19. Yüzyıl Siyasî Tarihi (1789-1914)

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.742
Gösterim
Adı:
19. Yüzyıl Siyasî Tarihi
Alt başlık:
1789-1914
Baskı tarihi:
Eylül 2013
Sayfa sayısı:
800
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786050811902
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Timaş Yayınları
19. yüzyılda dünya genelinde yaşanan olaylar, çağdaş dünyanın oluşumunun başlangıcını teşkil etmesiyle modern siyasî fikirlerin ve gelişmelerin de temelini oluşturmuşlardır. 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi, 1789–1914 Yakın Çağ’ın siyasî tarihini bir bütün olarak verme amacına yönelik, uzun yıllar sarf edilerek kazanılmış bir birikimin neticesi. Prof. Dr. Fahir Armaoğlu, çok sayıda Türkçe, Fransızca, İngilizce kaynak ve belge kullanarak hazırladığı eserini antlaşma metinlerinin kaynakları ve dönemin devlet adamlarının hatıratları ile de zenginleştirmek; antlaşmaların ve bazı temel kongrelerin tutanaklarının nerelerde olduğunu göstermek suretiyle hem okurlara hem de araştırmacılara büyük kolaylık sağlamıştır.

Bu kitapta dünya genelindeki devletlerin ve milletlerin yılları aşan kültürel ve siyasal mücadelelerini, insanlığın fikir akışlarını, ihtilallerin tahlillerini, diplomatik manevraları, 19. yüzyılda ortaya çıkan siyasî kavramları ve onlardan doğan fikri, felsefi, hukuki ve kültürel akım ve hareketleri, milletlerin maruz kaldığı sosyal ve ekonomik kırılmaları bir bütün halinde bulacaksınız.

Ayrıca bu yüzyılda Osmanlı Devleti’ne yönelik parçalama ve yıkma siyasetleri, içte ve dışta oluşan gaileler ve bunlara yönelik Osmanlı’nın gösterdiği tepki ve mücadelelerin yol açtığı siyasi, fikri akımlar da tahlil ve tenkit edilerek okuyucuya sunulmuştur.
800 syf.
Bu kitabı içerik ve tahlil olarak iki ayrı paragraf olarak inceleyeceğim:

"Fransız İhtilalinden ve I.Cihan Harbine kadar olan süredeki dünyada gelişen, devletlerin ve milletlerin birbirleriyle olan etkileşimlerini, kültürel ve siyasal mücadelelerini, insanların fikir akışlarını, ihtilallerin ve ortaya çıkan yeni gelişmelerin tahlillerini, diplomatik çıkarları, dönemin ortaya çıkan siyasi kavramları ve onlardan doğan fikri, felsefi, hukuki, kültürel akım ve hareketleri, milletlerin maruz kaldığı sosyal ve ekonomik baskıları, Osmanlı Devleti'ne yönelik parçalama-yıkma siyasetini, içeride ve dışarıda oluş(turul)an ve bunun sonucunda Osmanlı Devleti'nin bu baskıları ve tehditlere verdiği tepki ve mücadeleleri kitapta fazlasıyla kaynak ve belgelere dayanarak ortaya konmuş, gereksiz ayrıntılardan kaçınılmış olabildiğince öz ve temiz bir siyasi tarih araştırma kitabıdır. Merak için ve alan ile ilgili olanlar için kesinlikle! okunmasını tavsiye ederim."

"Fransız ihtilalinden önce Avrupa'nın durumu ile başlıyor anlatmaya Fahir Hoca: Despotluk dönemi! Fransa, İngiltere, Prusya, Rusya ve Osmanlı. Osmanlı İmparatorluğunu ve bu imparatorluklardan ayrı kılan ise, tebasına eşit davranması ve özellikle gayri müslimlere bir takım ayrıcalıkların verilmesidir ve nispeten İngiltereyi de ayırabiliriz. Fransız ihtilalin ana sebeplerinden biri, sömürgecilik faaliyetlerinden dolayı çıkan bir takım savaşların ve faaliyetlerin devamı için gereksinim duyulan maddi kaynağın halktan zorla alınmaya başlamasıdır. Amerika kıtasında kolonilerin bağımsızlıklarının ilanı ve İngiltere de gelişen yönetim sistemleri ve bununla beraber halkların biraz daha özgürleşmeye başlaması da etkili olmuştur elbette. Ve bütün Avrupayı etkiyecek, döneminde sorun olarak gördükleri bu problemleri, ileride sömürge olarak fayda sağlayabilmek için halkların üzerinde propaganda aracına dönüştürmek için kullanılacaktır. Örnek mi? Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan ve daha niceleri. Mesela Belçika devletinin kuruluşu, dönemin dört büyük devleti sayesinde olmuştur. Savaştan -Napolyon savaşlarından- mağlup ayrılan Fransanın bir daha güçlenmesi önlemek amacıyla tarafsız bir bölge için, Avusturya, Almanya'ya saldırılarını önlemek amacıyla; İngiltere, Prusya, Rusya, Avusturyanın isteği doğrultusunda Fransa sınırı olarak kabul ettirilmiş, Lüksemburg'un bir parçası da katılarak kurulmuş bir devlettir. Ne acı! bir devletin, başka egemen güçlerce size verilmesi. Görünüşte bağımsız! güçlü! günümüzda Avrupa Siyasetinin yönetildiği yer..Brüksel.. Ve daha niceleri, bir biri ardına gizli ittifaklar, macarlara, polonyalılara uygulanan soykırımlar, güç dengesini korumak amaçlı kurulan sınırlar! devletler! göçe zorlanan milletler, din değiştirilenler..
Neyse konumuza dönelim;

Önemli bir olay ise Kavalalı Mehmet Ali Paşa' dır ki, ilk defa ortaya çıkan ŞARK kavramı o zaman asi bir vali olan Mısır valisi yüzünden çıkmıştır. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk defa resmi olarak çaresizliği, acziyeti bütün devletler tarafından görülmüştür. Nitekim yıkılma tehlikesi dahi yaşamıştır. 1833 yılında Mısır' dan, Bursa' yada kadar Osmanlı Orduları bir bir yenip, İstanbul sınırına kadar dayanmış ise de, çok sağlam rus askeri ve donanması! ve ingilterenin! desteğiyle isyan bastırılmıştır. Bundan sonra başlayan müthiş çözülmelerle beraber I. Cihan harbine kadar çöküş meydana getiren bütün faktörler ki Jon Türk harekatı kendi içinde çıkan anlaşmazlıklar sonucu büyük bir felaketle sonuçlanmıştır.-O satırları okurken insanın bazen Napolyon olup, Antalya' ya ayak basarak, bütün İmparatorluğu tekrar kurup, ilmi, medeni olarak eski günlerine geri döndürme heyecanı gelse de, bu düşüncenin ne kadar uzak olduğu aklıma geldikçe içimi bir yehis kaplıyor-.

Amerikanın kuruluşu, Uzak Doğu ülkeleri, Çin ve Japonyanın o dönem ki durumu hemen her ülke ayrı ayrı ele alınmış, her tarihi etkilen olaylar tahlileriye beraber sunulmuştur."

Keyifli okumalar.
800 syf.
Dünya siyasetinin alt üst olduğu, imparatorluklarin sarsılıp milli devletlerin yeşerdiği çağ olan 19.yüzyılı ayrıntılı şekilde anlatmış yazar. Avusturya'nın buyuk devlet adami Matternich'i ilk bu eserde okuyup tanımıştım. 19.yy hakkında zihinlerde genel bir şablon çizen,tarihi gerçeklikleri karşılaştırmalı olarak anlamamızı sağlayan bu eseri her tarih meraklısı okumali diye dusunuyorum.
800 syf.
·9/10
Fahir Armaoğlu'nun 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi ve 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi kitapları gerek konularının birbirini tamamlaması gerekse içerik düzenlemeleri ve üslupları bakımından aynı olması nedeniyle fazla ayrıntıya girilmeden yapılacak bir incelemenin iki kitaba da hitap edebileceğini düşünüyorum.
İki kitabıda Timaş Yayınları'ndan okudum.Kağıtları çok kötüydü, altını çizdiğim yerler arka sayfaya da geçiyordu. Allahtan anlatım çok iyiydi de kağıda rağmen okuyabildim. Kitap çok yalın bir şekilde yazıldığı ve fazla ayrıntıya girmeden çerçeve bilgiyi verdiği için yakın tarih hakkında bilgisi az olanların başlangıç kitabı olabilir. Son iki yüzyılda çok fazla olay var bunlar iki kitapla öğrenilemez ama bu kitapları okuduktan sonra sahip olunan genel bilginin yardımıyla ayrıntıyı öğrenmenin kolaylaşacağını düşünüyorum. İkinci kitabın ilk yüz sayfasında 19. yüzyılı kısmen özetlediği için dileyen sadece 20. yüzyılı okuyabilir ama bu, iki kitabı da okumanın yerini tutmayacaktır.İlk kitap 19. yüzyıla girerken Avrupa'nın içinde bulunduğu durum ve Fransız İhtilali ile başlıyor ve Birinci Dünya savaşı'na kadar anlatıyor. İkinci kitap ise Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar gidiyor. 20. Yüzyılın karmaşıklığından ve Soğuk Savaş döneminin getirdiği kutuplaşmadan olsa gerek ikinci kitapta yazarın yorumları ilk kitaptakinden fazlaydı. Yazar 1998'de vefat etmiş. Kitapları okuduktan sonra "keşke yaşasaydı da bugüne kadar yaşananları da yazsaydı" dedim içimden. Herhalde diğer okurlarda böyle düşünmüştür.
Dünyadaki değişimleri, güçlü ülkelerin hedeflerini ve hedeflerine ulaşmadaki yöntemleri bilmeden uluslararası mücadelelerde söz hakkımız olmaz. Bu kitaptan sonra mutlaka 20. yüzyıl siyasi tarihi kitabı da okunmalı.
800 syf.
·Beğendi·10/10
20 yy kitabını okuduktan sonra bunu da okumuştum buda efsane bir kitap. çok detaylı ama son derece surukleyici ve güvenilir bir kitap. mutlaka herkese öneririm
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
19. Yüzyıl Siyasî Tarihi
Alt başlık:
1789-1914
Baskı tarihi:
Eylül 2013
Sayfa sayısı:
800
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786050811902
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Timaş Yayınları
19. yüzyılda dünya genelinde yaşanan olaylar, çağdaş dünyanın oluşumunun başlangıcını teşkil etmesiyle modern siyasî fikirlerin ve gelişmelerin de temelini oluşturmuşlardır. 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi, 1789–1914 Yakın Çağ’ın siyasî tarihini bir bütün olarak verme amacına yönelik, uzun yıllar sarf edilerek kazanılmış bir birikimin neticesi. Prof. Dr. Fahir Armaoğlu, çok sayıda Türkçe, Fransızca, İngilizce kaynak ve belge kullanarak hazırladığı eserini antlaşma metinlerinin kaynakları ve dönemin devlet adamlarının hatıratları ile de zenginleştirmek; antlaşmaların ve bazı temel kongrelerin tutanaklarının nerelerde olduğunu göstermek suretiyle hem okurlara hem de araştırmacılara büyük kolaylık sağlamıştır.

Bu kitapta dünya genelindeki devletlerin ve milletlerin yılları aşan kültürel ve siyasal mücadelelerini, insanlığın fikir akışlarını, ihtilallerin tahlillerini, diplomatik manevraları, 19. yüzyılda ortaya çıkan siyasî kavramları ve onlardan doğan fikri, felsefi, hukuki ve kültürel akım ve hareketleri, milletlerin maruz kaldığı sosyal ve ekonomik kırılmaları bir bütün halinde bulacaksınız.

Ayrıca bu yüzyılda Osmanlı Devleti’ne yönelik parçalama ve yıkma siyasetleri, içte ve dışta oluşan gaileler ve bunlara yönelik Osmanlı’nın gösterdiği tepki ve mücadelelerin yol açtığı siyasi, fikri akımlar da tahlil ve tenkit edilerek okuyucuya sunulmuştur.

Kitabı okuyanlar 66 okur

  • Mehtap Asena Metin
  • slck07
  • Ferhat Göktürk
  • Hatice Y.
  • Tugay HASANOGLU
  • Burak Pehlivan
  • Özgür Özdemir
  • Emre Köylü
  • Samet Yılmaz
  • Burak CAN

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%0
14-17 Yaş
%5.6
18-24 Yaş
%16.7
25-34 Yaş
%22.2
35-44 Yaş
%44.4
45-54 Yaş
%11.1
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%0

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%27.9
Erkek
%72.1

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%52 (13)
9
%28 (7)
8
%12 (3)
7
%4 (1)
6
%4 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0