Adı:
Anadolu Mayası
Baskı tarihi:
Eylül 2007
Sayfa sayısı:
368
ISBN:
9789757352099
Kitabın türü:
Yayınevi:
Cedit Neşriyat
"Bu kitap, Anadolu mayası üzerine bir incelemedir.

Anadolu mayası, Anadolu Türk kimliğinin esasıdır; yok olmak, yok edilmek tehlikesi içine düşürüldüğümüz bu safhada, kurtuluşun yenge yoludur ve nihai dayanağıdır.

Anadolu mayasının esası, cümle varlığın birliği ve kardeşliğidir. Toplum fikrini, ferdi bireyin de esası olan bu nokta itibariyle ele aldık. Bu meyanda dilin mahiyetini inceledik ve maya itibariyle Türkçe'nin önemini anlattık."

Prof. Dr. Yalçın Koç'un Önsözü'nden
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
"Sophronei, gnothi seauton" söyleminin anlamımı, Eflatun'un "fikriyatı" itibariyle, Türkçe'de, "yaklaşık" olarak şöyle ifade ederiz:

"Tanımayı örten iştah ve öfkeden nefs'ini arındırarak, nefs'ine mahsus 'öz'ü' gör.
Eflatun, Grek-Latin-Kilise diyarının fikriyatı açısından bakarsak, yazılı metinlerindeki “kavram çeşitliliği” itibariyle bu diyarın en “zengin” “düşünür”üdür.

Ancak, talebesi Aristoteles, Eflatun’un “kavram sistematiğini “empirik” esaslı bir zemine indirerek “saptırmış”tır. Daha sonra gelen Yeni-Eflatun’cular, bu sistematiği “esoterik” bir zemine oturtarak geliştirmek istemişlerse de, bu çabalar bir yerlere varmadan “sönmüş”tür.

Grek-Latin-Kilise diyarındaki fikir tarihi kitaplarında Eflatun ile alakalandırılan Leibniz, Hegel, Schopenhauer gibi düşünürlerin de, Eflatun ile, kendi söylemleri bakımından bir yakınlıkları bulunmaz.

Son dönemde, Heidegger’in, “Eflatun terminolojisi”nin bir kısmı üzerinde yürüttüğü “kazı çalışmaları” da sonuç vermemiş, Heidegger’in pulluğunun Eflatun’un tarlasında takıldığı küpler hep boş çıkmıştır. Heidegger, işin aslını bilse bu tarlayı ve benzerlerini alt üst ederek ömür tüketmezdi.

Şimdi soralım: Anadolu mayası itibariyle, Eflatun “kim”dir ? Cevap verelim: Anadolu mayası itibariyle Eflatun, “Musa’nın kelam ilmi”ni, “malumat dairesi”nde “kısmen” alarak, “Grek teolojisi”nin zemininde ve “rasyonalite” esasında aktaran ve anlatan bir Grek-Latin-Kilise diyarı “düşünür”üdür.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Anadolu Mayası
Baskı tarihi:
Eylül 2007
Sayfa sayısı:
368
ISBN:
9789757352099
Kitabın türü:
Yayınevi:
Cedit Neşriyat
"Bu kitap, Anadolu mayası üzerine bir incelemedir.

Anadolu mayası, Anadolu Türk kimliğinin esasıdır; yok olmak, yok edilmek tehlikesi içine düşürüldüğümüz bu safhada, kurtuluşun yenge yoludur ve nihai dayanağıdır.

Anadolu mayasının esası, cümle varlığın birliği ve kardeşliğidir. Toplum fikrini, ferdi bireyin de esası olan bu nokta itibariyle ele aldık. Bu meyanda dilin mahiyetini inceledik ve maya itibariyle Türkçe'nin önemini anlattık."

Prof. Dr. Yalçın Koç'un Önsözü'nden

Kitap istatistikleri