40 Hadis 40 Ders (Aile Sohbetleri 3)

·
Okunma
·
Beğeni
·
44
Gösterim
Adı:
40 Hadis 40 Ders
Alt başlık:
Aile Sohbetleri 3
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
300
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753523523
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Pınar Yayıncılık
Aile kurumu ciddi bir felaketle karşı karşıya. Batılı aile neredeyse göçmüş durumda. Türkiye'de sağlam ve köklü bir geleneğe yaslanan aile kurumu da son yıllarda planlı ve sinsi bir şekilde tahrip ediliyor. Aile kurumumuzu ayakta tutan manevi değerler hızla erozyona uğrarken, batılı yaşam biçiminin beraberinde getirdiği olumsuzluklar aile hayatımızı sarstıkça sarsıyor.

Böyle bir vasatta, aile kurumunu her türlü yıkıcı etkiden, özellikle modern hayatın beraberinde getirdiği seküler tahribattan korumaya, onun kadim İslami temellerini tahkim edip yaşatmaya yönelik çabalar, insanımızın ve insanlığın geleceği açısından önemli ve öncelikli bir görev haline gelmiştir.

Vahyi İlahi'nin 'Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun! (Tahrim 66/6) şeklindeki zamanlar ve mekanlar üstü uyarısı, özellikle günümüzde her bireyi, aileyi ve toplumu kasıp kavuran küresel yangından ve bunun kaçınılmaz neticesi olan 'ebedi ateş'ten korunmayı bir hayat- memat meselesi olarak öncelememizi emreden acil uyarı niteliği taşıyor.

Bu konuda yapılamsı gereken de Rasulullah (as) tarafından şöyle aktarılıyor.

Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden birinde toplanıp Allah'ın kitabını tilavet eder( okur anlar yaşarlar) ve onu tedarüs( birlikte müzakere) ederlerse, muhakkak onların üzerine sekinet iner, kendilerini rahmet kaplar, çevrelerini melekler kuşatır ve Allah, onları kendi katındakilere anar.

Bu büyük müjdeye nail olmak ve bugün ailelerde ve hayatın her alanında kaybettiğimiz huzur ve süküna yeniden kavuşmak için yapılması gereken şey çok nettir:

Evlerimizi vahiy merkezli bir mektebe dönüştürmek!
Bugünün dünyasında sekinet'in bütün kuşatıcılığı ile elde edilmesi ve aile ocağımızın maddi, manevi, psikolojik ve sosyal tüm boyutlarıyla sağlam bir sığınağa, emin bir limana ve sarsılmaz bir kaleye dönüşmesi, meskenlerimizin vahiy merkezli birer eğitim yuvası haline gelmesine bağlıdır.

Bu seri,( aile sohbetleri) işte bu kutlu amaca hizmet sadedinde hazırlandı.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Günümüz dünyasında aile kurumu ciddi bir felaketle karşı karşıya. Batılı aile neredeyse göç- müş durumda. Yerküremizde büyük oranda egemen olan bâtıl/ı yaşam biçiminin ilk sarsdığı kurum aile oldu. Modem batı tipi hayat tarzının neşvünema bulduğu bütün toplumlarda kaçınılmaz olarak yaygınlaşan BENMERKEZCILIK, HAZCILIK, ÇIKARCILIK, SORUMSUZLUK, CINSEL SAPMALAR vb. insan fitratının bir gereği olan kadim aile kurumunun varlığını ve geleceğini tehdit ediyor.

Türkiye'de sağlam ve köklü bir geleneğe yaslanan aile kurumu da son yıllarda planlı ve sinsi bir şekilde tahrip ediliyor. Aile kurumumuzu ayakta tutan manevi değerler hızla erozyona uğrarken, batılı yaşam biçiminin beraberinde getirdiği olumsuzluklar aile hayatımızı sarsukça sarsıyor. Yapılan araştırmaların ortaya koyduğu gibi, maalesef ülkemizde aile içi şiddet, sadakatsizlik, hayâ anlayışındaki değişimler vb. sebebiyle BOŞANMALAR artarken doğurganlık oranı düşüyor; zinanın hukuken ve zihnen meşrulaştırılması ve kutsal nikâh kurumunun yara alması ile ailenin yerini nikâhsız birliktelikler alıyor.
Böyle bir vasatta, aile kurumunu her türlü yıkıcı etkiden, özellikle modem hayatın beraberinde getirdiği seküler tahribattan korumaya, onun kadim İslami temellerini tahkim edip yaşatmaya yönelik çabalar, insanımızın ve insanlığın geleceği açısından önemli ve öncelikli bir görev haline gelmiştir.

Yüce Rabbimizin, “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun!” (Tahrim 66/6) şeklindeki zamanlar ve mekânlar üstü uyarısı, özellikle günümüzde her bireyi, aileyi ve toplumu kasıp kavuran küresel yangından ve bunun kaçınılmaz neticesi olan “ebedi ateş”ten korunmayı bir hayat-memat meselesi olarak öncelememizi emreden bir “acil uyarı” niteliği taşıyor.

Bu âyet hakkında Hz. Ali (ra), “Nefsinize ve aile efradınıza faydalı ve hayırlı şeyler öğretiniz.” 1 yorumunu yaparken; müfessir Taberi, “kendi nefsinizi ve ailenizi terbiye ederek yani hem kendinize hem de aile efradınıza iyi ve faydalı şeyler öğretip gereklerini yapmak suretiyle Cehennem ateşinden korununuz” açıklamasında bulunmuş ki, bugün mümin bireylerin ve ailelerin yapmaları gereken şey tam da budur. Bu görevin aile reisi olarak öncelikle babalara düştüğü ise açıktır. Ashab-ı kiram, terbiyede babaların belirleyici olduğuna kanidir. Velid b. Nümeyr, babasının şöyle dediğini nakleder: “(Ashab) diyorlardı ki: Olgunluk (salâh) Allah'tandır, edeb (terbiye) ise babalardandır ”


1 Muhammed Yusuf el-Kandehlevi, Hadislerle Müslümanlık, 3/466.
Abdullah Yıldız
Sayfa 7 - PINAR YAYINLARI

Kitabın basım bilgileri

Adı:
40 Hadis 40 Ders
Alt başlık:
Aile Sohbetleri 3
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
300
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753523523
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Pınar Yayıncılık
Aile kurumu ciddi bir felaketle karşı karşıya. Batılı aile neredeyse göçmüş durumda. Türkiye'de sağlam ve köklü bir geleneğe yaslanan aile kurumu da son yıllarda planlı ve sinsi bir şekilde tahrip ediliyor. Aile kurumumuzu ayakta tutan manevi değerler hızla erozyona uğrarken, batılı yaşam biçiminin beraberinde getirdiği olumsuzluklar aile hayatımızı sarstıkça sarsıyor.

Böyle bir vasatta, aile kurumunu her türlü yıkıcı etkiden, özellikle modern hayatın beraberinde getirdiği seküler tahribattan korumaya, onun kadim İslami temellerini tahkim edip yaşatmaya yönelik çabalar, insanımızın ve insanlığın geleceği açısından önemli ve öncelikli bir görev haline gelmiştir.

Vahyi İlahi'nin 'Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun! (Tahrim 66/6) şeklindeki zamanlar ve mekanlar üstü uyarısı, özellikle günümüzde her bireyi, aileyi ve toplumu kasıp kavuran küresel yangından ve bunun kaçınılmaz neticesi olan 'ebedi ateş'ten korunmayı bir hayat- memat meselesi olarak öncelememizi emreden acil uyarı niteliği taşıyor.

Bu konuda yapılamsı gereken de Rasulullah (as) tarafından şöyle aktarılıyor.

Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden birinde toplanıp Allah'ın kitabını tilavet eder( okur anlar yaşarlar) ve onu tedarüs( birlikte müzakere) ederlerse, muhakkak onların üzerine sekinet iner, kendilerini rahmet kaplar, çevrelerini melekler kuşatır ve Allah, onları kendi katındakilere anar.

Bu büyük müjdeye nail olmak ve bugün ailelerde ve hayatın her alanında kaybettiğimiz huzur ve süküna yeniden kavuşmak için yapılması gereken şey çok nettir:

Evlerimizi vahiy merkezli bir mektebe dönüştürmek!
Bugünün dünyasında sekinet'in bütün kuşatıcılığı ile elde edilmesi ve aile ocağımızın maddi, manevi, psikolojik ve sosyal tüm boyutlarıyla sağlam bir sığınağa, emin bir limana ve sarsılmaz bir kaleye dönüşmesi, meskenlerimizin vahiy merkezli birer eğitim yuvası haline gelmesine bağlıdır.

Bu seri,( aile sohbetleri) işte bu kutlu amaca hizmet sadedinde hazırlandı.

Kitap istatistikleri