Aile Reisi ve Baba Olarak Hz. Peygamber

·
Okunma
·
Beğeni
·
841
Gösterim
Adı:
Aile Reisi ve Baba Olarak Hz. Peygamber
Baskı tarihi:
Nisan 2009
Sayfa sayısı:
118
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756835079
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Rağbet Yayınları
Baskılar:
Aile Reisi ve Baba Olarak Hz. Peygamber
Aile Reisi ve Baba Olarak Hz. Peygamber
Bir müslümanlar için "en iyi, en ideal aile nasıl olmalıdır?" diye, çözümü zor bir problem yoktur. Zira, Rasûlullah (a.s)'ın şahsında teferruatına kadar aydınlatılmış olarak, kaynaklarımıza intikal etmiş "İslami ali örneği" mevcuttur. 
Üstelik bu, nazariyatta da kalmamış, safha safha, Hz. Peygamber tarafından yaşanmış ashab görmüş ve onlar tarafından da yaşanmış ve bize eksiksiz olarak intikal edecek şekilde anlatılmıştır.
Arapça kelime çok fazla. Konuyu anlasamda ayrıntıları Anlayamadım.Aynı konuda basit dil ile anlatılan kitapları okumak isterim. Çünkü öğrenilmesi gereken incelikler var.
142 syf.
·2 günde·Puan vermedi
Prof. DR. Ibrahim CANAN, 1940 yılında Karaman'ın Ermenek ilçesi Küçükkarapınar köyünde doğdu. Canan, ilk öğrenimini Karaman Ermenek ve Konya'da tamamladı.

Kayseri ve Akşehir'de orta dereceli okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra, 1972 yılında Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim üyesi oldu. Uzun yıllar Paris'te eğitim gören Prof. Dr. Canan'ın en önemli eserleri arasında hadis ilminin en temel kaynağı kabul edilen ''Kütüb-ü Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi'' bulunuyor.

Canan'ın makaleleri fakülte dergilerinin yanı sıra Diyanet, Hakses, İslam, İslam Medeniyeti, Zafer, Sur, İcmal, Kadın ve Aile, Altınoluk, Okul gibi dergilerde yayımlandı.

Canan, ''Resulullah'a Göre Okul ve Ailede Çocuk Terbiyesi'' adlı eseriyle 1979'da Türkiye Milli Kültür Vakfı Ödülü'nü aldı.

Akademik kariyerini hadis hocası olarak tamamlayan Prof. Dr. Canan, İlahiyat fakültelerinde öğrencilere hadis dersi verdi
Ibrahim Canan ideal bir eş ve ideal baba nasıl olmalıdır sorularını ameli hadisler ve lafzi hadisler ölçeğinde degerlendiriyor. Sahabenin örnek davranislarinada yer veriyor.
Bir müslümanlar için "en iyi, en ideal aile nasıl olmalıdır?" diye, çözümü zor bir problem yoktur. Zira, Rasûlullah (a.s)'ın şahsında teferruatına kadar aydınlatılmış olarak, kaynaklarımıza intikal etmiş "İslami ali örneği" mevcuttur. 
Üstelik bu, nazariyatta da kalmamış, safha safha, Hz. Peygamber tarafından yaşanmış ashab görmüş ve onlar tarafından da yaşanmış ve bize eksiksiz olarak intikal edecek şekilde anlatılmıştır.
Rabbimize hamd, rahmeten li’l-âlemîn olan Resûlullah Efendimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) ve mutahhar âline ve güzide ashabına salât ve selam ederiz.
Hz. Cüveyriye (radıyallahu anhâ) de kendisine: “Sen hür zevcesi değil, câriyesisin!” diye takıldıklarını söyleyince: “Senin mehrin onların mehrinden büyük değil mi, senin sayende kavminden kırk kişi âzâd edilmedi mi?” diyerek teselli eder.
Medine’ye geldiğinde bütün kadınlar Hz. Safiyye’yi görmeye gelirler. Aleyhissalatu Vesselam Hz. Âişe’ye, “Nasıl buldun?” diye sorar. “Bir Yahudi kızından başka bir şey değil!” deyince, “Böyle söyleme ey Âişe! O Müslüman oldu ve samimiyetle İslâm’ı benimsedi.” der.
Hz. Peygamber’e (aleyhissalatu vesselam) nispet edilen diğer bir rivayet de Hz. Âişe ve Zeyd ibn-i Sabit’ten gelmektedir:

(Mealen): “Kadınlara itaat pişmanlıktır.” Ne var ki, âlimler bunun da “sahih” değil, “zayıf” (bazıları da mevzu) olduğunu belirtirler. Ancak, aynı manayı ifade eden, zayıf da olsa başka rivayetler de gösterilebilir.

Burada hatıra şöyle bir soru gelebilir: “Hadis ilminin umumi prensiplerinden birine göre, zayıf hadisle de amel edilebilir. Diğer taraftan bir mevzuda birkaç tane zayıf hadis varsa, bunlar birbirlerini kuvvetlendirir ve ayrıca “sahih bir asla” dayandıklarını gösterir. Şu halde, bu meselede aynı prensip muteber olamaz mı?”

Cevap: Evvela “Zayıf hadisle amel edilebilir.” mevzuunu ele alalım. Bu, doğrudur. Ancak, zayıf bir hadisle amel edebilmek için, zayıf hadisin âyete veya sahih hadise muhalefet etmemesi, bir başka ifade ile o mevzuda zayıf hadisten başka “nass”ın bulunması lazımdır.

Yukarıda görüldüğü üzere, “Kadınla istişare etmeyin!” ifadesi değil sahih hadislere, bizzat Kur’ân’a aykırıdır.

Saniyen: Bu mevzudaki zayıfların birbirini destekleyip kuvvetlenmeleri ve bir “sahih asl”a delalet etmeleri meselesine gelince, söz konusu rivayetlerin ifade ettiği manayı “mutlak” değil “mukayyet” olarak alırsak cevap müspet olabilir.

“Kadınlarla istişare edin ve fakat muhalefet edin!” veya “Kadınlara itaat pişmanlıktır!”, “Kadınların reyi ile amel kalbi ifsat eder!” gibi rivayetler söylendiği şekilde yani mutlak olarak alınınca, “Hiçbir meselede, hiçbir surette, hiçbir kadınla istişare etmeyin!” manası çıkar. Hâlbuki en azından bazı meselelerde istişarenin bizzat Kur’ân-ı Kerîm’de emredildiğini gördük. Sünnette gelen deliller ise daha çoktur.
Bir erkek şüphesiz, kadını veya kızı ile sadece evlenme meselesinde “istişare etmek”le kayıtlı ve memur değildir. Bu hususu teyit eden bir rivayette

“Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) kadınlarla bile istişare eder, onların beyan ettikleri görüşleriyle amel ederdi.” denmektedir.

Bunun aksini ifade eden, yani kadınlarla istişare edip de beyan edilenin aksini yaptığını tespit eden rivayete rastlamadık.

Tirmizî’de “kızıl rüzgâr”la alâkalı hadiste geçen “Kişi annesine bakmaz, kadınına itaat eder!” cümlesinde kınanan husus, kadınla yapılan istişare değil, annenin ihmal ve istiskal edilmesidir.

Nitekim, aynı hadiste, “.. babasına bakmaz, arkadaşına rağbet gösterir!” diye de buyrulmaktadır.
İlk vahiy geldiği zaman Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem), gördüklerinden korkmuş ve korkusunu Hz. Hatice’ye açmıştır. Onun Resûlullah’ı teskin ve tesellisi meşhurdur.

Keza, kızı Zeyneb’in Ebû’l-As’a verilmesi de Hz. Hatice’nin teklifiyle gerçekleşmiştir.

Hatta, râvi, Zeyneb’i Ebû’l-As için Hz. Hatice’nin Resûlullah’a teklifini ve Resûlullah’ın (aleyhisselam) kabulünü belirtirken konumuz bakımından ehemmiyet taşıyan şu cümleyi de ilâve eder:

“Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem), Hz. Hatice’ye muhalefet etmezdi.”

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Aile Reisi ve Baba Olarak Hz. Peygamber
Baskı tarihi:
Nisan 2009
Sayfa sayısı:
118
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756835079
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Rağbet Yayınları
Baskılar:
Aile Reisi ve Baba Olarak Hz. Peygamber
Aile Reisi ve Baba Olarak Hz. Peygamber
Bir müslümanlar için "en iyi, en ideal aile nasıl olmalıdır?" diye, çözümü zor bir problem yoktur. Zira, Rasûlullah (a.s)'ın şahsında teferruatına kadar aydınlatılmış olarak, kaynaklarımıza intikal etmiş "İslami ali örneği" mevcuttur. 
Üstelik bu, nazariyatta da kalmamış, safha safha, Hz. Peygamber tarafından yaşanmış ashab görmüş ve onlar tarafından da yaşanmış ve bize eksiksiz olarak intikal edecek şekilde anlatılmıştır.

Kitabı okuyanlar 15 okur

  • Kozak
  • Nazende..

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0