Altın Orda ve Rusya (Rusya Üzerindeki Türk-Tatar Etkisi)

·
Okunma
·
Beğeni
·
390
Gösterim
Adı:
Altın Orda ve Rusya
Alt başlık:
Rusya Üzerindeki Türk-Tatar Etkisi
Baskı tarihi:
Nisan 2009
Sayfa sayısı:
376
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754377194
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Altın Ordanın Rusya üzerindeki etkileri ilgi çekici ve çok az incelenmiş bir konudur. Türkçe kaynakların günümüze ulaşmaması ve tarihçilerimizin kaynakların Rusçalarına erişme şansına sahip olmamaları yüzünden bu konuda yapılan araştırmalar çok sınırlı kalmıştır. Altın Orda Devleti tarihi, Türk tarihi içinde en az bilinen alanlardan olmuştur. Elinizdeki kitap, boşluğu kısmen doldurmaktadır.

Altın Ordanın Rusya üzerindeki etkilerini tespitte, konunun şimdiye kadar araştırılmamışlığı yanında başka zorluklar da vardır. Altın Ordadan önce de sonra da Ruslar bu coğrafyadaki Türk halklarıyla irtibat içinde olduklarından, hangi etkinin hangi döneme ait oluğunu tespit güçleşmektedir. Bu sebeple, kitapta, Altın Orda öncesi ve sonrasındaki iki farklı Rus devleti karşılaştırılmak suretiyle farklılıkları belirtmeye çalışılmıştır. Bu tespitler, Altın Orda Devletinin siyasî, idarî ve sosyo-kültürel yapısıyla mukayese edilmiş, etkileşim alanları ve şekilleri ortaya konulmuştur. Burada tek bir etkileşim türünden de bahsetmek mümkün değildir. Çünkü Hanların Rus topraklarında baskı kullanarak uyguladıkları değişikliklerin yanında, Altın Orda hâkimiyetinin dolaylı etkilerinden ve Rusların Altın Ordanın çeşitli uygulamalarını gönüllü olarak benimseyip örnek almalarından da söz edilmelidir.

Bu çalışma, tarihten hukuka, askerlikten dine, ekonomiden işletmeye, mimariden sanata, dilden edebiyata geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Kaynak yokluğu nedeniyle karşılaşılan zorluklara rağmen, konu daraltılmamış ve Altın Ordanın Ruslar üzerindeki etkilerinden bahsedilmeye çalışılmıştır. Bu konuyla ilgili malzemeler içinde, Türkiyede bundan önceki araştırmalarda kullanılmamış olan ve Rus metropolitlerine Altın Orda hanlarının verdiği yarlıklar da yayınlanmıştır ki, bunların orijinalleri ile Türkçe çevirileri de verilmiş ve bu belgeler, alan araştırmacılarının istifadesine sunulmuştur.
İlyas Kemaloğlu, Ulyanovsk doğumlu olup özellikle Tatar ve Kazak tarihi konusunda güzel araştırmaları ve çevirileri olan genç bir akademisyendir. Bu kitabı, bugünkü Kazakların ata kabul ettikleri Altın Orda Devleti'nin tarihini ve dönemde henüz birleşik bir devlet kuramamış olan Rus knezleri ile ilişkilerini anlatır. Altın Orda'nın hem siyasi ve idari hem de kültürel olarak etkiledikleri açıktır. Zaman zaman doğuda Moğol, batıda Litvan saldırılarına karşı ortaklıklar kurarak siyasi bir irade gösterseler de bu yıllarda Altın Orda'nın hanlarının, Rus çarları üzerinde egemenlik kurdukları alınan vergiler, rehin bırakılan çar çocukları ve hanlar tarafından gönderilen yarlıklarla ispatlanabilir. İlgilenenler için Kazak tarihinin önemli bir evresini ve Rus devletlerinin birleşme aşamalarını da öğretebilecek güzel bir kitaptır. Kullanılan kaynaklar bakımından aynı zamanda akademik bir tarafı var.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Altın Orda ve Rusya
Alt başlık:
Rusya Üzerindeki Türk-Tatar Etkisi
Baskı tarihi:
Nisan 2009
Sayfa sayısı:
376
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754377194
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Altın Ordanın Rusya üzerindeki etkileri ilgi çekici ve çok az incelenmiş bir konudur. Türkçe kaynakların günümüze ulaşmaması ve tarihçilerimizin kaynakların Rusçalarına erişme şansına sahip olmamaları yüzünden bu konuda yapılan araştırmalar çok sınırlı kalmıştır. Altın Orda Devleti tarihi, Türk tarihi içinde en az bilinen alanlardan olmuştur. Elinizdeki kitap, boşluğu kısmen doldurmaktadır.

Altın Ordanın Rusya üzerindeki etkilerini tespitte, konunun şimdiye kadar araştırılmamışlığı yanında başka zorluklar da vardır. Altın Ordadan önce de sonra da Ruslar bu coğrafyadaki Türk halklarıyla irtibat içinde olduklarından, hangi etkinin hangi döneme ait oluğunu tespit güçleşmektedir. Bu sebeple, kitapta, Altın Orda öncesi ve sonrasındaki iki farklı Rus devleti karşılaştırılmak suretiyle farklılıkları belirtmeye çalışılmıştır. Bu tespitler, Altın Orda Devletinin siyasî, idarî ve sosyo-kültürel yapısıyla mukayese edilmiş, etkileşim alanları ve şekilleri ortaya konulmuştur. Burada tek bir etkileşim türünden de bahsetmek mümkün değildir. Çünkü Hanların Rus topraklarında baskı kullanarak uyguladıkları değişikliklerin yanında, Altın Orda hâkimiyetinin dolaylı etkilerinden ve Rusların Altın Ordanın çeşitli uygulamalarını gönüllü olarak benimseyip örnek almalarından da söz edilmelidir.

Bu çalışma, tarihten hukuka, askerlikten dine, ekonomiden işletmeye, mimariden sanata, dilden edebiyata geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Kaynak yokluğu nedeniyle karşılaşılan zorluklara rağmen, konu daraltılmamış ve Altın Ordanın Ruslar üzerindeki etkilerinden bahsedilmeye çalışılmıştır. Bu konuyla ilgili malzemeler içinde, Türkiyede bundan önceki araştırmalarda kullanılmamış olan ve Rus metropolitlerine Altın Orda hanlarının verdiği yarlıklar da yayınlanmıştır ki, bunların orijinalleri ile Türkçe çevirileri de verilmiş ve bu belgeler, alan araştırmacılarının istifadesine sunulmuştur.

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • Moiz Efendi
  • Erol Muzaffer
  • Fatih

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%100 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0