Alp Arslan Zamanı Selçuklu Askeri Teşkilatı

·
Okunma
·
Beğeni
·
21
Gösterim
Adı:
Alp Arslan Zamanı Selçuklu Askeri Teşkilatı
Baskı tarihi:
1970
Sayfa sayısı:
73
Format:
Karton kapak
ISBN:
---
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ankara Üniversitesi Basımevi
Daha "Alp arslan ve Zamanı" adlı kitabımızın başında Büyük Selçuklu İmparatorluğu&;#39;nun yapısından bahsederken, devletin Türkler ve İranlılar olmak üzere, başlıca iki etnik unsura dayandığını, mülkî teşkilât kadrolarını umumiyetle İranlılar&;#39;ın, askerî teşkilât kadrolarını ise hemen hemen münhasıran Türkler&;#39;in işgal ettiklerini belirtmiştik.

İranlılar&;#39;ın hangi kadroları işgal ettiklerini ve devlet hayatındaki rollerini,Alp arslan zamanında hükümet ve eyâlet teşkilâtını bahis mevzuu ederken,yine aynı kitabımızda belirtmeye çalıştık. Şimdi de aynı hükümdar zamanında, Türklerin başlıca rolü oynadıkları askerî teşkilâtı ve meselelerini ele alacağız.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Hiç şüphe yok ki, cesaret, disiplin, ve mahrumiyete tahammül gibi vasıflar bulunmadıkça, yalnız teşkilât ve strateji, ne kadar mükemmel olursa olsun, netice istihsalinde pek mühim rol oynayamaz. Bu vasıflar Türkler’de olduğu kadar başka pek az millette vardır. İşte bu vasıfları dolayısiyle Türkler tarih boyunca çok defa üstün düşman kuvvetlerini mağlup etmişler ve yabancı kavimler üzerinde hâkimiyet kurmuşlardır.
Türk ordusunun bir hususiyeti de, mensuplarının kendilerini askerlik vazifesine vermeleri ve buna dâimi meslek haline getirmiş bulunmalarıdır. Türk ordusu mensupları hazerde, eğlence dışında, vakitlerini talimlerle ve manevralarla geçirirlerdi. Bu sebeple hükümdarlar, imparatorluk ordusundaki savaşçılar arasında bir tane zanaatkâr’ın bile bulunmamasıyla iftihar ederlerdi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Alp Arslan Zamanı Selçuklu Askeri Teşkilatı
Baskı tarihi:
1970
Sayfa sayısı:
73
Format:
Karton kapak
ISBN:
---
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ankara Üniversitesi Basımevi
Daha "Alp arslan ve Zamanı" adlı kitabımızın başında Büyük Selçuklu İmparatorluğu&;#39;nun yapısından bahsederken, devletin Türkler ve İranlılar olmak üzere, başlıca iki etnik unsura dayandığını, mülkî teşkilât kadrolarını umumiyetle İranlılar&;#39;ın, askerî teşkilât kadrolarını ise hemen hemen münhasıran Türkler&;#39;in işgal ettiklerini belirtmiştik.

İranlılar&;#39;ın hangi kadroları işgal ettiklerini ve devlet hayatındaki rollerini,Alp arslan zamanında hükümet ve eyâlet teşkilâtını bahis mevzuu ederken,yine aynı kitabımızda belirtmeye çalıştık. Şimdi de aynı hükümdar zamanında, Türklerin başlıca rolü oynadıkları askerî teşkilâtı ve meselelerini ele alacağız.

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • Bey Böyrek
  • Yusuf İslam

Kitap istatistikleri