Alman İdeolojisi

·
Okunma
·
Beğeni
·
5,8bin
Gösterim
Adı:
Alman İdeolojisi
Baskı tarihi:
2011
Sayfa sayısı:
94
Format:
Karton kapak
ISBN:
6055465919
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Alter Yayıncılık
Baskılar:
Alman İdeolojisi
Alman İdeolojisi
Alman İdeolojisi
Alman İdeolojisi
Alman İdeolojisi
Şu zamana kadar insanlar kendileri hakkında sürekli yanlış fikirlere kapılmışlar, ne oldukları ve ne olacakları konusunda doğru kararlar verememişlerdir. İlişkilerini Tanrı’nın söylediklerine, normal insanın nasıl olması gerektiğine dair fikirlere vb. dayanarak yürütmüşlerdir. Kendi beyinlerinin ürünleri onları yaratan beyinlerin üzerine çıkana kadar yükselmiştir. Yaratıcılar kendi yarattıklarının önünde diz çökmüşlerdir. O halde onları egemenliği altında ezildikleri kuruntulardan, fikirlerden, doğmalardan ve hayali varlıklardan kurtaralım. Bu fikirlere karşı baş kaldıralım. Birisi bu yanılsamaları yok edip yerine insanın özüne uygun düşünceler koyalım, bir başkası ise insana yanılsamalara karşı eleştirisel bir tutum almayı öğretelim, bir üçüncüsü ise bu yanılsamaları nasıl kafalarından atabileceğini insana öğretelim diyor ve hepsi bugünkü gerçekliğin bu şekilde çökertilebileceğini düşünüyor.

Bu masum ve çocuksu düşler. Genç Hegelciler’in bugünküfelsefelerinin temelini oluşturur. Bu felsefe Alman kamuoyu tarafından sadece korkuyla karışık bir saygıyla balkımakla kalmaz, bu felsefi kahramanlar tarafından da bu cani fikirlerin dünyaya devrimci bir tehlikeyi getireceği inancıyla ikna edici bir ses tonuyla duyurulmaktadır.
128 syf.
·19 günde·10/10 puan
Marksist klasiklerle ikincil kaynaklar üzerinden değil de doğrudan kendilerini okuyarak tanıştığım ilk günden beri, beni her okuduğumda şaşırtan üç şey oluyor. Bunlardan biri, yapılan tespitlerin aradan geçen yüzyıllara rağmen ekseriyetle güncelliğini koruyor olması. İkincisi ve en etkilendiğim, ideolojinin gerçek yaşamı yani hepimizin yaşayıp, görüp, duyup, hissettiği somut olgular üzerine temellenmesi. Bu özelliği sebebiyle Marksizme "gerçek yaşamın felsefesi" diyorum ben. Birçoklarının ütopik olduğuna inanmamızı istediği fikirler aslında yediğimiz ekmeğin fiyatı, oturduğumuz evin kirası, uzun saatler çalıştığımız işin verdiği yorgunluk kadar gerçek zira; bunları değiştirmeyi hedef alıyor. Beni her okuduğumda şaşırtan son şey ise bu kadar somut ve hayatın içinden gelen bir felsefenin aynı zamanda nasıl bu kadar derin ve incelikli olabildiği. Sözü fazla uzatmayayım, Alman İdeolojisi'ni okurken bunların hepsini yine hissettim. Paylaşmak istediğim birçok alıntı olsa da favorimi, yukarıda saydığım her üç unsuru da barındıranlar arasından seçiyorum:
"Bize göre komünizm, ne yaratılması gereken bir durum, ne de gerçeğin kendisine göre düzenlenmek zorunda olacağı bir ülküdür. Biz, bugünkü durumu ortadan kaldıran gerçek harekete komünizm diyoruz. Bu hareketin koşulları, fiilen var olan öncüllerden doğarlar."
600 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Merhaba...
“Alman İdeolojisi”, Marx ve Engels’in kendi görüş açılarıyla “Alman felsefesinin ideolojik bütün tarzları” arasındaki uzlaşmaz farklılığı göstermek üzere, birlikte giriştikleri zorlu bir çalışmanın sonucu olarak doğmuştur.

Marksizmin kuruluşunun ilk yapıtaşları bu çalışma sırasında temele konmuş; materyalist tarih teorisinin ilk ve en geniş açıklaması da burada gerçekleştirilmiştir. 1844 ve 1845 yıllarında Marx’ın ve Engels’in ayrı ayrı sürdürdükleri çalışmalar sırasında ve “Alman İdeolojisi”nden kısa bir süre önce yine bazı bölümlerini birlikte kaleme aldıkları “Kutsal Aile”de, tarihsel materyalizme giden yolu önemli ölçüde açmışlardır.
Lenin’in saptamasıyla, “Hegelci felsefeden gelerek sosyalizme ulaştıkları” aşama burada gerçekleşmiştir.
İyi okumalar diliyorum.
120 syf.
·3 günde·Beğendi·8/10 puan
Bu kitap aslında marksizmin özünü kavramamız için çok önemli bir eserdir.Kitapta genel anlamda materyalist felsefeden,sınıflardan,mülkiyet biçimlerinden bahsedilir.Aynı zamanda Marx bu eserinde Feuerbach gibi alman filozoflarını idealist ve soyut düşüncelerinden dolayı eleştirmiştir.
94 syf.
Kitapta Karl Marx'ın, Max Stirner'in Biricik ve Mülkiyeti kitabından sonra yaşadığı felsefi buhran net şekilde gözlemlenir. Salt-Birey'in varoluşunu savunan, Birey'in topluma karşı hatta kendinden başka hiçbir şeye karşı hiçbir sorumluluğu olmadığını, toplum ve toplumsal olan her şeyin Birey'e dayatma olduğunu belirten Stirner'in etkisinde bocalayan Marx, bu kitabında Stirner'e de yer vererek Toplum karşısında Birey'i bir hiç konumuna getirerek, sadece çalışma ve üretme odaklı canlı bir mekanizma yaratmaya çalışarak, insanın ne olduğunu ise ürettiği şeylerin belirlediğini belirterek insanı makineleştiren Marx, Salt-Birey'i Toplumla yok etmeye çalışarak buhrandan kurtulmaya bocalar.
94 syf.
·Beğendi·7/10 puan
Kitabın tamamı farklı bir yayınevinden yayınlandı. Onun okunması daha tamamlayıcı olacaktır. Materyalizm konusunda boşta kaldığı düşünülen bilgiler yeni yayında tamamlanmış durumda.
128 syf.
·4 günde·9/10 puan
Marksizmin kuruluşunun ilk yapıtaşları bu çalışma sırasında temele konmuş; materyalist tarih teorisinin ilk ve en geniş açıklaması da burada gerçekleştirilmiştir. 1844 ve 1845 yıllarında Karl Marx’ın ve Engels’in ayrı ayrı sürdürdükleri çalışmalar sırasında ve “Alman İdeolojisi”nden kısa bir süre önce yine bazı bölümlerini birlikte kaleme aldıkları “Kutsal Aile”de, tarihsel materyalizme giden yolu önemli ölçüde açmışlardır. Lenin’in saptamasıyla, “Hegelci felsefeden gelerek sosyalizme ulaştıkları” aşama burada gerçekleşmiştir.

Alman İdeolojisi ise, artık “Komünist Parti Manifestosu”nu kaleme alacakları olgunluğa ulaştıkları düşünsel birikimi ve teorik bütünleşmeyi ifade etmektedir. Bu bakımdan eser, Marx ve Engels’in eski felsefi görüşleriyle hesaplaşmalarının son noktasıdır.
94 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Marx dönemi Alman tarih anlayışına Marx ve Engels'ten sistemli bir eleştiri.
94 syf.
·1 günde·Beğendi·Puan vermedi
Alman İdeolojisi, Marx ve Engels'in dünyanın değişikliğe uğramasına yol açan metod ve düşüncelerini, ilk olarak derli toplu ve kesin bir şekilde
dile getiren eserdir. 1846'da kaleme alınan eser, ancak 1932 yılında yayınlanabilmiştir. Tarihi madde￾ciliğin temel düşüncelerinin ve metodunun orijinal
bir şekilde ortaya konulması bakımından büyük
önem taşıyan bu gençlik eseri, marksist literatür
içinde uzun yıllar mevcudiyetinin farkına varılmamış ve okunamamış olması bakımından da ilgi çekicidir. Üretim tarzları ve gelişmeleri, ideolojiler
ve marksist dünya görüşü arasındaki zıtlık, iş bö­lümü ve sonuçları, zümreler ve sınıflar arasındaki
farklar, marksist ferdiyetçilik ve insanın bütün imkanlarını geliştirmesi, yabancılaşma, tabii toplum
ve insanoğlunun kontrolu altına girmiş planlı toplum düzeni, felsefi düşüncenin sona ermesi gibi ilgi
çekici konular, tarihi maddecilik açısından, bu eserde ele alınmış ve etraflıca incelenmiştir. Okur, bu
eserde, Marx ve Engels'in görüşlerini sistematik
bir şekilde ve saf haliyle bulacaktır.
Konunun ağırlığı, notlar şeklinde yazılmış olması ve aradan zaman geçmiş bulunması dolayısıyla müsveddenin bazı bölümlerinin kaybolması ya da
zorlukla okunur hale gelmesi yüzünden, anlaşılması
bir hayli güç olan bu metin, dili.
Filozoflar, dünyayı yalnız çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır; oysa sorun onu değiştirmektir.
Karl Marx
Sayfa 12 - Sol Yayınları
Devlet içindeki tüm mücadelelerin, demokrasi, aristokrasi, ve monarşi arasındaki mücadelenin, oy hakkı uğruna verilen mücadelenin vb. Farklı sınıfların birbirlerine karşı yürüttüğü gerçek mücadelelerin büründüğü yanıltıcı biçimlerinden başka bir şey olmadığıdır.
Her bir proleter, gençliğinden itibaren kurban edildiğini ve kendi sınıfının içinde başka bir sınıfa geçmesini (sınıf atlamasını) sağlayacak koşullara ulaşma şansı bulunmadığı için kişiliği ile emeği arasındaki çelişkiyi, kendisine zorla dayatılan yaşam koşullarını açıkça görmeye başlar...
İnsanlar, hayvanlardan, bilinçle, dinle ya da herhangi bir başka şeyle ayırt edilebilir. İnsanlar kendi geçim araçlarını üretmeye başlar başlamaz, kendilerini hayvanlardan ayırt etmeye başlıyorlar. Bu, onların kendi fiziksel örgütlenişlerinin sonucu olan bir ileri adımdır. İnsanlar, kendi geçim araçlarını üretirken, dolaylı olarak, kendi maddi yaşamlarını da üretirler.
Karl Marx
Sayfa 21 - Sol Yayınları
Soğuk kanlı burjuvazi, önceleri kendini çalışmaya verdi ve büyük bir kurnazlıkla, kendi eliyle çıkardığı yasalarca kendine men ettiği hazzı aristokrasiye bıraktı (bu vesileyle aristokrasinin iktidarı para kılığında burjuvazinin ceplerine aktı).

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Alman İdeolojisi
Baskı tarihi:
2011
Sayfa sayısı:
94
Format:
Karton kapak
ISBN:
6055465919
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Alter Yayıncılık
Baskılar:
Alman İdeolojisi
Alman İdeolojisi
Alman İdeolojisi
Alman İdeolojisi
Alman İdeolojisi
Şu zamana kadar insanlar kendileri hakkında sürekli yanlış fikirlere kapılmışlar, ne oldukları ve ne olacakları konusunda doğru kararlar verememişlerdir. İlişkilerini Tanrı’nın söylediklerine, normal insanın nasıl olması gerektiğine dair fikirlere vb. dayanarak yürütmüşlerdir. Kendi beyinlerinin ürünleri onları yaratan beyinlerin üzerine çıkana kadar yükselmiştir. Yaratıcılar kendi yarattıklarının önünde diz çökmüşlerdir. O halde onları egemenliği altında ezildikleri kuruntulardan, fikirlerden, doğmalardan ve hayali varlıklardan kurtaralım. Bu fikirlere karşı baş kaldıralım. Birisi bu yanılsamaları yok edip yerine insanın özüne uygun düşünceler koyalım, bir başkası ise insana yanılsamalara karşı eleştirisel bir tutum almayı öğretelim, bir üçüncüsü ise bu yanılsamaları nasıl kafalarından atabileceğini insana öğretelim diyor ve hepsi bugünkü gerçekliğin bu şekilde çökertilebileceğini düşünüyor.

Bu masum ve çocuksu düşler. Genç Hegelciler’in bugünküfelsefelerinin temelini oluşturur. Bu felsefe Alman kamuoyu tarafından sadece korkuyla karışık bir saygıyla balkımakla kalmaz, bu felsefi kahramanlar tarafından da bu cani fikirlerin dünyaya devrimci bir tehlikeyi getireceği inancıyla ikna edici bir ses tonuyla duyurulmaktadır.

Kitabı okuyanlar 414 okur

  • Beril Sevecen
  • Serhat
  • akın
  • Maraz Marīz
  • Emire Akgün
  • klmno
  • Duygu
  • hdytklnc
  • gabriel marquez
  • Bilal Demir Sezen

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-12 Yaş
%6.1
13-17 Yaş
%3
18-24 Yaş
%36.4
25-34 Yaş
%24.2
35-44 Yaş
%21.2
45-54 Yaş
%6.1
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%3

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%17.2
Erkek
%82.8

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%23.5 (20)
9
%10.6 (9)
8
%17.6 (15)
7
%5.9 (5)
6
%3.5 (3)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%1.2 (1)
1
%1.2 (1)