Adı:
Anahtar Sözcükler
Baskı tarihi:
Mayıs 2005
Sayfa sayısı:
103
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756134115
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Mots De Passe
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Paragraf Yayınları
Büyük toplumsal hareketler ve çağdaş üretim saplantısı arasındaki ilişkileri çözümleyen Jean Baudrillard, güçlü bir Pazar ekonomisi tarafından dayatılan nirengi noktalarına karşı çıkmış bir kuşağı etkileyen sorunsalın tam merkezinde yer almaktadır. Dünyanın "sanallaştırılmasına", her yerde geçerli olan bir gösterge "ticaretine", saydamlığın (demokrasinin) göz boyamaya dayalı erdemleri ve ticari değer adlı kandırmacalara simgesel simgesel değiş tokuş düzenine ait sınır tanımayan cömertlik, ayartmanın meydan okuyuculuğu, sonsuza dek sürüp gideceğe benzeyen bir rastlantısallık/belirsizlik ve yazgının değiştirilebilirliğiyle karşı çıkmaktadır. 

Kışkırtıcı ve paradoksal olduğunu iddia eden bir düşüncenin baştan çıkartan işlemcileri olarak adlandırılabilecek on iki anahtar sözcük, düşünürün metinlerdeki temel fikirleri, estetik ve pedagojik niteliklere sahip aydınlatıcı bir alfabe gibi sunmaktadır. 

Son derece özgür bir yaklaşım ve herkesin anlayabileceği bir şekilde ele alınarak gerçekleştirilen bu kitapta Jean Baudrillard'ın belli başlı felsefi kavramları açıklanmaya çalışılmaktadır.

Kışkırtıcı ve Paradoksal olduğunu iddia eden bir düşüncenin baştan çıkartan işlemcileri olarak adlandırılabilecek on iki anahtar sözcük, düşünürün metinlerindeki temel fikirleri, estetik ve pedagojik niteliklere sahip aydınlatıcı bir alfabe gibi sunmaktadır. 

Son dereve özgür bir yaklaşım ve herkesin anlayabileceği bir şekilde ele alınarak gerçekleştirilen bu kitapta Jean Baudrilliad'ın belli başlı felsefi kavramları açıklanmaya çalışılmaktadır. 
(Arka Kapak)
103 syf.
Baudrillard'ın yapıtlarında en sık kullandığı terimlerin, hangi bağlamda ve ne anlamda kullanıldığını yazarın kendi açıklamaları ile kavramak için yararlı bir sözlükçe. Kitabın önsözünde yazar şöyle diyor: "Anahtar sözcüklerin, işlenen konuların anlaşılmasını sağladığını, onları açık ve geniş bir perspektif içine yerleştirdiğini düşünüyorum."
103 syf.
·1 günde·7/10
Bir sözün doğruluğu ve inandırıcılığı hakkında pek fark yoktur. Anahtar Sözcükler.
... sanal gerçeklik deyimi ile ifade edilmeye çalışılan şey gerçek bir ''oxymore"dur (çelişkili karşıt anlamlara sahip sözcükler arasında bir bağ kurulması). Sanalın gerçeğe dönüştürülmeyi amaçladığını söyleyen, bu iki kavram ara­sında diyalektik bir ilişki kurabilen, o eski fel­sefi anlayıştan artık oldukça uzaklardayız. Gü­nümüzde gerçeğin yerini sanal almıştır. Sanal gerçek dünyayı, salt gerçekliğe uygun bir şekil­de kusursuz olarak yeniden üretmekte ve böy­lelikle gerçekliğe son vermektedir.
Bu şekilde ifade etmek gerekirse sanal tara­fından üretildiğimiz söylenebilir. Artık düşünen, eylemci bir özneye gerek yoktur, zira her şey teknolojik aracılar yardımıyla gerçekleşmektedir.
''Şeyler, abartılarak olduklarından daha gerçek şeylermiş gibi sunulduklarında yani onlarla aramızdaki mesafeye kısa devre yaptırılıp yok edilerek hiçbir değişikliğe uğratılmadan oldukları gibi gösterildiklerinde de müstehcen bir evrende yaşadığımız söylenebilir... Regis Debray bu bakış açısından yola çıkarak ilginç bir gösteri toplumu eleştirisi yapmıştır. Ona göre bu toplumda şeylerle aramızdaki kopukluk onlara yabancılaşmamıza yol açmadığı gibi onlardan uzaklaşmamıza da yol açmamaktadır... Tam tersine bizim talihsizliğimiz her şeye aşırı yakınlaşmış olmamız, her şeyin gözlerimiz önünde cereyan ediyor olmasıdır. Bu olduğundan daha gerçek görünen dünya müstehcen bir yerdir.''
Her şeyin yerini bir sahtesi aldığında bir değer dünyasında mı, yoksa değerin simüle edildiği bir dünyada mı olup olmadığımızı nasıl anlayabiliriz ?
...gerçek dünyadan söz etmek onu üretmek demektir ve bu anlamda gerçek bir tür simülasyondan başka bir şey değildir. Bir gerçeklik bir hakikat ve bir nesnellik duy­gusunun var olması sağlanabilir ancak kendi başına gerçek diye bir şey yoktur.
''Sözcüklerin yaşantısında şiirsel denilebilecek bir ölüm ve yeniden doğuş oyunu vardır. Art arda gelen mecazlar bir düşüncenin kendinden başka bir şeye -bir 'düşünce biçimine'- dönüşmesine yol açmaktadır. Zira dil düşünen bir varlıktır. Yalnızca onun aracılığıyla düşünmemizi sağlamaz, aynı zamanda bizi yaratır ve bizim yerimize de düşünür.''
Şu ünlü buzdağı metaforuna bakarak ikilik konusunda iyinin, kötülüğün onda biri gibi bir orana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Zaman za­man durumda bir tersine dönme olabilir. Daha sonra buz dağı eriyince her şey sıvılaştığından iyiyle kötü birbirine karışır. Ben her türlü ener­jinin kökeninde bu türden bir ikilik bulundu­ğuna inanıyorum. Ancak bunu iyilik ilkesi ya da kötülük ilkesi şeklinde algılamıyorum. Onem­li olan böyle bir karşıtlığın bulunması, bizimse bu tür bir karşıtlıktan yola çıkarak, bir yandan düzenli bir dünya oluşturmaya çalışırken, bir yandan da içinde yaşamakta olduğumuz bu ta­mamıyla belirsiz bağlamı açıklayabilme olanaksızlığımızdır. Kötülükse bu iyinin kötüden ayrılamamasından başka bir şey değildir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Anahtar Sözcükler
Baskı tarihi:
Mayıs 2005
Sayfa sayısı:
103
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756134115
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Mots De Passe
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Paragraf Yayınları
Büyük toplumsal hareketler ve çağdaş üretim saplantısı arasındaki ilişkileri çözümleyen Jean Baudrillard, güçlü bir Pazar ekonomisi tarafından dayatılan nirengi noktalarına karşı çıkmış bir kuşağı etkileyen sorunsalın tam merkezinde yer almaktadır. Dünyanın "sanallaştırılmasına", her yerde geçerli olan bir gösterge "ticaretine", saydamlığın (demokrasinin) göz boyamaya dayalı erdemleri ve ticari değer adlı kandırmacalara simgesel simgesel değiş tokuş düzenine ait sınır tanımayan cömertlik, ayartmanın meydan okuyuculuğu, sonsuza dek sürüp gideceğe benzeyen bir rastlantısallık/belirsizlik ve yazgının değiştirilebilirliğiyle karşı çıkmaktadır. 

Kışkırtıcı ve paradoksal olduğunu iddia eden bir düşüncenin baştan çıkartan işlemcileri olarak adlandırılabilecek on iki anahtar sözcük, düşünürün metinlerdeki temel fikirleri, estetik ve pedagojik niteliklere sahip aydınlatıcı bir alfabe gibi sunmaktadır. 

Son derece özgür bir yaklaşım ve herkesin anlayabileceği bir şekilde ele alınarak gerçekleştirilen bu kitapta Jean Baudrillard'ın belli başlı felsefi kavramları açıklanmaya çalışılmaktadır.

Kışkırtıcı ve Paradoksal olduğunu iddia eden bir düşüncenin baştan çıkartan işlemcileri olarak adlandırılabilecek on iki anahtar sözcük, düşünürün metinlerindeki temel fikirleri, estetik ve pedagojik niteliklere sahip aydınlatıcı bir alfabe gibi sunmaktadır. 

Son dereve özgür bir yaklaşım ve herkesin anlayabileceği bir şekilde ele alınarak gerçekleştirilen bu kitapta Jean Baudrilliad'ın belli başlı felsefi kavramları açıklanmaya çalışılmaktadır. 
(Arka Kapak)

Kitabı okuyanlar 7 okur

  • Mustafa atik
  • Ferhat Tan
  • indéfini
  • Melike Düzen
  • Black Magic
  • Uzel
  • Ersin Denk

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%100 (2)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0