilgili alıntısını paylaşmak istiyorum.

"Herhangi bir düşünce ama özellikle de Marksizm gibi oldukça karmaşık bir düşünce hakkında resmin oldukça büyük bir bölümü ortaya çıkana kadar bir karara varmamak gerekir. Başka türlü aklımızda her zaman şöyle bir şüphe olacak: Eleştirilere maruz kalan, acaba "Marx'ın gerçekten anlatmak istediği" şey mi? Marksizmle ilgili çığ gibi büyüyen malzeme içerisinde( yazılarına dair verilere günümüzde kolaylıkla ulaşılabilir) tartışılan şeyin, çoğunlukla bu sosyalist düşünürün ne söylediği değil de "ne söylemeye çalıştığı" olduğunun fazlasıyla farkındayım. Bu nedenle kendi görüşlerini oluşturması için Marx'a, sözünün sürekli kesilmeden engellenmeyeceği zamanı vermek lazım."
400 syf.
·13 günde·Puan vermedi
1844 El Yazmaları Marksizmin Marksın kişisel tarihi konusunda bir açmaz olarak gorulen Genç Marksa ait bir tür çalışma defteri.Bu el yazmalarinda Marks kapitalist ekonomi politik biliminin safsatalarını, değerli görse bile Feurbach ve Hegel deki yabancılaşma kavraminin asıl özünun emek ve sermaye celiskisinden kaynaklandiğıni ve tek çözümun özel mülkiyeti kaldirılması olduğunu soylediği bir çalışma defteri.
182 syf.
·Beğendi·6/10
Karl Marx’ ın bir sosyalist olarak düşüncelerinin ve sisteminin temel görüşlerinin şekillendiği gençlik dönemi eseridir. Metin boyunca Adam Smith, Ricardo gibi klasik iktisatçıların görüşlerine karşıt söylem oluşturduğu görülmektedir. Bunu ücret, sermayenin karı, toprak rantı, yabancılaşma gibi Marksist terminolojinin temel kavramları çerçevesinde serimlemeye çalışmıştır .
Genç Marx'ın Komünizm'le ilk buluşması. Marx'ın Paris'ye yazdığı kitap, Hegel'in felsefi anlamda genelleştirdiği yabancılaşma kavramını iktisat bilimi içerisinde inceleyerek ekonomi politiğe bir giriş yapıyor.
Ne kadar az yer, içer, kitap okursan; tiyatroya, dansa, meyhaneye ne kadar az gidersen; ne kadar az düşünür, sever, kuram yaratır, şarkı söyler, resim ve eskrim yaparsan, o kadar fazla sermaye biriktirirsin. Hazinen öyle büyür ki ne böcekler ne de toprak onu yok edemez. Ne kadar az kendin olursan, o kadar çoğa sahip olursun; kendi hayatını daha az yaşadıkça, yabancılaşmış hayatını uzaklaşmış varlığını o kadar çok yaşarsın.
Sevgi yalnız bir insana bağlılık değildir. Bir tutumdur. Kişinin yalnız bir sevgi nesnesine değil, bütünüyle dünyaya bağlılığını gösteren bir kişilik yapısıdır. Kişi yalnız bir tek kimseyi seviyor, başka her şeye karşı ilgisiz kalıyorsa sevgisi sevgi değil, genişletilmiş bencilliktir.
İnsanların dünyasının değersizleşmesi, nesnelerin dünyasının değer kazanması ile orantılı olarak artar.
Karl Marx
Sayfa 140 - SOL yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
1844 El yazmaları
Baskı tarihi:
2000
Sayfa sayısı:
182
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789750520105
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Birikim Yayınları
Baskılar:
1844 El Yazmaları
1844 El yazmaları
1843-46 Marx´ın klasik iktisatçılarla ilk tanıştığı yıllardır; bu süre içinde Marx, burjuva iktisadının kavramlarını burjuva iktisadına karşı kullanmak diye tanımlayabileceğimiz bir yöntemle uzun, bir kısmı kaybolmuş defterler doldurur. 1844 El Yazmaları burjuva politik iktisadını ve burjuva iktisat sistemini eleştiren "genç" Marx´ın ilk iktisadi araştırmalarının müsveddeleridir.

Marx 1844 Elyazmaları'nda paranın iktidarının her değeri aksine döndürdüğünü söylerken, ilkin "sadakati sadakatsizliğe çevirir" diye başlar saymaya: "Aşkı nefrete, nefreti aşka, erdemi fenalığa, fenalığı erdeme…" diye devam eder. 1932 yılına kadar yayımlanmayan bu müsveddeler ücretli emeğin insanı nasıl yabancılaştırdığının ele alındığı olgusal bir analizdir. Metin boyunca Rousseau´nun, Feuerbach'ın, Proudhon'un, Hegel´in etkilerini takip ederken, Marx´ın klasik iktisatçılarla (Adam Smith, Ricardo, Sismondi, Say...) yürüttüğü tartışmaya
da şahit oluruz.

Sosyal bilimci, tarihçi ve devrimci olarak hiç kuşkusuz en etkili sosyalist düşünür olan Marx´ın fikriyat evrimini gösteren ilk çalışmalarıdır 1844 El Yazmaları.

Kitabı okuyanlar 243 okur

  • Sait Durgun
  • pınar üce
  • Naz
  • Bogart
  • Ahmet Faruk Terzi
  • Futurelessowl
  • Kasım Arı
  • İnce
  • Mevlüde Öztürk
  • Desem ki

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%8.3 (5)
9
%3.3 (2)
8
%3.3 (2)
7
%6.7 (4)
6
%3.3 (2)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%1.7 (1)
1
%0