Akademik Divan Şiiri Araştırmaları

10,0/10  (1 Oy) · 
16 okunma  · 
4 beğeni  · 
607 gösterim
Türk milletinin altı asır boyunca bediî zevkini oluşturan divan edebiyatı İslâm medeniyetinin etkisi altında gelişmiş, zamanla harikulade örnekler vermiş ve sonunda yavaş yavaş yerini Batı edebiyatları etkisinde bir edebiyata bırakmıştır. Her edebiyatın olduğu gibi, divan edebiyatının da kendine özgü bir düşünce, zevk ve hayal dünyası vardır. Geçen zaman ile paralel olarak değişime uğrayan hayat şartları, divan edebiyatına has özellikleri, zevkleri, sanat anlayışını, hurafeleri, inanışları, gerçek ve batıl ilimleri de ortadan kaldırmış ve artık bu edebiyat yaşanılan hayatın bir aynası olmaktan çıkmıştır. Yani hayat şartlarının değişmesi ve modern dünyanın etkisi ile değişen düşünce sistemi, divan edebiyatına da etki etmiş ve artık onun kullanılmaz hale gelmesine neden olmuştur. Bugün divan edebiyatının anlaşılmayışının ve hatta ona düşman oluşun başlıca nedeni bu değişimdir. Ancak unutmamak gerekir ki bu edebiyat bizim öz malımızdır ve benliğimizden kaynaklanan bir sanat anlayışıdır.

Akademik Divan Şiiri Araştırmaları'nın hazırlanış amacı, divan edebiyatının gerçekten anlaşılabilir hale getirilmesi ve bunun sonucunda ona yönetilen suçlamaların kısmen önlenmesidir.
(Tanıtım Yazısı'ndan)
 • Baskı Tarihi:
  Ağustos 2005
 • Sayfa Sayısı:
  430
 • ISBN:
  9789758950461
 • Yayınevi:
  Kapı Yayınları
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 3 Alıntı

Şu da Nevres' e (ö.1762) ait:

Önün ardın gözet, fikr-i dakîk et, onda bir söyle
Öğütme ağzına her ne gelirse âsiyâb-âsâ

(Sözün) önünü ardını gözet, ince düşün, onda bir(ini) söyle. Değirmen gibi ağzına her ne gelirse hemen öğütme!

Akademik Divan Şiiri Araştırmaları, İskender Pala (Sayfa 16 - Kapı Yayınları)Akademik Divan Şiiri Araştırmaları, İskender Pala (Sayfa 16 - Kapı Yayınları)

Türkiye' deki eğitim sistemi, şimdilik Türk klâsik edebiyatının disipliner yapıda incelenmesine müsait değildir. Bunun için ya özel eğitimlere ya özel gayretlere ihtiyaç vardır. Söz gelimi Osmanlı' nın sosyolojik yapısını inceleyerek bir sosyolog, ya divan edebiyatı eğitimi alacak, yahut bunun tam tersi olarak bir divan edebiyatçısı sosyoloji çözümlemeleri öğrenecektir. Ama her hâlükârda iki disiplin birleştirilmeden Osmanlı sosyolojisi üzerine verilecek hükümler daima eksik kalacaktır. Bununla, Osmanlı toplumunun yegâne aynası edebiyattır, demek istenmiyor; belki o aynaya bakmadan geçmişimiz hakkında mükemmel görüntü alınamayacağını ifade etmeye çalışıyoruz. Çünkü, "Devrini izah etmeden, sanatkârı izah edebilmenin imkânına akıl erdirilemez."

Akademik Divan Şiiri Araştırmaları, İskender Pala (Sayfa 5 - Kapı Yayınları)Akademik Divan Şiiri Araştırmaları, İskender Pala (Sayfa 5 - Kapı Yayınları)

Tarih deyince zihnimizde sefere çıkmış bir ordu canlandırmaktan kurtulabildiğimiz an o tarihin nefes alıp verişine, o toplumda yaşayan insanların hissettiklerine, fikirlerine, hayallerine, emellerine, sevinç ve üzüntülerine de şahit olabiliriz.

Akademik Divan Şiiri Araştırmaları, İskender Pala (Sayfa 10 - Kapı Yayınları)Akademik Divan Şiiri Araştırmaları, İskender Pala (Sayfa 10 - Kapı Yayınları)