Akademik Divan Şiiri Araştırmaları

İskender Pala

Sayfa Sayısına Göre Akademik Divan Şiiri Araştırmaları Sözleri ve Alıntıları

Sayfa Sayısına Göre Akademik Divan Şiiri Araştırmaları sözleri ve alıntılarını, sayfa sayısına göre Akademik Divan Şiiri Araştırmaları kitap alıntılarını, etkileyici sözleri 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
Türkiye' deki eğitim sistemi, şimdilik Türk klâsik edebiyatının disipliner yapıda incelenmesine müsait değildir. Bunun için ya özel eğitimlere ya özel gayretlere ihtiyaç vardır. Söz gelimi Osmanlı' nın sosyolojik yapısını inceleyerek bir sosyolog, ya divan edebiyatı eğitimi alacak, yahut bunun tam tersi olarak bir divan edebiyatçısı sosyoloji çözümlemeleri öğrenecektir. Ama her hâlükârda iki disiplin birleştirilmeden Osmanlı sosyolojisi üzerine verilecek hükümler daima eksik kalacaktır. Bununla, Osmanlı toplumunun yegâne aynası edebiyattır, demek istenmiyor; belki o aynaya bakmadan geçmişimiz hakkında mükemmel görüntü alınamayacağını ifade etmeye çalışıyoruz. Çünkü, "Devrini izah etmeden, sanatkârı izah edebilmenin imkânına akıl erdirilemez."
Sayfa 5 - Kapı Yayınları
Tarih deyince zihnimizde sefere çıkmış bir ordu canlandırmaktan kurtulabildiğimiz an o tarihin nefes alıp verişine, o toplumda yaşayan insanların hissettiklerine, fikirlerine, hayallerine, emellerine, sevinç ve üzüntülerine de şahit olabiliriz.
Sayfa 10 - Kapı Yayınları
Reklam
Şu da Nevres' e (ö.1762) ait: Önün ardın gözet, fikr-i dakîk et, onda bir söyle Öğütme ağzına her ne gelirse âsiyâb-âsâ (Sözün) önünü ardını gözet, ince düşün, onda bir(ini) söyle. Değirmen gibi ağzına her ne gelirse hemen öğütme!
Sayfa 16 - Kapı Yayınları