Ali Şiası Safevi Şiası

8,5/10  (2 Oy) · 
16 okunma  · 
5 beğeni  · 
110 gösterim
Bugün İslam dünyasında şiddetlenen bu yalancı savaş Ali Şiası’yla Muhammedî Sünnîliğin savaşı değildir. Bu savaş, “Safevî Şiası”nın “Emevî Sünnîliği” ile savaşı olup Safevîler’in Osmanlılar’la savaşının ve bu iki düşman devletin siyasette dini kullanmalarının yansımasıdır. İkincisi, İslam ülkelerinin her yanında yeni yeni canlandırılan ve düzenli programlarla, düzenli işleyen bütçe, hesap, kitap ve taktiklerle icra edilen bu savaş, İslam-Siyonizm savaşından sonra ortaya çıkmıştır. Bu savaş, bütün halkın ve özellikle gerçek Ali Şiası ve Muhammedî Sünnîlik âlimlerinin düşüncesinde Müslümanların ortak dış tehlike karşısında birlik, beraberlik ve dayanışma fikri gündeme geldikten sonra gündeme gelmiştir. Plan, cephe gerisinde tefrika çıkarma planıdır. Bu, Müslümanların Siyonizm tehlikesinden gâfil kalmalarını sağlamanın en iyi yoludur. Amaç, Sünnî halkın, İslam’ın tehlikesi Şiîliktir, diye korkmasını sağlamak, Şiî halkı da, İslam’ın tehlikesi Sünnîliktir, diye korkutmaktır! Düşman için bundan daha iyi bir başarı olamaz. Öyle bir plan or-taya koyarlar ki karşı cephede düşmana saldırmak için aynı siperin içerisinde pusu kuran iki asker ansızın birbirinin canına kast eder ve beriki, “Kapıyı Hz. Fatıma’nın böğrüne vuran sendin.” diyerek arkadaşının yakasına yapışırken öteki de “Ömer’e şöyle böyle diyen sendin ha?” diye berikinin yakasına yapışarak bağırır. Bu iki kardeşin kopardığı yaygara ve İslam’ın ilk dönemindeki anlaşmazlıkları düzeltmek için çıkarılan kargaşa arasında biri kulak kesilse, ırmağın batı kıyısından zafer ve alay kahkahasını duyabilir.
 • Baskı Tarihi:
  Mart 2009
 • Sayfa Sayısı:
  255
 • ISBN:
  9789756004609
 • Yayınevi:
  Fecr Yayınevi
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 1 Alıntı

Önceki Şia, özgürce Kerbela’ya gidemeyen, Hüseyin’in adını ağzına
alamayan ve hatta dinî amellerini gözler önünde yapamayan,
sürekli takip altında, sürekli işkence altında ve zindanda
bulunan ve takiyyeye sığınmış mahkûm ve güçsüz bir azınlıktı.
Şimdi aynı Şia, en büyük resmî güçlerin kendisini koruduğu ülkeye
hâkim büyük bir güce dönüşmüştür. Hatta sürekli olarak
Şiîliği ezen ve herkesi Ali sevgisi adıyla ve suçlamasıyla yakalayan,
işkenceye uğratan aynı kutup, şimdi kendisini, “Rıza’nın
eşiğinin köpeği” olarak kabul eder. Büyük zafer!

Ali Şiası Safevi Şiası, Ali ŞeriatiAli Şiası Safevi Şiası, Ali Şeriati