Anarşizm mi? Sosyalizm mi?

·
Okunma
·
Beğeni
·
441
Gösterim
Adı:
Anarşizm mi? Sosyalizm mi?
Baskı tarihi:
Şubat 2014
Sayfa sayısı:
72
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757837084
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kalıt Yayınları
"Yaşam içinde yeni oluşmakta ve günden güne gelişmekte olan şey, karşı durulmaz bir şeydir ve ileriye doğru yaptığı hareket engellenemez. Yani, eğer yaşamda proletarya bir sınıf olarak var oluyorsa ve günden güne gelişiyorsa,bugün henüz güçsüz ve sayıca az da olsa, sonunda zafere ulaşacaktır. Neden?

Çünkü gelişmekte, güçlenmekte ve ilerlemektedir. Bunun tersi olarak da yaşam içerisinde yaşanmakta ve mezara doğru gitmekte olan şey, bugün henüz dev gibi güçlü olsa bile kaçınılmaz olarak yenilgiye uğrayacaktır."
(Tanıtım Bülteninden)
Stalin çok iyi bir şekilde anarşizmin tüm iddialarını çürütmüş.Tek nefeste bitirdim.Laf cambazlığı,bilimsellik, karşılaştırma daha iyi olamazdı herhalde.Kesinlikle okuyun...
Bu kitap anarşistlerin marksistlere teorik saldırıları üzerine kaleme alınmıştır.Anarşizmin tutarsızlıklarını ve ne kadar gülünç bir ideoloji olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.Marksizmin anarşizm üzerindeki tutumunu çok güzel ifade etmiştir.Kitapta bir çok bölümünde Marx ve Engels ten alıntılar yapılmıştır.
 • Komünist Manifesto
  8.5/10 (463 Oy)459 beğeni1.843 okunma416 alıntı19.071 gösterim
 • Dönüşüm
  8.2/10 (8.951 Oy)9.222 beğeni30.285 okunma918 alıntı146.875 gösterim
 • Yabancı
  8.3/10 (4.631 Oy)4.116 beğeni13.685 okunma1.547 alıntı56.582 gösterim
 • Hayvan Çiftliği
  8.9/10 (7.796 Oy)8.411 beğeni24.066 okunma960 alıntı96.039 gösterim
 • Kürk Mantolu Madonna
  8.9/10 (16.012 Oy)19.949 beğeni45.697 okunma3.589 alıntı193.155 gösterim
 • Sokrates'in Savunması
  8.5/10 (1.325 Oy)1.245 beğeni4.814 okunma1.265 alıntı30.986 gösterim
 • Beyaz Diş
  8.4/10 (2.337 Oy)2.197 beğeni9.357 okunma896 alıntı52.874 gösterim
 • Ana
  8.7/10 (1.333 Oy)1.359 beğeni4.894 okunma1.978 alıntı26.713 gösterim
 • Darağacında Üç Fidan
  8.7/10 (709 Oy)701 beğeni3.152 okunma254 alıntı21.568 gösterim
 • Satranç
  8.7/10 (9.761 Oy)9.722 beğeni27.306 okunma2.008 alıntı126.392 gösterim
Mesele şudur ki, marksizm ve anarşizm, her ikisi de, mücadele arenasına sosyalizm bayrağı altında girmelerine rağmen, bütünüyle farklı ilkeler üzerine kurulmuşlardır. Anarşizmin temel taşı, bireydir. [Anarşizmin] öğretilerine göre, [bireyin] kurtuluşu, yığınların, [yani] kolektif vücudun kurtuluşunun baş koşuludur. Anarşizmin öğretilerine göre, birey kurtulmadıkça, yığınların kurtulması olanaksızdır. Buna uygun olarak, sloganı, "Her şey birey için"dir. Oysa marksizmin temel taşı yığınlardır. [Marksizmin] öğretilerine göre, [yığınların] kurtuluşu, bireyin kurtuluşunun baş koşuludur. Yani, marksizmin öğretilerine göre, yığınlar kurtulmadıkça, bireyin kurtulması olanaksızdır. Buna uygun olarak, sloganı, "Her şey yığınlar için"dir.
" İnsanların varlığını belirleyen şey, onların bilinçleri değildir; tam tersine, onların bilincini belirleyen, toplumsal varlıklarıdır. "
Josef Stalin
Kalıt Yayınları, Karl Marx
"Varolan ne varsa... Yalnızca, herhangi bir hareket sayesinde var olmakta ve yaşamaktadır... Bizler, üretici güçlerin geliştiği, toplumsal ilişkilerin yıkıldığı sürekli bir hareketin içinde yaşıyoruz..."
K. Marx
Bazıları Marksizmle anarşizmin aynı ilkelere sahip olduklarını ve aralarında yalnizca taktik görüş ayrılıkları bulunduğunu, bu nedenle de kendilerince bu iki akimı birbirinin karşisina koymanin tümüyle olanaksız olduğunu söylüyorlar.
Ama bu büyük bi yanilgıdir.Biz, anarşistlerin, Marksizmin gerçek düşmanları oldukları görüşündeyiz. Bunun sonucu olarak gerçek düşmana karşi gerçek bir mücadele verilmesinin zorunlu olduğunu da kabul ediyoruz. Bu nedenle, anarşistlerin "öğreti'sini başından sonuna kadar incelemek ve her yönüyle iyice değerlendirmek gerekir Sorun, Marksizm ve anarşizmin, her ikisinin de mücadele arenasinda sosyalist bayrak altinda görünmelerine karşın farklı ilkelerden temellenmeleridir. Anarşizmin temel taşı bireydir ve ona göre bireyin kurtuluşu, kitlenin, kolektifin kurtuluşunun başlıca koşuludur. Anarşistin düşüncesine göre, birey kurtulmadigi sürece, kitlenin kurtulması olanaksızdir ve bu nedenle de sloganı, "Her şey birey için"'dir. Buna karşılık Marksizmin temel taşı kitledir ve ona göre kitlenin kurtuluşu, bireyin kurtuluşunun başlica koşuludur. Yani, Marksizme göre, kitle kurtulmadığı sürece bireyin kurtuluşu olanaksızdır
ve bu nedenle de sloganı, "Her şey kitle için"dir. Açıktir ki burada söz konusu olan şey, yalnizca salt taktik görüş ayrılıkları değil birbirini yadsıyan iki ilkedir.
Diyalektik bize dünyadaki hiç bir şeyin öncesiz ve sonsuz olmadığını, dünyadaki her şeyin geçici ve değişken olduğunu anlatır; doğa değişir, toplum değişir, alışkanlıklar ve gelenekler değişir, adalet kavramları değişir, gerçeğin kendisi değişir - işte bunun için diyalektik, her şeye eleştirici [bir gözle] bakar; işte bunun için değişmez olarak konan bir gerçeğin varlığını yadsır. Bunun sonucu olarak, "bir kere keşfedilince, sadece ezberlenmesi gereken" soyut, "dogmatik sözleri" de reddeder.
"Dünyadaki her şey hareket halindedir... Yaşam değişir, üretici güçler büyür, eski ilişkiler çöker."
Josef Stalin
Kalıt Yayınları, Karl Marx
"Bu nedenle, devlet, ta sonsuzluktan beri vardı denemez. Hiç bir devlet veya devlet gücü kavramına sahip olmayan, devletsiz yürüyebilen toplumlar var olmuştur. Toplumun sınıflara ayrılmasını zorunlu kılan iktisadi gelişmenin belli bir aşamasında. devlet de bir zorunluluk oldu Şimdi üretimin gelişmesinde, bu sınıfların varlığının, sadece zorunluluk olmaktan çıkmakla kalmayıp, aynı zamanda da, üretim için kesin bir engel haline geldikleri bir döneme hızla yaklaşıyoruz. Bu sınıflar, bir zamanlar nasıl doğdularsa, aynı biçimde, kaçınılmaz olarak, yok olacaklardır. Devlet de, kaçınılmaz olarak onlarla birlikte yok olur. Üreticilerin özgür ve eşit birliği temeli üzerinde, üretimi yeniden örgütleyen toplum, bütün devlet mekanizmasını, layık olduğu yere atacaktır - eski eserler müzesine, çıkrık ve tunç baltanın yanına.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Anarşizm mi? Sosyalizm mi?
Baskı tarihi:
Şubat 2014
Sayfa sayısı:
72
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757837084
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kalıt Yayınları
"Yaşam içinde yeni oluşmakta ve günden güne gelişmekte olan şey, karşı durulmaz bir şeydir ve ileriye doğru yaptığı hareket engellenemez. Yani, eğer yaşamda proletarya bir sınıf olarak var oluyorsa ve günden güne gelişiyorsa,bugün henüz güçsüz ve sayıca az da olsa, sonunda zafere ulaşacaktır. Neden?

Çünkü gelişmekte, güçlenmekte ve ilerlemektedir. Bunun tersi olarak da yaşam içerisinde yaşanmakta ve mezara doğru gitmekte olan şey, bugün henüz dev gibi güçlü olsa bile kaçınılmaz olarak yenilgiye uğrayacaktır."
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 39 okur

 • Zafer Çimen
 • Kamo
 • Deniz Gökgör
 • Mühendis Bey
 • Koray Aker
 • Müslüm Karabulut
 • Hüseyinloi
 • radyokafa_
 • Gülşah
 • Genel Sekreter

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%36.4 (4)
9
%9.1 (1)
8
%36.4 (4)
7
%0
6
%0
5
%9.1 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%9.1 (1)