Adı:
7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler
Baskı tarihi:
Kasım 2015
Sayfa sayısı:
398
ISBN:
9789759180959
Çeviri:
Derleyen: Seyfullah Erdoğmuş
Yayınevi:
Sağlam Yayınları
Bu çalışmada mutedavil hadis kaynaklarında yer alan, sahih veya hasen mertebesindeki isnadlar ile gelmiş olan kudsı hadisler toplamaya çalışıldı. Bu hadislerin geneli; Ahmed b. Hanbel, Buharı, Muslim, Ebu Davud, Nesaı, Tirmizı̂ ve İbn Mace’nin eserlerinden ibaret “Kutub-u Seb’a: Yedi Kitap” içerisinde yer alan hadislerdir. Nadiren bu yedi imamın rivayet ettikleri dışında bir kaç kudsî hadis daha yer almıştır. Sahih Kudsı Hadis Kulliyatı denilebilecek bu çalışmanın düzenini bozmaması için bu hadisler de zikredildi.
Her bir hadisin sıhhat mertebesini ve rivayetin yer aldıgı kaynakları dipnotlarda zikredildi. Bazen aynı hadisin birden fazla sahabe tarafından rivayet edilmiş olması halinde, aynı metinle gelmiş rivayetleri tekrar zikretmek yerine, metni en kapsamlı olanlarını seçme yoluna gidildi. Kitabın giriş kısmına Kudsı Hadisler ile Kur’an-ı Kerim ve diğer hadisler arasındaki farklar hakkında kısa bir açıklama, bir de yedi imamın biyografisi hakkında kısa bilgiler eklenmiştir..
7 hadis hocasınca doğru kabul edilen ve geçerliliği herkesçe kabul edilmiş hadislerin toplandığı bence kütüphanenizde olması gereken bir eser.
" Müftüler fetva verse de sen kalbinden ( kendinden) fetva iste. "
Ahmed İbn Hanbel
Sayfa 194 - Dârimî, Büyu'2; İbn Hanbel , Müsned, IV,194,227,228
“…Güzel konuşuyor dedirtmek için uzun uzun konuşanlar, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire laf edenler ve bilgiçlik etmek için lügat paralayanlar, en sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerdir.”

(Tirmizî, “Birr”, 71)
"Müminlerin iman bakımından en mükemmeli ahlakı en güzel olandır. Sizin en hayırlınız kadınlarına karşı güzel ahlaka sahip olanınızdır."
(Tirmizi, "Radâ", 11)
Bir gün sahabilerden birisi Peygamber Efendimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanına gelerek, "Ya Rasûlallah! Bana bir şeyler öğret ama kısa olsun" der. Bunun üzerine Efendimiz yapıldığı takdirde hem bu hem de öte dünyamızı kurtaracak şu üç veciz tavsiyede bulunur:

1. Namaza durduğunda o namazını veda namazı gibi kıl.

2. Sonrasında pişman olup, özür dileyeceğin bir sözü söyleme.

3. İnsanların elindekinden de ümidini kes. (İbn Mace, Zühd, 15)
Ateşin odunu yakıp bitirmesi gibi haset de iyilikleri mahveder.
(Ebu Dâvûd, Edeb, 44, İbn Mâce, Zühd, 22)
Enes ibnu Malik'ten merfu olarak rivayet edildiğine göre de, Enes ibnu Malik Ģöyle demiĢtir:
"Allahü Teala rahim için bir meleği müvekkel kılmıĢtır. Bu melek Ey Rabbim, nutfe oldu , ey Rabbim, kan pıhtısı oldu, Ey rabbim et parçası oldu, der. Allah da ondan bir insan yaratmak dilediğinde emrini bildirir. Melek: Ey Rabbim, kadın mı erkek mi, Ģaki mi saîd mi, rızkı ne kadar, eceli ne zaman? diye sorar. Bu hal üzere anasının karnındayken bunları yazar.
Müslim : Kader: 5 Buhari, Müslim, Ġbni Mace, Ebu Davud, Tirmizi, Nesâî, Muvatta’dan Kudsi Hadisler

Kitabın basım bilgileri

Adı:
7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler
Baskı tarihi:
Kasım 2015
Sayfa sayısı:
398
ISBN:
9789759180959
Çeviri:
Derleyen: Seyfullah Erdoğmuş
Yayınevi:
Sağlam Yayınları
Bu çalışmada mutedavil hadis kaynaklarında yer alan, sahih veya hasen mertebesindeki isnadlar ile gelmiş olan kudsı hadisler toplamaya çalışıldı. Bu hadislerin geneli; Ahmed b. Hanbel, Buharı, Muslim, Ebu Davud, Nesaı, Tirmizı̂ ve İbn Mace’nin eserlerinden ibaret “Kutub-u Seb’a: Yedi Kitap” içerisinde yer alan hadislerdir. Nadiren bu yedi imamın rivayet ettikleri dışında bir kaç kudsî hadis daha yer almıştır. Sahih Kudsı Hadis Kulliyatı denilebilecek bu çalışmanın düzenini bozmaması için bu hadisler de zikredildi.
Her bir hadisin sıhhat mertebesini ve rivayetin yer aldıgı kaynakları dipnotlarda zikredildi. Bazen aynı hadisin birden fazla sahabe tarafından rivayet edilmiş olması halinde, aynı metinle gelmiş rivayetleri tekrar zikretmek yerine, metni en kapsamlı olanlarını seçme yoluna gidildi. Kitabın giriş kısmına Kudsı Hadisler ile Kur’an-ı Kerim ve diğer hadisler arasındaki farklar hakkında kısa bir açıklama, bir de yedi imamın biyografisi hakkında kısa bilgiler eklenmiştir..

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Mustafa
  • Nureddin İlleez
  • Osman ÇetinSoy
  • Gökhan Aktaş
  • Yok

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%50 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0