1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi Enver Paşa 1-2

0,0/10  (0 Oy) · 
3 okunma  · 
1 beğeni  · 
72 gösterim
1917-24 yıllarında Türkistan’a yayılan ve 1934 yılına kadar aralıklarla sürdürülen isyânların kahramanlarına; Sovyet Ruslar, “Basmacı”, Türk mücahitleri ise “Korbaşı” adını vermişlerdir. Esasen Çarlık Rusyası karşıtı millî direnişlere Rus idaresi, “Basmaçı hareketi” gözüyle bakıyordu.

Zeki Velîdî Togan, aynı kuşaktan bir Türkistanlı olarak yakından takip ettiği Basmacı hareketini “muazzam bir millî hareket” şeklinde değerlendirmektedir.

Stalin, “Orta Asya Cumhuriyetlerini Sovyet Rusya’dan ayırmak ve sömürücü sınıfın hâkimiyetini yeniden kurmak gayesi ile zenginler tarafından yürütülen alenî bir siyâsi haydutluk hareketi” olarak tarif ediyor.

Zamanın Kızılordu Türkistan Cephesi Kumandanı Frunze ise, Basmacılığın gayesini: “Sovyet hâkimiyeti def olsun; bağımsız bir müslüman devlet kurulsun.” gibi millî bir sloganla ifâde ediyor.

Türkmen Basmacılarından Mirza Pirnefes: “Biz Basmacı kelimesine Türkiye’de alıştık. Vatanda seyrek duyardık, sadece Rus çevrelerinde. Biz, bize Korbaşı diyorduk. Sonra Enver Paşa geldi ve bunun da değiştirilmesini istedi. Bundan sonra birbirimize Mücâhid diye hitap etmemizi emretti.” demektedir.
…..
İki cilt olan bu kitap, Korbaşılar (Basmacılar) dinlenilerek yazıldı. Onların hatıralarından faydalanıldı. Bu bilgilerle, Türkistan’daki istiklal mücadelelerine Enver Paşa’nın iştirakı, çabaları ve bu yolda şehâdeti, bizzat görgü şahitlerine dayanılarak ortaya konuldu. Hacı Sâmi ile arkadaşlarının ve Türkistanlı yiğitlerin millî kıyamı teşkilâtlandırıp sağlam hedeflere yöneltmek için gösterdikleri destanî mücadele anlatıldı.
 • Baskı Tarihi:
  2008
 • Sayfa Sayısı:
  904
 • ISBN:
  9789754376777
 • Yayınevi:
  Ötüken Neşriyat
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 34 Alıntı

Ruh Adam 
25 Oca 15:23 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Ah! Ne uğursuz zamanlarda yaşamaktayız.
Feryadım cihanı boğsun, öldürsün
Kapkara bahtıma şeytanlar gülsün."

Çolpan

1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi Enver Paşa 1-2, Ali Bademci1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi Enver Paşa 1-2, Ali Bademci
Ruh Adam 
25 Oca 14:44 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Şarki Buhara'ya geçmeye karar verdim. Kazanırsak gazi, kazanmazsak şehid olacağız.

Enver Paşa

1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi Enver Paşa 1-2, Ali Bademci1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi Enver Paşa 1-2, Ali Bademci
Ruh Adam 
20 Oca 09:55 · Kitabı okudu · Puan vermedi

1954 istatiklerine göre, S.S.C.B.'de elde edilen pamuğun %92'sinin Türkistan'dan temin edildiği düşünülürse, bunun Fergana ile beraber tamamının Buhara, Semerkand, Hıyve ovalarından elde edildiği kolayca görülür. Çünkü, buralar Rusya'yı besleyen gerçek pamuk ambarlarıdır. Pamuktan başka, pirinç, buğday, tütün, mısır, ipek böceği, hayvancılık da ekonomik hayatın can damarıdır, pancar, meyve, sakız, jüt diğer zirai ürünler olup madenlerden kömür, bakır, petrol, manganez, altın, simop, kükürt, kalay, kurşun, nikel, krom her üç ülkede de zengin rezervlere sahiptir. Sovyetler Birliği'nin simop ve kükürdün %90'ını, kalay ve nikelin %80'ini, çinkonun %70'ini, kromun %62'sini, kalayın %70'ini Türkistan'dan elde ettikleri düşünülürse, Türkistan'ın büyük kısmını ifade eden üç ülkenin, Rusya iktisadiyatındaki önemi daha iyi kavranır.

1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi Enver Paşa 1-2, Ali Bademci1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi Enver Paşa 1-2, Ali Bademci
Ruh Adam 
15 Oca 12:27 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Macar tarihçisi Rasonyi'ye göre "Rusya'da hukuk, vergi sistemi, askeri teşkilat, posta, hepsi Türk tesiri altında inkişaf etmiştir."

1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi Enver Paşa 1-2, Ali Bademci1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi Enver Paşa 1-2, Ali Bademci
Ruh Adam 
15 Oca 12:45 · Kitabı okudu · Puan vermedi

18. ve 19. asırda Orta Asya'ya Rus akınları eski ve köklü Türk-İslam medeniyetini temelinden söküp attığı gibi, asırlardır devam eden bir uykuya da yatırmıştır. Öyle ki, Orta Asya'nın en küçük merkezlerine kadar yayılmış imaretler Rus istilacıları tarafından yıkılmış, cildlerle kitap dolu kütüphaneler yakılmış, medreseler kapatılmış, rasathaneler dağıtılmış, hülasa bir meden,yet berhava edilmek suretiyle mensupları gibi idam sehpasına çekilmiştir.

1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi Enver Paşa 1-2, Ali Bademci1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi Enver Paşa 1-2, Ali Bademci
Ruh Adam 
19 Oca 16:44 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Emelim Türkistan'da ölmektir. Biz Osmanlı zabitleri olarak, Turan için doğduk, Turan'la birlikte ölebiliriz.

Hasan Bey

1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi Enver Paşa 1-2, Ali Bademci1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi Enver Paşa 1-2, Ali Bademci
Ruh Adam 
17 Oca 13:21 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Sadrettin Ayni 1920 yılında yazmış olduğu aşağıdaki şiirinde, halkı cehaletle savaşa şöyle davet ediyor;

Mektepsizlik bizni kıldı yap yalangaç,
Mektepsizlik bizni etti talan taraç,
Mektepsizlik Turan El'in öldürdü aç,
Gözünü aç bu horluktan mektebge kaç.
Bilim kaçtı elimizden beşyüz yıldır,
Unutmağıl Uluğ Bek'ler bizim eldir,
Turan Eli, Özbek tili biznin tildir,
Turan oğlu bolganını çalış bildir.

1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi Enver Paşa 1-2, Ali Bademci1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi Enver Paşa 1-2, Ali Bademci
4 /