Açık Toplum ve Düşmanları 2 Cilt Birarada

9,5/10  (2 Oy) · 
10 okunma  · 
6 beğeni  · 
386 gösterim
1. Cilt Platon'un Büyüsü
2. Cilt Hegel, Marx ve Sonrası
Birinci Dünya Savaşı sırasında siyasi sürgünde yazılan ve ilk kez 1945 yılında basılan Açık Toplum ve Düşmanları, 20. Yüzyıl'ın en etkili kitaplarından biridir. Bertrand Russel'ın "demokrasinin kuvvetli ve derin bir savunusu "diyerek selamladığı bu esere, Platon, Hegel ve Marx'ın felsefelerinin merkezden planlanmış siyasi sistemlerinden mündemiç olan tehlikeleri açığa çıkaran efsanevi bir saldırıdır. Popper'ın oldukça kolay kavranabilir üslübu, bilgeliği, büyük filozofların fikirlerinin berrak açıklamaları ve günümüzde dünya genelinde totaliter sistemlerin yeniden dirilmeleri, Açık Toplum ve Düşmanları'nın hala devam eden popülaritesini açıklatan üç sebeptir.
 • Baskı Tarihi:
  Kasım 2013
 • Sayfa Sayısı:
  664
 • ISBN:
  9789756201824
 • Çeviri:
  Harun Rızatepe, Mete Tuncay
 • Yayınevi:
  Liberte Yayınları
 • Kitabın Türü:
Erim Asya 
18 Ara 2017 · Kitabı okudu · 2 günde · Beğendi · 10/10 puan

Karl Popper o sivri dili ile yapacağını yapmış. Kitabın çok net bir şekilde ana konusunu özetlemek gerekirse; Tarihin başından bu yana siyaset felsefesine konu olmuş Platon'un Devleti, (özellikle ilk cilt neredeyse tamamen Platona ayrılmış) ki bu ayrılma da aslında Popper'in başından beri hep savunduğu Yunan felsefesinin ilahlaştırılmasının önüne geçilmesi içindir. Bundan dolayıdır ki ilk ciltte Plütokrasiyi yerden yere vuruyor Platon'un oligarşik fikirlerini çok sivri bir şekilde eleştiriyor. İkinci cilt ise daha çok Hegelci Alman felsefesi ve Marksın yönetim ideallerine göre şekilleniyor. Marksın toplum bilim ve sınıf anlayışını detaylıca anlatırken her zaman yaptığı gibi onuda eleştirmekten geri durmuyor. Kitap genel hatlarıyla Devlet üzerine kurulu bir eser okuması keyifli.

Kitaptan 13 Alıntı

Erim Asya 
16 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Totaliter adalet
Platon göre, Kanunlar 'da eşitlikçiliğe formül şu şekildedir ;

"Eşit olmayanlara eşit davranmak haksızlık doğurur." Siz, uşaklarınızla, kölelerinizle, hayvandan farkı olmayan kol işçisiyle eşit misiniz? Bunu sormak bile gülünçtür.

Açık Toplum ve Düşmanları, Karl R. Popper (Sayfa 100)Açık Toplum ve Düşmanları, Karl R. Popper (Sayfa 100)
Erim Asya 
17 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Toplumsal Devrim ve Marksizm
Marxçı devlet kuramı; Eğer devlet, aslında bir sınıf tiranlığı ise, o zaman bir yandan şiddete cevaz vardır, bir yandan da yapılabilecek şey, burjuvazinin diktatörlüğü yerine proleterlerinkini koymaktan ibarettir. Biçimsel demokrasi konusunda fazlaca titizlenmek, tarihsel kavrayış azlığını gösterir; ne de olsa, Lenin'in dediği gibi

"Demokrasi tarihsel gelişme sırasında ortaya çıkan devrelerin birinden ibarettir."

Açık Toplum ve Düşmanları, Karl R. Popper (Sayfa 143 - Cilt 2)Açık Toplum ve Düşmanları, Karl R. Popper (Sayfa 143 - Cilt 2)
Erim Asya 
17 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Schopenhauer'a göre Hegel'in diyalektiği "her türlü zekayı mahvedici" bir nitelik taşıyordu.

Açık Toplum ve Düşmanları, Karl R. Popper (Sayfa 80)Açık Toplum ve Düşmanları, Karl R. Popper (Sayfa 80)
Erim Asya 
16 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Halk iradesi ve önderlik ilkesi
Halkın iradesi kendilerinin değil de, bir tiranın yönetmesini isterse ne olacak?

Platon, özgür kişinin mutlak özgürlüğünü önce yasalara başkaldırarak, sonra da özgürlüğe yüz çevirip bir tiran için can atmaya kullanabileceğini söylemektedir. Bu uzak bir olanaktan ibaret değildir; birçok kereler böyle olmuştur ve oluşunun her defasında, siyasal inançlarının son temelinde çoğunluk yönetimi ilkesini ya da benzer bir egemenlik ilkesini benimseyen demokratları 'umutsuz bir düşünsel bunalıma sürüklemiştir.

Açık Toplum ve Düşmanları, Karl R. Popper (Sayfa 125)Açık Toplum ve Düşmanları, Karl R. Popper (Sayfa 125)
Erim Asya 
16 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Platon'un Saldırısının Temeli
Sokrates ölüme mahkum edilmişti, ama davayı açanların niyeti, onu öldürtmek değildi. Platon'un Kanunlar'ı bu niyet eksikliğini telafi etmektedir. Platon burada engizisyon teorisini serinkanlılık ve titizlikle inceden inceye geliştirir. Özgür düşünmek, siyasal kurumları eleştirmek, gençlere yeni düşünceler öğretmek, yeni din uygulamaları, hatta görüşleri getirmeye kalkmak, bunlar hep açıklanmış ölümlük suçlardır. Platon'un devletinde Sokrates'e kendisini kamuya açık bir mahkemede savunma fırsatı hiç verilmeyebilirdi.

Açık Toplum ve Düşmanları, Karl R. Popper (Sayfa 186)Açık Toplum ve Düşmanları, Karl R. Popper (Sayfa 186)
Erim Asya 
 17 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Hegel'in Alman felsefesi üzerindeki vebalı etkisi
Kierkegaard ve Schopenhauer Hristiyanlık savunucusu Hegel'e karşı şöyle diyordu;

Hegelcilik "bu parlak korkaklık ruhu ipsiz sapsızlığın en iğrenç biçimidir. Ve o küf tutmuş tantanasından, düşünsel sefaletinden ve rezilane kokuşmuşluk şaşaasından başka hiç bir şey değildir"

Açık Toplum ve Düşmanları, Karl R. Popper (Sayfa 239 - Cilt 2)Açık Toplum ve Düşmanları, Karl R. Popper (Sayfa 239 - Cilt 2)
Erim Asya 
17 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Hegelin hilkat garibesi söz yığınları
Schopenhauer'in şu sözlerini düşünüyorum: "Eğer bir zaman gelir de bir gencin zekasını kör etmek ve aklını her türlü düşünmeye yeteneksiz bir hale getirmek istersen, onun Hegel okumasını sağlamaktan daha iyisini yapamazsın."

Açık Toplum ve Düşmanları, Karl R. Popper (Sayfa 76 - Cilt 2)Açık Toplum ve Düşmanları, Karl R. Popper (Sayfa 76 - Cilt 2)
Erim Asya 
16 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Platon'un içindeki en büyük çatışma, Sokrates'in onda bıraktığı derin izlenimden gelmekte, ama kendi oligarşik eğilimi bu etkiyi fazlasıyla bastırmaktadır.

Açık Toplum ve Düşmanları, Karl R. Popper (Sayfa 189)Açık Toplum ve Düşmanları, Karl R. Popper (Sayfa 189)
Erim Asya 
17 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Kapital için çözümleme
Toplu sözleşme bir tür iş gücü tekeli kurarak kapitale karşı çıkabilir kapitalistin ücretleri düşük tutmak amacıyla yedek endüstri ordusuna başvurmasının önüne geçebilir ve böylece kapitalisti daha az kara razı olmaya zorlayabilir.

Burada niçin, "İşçiler, birleşiniz! "çağrısının, Marxçı­lık açısından, gerçekten de dizginlenmemiş kapitalizme verilebilecek tek cevap olduğunu anlıyoruz.

Açık Toplum ve Düşmanları, Karl R. Popper (Sayfa 160)Açık Toplum ve Düşmanları, Karl R. Popper (Sayfa 160)
Erim Asya 
17 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Hegel'in Platonculuğu ve Ahlak Otoritesi
Hegel şöyle diyordu ; "Devlet, İlahi Fikrin yeryüzündeki şeklidir...Bundan dolayı Devlete Kutsallığın yeryüzündeki tezahürü olarak tapmalıyız ve düşünmeliyiz ki, doğayı anlamak zor ise Devletin özünü kavramak sonsuzca daha zordur... Devlet, Tanrı'nın dünyadan geçmesidir... Devlet bir organizma olarak düşünülmelidir... Esasında bilinç ve düşünce, bütünlüğe varmış Devlete özgü şeylerdir. Devlet ne istediğini bilir...Devlet gerçektir ve... gerçek gerçeklik zorunludur. Gerçek olan ebedi olarak zorunludur...Devlet kendisi için vardır. Devlet gerçekten var olan, gerçekleşmiş ahlaksal hayattır."

Açık Toplum ve Düşmanları, Karl R. Popper (Sayfa 37 - Hegelin Şarlatanlığı)Açık Toplum ve Düşmanları, Karl R. Popper (Sayfa 37 - Hegelin Şarlatanlığı)
2 /