5,0/10  (1 Oy) · 
5 okunma  · 
1 beğeni  · 
193 gösterim
Bu çalışmada mutedavil hadis kaynaklarında yer alan, sahih veya hasen mertebesindeki isnadlar ile gelmiş olan kudsı hadisler toplamaya çalışıldı. Bu hadislerin geneli; Ahmed b. Hanbel, Buharı, Muslim, Ebu Davud, Nesaı, Tirmizı̂ ve İbn Mace’nin eserlerinden ibaret “Kutub-u Seb’a: Yedi Kitap” içerisinde yer alan hadislerdir. Nadiren bu yedi imamın rivayet ettikleri dışında bir kaç kudsî hadis daha yer almıştır. Sahih Kudsı Hadis Kulliyatı denilebilecek bu çalışmanın düzenini bozmaması için bu hadisler de zikredildi.
Her bir hadisin sıhhat mertebesini ve rivayetin yer aldıgı kaynakları dipnotlarda zikredildi. Bazen aynı hadisin birden fazla sahabe tarafından rivayet edilmiş olması halinde, aynı metinle gelmiş rivayetleri tekrar zikretmek yerine, metni en kapsamlı olanlarını seçme yoluna gidildi. Kitabın giriş kısmına Kudsı Hadisler ile Kur’an-ı Kerim ve diğer hadisler arasındaki farklar hakkında kısa bir açıklama, bir de yedi imamın biyografisi hakkında kısa bilgiler eklenmiştir..

Kitaptan 6 Alıntı

Vicdan ;
" Müftüler fetva verse de sen kalbinden ( kendinden) fetva iste. "

7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler, Ahmed İbn Hanbel (Sayfa 194 - Dârimî, Büyu'2; İbn Hanbel , Müsned, IV,194,227,228)7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler, Ahmed İbn Hanbel (Sayfa 194 - Dârimî, Büyu'2; İbn Hanbel , Müsned, IV,194,227,228)

Saçılmış toz...
Hz. Sevban bildirdiğine göre Peygamberimiz
aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur:

"Ümmetimden bir kısım insanları bilirim ki, Kıyamet günü Tihâme dağları emsalinde bembeyaz (tertemiz)
havirlarla gelirler.
Aziz ve celil olan Allah Teâla Hazretleri
o sevapları saçılmış toz haline getirir
(değersiz kılar, kabul etmez)."
Sevban radıyallahu anh dedi ki:

"Ey Allah'ın Resülü!
Onları bize tavsif et, durumlarını açıkla da
biz de bilmeyerek onlardan olmayalım!'"

Resulullah Aleyhissalatu vesselam açıkladilar.
"Onlar sizin din kardeşlerinizdir.
Sizin cinsinizden insanlardır.
Sizin aldığınız gibi onlar da gece
(ibadetin)den nasiplerini alırlar.
Ancak onlar,
Allah'ın yasaklarıyla tenhada baş başa kalinca, o yasaklari ihlal ederler, çiğnerler."

(ibn Mace, Zühd 29)

7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler, İmam Buhari (undefined)7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler, İmam Buhari (undefined)

Ateşin odunu yakıp bitirmesi gibi haset de iyilikleri mahveder.
(Ebu Dâvûd, Edeb, 44, İbn Mâce, Zühd, 22)

7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler, İmam Buhari7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler, İmam Buhari

Bir gün sahabilerden birisi Peygamber Efendimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanına gelerek, "Ya Rasûlallah! Bana bir şeyler öğret ama kısa olsun" der. Bunun üzerine Efendimiz yapıldığı takdirde hem bu hem de öte dünyamızı kurtaracak şu üç veciz tavsiyede bulunur:

1. Namaza durduğunda o namazını veda namazı gibi kıl.

2. Sonrasında pişman olup, özür dileyeceğin bir sözü söyleme.

3. İnsanların elindekinden de ümidini kes. (İbn Mace, Zühd, 15)

7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler, İmam Buhari7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler, İmam Buhari

'' Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde'de olduğu andır. ''

[ Buhari - Müslim - İmam Ahmed Bin Hanbel Müsned ]

7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler, Ahmed İbn Hanbel7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler, Ahmed İbn Hanbel