Anarşizm mi Sosyalizm mi?

·
Okunma
·
Beğeni
·
650
Gösterim
Adı:
Anarşizm mi Sosyalizm mi?
Baskı tarihi:
13 Şubat 2014
Sayfa sayısı:
72
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757837083
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Evrensel Basım Yayın
Baskılar:
Anarşizm mi? Sosyalizm mi?
Anarşizm Mi Sosyalizm Mi
Anarşizm mi Sosyalizm mi?
Anarşizm mi? Sosyalizm mi?
Anarşizm mi? Sosyalizm mi?
Anarşizm mi? Sosyalizm mi?
'Yaşam içinde yeni oluşmakta ve günden güne gelişmekte olan şey, karşı durulmaz bir şeydir ve ileriye doğru yaptığı hareket engellenemez. Yani, eğer yaşamda proletarya bir sınıf olarak oluşuyorsa ve günden güne gelişiyorsa, bugün henüz güçsüz ve sayıca az da olsa, sonunda zafere ulaşacaktır. Neden? Çünkü gelişmekte, güçlenmekte ve ilerlemektedir. Bunun tersi olarak da yaşam içersinde yaşlanmakta ve mezara doğru gitmekte olan şey bugün henüz dev gibi güçlü olsa bile, kaçınılmaz olarak yenilgiye uğrayacaktır. Yani, örneğin, eğer toprak burjuvazinin ayağının altından yavaş yavaş kayıyorsa ve burjuvazi günden güne geriliyorsa, bugün ne kadar güçlü ve sayıca çok olursa olsun, sonunda yine de yenilgiye uğrayacaktır. Neden? Çünkü bir sınıf olarak çürümekte ve gittikçe güçsüzleşmekte, yaşlanmakta ve yaşam için bir safra haline gelmektedir.'
72 syf.
·10/10
Bu kitap anarşistlerin marksistlere teorik saldırıları üzerine kaleme alınmıştır.Anarşizmin tutarsızlıklarını ve ne kadar gülünç bir ideoloji olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.Marksizmin anarşizm üzerindeki tutumunu çok güzel ifade etmiştir.Kitapta bir çok bölümünde Marx ve Engels ten alıntılar yapılmıştır.
87 syf.
·32 günde
Yoldaş Stalin her zaman ki gibi
tek ses musiki gibi :)

Anasistlere söz hakkı vermiş olsaydin.one munit!! ben hiç konuşmadım ki karşilaştırdigin şeyler kendi fikirlerini güçlendirmek içindi. Stalinin karakterinde böyle bir durum söz konusu . Kitabı okurken anarşizmin çelişkili tutarsız görebilirsiniz.
(Aklıma bir fıkra geldi onu soylemeden geçmek istemiyorum. Birgün Hitler ve Stalin sohbet ediyorlar kahvede hitler diyorki 6 milyon Yahudi öldürdüm ve bir bisiklet çaldım . Stalin diyor bisikleti niye çaldın. Hitler de diyor ki Yahudileri niye öldürdün diye sormuyorsun.(fıkrayı birazda ben değiştirdim hayal gücümun yardimiyla tabi)) fıkranın konusuna gelince konuyla alakası belki var belki yok :)

Kitap elestirim ile Stalin elestirim paralellik gösteriyor.
*Kime oy verdiğiniz önemli değil , kimin oyları saydığı önemli* diyen yoldaş Stalin. Aynı özveriyi kendisi de göstermiş midir bakın işte burası şaibeli aslında belli de bende yanlı olmak istemiyorum. Sanırım kitabı oyunca adam haklı beyler diyecez.
Karsilastimali şekilde anarşiz mi ?sosyalizm mi ?
Derken tabiki "sosyalizm" diyecez .
*Bana sorarsanız ben hariciyim :)
83 syf.
·5 günde·Puan vermedi
kitap oldukça basit bir dille yazılmış. konuya çok hakim olmayan okuyucular için başlangıç kitabı olabilir. kitabın ilk bölümünde anarşizm ve sosyalizm üzerine birkaç cümle sarf edildikten sonra anarşistlerin eleştirisini stalin cevaplamaya girişiyor. ikinci ve üçüncü bölüm materyalizm ve diyalektik hakkında oldukça kısıtlı bilgiler vererek devam ediyor ve proleter sosyalizmin ne olduğunu paris komünü üzerinden anlatarak bitiriyor.
Mesele şudur ki, marksizm ve anarşizm, her ikisi de, mücadele arenasına sosyalizm bayrağı altında girmelerine rağmen, bütünüyle farklı ilkeler üzerine kurulmuşlardır. Anarşizmin temel taşı, bireydir. [Anarşizmin] öğretilerine göre, [bireyin] kurtuluşu, yığınların, [yani] kolektif vücudun kurtuluşunun baş koşuludur. Anarşizmin öğretilerine göre, birey kurtulmadıkça, yığınların kurtulması olanaksızdır. Buna uygun olarak, sloganı, "Her şey birey için"dir. Oysa marksizmin temel taşı yığınlardır. [Marksizmin] öğretilerine göre, [yığınların] kurtuluşu, bireyin kurtuluşunun baş koşuludur. Yani, marksizmin öğretilerine göre, yığınlar kurtulmadıkça, bireyin kurtulması olanaksızdır. Buna uygun olarak, sloganı, "Her şey yığınlar için"dir.
" İnsanların varlığını belirleyen şey, onların bilinçleri değildir; tam tersine, onların bilincini belirleyen, toplumsal varlıklarıdır. "
Josef Stalin
Kalıt Yayınları, Karl Marx
Bazıları Marksizmle anarşizmin aynı ilkelere sahip olduklarını ve aralarında yalnizca taktik görüş ayrılıkları bulunduğunu, bu nedenle de kendilerince bu iki akimı birbirinin karşisina koymanin tümüyle olanaksız olduğunu söylüyorlar.
Ama bu büyük bi yanilgıdir.Biz, anarşistlerin, Marksizmin gerçek düşmanları oldukları görüşündeyiz. Bunun sonucu olarak gerçek düşmana karşi gerçek bir mücadele verilmesinin zorunlu olduğunu da kabul ediyoruz. Bu nedenle, anarşistlerin "öğreti'sini başından sonuna kadar incelemek ve her yönüyle iyice değerlendirmek gerekir Sorun, Marksizm ve anarşizmin, her ikisinin de mücadele arenasinda sosyalist bayrak altinda görünmelerine karşın farklı ilkelerden temellenmeleridir. Anarşizmin temel taşı bireydir ve ona göre bireyin kurtuluşu, kitlenin, kolektifin kurtuluşunun başlıca koşuludur. Anarşistin düşüncesine göre, birey kurtulmadigi sürece, kitlenin kurtulması olanaksızdir ve bu nedenle de sloganı, "Her şey birey için"'dir. Buna karşılık Marksizmin temel taşı kitledir ve ona göre kitlenin kurtuluşu, bireyin kurtuluşunun başlica koşuludur. Yani, Marksizme göre, kitle kurtulmadığı sürece bireyin kurtuluşu olanaksızdır
ve bu nedenle de sloganı, "Her şey kitle için"dir. Açıktir ki burada söz konusu olan şey, yalnizca salt taktik görüş ayrılıkları değil birbirini yadsıyan iki ilkedir.
Diyalektik bize dünyadaki hiç bir şeyin öncesiz ve sonsuz olmadığını, dünyadaki her şeyin geçici ve değişken olduğunu anlatır; doğa değişir, toplum değişir, alışkanlıklar ve gelenekler değişir, adalet kavramları değişir, gerçeğin kendisi değişir - işte bunun için diyalektik, her şeye eleştirici [bir gözle] bakar; işte bunun için değişmez olarak konan bir gerçeğin varlığını yadsır. Bunun sonucu olarak, "bir kere keşfedilince, sadece ezberlenmesi gereken" soyut, "dogmatik sözleri" de reddeder.
"Dünyadaki her şey hareket halindedir... Yaşam değişir, üretici güçler büyür, eski ilişkiler çöker."
Josef Stalin
Kalıt Yayınları, Karl Marx
"Bu nedenle, devlet, ta sonsuzluktan beri vardı denemez. Hiç bir devlet veya devlet gücü kavramına sahip olmayan, devletsiz yürüyebilen toplumlar var olmuştur. Toplumun sınıflara ayrılmasını zorunlu kılan iktisadi gelişmenin belli bir aşamasında. devlet de bir zorunluluk oldu Şimdi üretimin gelişmesinde, bu sınıfların varlığının, sadece zorunluluk olmaktan çıkmakla kalmayıp, aynı zamanda da, üretim için kesin bir engel haline geldikleri bir döneme hızla yaklaşıyoruz. Bu sınıflar, bir zamanlar nasıl doğdularsa, aynı biçimde, kaçınılmaz olarak, yok olacaklardır. Devlet de, kaçınılmaz olarak onlarla birlikte yok olur. Üreticilerin özgür ve eşit birliği temeli üzerinde, üretimi yeniden örgütleyen toplum, bütün devlet mekanizmasını, layık olduğu yere atacaktır - eski eserler müzesine, çıkrık ve tunç baltanın yanına.
Proleterler, gece gündüz çalışırlar ama gene de yoksul kalırlar. Kapitalistler çalışmazlar ama gene de zengindirler. Böyle olmasının nedeni proleterlerin aptal, kapitalistlerin dahi olmaları değil, kapitalistlerin, proleterlerin emeğinin ürününü mal edinmeleridir, kapitalistlerin proleterleri sömürmeleridir

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Anarşizm mi Sosyalizm mi?
Baskı tarihi:
13 Şubat 2014
Sayfa sayısı:
72
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757837083
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Evrensel Basım Yayın
Baskılar:
Anarşizm mi? Sosyalizm mi?
Anarşizm Mi Sosyalizm Mi
Anarşizm mi Sosyalizm mi?
Anarşizm mi? Sosyalizm mi?
Anarşizm mi? Sosyalizm mi?
Anarşizm mi? Sosyalizm mi?
'Yaşam içinde yeni oluşmakta ve günden güne gelişmekte olan şey, karşı durulmaz bir şeydir ve ileriye doğru yaptığı hareket engellenemez. Yani, eğer yaşamda proletarya bir sınıf olarak oluşuyorsa ve günden güne gelişiyorsa, bugün henüz güçsüz ve sayıca az da olsa, sonunda zafere ulaşacaktır. Neden? Çünkü gelişmekte, güçlenmekte ve ilerlemektedir. Bunun tersi olarak da yaşam içersinde yaşlanmakta ve mezara doğru gitmekte olan şey bugün henüz dev gibi güçlü olsa bile, kaçınılmaz olarak yenilgiye uğrayacaktır. Yani, örneğin, eğer toprak burjuvazinin ayağının altından yavaş yavaş kayıyorsa ve burjuvazi günden güne geriliyorsa, bugün ne kadar güçlü ve sayıca çok olursa olsun, sonunda yine de yenilgiye uğrayacaktır. Neden? Çünkü bir sınıf olarak çürümekte ve gittikçe güçsüzleşmekte, yaşlanmakta ve yaşam için bir safra haline gelmektedir.'

Kitabı okuyanlar 55 okur

  • Orhan bakan
  • dmrtcmka

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0