Alman İdeolojisiFriedrich Engels, Karl Marx

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.095
Gösterim
Adı:
Alman İdeolojisi
Baskı tarihi:
2011
Sayfa sayısı:
94
Format:
Karton kapak
ISBN:
6055465919
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Alter Yayıncılık
Şu zamana kadar insanlar kendileri hakkında sürekli yanlış fikirlere kapılmışlar, ne oldukları ve ne olacakları konusunda doğru kararlar verememişlerdir. İlişkilerini Tanrı’nın söylediklerine, normal insanın nasıl olması gerektiğine dair fikirlere vb. dayanarak yürütmüşlerdir. Kendi beyinlerinin ürünleri onları yaratan beyinlerin üzerine çıkana kadar yükselmiştir. Yaratıcılar kendi yarattıklarının önünde diz çökmüşlerdir. O halde onları egemenliği altında ezildikleri kuruntulardan, fikirlerden, doğmalardan ve hayali varlıklardan kurtaralım. Bu fikirlere karşı baş kaldıralım. Birisi bu yanılsamaları yok edip yerine insanın özüne uygun düşünceler koyalım, bir başkası ise insana yanılsamalara karşı eleştirisel bir tutum almayı öğretelim, bir üçüncüsü ise bu yanılsamaları nasıl kafalarından atabileceğini insana öğretelim diyor ve hepsi bugünkü gerçekliğin bu şekilde çökertilebileceğini düşünüyor.

Bu masum ve çocuksu düşler. Genç Hegelciler’in bugünküfelsefelerinin temelini oluşturur. Bu felsefe Alman kamuoyu tarafından sadece korkuyla karışık bir saygıyla balkımakla kalmaz, bu felsefi kahramanlar tarafından da bu cani fikirlerin dünyaya devrimci bir tehlikeyi getireceği inancıyla ikna edici bir ses tonuyla duyurulmaktadır.
Kitapta Karl Marx'ın, Max Stirner'in Biricik ve Mülkiyeti kitabından sonra yaşadığı felsefi buhran net şekilde gözlemlenir. Salt-Birey'in varoluşunu savunan, Birey'in topluma karşı hatta kendinden başka hiçbir şeye karşı hiçbir sorumluluğu olmadığını, toplum ve toplumsal olan her şeyin Birey'e dayatma olduğunu belirten Stirner'in etkisinde bocalayan Marx, bu kitabında Stirner'e de yer vererek Toplum karşısında Birey'i bir hiç konumuna getirerek, sadece çalışma ve üretme odaklı canlı bir mekanizma yaratmaya çalışarak, insanın ne olduğunu ise ürettiği şeylerin belirlediğini belirterek insanı makineleştiren Marx, Salt-Birey'i Toplumla yok etmeye çalışarak buhrandan kurtulmaya bocalar.
Bu kitap aslında marksizmin özünü kavramamız için çok önemli bir eserdir.Kitapta genel anlamda materyalist felsefeden,sınıflardan,mülkiyet biçimlerinden bahsedilir.Aynı zamanda Marx bu eserinde Feuerbach gibi alman filozoflarını idealist ve soyut düşüncelerinden dolayı eleştirmiştir.
Kitabın tamamı farklı bir yayınevinden yayınlandı. Onun okunması daha tamamlayıcı olacaktır. Materyalizm konusunda boşta kaldığı düşünülen bilgiler yeni yayında tamamlanmış durumda.
Marx dönemi Alman tarih anlayışına Marx ve Engels'ten sistemli bir eleştiri.
“İnsanların varlığını belirleyen bilinçleri değil, bilinçlerini belirleyen yaşamlarıdır.”
Karl Marx
Sayfa 47 - Sol Yayınları
Tüm toplumsal yaşam, özünde pratiktir. Teoriyi gizemciliğe saptıran bütün gizemler, ussal çözümlerini insan pratiğinde ve bu pratiğin anlaşılmasında bulurlar.
"Her ne kadar Stirner, devletin tahakküm üreten yegane merkez olduğunu ifade etse de onun maddi temelini ihmal ettiğinden dolayı, ona, el bile süremez. Çünkü bu idealizm, devletin maddi varoluşunu göz ardı etmektedir ve bu realitenin yok sayılması anlamına gelir."
“Bireylerin yaşamlarını ortaya koyuş biçimi, onların ne olduklarını oldukça kesin olarak yansıtır. Şu halde, onların ne oldukları, üretimleriyle, ne ürettikleriyle olduğu kadar, nasıl ürettikleriyle de örtüşür. Demek ki, bireylerin ne oldukları, üretimlerinin maddi koşullarına bağlıdır.”
Karl Marx
Sayfa 39 - Sol Yayınları
komünist için sorun, mevcut dünyayı devrimci bir biçimde değiştirmek, bulmuş olduğu duruma hücum etmek ve onu pratik olarak değiştirmektir
Filozofların anlayabilecekleri bir terim kullanmak gerekirse, bu "yabancılaşma" doğaldır ki, ancak iki pratik koşulla ortadan kaldırılabilir. Yabancılaşmanın "katlanılmaz" bir güç, yani insanın ona karşı devrim yaptığı bir güç haline gelmesi için, onun insanlığın büyük bir çoğunluğunu tamamen "mülkiyetten yoksun" hale, ve aynı zamanda, gerçekten mevcut olan bir zenginlik ve kültür dünyasıyla çelişkili hale getirmesi gereklidir, öyle şeyler ki, her ikisi de üretici güçlerin büyük ölçüde artmasını, yani üretici güçlerin gelişiminin yüksek bir evresini varsayarlar
"Dinsel bir anlayış içerisinde üretim ilişkileri olduğu gibi kavranamaz, gerçek üretimin yerine hayali şeylerin üretimini koyar. Stirner'in tam olarak yaptığı da budur."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Alman İdeolojisi
Baskı tarihi:
2011
Sayfa sayısı:
94
Format:
Karton kapak
ISBN:
6055465919
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Alter Yayıncılık
Şu zamana kadar insanlar kendileri hakkında sürekli yanlış fikirlere kapılmışlar, ne oldukları ve ne olacakları konusunda doğru kararlar verememişlerdir. İlişkilerini Tanrı’nın söylediklerine, normal insanın nasıl olması gerektiğine dair fikirlere vb. dayanarak yürütmüşlerdir. Kendi beyinlerinin ürünleri onları yaratan beyinlerin üzerine çıkana kadar yükselmiştir. Yaratıcılar kendi yarattıklarının önünde diz çökmüşlerdir. O halde onları egemenliği altında ezildikleri kuruntulardan, fikirlerden, doğmalardan ve hayali varlıklardan kurtaralım. Bu fikirlere karşı baş kaldıralım. Birisi bu yanılsamaları yok edip yerine insanın özüne uygun düşünceler koyalım, bir başkası ise insana yanılsamalara karşı eleştirisel bir tutum almayı öğretelim, bir üçüncüsü ise bu yanılsamaları nasıl kafalarından atabileceğini insana öğretelim diyor ve hepsi bugünkü gerçekliğin bu şekilde çökertilebileceğini düşünüyor.

Bu masum ve çocuksu düşler. Genç Hegelciler’in bugünküfelsefelerinin temelini oluşturur. Bu felsefe Alman kamuoyu tarafından sadece korkuyla karışık bir saygıyla balkımakla kalmaz, bu felsefi kahramanlar tarafından da bu cani fikirlerin dünyaya devrimci bir tehlikeyi getireceği inancıyla ikna edici bir ses tonuyla duyurulmaktadır.

Kitabı okuyanlar 65 okur

  • Gamze AKSU
  • Ece Kılıçoğlu
  • Asya Su Şen
  • Vinicius Capra
  • Nobody
  • Ayça
  • Deniz Şengül
  • Jah
  • Galip
  • Devrim Aydın

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%6.1
14-17 Yaş
%3
18-24 Yaş
%36.4
25-34 Yaş
%24.2
35-44 Yaş
%21.2
45-54 Yaş
%6.1
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%3

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%17.2
Erkek
%82.8

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%30 (6)
9
%35 (7)
8
%15 (3)
7
%10 (2)
6
%5 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%5 (1)