Allah'ı İnkar Mümkün mü?

·
Okunma
·
Beğeni
·
321
Gösterim
Adı:
Allah'ı İnkar Mümkün mü?
Baskı tarihi:
10 Nisan 2015
Sayfa sayısı:
216
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754540413
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Çağrı Yayınları
Baskılar:
Allah
Allah
Allah
Batı felsefesine ve felsefe problemlerine hakim, enerjik, gayretli ve çok verimli olarak bilinen Filibeli Ahmed Hilmi'nin kaleme aldığı Allah'ı İnkâr Mümkün mü? isimli eser, Allah'ın varlığını ispat gayesiyle yazılmıştır. Bu eser, bir yandan materyalist ve ateistlerin ileri sürdükleri iddiaları net bir şekilde muhakeme ve bertaraf etme imkânı verirken, diğer yandan zihnimizi bulandıran pek çok cevapsız soruyu gidermemize yardımcıdır.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Bir çok ilaha tapan ve artık dinleri gülünç hurafeler manzumesi halini alan Yunanlılar, kendilerine nispetle pek yüksek düşüncesi olan Anaksagoras'ı inançsızlıkla itham etmişlerdi. Sokrat, Tanrı'nın Birliğine, inanan bir dahi idi. Böyleyken putperestler kendisini inkarcı saydı ve zehirleyerek öldürdü. Aristo da aynı biçimde inançsızlıkla itham edildi. Eflatun' un çok fazla saldırıya uğradığı ve yakasını, semboller ve hikayelerle uğraşarak kurtardığı tarihçilerce tespit edilmiştir.
Ortaçağ Avrupasında zulme ve yanlışlıklara kurban giden, ateşlere atılan düşünür çoktur. Her sözü Tek Tanrı'yı terennüm eden bir nağme olduğu halde, diri diri ateşe atılan yüce vicdanlı alimler vardır. Filozof Descartes zamanında "Rahip Mürsen" yalnız Paris'te inançsızlıkla elli bin adam sayar.
Giordano Bruno, ilahi varlıkları bir aşk ve şevk ile his ve ikrak eden o yüce zeka bir kafir sayıldı ve diri diri ateşlerde yakıldı. Giordano Bruno'nun belli başlı inkarı ise Batlamyus'un fikirlerini ve Aristo'nun metodunu reddetmekten, Eflatun ve yeni astronomlara meyletmekten ibaretti. İtalya'da her tasavvurun dışında bir vahşetle işkence edildikten sonra yakıldı. Bu arada hapsedilerek baskı altına alınanların, sürülenlerin hesabı yoktur.
Vicdan hakkındaki fikirler ne olursa olsun bugünkü görünüşe göre "zulüm ve kötülüğe razı olmayan ve batıl davayı hiç olmazsa hissetmek suretiyle ayıran" insanın özelliğidir. Bu özellik gitmezse ahlaksızlık devamlı bir azap doğurur. Sabahın hayırsız zevki, akşamın vicdan azabıyla kederlenmedikçe, vicdanı aradan çıkarmaktan başka çare yoktur.
Kafasına, bugünün ilim ve tekniği ile doğan sorular takılmış olan mütereddit bir kişi, ortaçağın mantığı, bilgisi ve metoduyla ikna edilemez. Bunun aksini zannetmek, gelişmeden ve tekniğin anlamından habersiz olmaktır. Her devrin kendine özgü ihtiyaçları, her dönemin adamlarının kendine ait bir zihniyeti vardır. Bu unutulmamalıdır.
Tarihin son derece ibrete şayan garipliklerinden biridir ki; kilise bütün bu şiddetleri (fikir hürriyetini ortadan kaldırmak, gelişmeyi red ve inkar etmek) Hristiyanlık dini ve ahlaki akideleri adına yaptığı halde, esasen savunduğu bazı prensiplerin ve hele teferruatının, Hz. İsa'nın dini ile alakası yoktur.
Hristiyanlığın vahşice denilecek bir şiddetle savunduğu ve muhafazaya çalıştığı maddeler, Hristiyanlıkla hiçbir ilişkisi olmayan Aristo'nun bir kısım fikirleri ile Batlamyus'un ileri sürdüğü görüşlerdi.
Astronomi ve kainat hakkında putperest Batlamyus gibi düşünmeyen bir kimse kilisece kafir sayılıyordu. Hristiyanlığın inanç esasları denilebilir ki, Aristo'nun doktrinine dayanıyordu. İlk kuvvet ile heyula'nın ayrı ayrı ve her biri müstakil ve ezeli birer varlık olduğunu kabul eden felsefi seneviyeciliğin piri sayılan müşrik Aristo, Hristiyanlığın ikinci İsası mertebesine çıkarılmıştır. Aristo'ya itiraz etmek, Hristiyan akidelerini inkar sayılıyordu.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Allah'ı İnkar Mümkün mü?
Baskı tarihi:
10 Nisan 2015
Sayfa sayısı:
216
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754540413
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Çağrı Yayınları
Baskılar:
Allah
Allah
Allah
Batı felsefesine ve felsefe problemlerine hakim, enerjik, gayretli ve çok verimli olarak bilinen Filibeli Ahmed Hilmi'nin kaleme aldığı Allah'ı İnkâr Mümkün mü? isimli eser, Allah'ın varlığını ispat gayesiyle yazılmıştır. Bu eser, bir yandan materyalist ve ateistlerin ileri sürdükleri iddiaları net bir şekilde muhakeme ve bertaraf etme imkânı verirken, diğer yandan zihnimizi bulandıran pek çok cevapsız soruyu gidermemize yardımcıdır.

Kitabı okuyanlar 4 okur

  • Diary of Last Man Existed

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0