Adı:
Anahtar Sözcükler
Baskı tarihi:
Mayıs 2005
Sayfa sayısı:
103
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756134115
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Mots De Passe
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Paragraf Yayınları
Büyük toplumsal hareketler ve çağdaş üretim saplantısı arasındaki ilişkileri çözümleyen Jean Baudrillard, güçlü bir Pazar ekonomisi tarafından dayatılan nirengi noktalarına karşı çıkmış bir kuşağı etkileyen sorunsalın tam merkezinde yer almaktadır. Dünyanın "sanallaştırılmasına", her yerde geçerli olan bir gösterge "ticaretine", saydamlığın (demokrasinin) göz boyamaya dayalı erdemleri ve ticari değer adlı kandırmacalara simgesel simgesel değiş tokuş düzenine ait sınır tanımayan cömertlik, ayartmanın meydan okuyuculuğu, sonsuza dek sürüp gideceğe benzeyen bir rastlantısallık/belirsizlik ve yazgının değiştirilebilirliğiyle karşı çıkmaktadır. 

Kışkırtıcı ve paradoksal olduğunu iddia eden bir düşüncenin baştan çıkartan işlemcileri olarak adlandırılabilecek on iki anahtar sözcük, düşünürün metinlerdeki temel fikirleri, estetik ve pedagojik niteliklere sahip aydınlatıcı bir alfabe gibi sunmaktadır. 

Son derece özgür bir yaklaşım ve herkesin anlayabileceği bir şekilde ele alınarak gerçekleştirilen bu kitapta Jean Baudrillard'ın belli başlı felsefi kavramları açıklanmaya çalışılmaktadır.

Kışkırtıcı ve Paradoksal olduğunu iddia eden bir düşüncenin baştan çıkartan işlemcileri olarak adlandırılabilecek on iki anahtar sözcük, düşünürün metinlerindeki temel fikirleri, estetik ve pedagojik niteliklere sahip aydınlatıcı bir alfabe gibi sunmaktadır. 

Son dereve özgür bir yaklaşım ve herkesin anlayabileceği bir şekilde ele alınarak gerçekleştirilen bu kitapta Jean Baudrilliad'ın belli başlı felsefi kavramları açıklanmaya çalışılmaktadır. 
(Arka Kapak)
103 syf.
Baudrillard'ın yapıtlarında en sık kullandığı terimlerin, hangi bağlamda ve ne anlamda kullanıldığını yazarın kendi açıklamaları ile kavramak için yararlı bir sözlükçe. Kitabın önsözünde yazar şöyle diyor: "Anahtar sözcüklerin, işlenen konuların anlaşılmasını sağladığını, onları açık ve geniş bir perspektif içine yerleştirdiğini düşünüyorum."
103 syf.
·1 günde·7/10
Bir sözün doğruluğu ve inandırıcılığı hakkında pek fark yoktur. Anahtar Sözcükler.
Her şeyin yerini bir sahtesi aldığında bir değer dünyasında mı, yoksa de­ğerin simüle edildiği bir dünyada mı olup ol­madığımızı nasıl anlayabiliriz?
... sanal gerçeklik deyimi ile ifade edilmeye çalışılan şey gerçek bir ''oxymore"dur (çelişkili karşıt anlamlara sahip sözcükler arasında bir bağ kurulması). Sanalın gerçeğe dönüştürülmeyi amaçladığını söyleyen, bu iki kavram ara­sında diyalektik bir ilişki kurabilen, o eski fel­sefi anlayıştan artık oldukça uzaklardayız. Gü­nümüzde gerçeğin yerini sanal almıştır. Sanal gerçek dünyayı, salt gerçekliğe uygun bir şekil­de kusursuz olarak yeniden üretmekte ve böy­lelikle gerçekliğe son vermektedir.
Bu şekilde ifade etmek gerekirse sanal tara­fından üretildiğimiz söylenebilir. Artık düşünen, eylemci bir özneye gerek yoktur, zira her şey teknolojik aracılar yardımıyla gerçekleşmektedir.
Şeyler abartılarak ol­duklarından daha gerçek şeylermiş gibi sunul­duklarında yani onlarla aramızdaki mesafeye kısa devre yaptırılıp yok edilerek hiçbir değişikliğe uğratılmadan oldukları gibi gösterildiklerinde müstehcen bir evrende yaşadığı­mız söylenebilir.
"Günümüzde gerçeğin yerini sanal almıştır. Sanal gerçek dünyayı, salt gerçekliğe uygun bir şekilde kusursuz olarak yeniden üretmekte ve böylelikle gerçekliğe son vermektedir. "
Jean Baudrillard
Sayfa 54 - Paragraf Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Anahtar Sözcükler
Baskı tarihi:
Mayıs 2005
Sayfa sayısı:
103
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756134115
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Mots De Passe
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Paragraf Yayınları
Büyük toplumsal hareketler ve çağdaş üretim saplantısı arasındaki ilişkileri çözümleyen Jean Baudrillard, güçlü bir Pazar ekonomisi tarafından dayatılan nirengi noktalarına karşı çıkmış bir kuşağı etkileyen sorunsalın tam merkezinde yer almaktadır. Dünyanın "sanallaştırılmasına", her yerde geçerli olan bir gösterge "ticaretine", saydamlığın (demokrasinin) göz boyamaya dayalı erdemleri ve ticari değer adlı kandırmacalara simgesel simgesel değiş tokuş düzenine ait sınır tanımayan cömertlik, ayartmanın meydan okuyuculuğu, sonsuza dek sürüp gideceğe benzeyen bir rastlantısallık/belirsizlik ve yazgının değiştirilebilirliğiyle karşı çıkmaktadır. 

Kışkırtıcı ve paradoksal olduğunu iddia eden bir düşüncenin baştan çıkartan işlemcileri olarak adlandırılabilecek on iki anahtar sözcük, düşünürün metinlerdeki temel fikirleri, estetik ve pedagojik niteliklere sahip aydınlatıcı bir alfabe gibi sunmaktadır. 

Son derece özgür bir yaklaşım ve herkesin anlayabileceği bir şekilde ele alınarak gerçekleştirilen bu kitapta Jean Baudrillard'ın belli başlı felsefi kavramları açıklanmaya çalışılmaktadır.

Kışkırtıcı ve Paradoksal olduğunu iddia eden bir düşüncenin baştan çıkartan işlemcileri olarak adlandırılabilecek on iki anahtar sözcük, düşünürün metinlerindeki temel fikirleri, estetik ve pedagojik niteliklere sahip aydınlatıcı bir alfabe gibi sunmaktadır. 

Son dereve özgür bir yaklaşım ve herkesin anlayabileceği bir şekilde ele alınarak gerçekleştirilen bu kitapta Jean Baudrilliad'ın belli başlı felsefi kavramları açıklanmaya çalışılmaktadır. 
(Arka Kapak)

Kitabı okuyanlar 13 okur

  • Sibel
  • Eylül Türk
  • Umut Ök
  • Emre Fidel Çelik
  • Ömertalha
  • Hakan
  • Fyodor Mustoyevski Tenteniyetnikov
  • Ferhat Tan
  • indéfini
  • Melike Düzen

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%20 (1)
9
%0
8
%20 (1)
7
%60 (3)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0