1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi Enver Paşa 1-2

·
Okunma
·
Beğeni
·
97
Gösterim
Adı:
1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi Enver Paşa 1-2
Baskı tarihi:
2008
Sayfa sayısı:
904
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754376777
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
1917-24 yıllarında Türkistan’a yayılan ve 1934 yılına kadar aralıklarla sürdürülen isyânların kahramanlarına; Sovyet Ruslar, “Basmacı”, Türk mücahitleri ise “Korbaşı” adını vermişlerdir. Esasen Çarlık Rusyası karşıtı millî direnişlere Rus idaresi, “Basmaçı hareketi” gözüyle bakıyordu.

Zeki Velîdî Togan, aynı kuşaktan bir Türkistanlı olarak yakından takip ettiği Basmacı hareketini “muazzam bir millî hareket” şeklinde değerlendirmektedir.

Stalin, “Orta Asya Cumhuriyetlerini Sovyet Rusya’dan ayırmak ve sömürücü sınıfın hâkimiyetini yeniden kurmak gayesi ile zenginler tarafından yürütülen alenî bir siyâsi haydutluk hareketi” olarak tarif ediyor.

Zamanın Kızılordu Türkistan Cephesi Kumandanı Frunze ise, Basmacılığın gayesini: “Sovyet hâkimiyeti def olsun; bağımsız bir müslüman devlet kurulsun.” gibi millî bir sloganla ifâde ediyor.

Türkmen Basmacılarından Mirza Pirnefes: “Biz Basmacı kelimesine Türkiye’de alıştık. Vatanda seyrek duyardık, sadece Rus çevrelerinde. Biz, bize Korbaşı diyorduk. Sonra Enver Paşa geldi ve bunun da değiştirilmesini istedi. Bundan sonra birbirimize Mücâhid diye hitap etmemizi emretti.” demektedir.
…..
İki cilt olan bu kitap, Korbaşılar (Basmacılar) dinlenilerek yazıldı. Onların hatıralarından faydalanıldı. Bu bilgilerle, Türkistan’daki istiklal mücadelelerine Enver Paşa’nın iştirakı, çabaları ve bu yolda şehâdeti, bizzat görgü şahitlerine dayanılarak ortaya konuldu. Hacı Sâmi ile arkadaşlarının ve Türkistanlı yiğitlerin millî kıyamı teşkilâtlandırıp sağlam hedeflere yöneltmek için gösterdikleri destanî mücadele anlatıldı.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
1954 istatiklerine göre, S.S.C.B.'de elde edilen pamuğun %92'sinin Türkistan'dan temin edildiği düşünülürse, bunun Fergana ile beraber tamamının Buhara, Semerkand, Hıyve ovalarından elde edildiği kolayca görülür. Çünkü, buralar Rusya'yı besleyen gerçek pamuk ambarlarıdır. Pamuktan başka, pirinç, buğday, tütün, mısır, ipek böceği, hayvancılık da ekonomik hayatın can damarıdır, pancar, meyve, sakız, jüt diğer zirai ürünler olup madenlerden kömür, bakır, petrol, manganez, altın, simop, kükürt, kalay, kurşun, nikel, krom her üç ülkede de zengin rezervlere sahiptir. Sovyetler Birliği'nin simop ve kükürdün %90'ını, kalay ve nikelin %80'ini, çinkonun %70'ini, kromun %62'sini, kalayın %70'ini Türkistan'dan elde ettikleri düşünülürse, Türkistan'ın büyük kısmını ifade eden üç ülkenin, Rusya iktisadiyatındaki önemi daha iyi kavranır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi Enver Paşa 1-2
Baskı tarihi:
2008
Sayfa sayısı:
904
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754376777
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
1917-24 yıllarında Türkistan’a yayılan ve 1934 yılına kadar aralıklarla sürdürülen isyânların kahramanlarına; Sovyet Ruslar, “Basmacı”, Türk mücahitleri ise “Korbaşı” adını vermişlerdir. Esasen Çarlık Rusyası karşıtı millî direnişlere Rus idaresi, “Basmaçı hareketi” gözüyle bakıyordu.

Zeki Velîdî Togan, aynı kuşaktan bir Türkistanlı olarak yakından takip ettiği Basmacı hareketini “muazzam bir millî hareket” şeklinde değerlendirmektedir.

Stalin, “Orta Asya Cumhuriyetlerini Sovyet Rusya’dan ayırmak ve sömürücü sınıfın hâkimiyetini yeniden kurmak gayesi ile zenginler tarafından yürütülen alenî bir siyâsi haydutluk hareketi” olarak tarif ediyor.

Zamanın Kızılordu Türkistan Cephesi Kumandanı Frunze ise, Basmacılığın gayesini: “Sovyet hâkimiyeti def olsun; bağımsız bir müslüman devlet kurulsun.” gibi millî bir sloganla ifâde ediyor.

Türkmen Basmacılarından Mirza Pirnefes: “Biz Basmacı kelimesine Türkiye’de alıştık. Vatanda seyrek duyardık, sadece Rus çevrelerinde. Biz, bize Korbaşı diyorduk. Sonra Enver Paşa geldi ve bunun da değiştirilmesini istedi. Bundan sonra birbirimize Mücâhid diye hitap etmemizi emretti.” demektedir.
…..
İki cilt olan bu kitap, Korbaşılar (Basmacılar) dinlenilerek yazıldı. Onların hatıralarından faydalanıldı. Bu bilgilerle, Türkistan’daki istiklal mücadelelerine Enver Paşa’nın iştirakı, çabaları ve bu yolda şehâdeti, bizzat görgü şahitlerine dayanılarak ortaya konuldu. Hacı Sâmi ile arkadaşlarının ve Türkistanlı yiğitlerin millî kıyamı teşkilâtlandırıp sağlam hedeflere yöneltmek için gösterdikleri destanî mücadele anlatıldı.

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Atsiz
  • Hanzede
  • Furkan Güven
  • Kağan Kitap
  • Ruh Adam

Kitap istatistikleri